Photocure: Største aksjonær spår mangedobling av kursen

liang
21.08.2018 kl 09:22 2269

Ny pris pr behandling følger kanskje helt naturlig når øket effekt av blålysteknologien blir dokumetert i regnskapet til myndighetene.
Jadaok
21.08.2018 kl 09:19 2280

Enig med Focus at Hestdal fortjener mye bedre. Han dreit seg ut med cevira og visonac, men ikke med cysview. Egentlig skamlig at han ble sparket på det tidspunktet han ble. Hadde det skjedd for ett - to år siden, under cevira skandalen, hadde det vært forståelig.

Siden man ikke kan operere med forskjellige priser alt etter formålet så blir det en balansegang mellom å erobre det store markedet eller å gjøre dette til noe eksklusivt for en liten pasientgruppe. Skulle det f.eks. tas i bruk for forebyggende screening så er det åpenbart at høy pris gjør slike tiltak uaktuelle. Dermekd ikke sagt at dagens pris nødvendigvis er riktig.
pafo
21.08.2018 kl 09:06 2314

Merlin skriver.
Jeg har stor erfaring som bedriftsleder, strategiutformer, samt personellstrategisk.!!!!!!!1 Imponerande
Men nu er så att det er meningen att BLC. cysview skall brukes som diagnose og oppfølgning. Da kan du
ikke høye prisen 5 ganger, før da blir det ikke brukt. Og Dahl bare regner penger, strategi og ledelse er
det andre som tar seg av. Det de gjør idag er helt riktig, med blå/hvitt lys har de ikke lenger konkurranse.
Redigert 21.08.2018 kl 09:11 Du må logge inn for å svare
Computum
21.08.2018 kl 08:46 2363

Hvor ser du " æresskjelling på nedrige måter", focuss?
Kritikk må være lov og er ikke det samme som "æresskjelling".
focuss
21.08.2018 kl 08:27 2593

En viktig ting å ta med seg er at det er fase 3 studiet som Hestdal har fått gjennomført er det som nå åpner alle dører for oss. Studiet er omfattende og dekker mange viktige forhold. Ikke bare tilgang til det store surveillance markedet, men ikke minst det avgjørende forhold med gjentatt bruk. Photocures nære samarbeid med FDA er hva som ga oss Priority Review. Nå er Cysview standard of care i flere store sykehus. Og resten følger sikkert etter. Det ser vi allerede tegn på.
focuss
21.08.2018 kl 08:00 2647

Nå synes jeg det må bli slutt på denne sjikaneringen av Hestdal og Dahl. Det er de som har ført oss dit vi er i dag. Å skape en blockbuster i USA sitt største kreftmarked finansiert med egne midler fortjener respekt. Hestdals hovedfokus på pasienter kanskje mer enn på aksjonærene er også noe som man kan være uenig i som aksjonær, men ikke noe som rettferdiggjør æresskjelling på nedrige måter.
ITinvest
21.08.2018 kl 07:41 2698

Her er det en som holder til i fortiden

Med den bakgrunnen så et du hvordan dette fungerer. Styret har vist at de er på ballen og har kvittet seg med Hestdal. Bra.

Dahl er midlertidig CEO.

Du vet at ting holder på å ordne seg Merlin, da er det ikke noe poeng i å kritisere ledelsen noe mer.
Merlin
21.08.2018 kl 04:18 2854

Her er det ikke bare den angstfylte, introverte, tilbakeholdne Hestdal Photocure sliter med. En mindre egnet leder enn, selv om temporære, Erik Dahl skal man virkelig lete etter! Fyren må bort som leder og vekk fortere enn fort! Fyren ikke bare holder aksjekursen nede, han torpederer den. Jeg ber dere, kjære Medisinmannen og Snøffelen, begge som meget oppegående personer,
om ikke å bare tenke medisinsk, men også lederskap og personal!

Jeg har stor erfaring som bedriftsleder, strategiutformer, samt personellstrategisk.

Jeg tror jo vår styreleder kan litt om dette, sammen med valgformann Bøhn.

La Photocure få en fenomenal leder, som forstår posisjonen, og evner å benytte den!
Merlin
21.08.2018 kl 03:19 2879

Her må Photocure gjøre en strategiendring:

- Photocure må minst 5-doble prisingen pr. behandling. Uavhengig av refusjonsbeløpet.

Om noen av sykehusene trekker seg, må pasientene gjøres oppmerksom på at de firedobler risikoen for å stryke med.

AUA og Medicare må involveres.

Hvor er Dahl? Hvorfor sier han ikke noe om dette? Hvorfor informerer han ikke aksjonærene om Photocures mulige strategier? Hvorfor kommer bare noe pjatt fra hans munn? Herlighet. Her selges gull for gråstein og fyren har ikke forstått det dust!

Merlin
21.08.2018 kl 03:11 2887

Når overlevelse øker med noe sånt som 25% med BLC, skal Photocure altså - etter svært høye salgs- og implementeringskostnader - avspises med bare 9000 kr.? Det er totalt uholdbart!

Beløpet burde vært flere ganger høyere! Pr. behandling.

Tenk deg diodelaserbehandling poliklinisk. På en halv time er pasienten holdt utenfor faresonen for blærekreft nok et halvt år, og kan behandles videre og videre på samme måte. Og er i prinsippet blitt kreftfri - eller i det minste kreftmotstandsdyktig (5 års-definisjonen).

Andre virksomme kreftbehandlinger får millionrefusjon for det!

Blærekreft- en av de mest dødelige kreftsykdommer er dermed under full kontroll - med minimal tidsbruk og bivirkningsfri oppfølgning. Og det skal det omtrent ikke betales for?

Her har Photocure MYE å gjøre. OG: Verken Dahl eller Bellete har formatet eller kompetansen til å kjøre et slikt endringsløp. Cysview må opp på øverste hylle! Behandlingsmessig og prismessig. Hvem kan klare det?

Merlin
21.08.2018 kl 02:55 2890

Økseskaft svar. Les dette:

trigger1
17.08.2018 kl 09:39
2142
Erik Dahl burde snarest enten få munnkurv eller erstattes. Han uttaler i Nettavisenartikkelen at med disse (økte underforstått) investeringene er det muig å nå en omsetning på 20-25 musd... - altså tilsvarnede rådende (svært så forsiktige) guiding, som må bi gjenstand for revisjon senest ved q3-presentasjonen. Dahl bruker altså ordene "er det mulig å nå", hvilket innebærer at han gir et budskap om at 20-25 musd i 2020 er peak ambisjon for pho. Det er fullstendig uakseptabelt med et så pusletet ambisjonsnivå. Med det massive medisinskfaglige grunnlaget som er godt i gang med å bli bygget opp for Cysview, samt at surveillance er på vei inn bør tidevannet alene kunne selge for et slikt beløp. For ordens skyld - ingen ønsker at det skal overselges, men det får være måte på defensiv tilnærming. Forutsetter at dette er siste gang Dahl uttaler seg på en slik klønete måte. Og forhåpentligvis er det det. Ny ceo må på plass fort.

Er det den bakgrunnen som ligger til grunn for veksten i USA? ?

Hvorfor ikke forholde seg til den virkelige verden....
Merlin
21.08.2018 kl 00:35 2968

Som komiske Ali regner jeg ikke med å være meningsberettiget! Men refusjonsbeløpet for å redde pasienters liv er usedvanlig mye mer verdt for pasientene enn 9000 kr. i USA og er det 4000 i Europa? Helt ute av kurs i forhold til det andre behandlinger oppnår! Photocure har en kjempejobb å gjøre for å få øket refusjonsbeløpet, slik at det ikke lenger er misforhold mellom resultat og refusjon Refusjonen er alt for lav. Salgsinnsatsen for kostbar, med dyr terskelimplementering og fortsatt litt usikkerhet om løpetid patenter/markedsenerett. Det er langt fra nok å kaste ut et tenk på et tall. Jeg forventer en sterkere begrunnelse fra selskapets hovedaksjonær enn den tippeteikn kryß han har kommet med!

Vi får ta et kvartal om gangen. Vi vet det vil bli svært høye salgskostnader i forbindelse med flexiskopintroduksjonen i USA og deretter en oppbyggingsperiode for salget. Det vil ikke gi store direkte overskudd med en gang slik noen ser ut til å tro.

Redigert 21.08.2018 kl 03:01 Du må logge inn for å svare
21.08.2018 kl 00:03 3007

Kan godt hende, men Dersom en sjekker diverse andre selskaper så virker det ikke å være helt bortreist.

Tviler sterkt på verdien av denne formen for analyser, men noen større skade kan det ikke gjøre så lenge kursen som antydes ligger godt over den dagsaktuelle.
Redigert 21.08.2018 kl 00:01 Du må logge inn for å svare

Håper kursen smeller opp snart, hva tror Merlin?:)
Sappish
20.08.2018 kl 22:38 3224

Simply wall street øker verdivurderingen av pho, til 116,- pr aksje.
ITinvest
20.08.2018 kl 20:54 3365

har prøvd å lese meg opp på PHO. Noen som har forslag til god artikkel ???
Computum
18.08.2018 kl 11:37 3754

"Jeg har rwlativt lenge hatt et større urealisert tap, men sitter nå med en flott realisert gevinst. Jeg tror markedet våkner for alvor etter Q3."
PHO eller NAVA?

Computum, Navamedic er spennende. Sippisatsingen vil koste en del fremover. Ting tar lengre tid enn man tror og Photocure er i dag der jeg trodde vi skulle være for fire år siden.

Det fine med farma er.at får man et gjennombrudd så blir tallene så enorme. Photocure har i tillegg noen marginer få andre også.

Jeg har rwlativt lenge hatt et større urealisert tap, men sitter nå med en flott realisert gevinst. Jeg tror markedet våkner for alvor etter Q3.
focuss
18.08.2018 kl 08:06 4017

03/04-2018 08:00:02: (PHO) Blue Light Flexible Cystoscopy followed by tumor treatment with Laser results in less patient burden, improved satisfaction and cost reduction.
Oslo, Norway, April 3rd, 2018, Photocure ASA (OSE: PHO), is pleased to announce
that a new study on Blue Light Cystoscopy (BLCTM) with Hexvix® using the KARL
STORZ flexible videoscope system in the outpatient setting for the laser
treatment of Low-Grade bladder tumors was published in Scandinavian Journal of
Urology, link to publication: https://bit.ly/2IlpylQ. This study, by Drs
Hermann, Mogensen and Susanne Rosthoj, MSc, established that the method of
removing lesions with the laser diode in an outpatient setting provides a well
tolerated treatment of low-grade non-invasive tumor recurrences, and allows for
the patients to leave immediately after treatment.

The study involved 21 patients who had histology verified, low-grade bladder
tumors smaller than 1.5 cm in the bladder identified during outpatient
surveillance flexible cystoscopy. Patients underwent the BLC with Hexvix
assisted laser procedure and had a 1-month follow-up cystoscopy and biopsy
guided by Blue Light Cystoscopy (BLCTM) and the KARL STORZ flexible videoscope.
Follow up of patients was for 12-16 months. The measurement of pain was with a
validated visual analog method from the European Organization for the Research
and treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire for the Non-Muscle
Invasive Bladder Cancer.

"Use of BLCTM with Hexvix® to identify the tumors when they are small makes it
possible to treat more patients in the office setting. The laser treatment of
lesions caused limited pain and patients were able to return to their daily
activities immediately after the procedure. We found that this method is
effective for the treatment of Ta low-grade tumors. Treating more patients on an
outpatient basis results in considerable quality of life benefits to the
patients and economic benefits to the health care system. Following the results
of this methods validation study we are now evaluating the method in a
randomized controlled trial," said Dr Gregers G. Hermann, Consultant Urologist,
DM Sc. F.E.B.U. Herlev and Gentofte Hospital, University of Copenhagen and main
investigator of the study.

"In this proof of principle study of BLCTM with Hexvix® to detect and control,
and the laser technique to remove Ta low-grade lesions in the outpatient
setting, it was estimated that 25% of the TURBT procedures could be performed in
the outpatient (office) basis without general anesthesia. This resulted in an
estimated direct cost savings of EUR140,976 per million inhabitants. Using Blue
Light Flexible cystoscopy during this procedure makes the urologists confident
that all tumors are detected and removed and patients can avoid an operating
room surgery while receiving effective treatment for this recurrent and
progressive disease. It is exciting to see the emerging developments in bladder
cancer and the new role that Hexvix can play to offer patients improved
management of their disease," said Kjetil Hestdal, M.D., Ph.D., President and
CEO, Photocure ASA.

SørenE
18.08.2018 kl 07:44 4047

God morgen Norge

Focus 15:24: du skriver om laserbehandling !!! Er det det 4. ben som er i pakken Dahl "viste" frem på præsentationen !!! :-) Expanding our platform

Dansken på morgen kvisten
Super optimist
Redigert 18.08.2018 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
repsol
17.08.2018 kl 17:51 4312

Satser på at noen store svenske industri byggere (investorer )innen farma kjøper deg kraftig opp her og får inn rett personer på rett sted , dette er dem proff på , noe alla det som skjedde i Tomra for noen år siden , da ble fart på sakene
Computum
17.08.2018 kl 17:03 4404

Det er vel menneskelig å ville tro på de som slår stort på. Enten det er i amerikansk politikk eller i aksjemarkedet. Største eier i Navamedic spådde tidobbling av kursen innen to år i 2011. Idag, 7 år etter, er kursen lavere enn da spådommen ble fremsatt i Finansavisen. Må innrømme at jeg var en av de som fikk stjerner i øynene og kjøpte meg opp på topp50 i NAVA. Det har hittil vært dårlig forretning, men kanskje er en dobbling innen rekkevidde inneværende år?
focuss
17.08.2018 kl 15:51 4525

Scoopfinder.
Den største gleden man kan ha det er å gjøre andre glad :-)
focuss
17.08.2018 kl 15:49 4536

Den nye CEO må også kunne representere selskapet utad på en god måte. Ikke minst mot finansmarkedet.
liang
17.08.2018 kl 15:44 4551UPDATE 1-Photocure sees upside potential to U.S. growth, fully financed (08/08)
close
UPDATE 1-Photocure sees upside potential to U.S. growth, fully financed

Innkommet 08.08.2018 11:59

(Adds quotes from interim CEO, more after presentation)
OSLO, Aug 8 (Reuters) - Norwegian bladder cancer drug maker
Photocure sees significant growth potential in the U.S.
requiring continued investments in 2018, but says growth
strategy is fully financed.
* "We do not need more capital to finance growth going
forward;
the U.S. investment plan is fully funded," interim Chief
Executive Erik Dahl told Reuters, adding that the second half of
the year normally is more capital positive and that he "sees no
cash problems"
* "We will update the market later this year on the guidance
for
U.S. revenues in 2020 of USD 20-25 million," he said
* "We wish to gather experiences particularly from how the
surveillance market develops as this segment is new to us and
has a significant potential," he added
* "We need to know more about this segment to give a solid
guidance for 2020, but we see an upside potential," the CEO said
* Photocure reported Q2 revenues of NOK 45.7 million (39.3
million), with a recurring EBITDA of NOK 0.7 million (-4.4
million)
* "Future growth in Nordics will have to come mostly from
Sweden
and we focus on developing that market", the CEO said, adding
that "in the largest market, Denmark, we have a very high
penetration rate and limited growth opportunities"
* The company has no plans to invest more in its non-urology
assets Visonac and Cevira, and is in discussions with potential
partners as well as evaluating strategic alternatives for those
segments
* Photocure shares traded up 7.4 percent at a 15-month high
of
NOK 38.4 at 0957 GMT

source text for Eikon:
further company coverage:

(Reporting By Camilla Knudsen)
((camilla.knudsen@thomsonreuters.com;))
focuss
17.08.2018 kl 15:43 4569

Vi trenger en leder med demonstrert kompetanse innenfor strategisk tenkning og selskapsbygging. Skal vi bli Norges svar på Novo Nordisk er det nødvendig å kunne manøvrere og utnytte muligheter som dukker opp. Å selge BLC Cysview i USA til den store gullmedaljen bør en helt middelmådig leder kunne sørge for at skjer. Bellete synes mer en god nok til det.

Focuss, du skal få mye av æren for at jeg oppdaget Pho. Jo mer jeg lærer, jo fastere blir jeg i trua på selskapet.
Det skader heller ikke med 55% avkastning på kort tid ?
Takker og bukker
focuss
17.08.2018 kl 15:24 4639

Kan ikke se at vi trenger noe bedre enn Bellete for å lede selskapet i USA. Han er godt kjent i de omgivelsene nå. Synes ikke vi skal være så endimensjonale i tenkningen at kompetansen innenfor Belletes ansvarsområde trenger å styrkes ut over at han får de medarbeiderne han trenger. Det blir å slå inn åpne dører. Selskapet må ikke slutte med sin utvikling og selskapet har spennende ting å vidreføre. Laserbehandling, terapeutisk effekt etc. Videre så kan selskapet komme i en posisjon nå at de kan få betydelige finansielle ressurser i form av lån i bank og obligasjonsmarkedet. Vi trenger en leder som kan spille på de strengene som nå dukker opp.

Dahl at økonom og burde ikke uttale seg om potensialet til et medisinsk produkt. Hvis du er god i regnskap så hold deg ril å føre tallene på rett plass Mr. Dahl.

Vi får snart ny CEO.

trigger1
17.08.2018 kl 10:44 4802

Vi må få en med et annet format enn Bellete. Her må styre våge å satse litt. Gjerne gi vedkommende en fet opsjonspakke (men for all del hold på rsu-ordningen for de øvrige ansatte).
focuss
17.08.2018 kl 10:37 4845

Heilo888
Vi har Bellete i USA så er ikke så skråsikker på det. Jeg mener det er viktig nå med bakgrunn i forretningsutvikling da jeg mener Bellete gjør jobben i USA. Hittil har alt dreiet seg om organisk vekst. Pho er nå i en situasjon hvor de kan begynne å løfte blikket over det.
heilo888
17.08.2018 kl 10:29 4880

Kan ikke skjønne annet enn at ny CEO må bli en amerikaner med sterk bakgrunn fra kommersialisering og salg.