Photocure: Største aksjonær spår mangedobling av kursen

Computum
21.08.2018 kl 08:46 2394

Hvor ser du " æresskjelling på nedrige måter", focuss?
Kritikk må være lov og er ikke det samme som "æresskjelling".
pafo
21.08.2018 kl 09:06 2345

Merlin skriver.
Jeg har stor erfaring som bedriftsleder, strategiutformer, samt personellstrategisk.!!!!!!!1 Imponerande
Men nu er så att det er meningen att BLC. cysview skall brukes som diagnose og oppfølgning. Da kan du
ikke høye prisen 5 ganger, før da blir det ikke brukt. Og Dahl bare regner penger, strategi og ledelse er
det andre som tar seg av. Det de gjør idag er helt riktig, med blå/hvitt lys har de ikke lenger konkurranse.
Redigert 21.08.2018 kl 09:11 Du må logge inn for å svare

Siden man ikke kan operere med forskjellige priser alt etter formålet så blir det en balansegang mellom å erobre det store markedet eller å gjøre dette til noe eksklusivt for en liten pasientgruppe. Skulle det f.eks. tas i bruk for forebyggende screening så er det åpenbart at høy pris gjør slike tiltak uaktuelle. Dermekd ikke sagt at dagens pris nødvendigvis er riktig.
Jadaok
21.08.2018 kl 09:19 2311

Enig med Focus at Hestdal fortjener mye bedre. Han dreit seg ut med cevira og visonac, men ikke med cysview. Egentlig skamlig at han ble sparket på det tidspunktet han ble. Hadde det skjedd for ett - to år siden, under cevira skandalen, hadde det vært forståelig.
liang
21.08.2018 kl 09:22 2300

Ny pris pr behandling følger kanskje helt naturlig når øket effekt av blålysteknologien blir dokumetert i regnskapet til myndighetene.