Skrives lite og lange tråder.


Avance har fått mye juling og jeg sliter med å forstå hvorfor den ligge i stabilt sideleie. Selskapet betaler utbytte og har bra med grunker. Noen som har noen godord til en utålmodig sjel.
Redigert 21.01.2021 kl 09:16 Du må logge inn for å svare

Det var emisjonsrisiko sist de hadde slik prising ja. Men her er jo hele poenget som du velger å overse. Da var ordreboken lav etter 2016,2017 og 2018 hadde høy flåtevekst og en arbitrasje som var fraværende mellom USA og Asia grunnet lav oljepris. I grevens tid gikk oljeprisen samtidig som flåteveksten ble lav, og man har derfor tjent godt det siste året.

Nå er arbitrasjen igjen borte, det er høy flåtevekst de neste 18 mnd og i tillegg aner man ikke hva corona vil gjøre med etterspørsel til slutbruker.

Så det du satser pengene dine på og nærmest garanterer at markedet tar feil i dag at ingen av de tre faktorene over betyr noe. Det ville ikke jeg gjort, og synes derfor BW er mer interessant, for den skal prises høyere enn Avance siden emisjonsrisikoen er ytterst lav
Redigert 20.01.2021 kl 20:49 Du må logge inn for å svare

Helt enig. Så absolutt ett selskap og følge med på de neste 12 mnd, men timingen er ekstremt viktig. Og i shipping har det alltid vist seg at man ikke skal eie aksjer med inntjening i nedadgående trend og høy flåtevekst i selskaper med svak balanse.

Alle skriker om hvor billige aksjene er, selskapene selv inkludert. Men der kom en utdannende emisjon gitt... det er da man skal kjøpe. For da skal aksjen reprises umiddelbart siden balanserisikoen er borte de neste par årene. Emosjonene i tørrlast tilbake i 2016 er ett godt eksempel, og det samme med emisjonen i Avance Gas samme år ( de måtte hente penger 2 kvartaler etter at markedet snudde, de var eneste selskap som måtte det)
Redigert 20.01.2021 kl 20:49 Du må logge inn for å svare
Titleist
05.04.2020 kl 08:59 2186

Jeg er ikke enig i høy flåtevekst neste 18 mnd. Moderat Max.

Det vil også skrapes skip..

Import til India vil fortsette å vokse..
Redigert 20.01.2021 kl 20:49 Du må logge inn for å svare
Ling
05.04.2020 kl 09:05 2207

Q1 vil bli bra, men ikke sikker på at de vil betale så store utbytter. Gogl tjente mye i q4, men betalte bare ut en veldig liten del av overskuddet og det kan skje med låg når utsiktene femover er usikre. Foreward ratene for mai og ut året ligger på 39000 til 38000 dollar per tonn. Det vil si en netto på 7000 dollar per dag.
Redigert 20.01.2021 kl 20:49 Du må logge inn for å svare

Flåteveksten er på 16% fra april til desember 2021. Etterspørselen etter propan ligger på 5-6 prosent i året globalt og tonne-mil etterspørselen ser nå ut til å ligge under dette. I tillegg, så vil naturlig nok etterspørselen mest sannsynlig ligge under 5-6 prosent som følge av corona og globale nedstengninger og lavere konsum i en periode etter at nedstengninger er ferdig.

Skrapes skip vil det bli, men da har jeg jo fått helt rett i mine antagelser om markedet. Og på de to kvartalene Avance har tapt penger, så lyser emisjonsspøkelse mot selskapet, og de trykker penger i en utvannnende emisjon for slike som oss.
Redigert 20.01.2021 kl 20:49 Du må logge inn for å svare

Så lenge q2 har utviklet seg som det har gjort, så skal man ikke se bort ifra det. Uansett, utbytte tilsvarende det som ble utbetalt i fjerde kvartal er det markedet forventer. Så mindre enn det, og du har dermed en negativ trigget i vente i slutten av mai. Forward ratene for VLGC er basert på ikke-eksisterende volumer og ligger alltid flatt med der ratene er i dag. Kan vel hedge og kjøpe opp mot 10,000 tonne frakt, og ett skip er 44,000 tonne. Så bil ikke anbefale å se på det som en indikator for fremtiden

Golden Ocean opererte i ett marked som genererte 2000 dollar dagen for Capesize når utbytte ble fastsatt. Så dette vil jeg ikke se på som sammenlignbart. Da vet man allerede at markedet har kollapset
Redigert 20.01.2021 kl 20:49 Du må logge inn for å svare
Titleist
05.04.2020 kl 09:34 2263

Klovnebajas; Slutt å trekk konklusjoner ut av luften om hvordan fremtidige kvartaler blir.

Nei, Avance ligger ikke an til å tape penger.

Aksjen er priset langt under VEK / fair value.

Kjøp Bwlpg og argumenter for ditt syn om den. Slutt å spamme Avance tråden med negativ synsing og halvsannheter.

Du har fremmet ditt synspunkt, men du virker i overkant ivrig på å snakke ned aksjen som du ikke eier.
Redigert 20.01.2021 kl 20:49 Du må logge inn for å svare
BIF78
05.04.2020 kl 09:37 2259

Jeg er helt enig i dine synspunkter, Titleist. Og så er der Kinas forpligtelse til at købe lpg i USA.

Så jeg ser ikke så sort på Avance fremtid, som Bullerbassen gør. Men det er fint, at få flere vinkler. Jeg tror nu stadig vi kan se kurs 50 til sensommer.
Redigert 20.01.2021 kl 20:49 Du må logge inn for å svare

Ut av luften? Kom gjerne med en liste over mine halvsannheter. Enkel matematikk, flere skip enn etterspørselsvekst veksten og inntjeningen vil som historien viser som regel falle ned til opex nivåer. Derfor er hele markedet uenig med deg, ikke meg, og aksjen prises til de nivåene den gjør.

Snakkes om 12 mnd, så får vi konklusjonen
Redigert 20.01.2021 kl 20:49 Du må logge inn for å svare
Titleist
05.04.2020 kl 10:01 2235

Du sier at Avance vil tape penger i 2 kvartaler. Hvilke 2 kvartaler er dette? Om det er i løpet av 2020 og 2021, så mener jeg det er løgn og umulig å kunne konkludere med i dag. (I beste fall en halvsannhet)

Er det i høysesongen i kvartal 3, de skal tape? Inneværende kvartal hvor ratene er over 40.000 og mange av skipene går på rater som er booket høyere?
Redigert 20.01.2021 kl 20:49 Du må logge inn for å svare
Titleist
05.04.2020 kl 10:10 2197

Bajasern sier også at markedet er enig med han.

Ergo er svartsynet til Bajas priset inn i dagens kurs, og oppsiden i aksjen er da mye større enn nedsiden..
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
Heggur
05.04.2020 kl 10:58 2136

https://e24.no/olje-og-energi/i/RRemv2/trump-truer-med-oljetoll

USA blir å beskytte egne interesser. Så 10000 dollar rate tviler jeg sterkt på. Bullebajas du får heller shorte litt i Orkla.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare

Som nevnt tidligere, tapene kommer i første kvartal 2021 i min modell.

Din argumentasjon blir jo bare bedre og bedre..Vet du hvor ratene endre i 3 kvartal 2016? Og sammenlignet med andre kvartal 2016? Siden du nå baserer deg på sesongfaktorer. Da falt deres TCE fra 15,000 dollar dagen i q2 til 10,000 dollar dagen i Q3. Da som nå, som følge av høy flåtevekst og en arbitrasje mellom USA og Asia som forsvant. Men nå har du en verden som har stoppet opp i nær en mnd, så selv om jeg estimerer 37,000 dollar dagen i 3q, så kan nok dette være litt for optimistisk.

Jeg snakker om at de tre første kvartalene i 2021, og det er basert på mitt markedssyn med 16% flåtevekst fra nå og frem til desember 2021. At man estimerer fremtiden er det desidert viktigste man gjør når man skal investere i aksjer.

At du karakteriserer dette som løgn viser nok at dine argumentasjoner har blitt brukt opp for lenge siden og at du er utrolig såret for at du ikke har sjans til å si noe som lett kan argumenteres i mot med fakta og gode poenger
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare

Det er det. Derfor går ikke denne aksjen 2-3 gangern før den usikkerheten markedet nå priser inn er over. Enten ved en emisjon eller at man kan garantere atmarkedet absorberer 16% flåtevekst. Dette vet man ikke mer om før sommmeren 2021👍

Så du får sitte ett år og vente på denne konklusjonen, bli vannet ut i en potensiell emisjon. Da kommer jeg seilende inn og blir med deg på oppturen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
Kenevil
05.04.2020 kl 11:26 2087

Om du har rett i at tapene kommer i første kvartal 2021, vil jo dagens aksjonærer samtidig ha mottatt kanskje mer enn dagens aksjepris i utbytte.
Er det egentlig en skjult, sterk anbefaling du her kommer med, og bare har et ønske om å få kjøpt flere aksjer billigere?
Vanskelig å tolke alle dine sterke innlegg her anderledes.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare

Nå er jo det aksjekursutviklingen og avkastning vi diskuterer. Som nevnt, tror du vil få utbytte for 2Q og 3Q som naturlig nok justeres inn i aksjekursen, men langt ifra selskapets markedsverdi...ingen historikk tilsier at ett shipping segment absorberer 16% flåtevekst....

Så vidt jeg forstår, så er dette ett forum for å diskutere aksjer og hva man tenker. Sier du at man ikke skal komme med fundamentale velargumeterte begrunnelser om hvorfor ikke kjøpe en aksje til de som spør?

Vi er tjent med å ha høy kunnskap og synes det er langt mer viktig med begrunnelser om hvorfor ikke kjøpe til de som spør, enn fra dere som allerede har aksjer og kommer med argumentasjon som i beste fall bunner ned i håp.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
UNIT
05.04.2020 kl 11:34 2077

Husk at Bullebajas skrev sitt første innlegg om Avance 30/3-20. Han har klart å tydelig en agenda. Når han presterer å skrive at avdrag og renter ikke er en del av cash break Even burde alle skjønne hvilken type dette er. Kanskje noe for admin?
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare

Det var titleist som skrev dette UNIT. Jeg har klart og tydelig sagt at gjeld og renter er med i break-Even og at de taper penger under 22,000 dollar dagen.

Min agenda er å ta livet av elendig argumentasjon og innspill fra sånne som titleist og gi mine argumenter basert på fakta og erfaring til de som spør.

Mitt første innlegg om dette var hvor jeg var i en prosess med å kanskje kjøpe meg inn, men konkluderte med noe annet. Og argumentasjonen her inne var så provoserende dårlig og ubalansert. Derfor tar jeg disse kjedelige tider i bruk for å komme med ordentlige vurderinger som gjøres når man skal kjøpe shippingaksjer som er utrolig lavt priset
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
Titleist
05.04.2020 kl 11:50 2045

Hva er det nå du fabler om? Vis meg hvor jeg har sagt at renter og avdrag ikke inngår i Cash Break Even..!

Din agenda er godt synlig for alle og du vil gjerne ta livet av alle andre innspill enn de egne. Det ser vi..

Du fortsetter å messe om 16% flåtevekst og at dette er mye høyere enn fra 2016, 2017 og 2018. Dette er jo direkte løgn.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
Titleist
05.04.2020 kl 11:58 2028

Hannisdal 20.01.20

Økende produksjon av olje og gass i USA er også en viktig driver bak en sterk etterspørsel etter LPG-skip, et annet segment hvor flåteveksten er lav.

– Når samtidig mer og mer av LPG-en skal fraktes til Østen, så får vi en multiplikator-effekt på de stigende volumene fra økende seilingsdistanser, sier Hannisdahl.

Cleaves Securities ser fortsatt sterk vekst i segmentet, og tror inntjeningen vil stige ytterligere i de kommende år. Hannisdahl trekker frem Avance Gas og BW LPG som to godt posisjonerte alternativer, med et utbyttepotensial han betegner som enormt.

Legg merke til at han snakker om lav flåtevekst. Den gang sto Avance i over 50 kr.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
Titleist
05.04.2020 kl 12:00 2030

Fra Sysla 31.03.16:

Med skuffende svak etterspørsel og stor flåtevekst, tror Nordea Markets at fraktratene i LPG-markedet (flytende gass som propan og butan) vil falle med over 80 prosent fra i fjor, skriver Finansavisen.

Her kom det altså stor flåtevekst.

Du kan google og finne flere eksempler. Altså: Klovnebjas påstår det er omvendt, at det var lav flåtevekst fra 2016 og de neste årene, og at vi nå står foran høy flåtevekst. Dette er altså løgn.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare

Høyere enn 2018 og 2019 ja. Flåteveksten i 2016,17 og deler av 2018 Var høyere og inntjeningen deretter.

Mulig det var han med nicket Spurs ett eller annet. I tilfelle, så beklager jeg det👍

I hvilken grad mener du at min agenda skal det stilles spørsmålstegn ved og ikke din? Jeg råder til å ikke kjøpe og du råder til å kjøpe. Jeg fordi jeg ikke eier den, men har gjort en jobb og konkludert på dette og du og flere andre eier aksjen og synes andre skal kjøpe...
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
Kenevil
05.04.2020 kl 12:06 2008

Siden Q1 er det neste, så argumenterer du altså med at det vil være 3 kvartaler med gode utbytter, samtidig som kursen reduseres med mer enn utbyttet?
Rundt regnet 9 kroner om vi fortsetter med ca utbytte som var i Q4...? Samtidig som aksjekursen reduseres mer enn dette?
Har jeg forstått det riktig?
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
05.04.2020 kl 12:09 2003

Avance er fortsatt en pengemaskin,og med dagens kurs er utbyttet rundt 60% i året.Kjøp idag, få 60% utbytte av investert kapital,pluss 3 ganger verdiøkning på 4-6 mnd.Det kaller jeg for en særdeles god deal👍🏻
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
Titleist
05.04.2020 kl 12:19 1987

I tillegg vil viruset gi seg og vi får en voldsom boom. Da skal det fraktes mye gass til Asia.

Ja, jeg mener man kan kjøpe aksjen når den har falt fra 54 til 20 kr og selskapet tjener fortsatt gode penger og ordreboken for totalflåten er moderat.

Selskapet er så vidt priset over cashbeholdning. I tillegg har de 14 skip med høy verdi og moderat belåning.

Kapitalkostnadene i selskapet har falt slik at cashbreakeven nå er typisk fallende. (21.000 mer enn 22.000)
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare

Får utbytte i q1 og q2, reduksjon i q3 og ja, aksjen vil vake ett sted mellom 12 og 22 kroner. Så juster kursen med omlag 6kr. Kan gjerne trade den og tjene penger på den slik, men ikke det jeg driver med. Jeg kjøper for å selge iløpet av 3 år.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare

Du er på ville veier igjen. Flåteveksten i 2015 og 2016 var på over 20% per år, omlag 15% i 2017, 9% i 2018 og omlag 3-4 prosent i 2019.

Og regner med andre her inne kan lese, og se at jeg aldri har sagt at det var lav flåtevekst i 2016,2017 og 2018. Vis meg gjerne hvor jeg har skrevet dette.

At du gidder å bruke tid på å komme opp med alternativ fakta. Har du virkelig så lite tro på investeringen din at dette er ditt forsvar?

Så kan jeg analysere dette på faktiske skip basert på harde data jeg har tilgang til, så kan du fortsette å Google
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
Titleist
05.04.2020 kl 12:23 1991

Hvorfor kom du ikke å anbefalte salg i Januar Klovnebajas? Da var kursen 54. Da hørte vi ikke noe fra deg. Du anbefalte kanskje kjøp den gangen? (eller nøytral)
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
Titleist
05.04.2020 kl 12:24 1992

Jeg dokumenterer bare masse halvsannheter fra deg og udokumnentarbare konklusjoner.

Alle som kan lese ser at du har en agenda som i hvert fall ikke jeg kjøper..
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare

For jeg vurderte kjøp under 20, og ikke hatt noe interesse av aksjen før den ble ekstremt billig. Har hatt mine penger i tank segmentene
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
Titleist
05.04.2020 kl 12:37 1958

Så interessen din kom nå når den ble ekstrem billig?

Javel, det er jo til å forstå.

For å skulle blitt tatt seriøst her, så måtte de advarsler kommet for et par måneder siden og ikke nå.

Timingen din stinker. Fortsatt god søndag.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare

Fortsatt god søndag👍 Vel, nå velger jeg å tro at mine poenger og velbegrunnede analyser taler for seg selv. Og dine har nå kommet til at jeg har en agenda og ikke blir tatt seriøst siden jeg ikke sa dette for mange mnd siden, som jo er helt irrelevante poenger.

Kjipt for deg å høre dersom du har tapt penger eller var fast innspilt på at dette skal rett opp igjen. Men man skal aldri forelske seg i en aksje og slutte å høre på andres poenger. Da har du tapt
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
Springer
05.04.2020 kl 13:13 1893

"Har hatt mine penger i tank segmentene"
Mente du satt i BWLPG også?
Agendaen er ganske klar nå: Lure folk over fra Avance to BW, slik at du kan tjene på å posisjonere deg motsatt.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
kodenavn
05.04.2020 kl 13:50 1835

Klovnebajsa har brukt store deler av dagen på å forsøke å snakke ned kursen på Avance. Han sier at han ikke har aksjer.
Hvorfor bruker noen tid på å snakke negativt om en aksje de ikke eier?
Det er KUN 2 gode grunner.

!. De vil inn til en lav kurs.
2. De sitter short og er redde for å ikke få dekket shorten før kursen går.

Begge "gode" grunner tilsier at kursen skal opp.
Aksjen prises nå på P/NAV på 0,3, selskapet har masse cash og tjener gode penger. Det kommer ingen emisjon her, men store utnytter.
Kjøp mens det er billig.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
BennyATM
05.04.2020 kl 13:51 1880

Registrerer at ingen skal ikke komme noe negativt til folk sine elskede aksjer uten at diskusjonen begynner eskalere.
Tror det er viktig å kunne lytte til alle sine synspunker. Alt er ikke bare fryd og gammen i LPG heller for tiden, selv om rederiene fortsatt tjener penger. Det er mye usikre momenter for tiden, sammen med mye annet. Det er vel derfor kursene har gått for mye nedover. I det lange perspektiv tror jeg nok LPG er en god investering mens i det korte bildet er det mange fallgruver men at oppsiden er stor.

Lykke til videre alle sammen
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare

Jepp, har solgt meg ut av Frontline og Hunter og begynte å kjøpe BW LPG og Wilhelmsen forrige uke.

Merkelig oppførsel å skulle tilføre folk agendaer. Jo flere som kjøper BW jo bedre for meg ja. Og jo flere som gir meg input på at jeg tar feil, jo bedre. Basert på hvilket nivå dere faller ned på, så er jeg enda mer overbevist om at jeg har valgt rett
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare

Haha. Eller at man ganske enkelt svare trådstarter på spørsmålet hans. Men det skal man bare gjøre hvis man synes det er en kjøp mener du?
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare
kodenavn
05.04.2020 kl 14:13 1843

bullebajas. Fortell meg hvorfor du bruker tid på dette. Det er kun de 2 mulighetene jeg skrev over.
Alternativt er du en kverulant uten et liv.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare

Ikke mye til liv nå nei. Finner bare motargumentene som feil og kunnskapsløse og vil derfor bidra med mer kunnskap så dere får ett bedre utgangspunkt for investeringen deres. Men da rakner det tydeligvis totalt for dere som allerede har aksjer.

Så kun to grunner er helt feil gitt. En smart investor ville fokusert på mine poenger og det faktum at jeg er uenig. Deres svar tyder bare på at dere ikke har noen gode svar.

Gadd ikke mer på en tidligere tråd, men ville hjelpe trådstarter med noe input og deres hjelpeløse kommentarer er såpass provoserende at nå bruker jeg heller litt tid på dette.
Redigert 21.01.2021 kl 05:18 Du må logge inn for å svare