Det må komme prisregulering.


11:31Andreas Løf
KONKURRANSETILSYNET TRUER MED PRISREGULERING
Konkurransetilsynet har under coronakrisen fått flere henvendelser om uforholdsmessig store prisøkninger på enkelte varer, skriver de i en pressemelding.

De opplyser at de ser alvorlig på utviklingen, og advarer nå leverandører som forsøker å utnytte situasjonen.

– De fleste bedrifter streber etter å gjøre det rette under vanskelige forhold. Vi ser imidlertid tegn til at enkelte synes å utnytte situasjonen ved å tilby sårt tiltrengte og nødvendige varer til en urimelig høy pris. Det gjelder for eksempel munnbind, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Det er viktig å opprettholde velfungerende markeder under og etter krisen, for å ivareta forbrukernes interesser, påpeker tilsynet.

– Uforholdsmessig store prisøkninger på enkeltvarer vil ikke bli akseptert, det må alle næringsdrivende være oppmerksom på. Økte priser på noen produkter som følge av situasjonen er uunngåelig av ulike årsaker, men urimelig prising er noe annet, sier Sørgard.

Tilsynet truer med å ta i bruk pristiltaksloven, som forbyr urimelige priser og forretningsvilkår og gir adgang til å regulere priser på viktige varer og tjenester.

– Pristiltaksloven er et virkemiddel vi nødig tar i bruk, da fri konkurranse er til det beste for samfunnet og forbrukerne. Dersom det er nødvendig for å hindre at krisen utnyttes av enkelte til å kreve urimelige priser på viktige varer og tjenester, vil vi benytte oss av de fullmaktene loven gir, sier Sørgard.
______________________________________________________
Altfor stor freidighet mht. å legge på prisene voldsomt og grunnløst.