El bilen bør forbys i Norge


Alle trodde dette skulle bli så bra og miljøvennligt ,men dette er i beste fall en bløff.

Bileierene har fått stjele gratis drivstoff rundt på arbeidspasser i alle år ,de slipper bompenger og presser seg gratis ombord på ferger uten off. tilskudd.

Hva annet disse har snoket til seg vet ikke jeg ,men frekkheten deres har ingen grenser når det gjelder å tyne velferdstaten.

Det vi nå vet er at 60% av all strøm som disse forbruker blir produsert av Europeiske kullkraftverk som har poppet opp som paddehatter siste årene.

Disse elbil-miljøsvina som kjører rundt med kull drift bør beskattes og avgiftsreguleres mye strengere enn benz-diesel gutta blir.

Køyr debatt:

Du driter deg ut kokko.
ELbil er pionerarbeid mot noe bedre og nødvendig. Vi kan ikke fortsette å slippe ut tilsvarende forbrenning av 34000 VLCC
råolje i året, på den nordlige halvkule. Da er det bare et tidspørsmål før vi får 10000 skogbranner i Sibir som ikke lar seg slokke.
Det er lov å bruke hue kokko.

Om 5 år kjører Kokko fortsatt rundt i dielsebilen sin, mens vi andre suser rundt i El-biler. Om myndighetene vil renske opp i Co2 utslippene kan de fikse det selv. Vi vet jo hva som kommer til å skje, - prisen på strøm vil stige til ekstreme høyder. De vil innføre spesialavgifter på el.bli eiere og øke "nettleien".

64 prosent av norsk strømforbruk i 2016 var fossil

Andelen av fossil kraft Norge forbruker, vokste fra 57 prosent i 2015, til 64 prosent av det totale strømforbruket i 2016.

Saken er er Stortinget har sluttet seg til EUs ordning med kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for strøm. Det er ledd i EUs klimapolitikk.
Ordningen innebærer at strømmen du og jeg bruker fra norske kraftverk, er skitten, mens forbrukere på kontinentet som bruker kullkraft, kan påberope seg å være miljøbevisste.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/01/29/195367169/64-prosent-av-norsk-stromforbruk-i-2016-var-fossil

Dette beviser galskapen Statsbedriftet ut av kontroll klarer å produsere av dum ,ondskap, velg det som passer best
dirken
18.08.2018 kl 00:29 545

De kan kjøpe og selge så mange opprinnelsesbeviser de bare vil, strømmen i kontakten min og din er i all hovedsak fra vannkraft.

0005
Dette er bare bokføring uten reelle utslippsrealiteter. Det er ikke så mye utveksling med norsk vannkraft med utlandet heller. Antidemokratisk innsatte politikere er med på landforræderi med EU mot folkets vilje. Den strømmen norske husholdninger faktisk bruker er norsk vannkraft.
Opprinnelsesgaranti er ren svindel, avsporing og sovepute. Samt unnskyldning for å anvende kull.

Denne stormannsgalskapen med at vi skal redde klimaet i verden har påført eu mange nye kullkraftverk.

Galskapen er total når denne kullkraften blir ført opp til Norge for landstrøm offshore.

Nordsjøen kan ikke bruke gassen på stede,men gjerne kullkraft fra EU.

Dere blir så svinelurt av falske onde og totalt ubrukelige politikere verden ikke har sett maken til.

Vi trenger en sterk Statsminister som instruerer ......... Norge først ........

Du bør sjekke dine kilder Kokko, for dette er nok en smule missvisende og typisk "click bate".

64 prosent av norsk strømforbruk i 2016 var fossil

Norge, som nasjon, har overproduksjon av strøm. Vi har de siste årene eksportert mer enn vi har importert. Det har ikke norske forbrukere profitert på, snarere tvert i mot. Norske el-produsenter selger energien til Tyskland, Sverige og andre land vi kabler til når prisene er høyere enn i Norge. Med unntak av elvekraftverk, kan den norske elforsyningen sammenlignes med et batteri.

Staten kan gamble på å selge energien til høye priser på sommeren og håpe på at magasinene fylles opp på høsten, som det pleier. Noen ganger går det feil, men staten er vinneren uansett. Staten har % i avgifter, så økte priser betyr økte inntekter.

Så til konklusjonen, omtrent 115% av det Norge forbruker av energi er vannkraft eller vindkraft. Grunnet dårlig utbygget nett, importerer vi mye fra Sverige, og sporadisk fra andre land. Nå tapper vi magasinene ned og selger strømmen til Europa.

Forbrenningsmotoren er en utdøende teknologi slik vi kjenner den nå. Det vil ta slutt på olja før eller siden uansett. Sytinga til ts er kunnskapsløs og totalt uten perspektiv. Innføringen av avgiftskutt og den slags var et politisk vedtak for å få folk til å kjøpe elbil. Pratet om kraftkildene er tøv, men uansett er europeisk kraft i ferd med å bli mer klimavennlig, så det "argumentet" er lite relevant uansett. At noen går foran og utvikler teknologi for fremtiden skal vi alle være glade for. At så mange tør investere såpass mye penger i relativt fersk teknologi er supert. Jeg tør ikke kjøpe Tesla eller noen annen elbil nå. Jeg er redd for hva annenhåndsverdien blir og hva skjer når batterier og den slags må skiftes. Jeg har ikke råd til å svi av seks hundre tusen og risikere at bilen er null verdt om fem år. Men takk til alle som kan og tør. De gjør en historisk viktig jobb for oss alle. Bakstreverske og surmagede folk som helst vil forsøple verden med brummende motorer får gjerne holde på. Men når de får makt, slik som Trump, så er det farlig.

Polemiker alt du hevder ,har vert helt korrekt . Men den nye virkeligheten våre usle Statsbedrifter og politikere har satt oss i, må du ta inn over deg.
Vi kan ikke hevde at vi forbruker ren vannkraft ,når denne et solgt . Det er kjøperen som fyrer med kull som eier denne renheten......

EUs ordning med opprinnelsesgarantier for fornybar strøm gjør det mulig for industri å etablere seg i andre land - og påberope seg ren norsk kraft.
– Ved å selge renheten til norsk kraftproduksjon ut, gir man grobunn for å etablere arbeidsplasser andre steder enn der den fornybare krafta faktisk blir produsert, i Norge.

Det innebærer at kullkraftselskaper i andre land kan kjøpe fornybargarantier av norske kraftverk og selge dem videre til sine kunder. Strømkundene der får dermed en kontrakt på at strømmen de kjøper er fornybar - uansett hva slags strøm de i virkeligheten får.

https://www.abcnyheter.no/penger/2018/06/29/195410793/opprinnelsesgarantier-strom-undergraver-arbeidsplasser-i-norge
Redigert 18.08.2018 kl 15:58 Du må logge inn for å svare