Flytter AGM 5 uker frem, fra 04.06.2020 til 30.04.2020


 
Hunter Group meldte i kveld at de flytter ordinær generalforsamling for 2020 fra tidligere meldt 04.06.2020
https://newsweb.oslobors.no/message/492674
frem til 30.04.2020
https://newsweb.oslobors.no/message/500730

Noe på gang?
Vanligvis sendes innkalling til ordinær GF ut ca 3 uker før GF, så innkallingen kommer kanskje før påske?

----- ----- ----- ----- ----- -----

Ingen endringer for rapportering av Q1, Q2 og Q3:
Q1:  28.05.2020
Q2:  27.08.2020
Q3:  26.11.2020

Redigert 21.01.2021 kl 08:26 Du må logge inn for å svare
Darkalex
09.04.2020 kl 21:41 6213

Enig med mye her, selv om jeg har litt lavere estimater for Q3 og Q4. Er uansett svært usikker på hvorfor Hunter ber om rett til å kjøre emisjon på opptil 20% av utestående aksjer. Hvis de kjører en emisjon og setter minsteinnskudd på 100k EUR som de andre rundene vil jeg vurdere å kaste kortene. For småaksjonærer er det beste styret og ledelsen i Hunter kan gjøre er å selge skip og betale utbytte/tilbakekjøp så lenge aksjen handler under NAV. En ny emisjon på kurs under NAV vil kun tjene de som kan delta. Mulig Fredly ønsker å øke eksponeringen sin uten å måtte presse opp kursen?
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
Nataz
09.04.2020 kl 21:52 6211

116mUSD net for 2020, er et godt estimat, jeg har regnet meg noe konservativt frem til 103musd brutto på båtene i Q2-Q4.

(Q2 = 34, Q3 = 42, Q4 = 27)
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
Reserven
09.04.2020 kl 23:13 6090

Enig med deg. Skal HUNT kjøpe flere skip, er det bedre å bruke fortjeneste/inntjening og ikke betale utbytte, enn å kjøre flere emisjoner, evt for et par måneder låne litt. Så langt har Fredly vært motstander av unødvendige emisjoner under NAV. Var grunnen til at de solgte en VLCC istedenfor å kjøre enda en emi.

Selv om det har null å si, har jeg på VPS stemt imot at styret får fullmakt til å øke aksjekapitalen.

Kan være at mine estimater for 2020 er litt for optimistiske.

Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
Reserven
09.04.2020 kl 23:40 6026

 
Har på VPS avgitt forhåndsstemme for HUNT ordinær generalforsamling (OGF) den 30.04.2020:
http://vxz.eu/2020-04-09__HUNT__Forhåndstemme_avgitt_for_OGF_30.04.2020

Skal straks lage kveldsmat og så skrive et innlegg som forklarer hvordan en logger inn på VPS, og avgir forhåndsstemme. Har skrevet et ditto innlegg for OGF i et annet selskap.
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
Darkalex
10.04.2020 kl 00:02 5951

Flott! Forhåndsstemte selv nå. Har jo ikke så mye å si men skader jo ikke:)
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
Reserven
10.04.2020 kl 00:24 5897

 
Hvordan på VPS avgi forhåndsstemme for HUNT ordinær generalforsamling 30.04.2020:
  1:  Klikk på:  https://www.vps.no   (ny fane eller nytt vindu åpnes, avhengig av dine nettleser innstillinger).
  2:  Klikk på Logg inn  (oppe i høyre hjørne).
  3:  Klikk på VPS Investortjenester – privatperson  (på venstre side) - Ny fane eller nytt vindu åpnes, avhengig av dine nettleser innstillinger.
  4:  Velg BankID som logg-inn metode, og logg inn med BankID. ALLE som har BankID, kan logge inn på VPS med BankID.
  5:  Fra listen som vises, velg megler du har aksjene hos  (kommer bare hvis du har aksjer hos mer enn 1 megler).
  6:  Hold musen over menypunktet   HENDELSER   og fra nedtrekksmenyen som da vises, klikk på Generalforsamling (nest nederste valg).
  7:  I det nye vinduet som nå åpnes, vises en liste over alle generalforsamlinger du kan avgi forhåndsstemme for.
  8:  Klikk på NO0010283211 under ISIN   (spalten helt til venstre).
  9:  Klikk på knappen Forhåndsstem   (nummer 2 fra venstre helt nederst på siden).
10: Fyll ut skjemaet som nå vises, og avgi så forhåndsstemme ved å klikke på knappen Forhåndsstem   (nederst på siden).

Inntil fristen for å avgi forhåndsstemme (28.04.2020 kl. 10.00), kan du når som helst hente opp forhåndsstemme-skjemaet, endre
O For
O Mot
O Avstår
og avgi ny endret forhåndsstemme.

Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
Reserven
10.04.2020 kl 00:39 5889

Hvis mange nok personer (ikke aksjer) stemmer imot å øke aksjekapitalen, kan det være at styret gir en bedre forklaring på hvorfor de ønsker å få fullmakt til "å vilkårlig" forhøye aksjekapitalen med hele 20%.

Når HUNT i 2020 med rimelig sannsynlighet vil tjene minst 1 milliard kroner netto, er det "å vilkårlig" forhøye aksjekapitalen utelukkende negativt for oss småaksjonærer.
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
BørsMR
10.04.2020 kl 02:52 5836

Ikke helt sikker på jeg forstår hva jeg burde stemme på. Jeg har kjøpt mine 30k aksjer og lyst til å sitte long uten å investere mer penger.
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
Nataz
10.04.2020 kl 03:24 5828

Fravikelse er unødvendig og derfor bør økning av aksjekapitalen stemmes mot. Ref.: "Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, kan fravikes".
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
Nataz
10.04.2020 kl 03:43 5833

Helt enig, fravikelse er en ekstraordinær rett og bør forklares i detalj.
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare

En emisjon er en ting, kan putte inn ekstra i et selskap som går bra og som tjener penger... men dersom det er oppgitt at minste innskudd for å delta er 100k €, stiller eg meg litt annerledes til det..
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
kelle
10.04.2020 kl 10:48 5498

Reserven
Takk for fint oppsett over : HVORDAN FORHÅNDSTEMME
Har printet ut arket. Kan også være greit å ha til en annen gang. Her lærte jeg noe nytt og det er aldri for sent å lære noe nytt.
Regner med at vi får tilsendt innkalling i løpet av neste uke og at vi kanskje får en nærmere orientering om hva pengene er tenkt brukt til.
Sitter med 185K og vil gjerne avgi stemme, men hvis det blir slik at en må inn med 100k Euro for å delta, vil jeg stemme i mot. Det har jeg ikke mulighet for.
Hvor lenge tankratene holder seg på et akseptabelt nivå er temmelig usikkert. Likeså å beregne årets fortjeneste er nesten umulig så lenge 4. kvartalet er helt i det blå. Likeså hva de kan oppnå på nybyggene som kommer utover sommeren. Men med det vi hittil kjenner til, ser det lovende ut.
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
kamelen
10.04.2020 kl 11:13 5437

Trodde ikke tilbakekjøp av 20% aksjene utelukkende var negativt? Noen forklare hvorfor dette MÅ være negativt til en uvitende.
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
BørsMR
10.04.2020 kl 11:47 5391

Og kan noen forklare meg hva som skjer med oss som eventuelt ikke har råd til å bli med videre? Tvangssalg til bunnpris?
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
Geezer
10.04.2020 kl 11:56 5374

Har du ikke råd til å delta i emisjon så blir du utvannet, din eierandel vil prosentvis reduseres. Løsningen kan være å kjøpe 20% flere aksjer på børs. Problemet er at det ofte er en rabatt på emisjons aksjer, det får du ikke på børs. Vi små aksjonærene har vel mer eller mindre krav på en rep emi om det settes minstetegning i hovedemisjon på €100k
Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
Baltisk
10.04.2020 kl 12:19 5306

Fredly har vel selv sagt at han ikke skal være noe reder, men drive asset play av skip. Da ville det vært ekstremt risikabelt å begynne å ekspandere flåten når markedet er bra, gamet er jo at man kjøper skip på bunnen av markedet og ikke på toppen. Enda værre er det hvis de tenker å bygge skip med leveranse om 2-3 år, ingen vet hvor markedet er da. Det gikk ikke så bra for supplyrederne som ekspanderte flåten sin før 2014.. Tankers investment var jo også et selskap som skulle drive asset play, men kjøpte flere og flere båter før det gikk ganske dårlig til slutt hvis jeg husker riktig.

Redigert 21.01.2021 kl 05:32 Du må logge inn for å svare
iveren
10.04.2020 kl 13:39 4908

Jeg kan ikke se at det går frem noe om minste tegning på 100 k euro av det jeg har lest. Har jeg oversett noe, eller blir dette rein spekulasjon?
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Darkalex
10.04.2020 kl 14:39 4794

Vil bare understreke at 100k EUR er spekulasjon, men jeg tar utgangspunkt i de siste emisjonene vi har hatt. Vil også legge til at de kjørte reparasjonsemisjon etterpå i 2018, så man fikk muligheten til å delta. Hovedpoenget er at jeg er imot å hente penger når kursen er under NAV:)

"On 16-18 May 2018, the Company carried out the Secondary Private Placement raising gross proceeds of NOK
520 million through the issuance of 162,500,000 Private Placement Shares at a subscription price of NOK 3.20
per share. The Private Placement Shares in the Secondary Private Placement were placed by the Managers to
existing shareholders, other Norwegian and international investors, subject to a minimum application and
allocation of an amount in NOK equivalent to EUR 100,000 (conditional allocation)." (side 38 prospectus NOK 520m offering 2018)

Kilder:
https://www.huntergroup.no/investor-relations/transactions

https://uploads-ssl.webflow.com/5b06a89af9e39366b4c3e118/5d24727560878d760d579fd0_2019-05%20Investor%20Presentation%20PP%20May%202019%20-%2022052019.pdf (2018 emisjon)

https://www.paretosec.no/aktuelt/hunter-group-asa-reparasjonsemisjon (2018 reparasjonsemisjon)

https://uploads-ssl.webflow.com/5b06a89af9e39366b4c3e118/5d246cb32758aecab4301893_2018-05-16%20Hunter%20Group%20Investor%20Presentation.pdf (2019 emisjon)
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Reserven
10.04.2020 kl 18:47 4521

 
HUNT generalforsamling 30.04.2020, og evt flere emisjoner

Av innleggene over, er mitt inntrykk at det kanskje er noen misforståelser.
Anbefaler ALLE å lese innkallingen til ordinær generalforsamling i Hunter Group ASA den 30.04.2020.

Innkallingen kan en lese ved å klikke på følgende link:
https://mb.cision.com/Main/1339/3083907/1226438.pdf
Avhengig av innstillingene i nettleseren, vil en enten få vist dokumentet direkte på skjermen, eller få mulighet for å laste det ned, og så åpne og lese det i en PDF leser.

----- ----- ----- ----- ----- -----

Hunter har IKKE sagt at de skal gjøre flere emisjoner.

Men under punkt 13 i innkallingen til ordinær generalforsamling, ber styret om fullmakt til å kunne gjøre en eller flere emisjoner på til sammen maksimalt 115.072.402 nye aksjer = 20% = 1/5 av antall aksjer per i dag. Får styret den fullmakten, kan styret uten videre gjøre en eller flere emisjoner til kurs som styret selv bestemmer, uten videre samtykke fra aksjonærene.

HVIS det blir flere emisjoner, er det ikke sikkert at de som ønsker å delta, må kjøpe nye/emisjons aksjer for et minimumsbeløp. Men i de 2 åpne emisjonene som HUNT har gjort etter at de ble et rederi, har minste tegningsbeløp vært ca NOK 1 million.

Etter at HUNT ble et rederi, har HUNT gjort 3 emisjoner:

1:  09.05.2018   Lukket emisjon av 75.000.000 aksjer til 2,30 rettet mot Fredly og hans venner, derunder Blystad og Sundt.
     Etter emien var det 206.158.013 aksjer i HUNT.

2:  18.05.2018   Åpen emisjon av 162.500.000 aksjer til 3,20, dvs en økning av aksjekapitalen på 79%.
     Det ble gjort en rep-emi på 16 250.000 aksjer, hvor hver aksje en eide fra før gav mulighet for å tegne 1,6 nye aksjer = 160%.
     Så rep-emi deltakerne fikk en større bit av kaken enn det de teoretisk var berettiget til.
     Etter emien var det 384 908 013 aksjer i HUNT.

3:  23.05.2019   Åpen emisjon av 190.454.000 aksjer til 3,65, dvs en økning av aksjekapitalen på 49%.
     Det ble foreslått en rep-emi på 16 250.000 aksjer, hvor hver aksje en eide fra før gav mulighet for å tegne 0,2 nye aksjer = 20%.
     Rep-emien ble avlyst da børskursen i en lengre periode falt under emi-kursen.
     Etter emien var det 575 362 013 aksjer i HUNT = det antallet aksjer det er i dag.

Så blir det flere emisjoner, er det naturlig å anta at det også blir en rep-emi for småaksjonærene, så de som ønsker, kan oppretteholde sin
%-vise eierandel i selskapet.

----- ----- ----- ----- ----- -----

Et "stalltips" er at en emisjon skal brukes for å kjøpe flere skip, som avhengig av hvor mange skip som kjøpes og hvor mye som finansieres med egenkapital hhv. emisjon, kan bli både litt utvannende og sterkt innvannende. Mitt prinsipielle syn er at emisjoner skal unngåes mm det er fordelaktig/innvannende for aksjonærene. Mer om det i eget innlegg med et par tanker om hvems skip HUNT skal kjøpe  ;)

Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
kelle
10.04.2020 kl 19:44 4388

Er det rett tid for å kjøpe flere skip nå??? Det kan det naturligvis være. En stor del av flåten er tatt ut som lager. Mange gamle skip som må skrapes etter endt lagring. Lite nybygging aktivitet, kan gi et stramt marked når verden begynner å normaliseres igjen.
Men dette blir et pokerspill, dersom flere tenker det samme og markedet flommer over av nybygg igjen i løpet av et par tre år. Samtidig som behovet for olje kan bli avtagende.
Dersom de tror på et bra marked de neste par årene, tror jeg ville gått for å få mest mulig ut av de 7 skipene som vil utgjøre flåten. Men mye vil ha mer. Da er det vel bare å følge eller kaste kortene.
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Reserven
10.04.2020 kl 19:53 4373

 
24.10.2018 meldte HUNT om et samarbeid med Hartree Maritime Partners LLC, og at HUNT var blitt senior teknisk rådgiver for Hartree:
https://newsweb.oslobors.no/message/461845
«Hunter Group ASA will provide technical
newbuild supervision services in respect of Hartree's four VLCC vessels to be
constructed at Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd., between
November 2018 and April 2020.
Our experienced technical team is now responsible for the building supervision of 11
"sister vessels" all to be constructed at "DSME" between October 2018 and August 2020.»


De 4 VLCCene til Hartree er helt identiske med HUNT sine 7.

I januar i år kjøpte Spetalen / S.D. Standard Drilling, sammen med Idan Ofer og George Economou et av skipene til Hartree for USDm 106:
http://vxz.eu/2020-01-11__FA_1,40-41__Spetalen_blir_tankreder   (rosa markert)
https://newsweb.oslobors.no/message/493662
VLCCen ble kjøpt et par dager før den skulle leveres fra verftet.

Har Hartree solgt et av nybyggene sine direkte fra verftet, er det ikke utenkelig at de ønsker å selge et til, det som leveres i april/mai. Er HUNT interessert i å kjøpe det (som erstatning for det de solgte), kan de ha fått et tilbud fra Hartree og trenger da mer penger enn de nå har cash. Det forklarer isåfall både hvorfor AGM ble flyttet frem, samt ønsket om fullmakt til emisjon. Muligens ønsker Hartree også å selge sine 2 andre VLCCer, såfremt de allerede ikke er solgt.


Kjøper HUNT en identisk VLCC til, øker det antall VLCC fra 7 til 8 = 14%. Teoretisk øker da også potensiell inntjening og mulige fremtidige utbytter med 14%. Finansieres kjøpet med 40% egne penger + 60% lån, er det da ca 14% innvannende. Finansieres det derimot med en emisjon med 20% flere aksjer, er det utvannende med ca 6% (20%-14%). Ingen katastrofe. Finansiering med delvis egne penger + delvis emisjon, gir noe mellom 14% innvanning og 6% utvanning.

For å ha et tall, anta at HUNT kan kjøpe en VLCC fra Hartree for USDm 100, finansiert med 60% banklån + 40% egenkapital = USDm 40. Ved utgangen av Q1 hadde HUNT ca USDm 20 i cash, så de må da hente minst USDm 25 i en emisjon, da de alltid trenger noe arbeidskapital.

Kjøp av 2 VLCC til, øker antall VLCC fra 7 til 9 = 28%. Finansieres første VLCC som overtas i april/mai med en emisjon, kan andre VLCC teoretisk finansieres med egne penger hvis skipet overtas i juni/juli, når det er ferdig med nåværende oppdrag (+ et oppdrag til). Gir totalt en innvanning på 8%.

Kjøp av 3 VLCC til, øker antall VLCC fra 7 til 10 = 43%.

Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
coprime
10.04.2020 kl 21:21 4226

Greit nok med økt inntjening, men er det virkelig formålet å ekspandere flåten ytterligere? Jeg synes det virker mye mer langsiktig og går helt på tvers av signalene jeg har fått tidligere om at man heller ønsker å selge unna flåten og ta kjapp gevinst.
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Reserven
10.04.2020 kl 21:51 4143

 
Baltisk:  «Fredly har vel selv sagt at han ikke skal være noe reder, men drive asset play av skip.»
Har ALDRI hørt eller lest at Fredly har sagt det direkte. Bare at HUNT er til salgs for rett pris, men "alt" er til salgs for rett pris.

Da HUNT ble et rederi, var det masse spekulasjoner (på HO) om at HUNT var et rent asset play, men i virkelighetens verden har ALDRI noe tilsagt det. Og kjøper de flere ferdige skip, er det et tydelig signal om at HUNT er et langsiktig rederi.

Hva skal HUNT bruke en evt emi på ca NOK 450 millioner til, bortsett ifra til å kjøpe flere skip?
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Reserven
10.04.2020 kl 21:53 4144

Har du fått signaler fra HUNT om at de fortrinnsvis ønsker å selge unna flåten og ta kjapp gevinst?
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Darkalex
10.04.2020 kl 22:08 4118

Faktisk enig med deg her coprime. Slik jeg forstår det var Hunter i utgangspunktet et veddemål på IMO2020. Ser også at Fredly presenterer tre exit muligheter

1. Kjøpt opp, fusjonert
2. Selge skip
3. Legge ut skipene på langsiktige kontrakter og kjøre et yield play

Intervju: https://finansavisen.no/nyheter/boers-finans/2019/02/fredly-skipsreder-er-en-farlig-tittel?hegnar
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
coprime
10.04.2020 kl 23:36 3964

Av grunnene som Darkalex ramser opp. Jeg har oppfattet bestillingene av VLCC'ene i 2018 primært som et veddemål på utvidelsen av VLSFO/HLSFO-spreaden i 2020-2021 som skulle gi en solid verdiøkning på skipene. Nå har ikke denne spreaden slått ut i like stor grad som kanskje forventet, så da spørs det hva veien videre blir. Uansett synes jeg at finansiering av flere Scrubber-skip etter at spreaden er forbi peak virker litt merkelig.
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Nataz
11.04.2020 kl 00:51 3842

JA dessverre, det er min skepsis mot å gå høyere en mine 8,3% vekting i porteføljen. Slik jeg ser på Hunter er at de er opportunistiske og uforutsigbare. Det er direkte i konflikt med min long strategi. Når det er sagt så ser det mer og mer ut som de følger strategi 3 (lange kontrakter og yield play). Håper at Arne er bit av rederi basillen :)
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Reserven
11.04.2020 kl 01:01 3817

Kan godt være at HUNT opprinnelig var et rent "kortsiktig" asset play. Men at planene har endret seg?
Hvorfor selge med 2-3 kroner gevinst/aksje hvis en med 9 skip årlig kan seile inn det samme i utbytte?

Skal en kjøpe nye skip, levert i 2019-H2, er det kanskje vanskelig å finne noen uten scrubber?  Og siden scrubber nå gir liten gevinst, bør det reflekteres i prisen.

I følge Fredly har HUNT VLCCene (og da sannsynligvis også Hartree sine 4) ekstra lavt drivstoff forbruk pga spesialcoating fra Jotun og tyske spesialpropeller:
http://vxz.eu/2019-06-18__FA_6-7__Arne-Fredly_Vi-gjør-det-vi-har-sagt-vi-skal

Av det jeg finner på Internett, ser det ut som om Hartree allerede har solgt 2 av sine 4 VLCCer, og bare har GHILLIE og CHELSEA igjen som seiler i TI poolen.

Så langt har HUNT ikke inngått noen avtaler om kjøp av flere VLCC, fordi det er meldepliktig. Har de planer om å kjøpe flere VLCC, er det da bare på forhandlings-stadiet.
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
ruda
11.04.2020 kl 08:19 3591

Dersom prisene på VLCC går opp, blir det salg av de nye båtene med god fortjeneste. Tror det er helt utelukket at de kjøper flere, utover det som allerede er i bestilling
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare

Han har jo mange skip på TC for å deriske, så litt rart å kjøpe enda mer båt. Eneste grunn måtte være lav pris eller at han kan sette de rett inn på laaang og høy TC. Langringsplass er jo etterspurt.

Helt ærlig trodde jeg han skulle selge alt i nær fremtid, samlet og på TC.
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare

Hvis det skal kuttes opp mot 10m fat produksjon i årevis, vil jo det være katastrofalt for tank.

Kanskje de rett og slett forbereder seg på dårligere tider, i tilfelle de trenger penger, eller at skipsverdier går så langt ned at de heller ønsker å kjøpe en båt.
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare

Det ville også være absurd om Hunter planla å KJØPE båter pdd. De er i markedet for å selge båtene sine, ikke kjøpe knalldyre båter rett før ratene kan stupe.
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Hellboy
11.04.2020 kl 11:03 3277

Takk for info, reserven. Å kjøpe 2 VLCCer fra Hartree er faktisk en spennende mulighet. Alderen på VLCC-flåten i verden er såpass høy at det blir skraping etter at contango-situasjonen er over.
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Geezer
11.04.2020 kl 11:45 3196

Skal HUNT kjøpe aksjer å slette dem, eller trykke flere aksjer for å øke kapitalen?
De tjener gode penger om dagen, så jeg forstår ikke hvorfor de ønsker å ha mulighet til å gjennomføre en 20% emisjon nå.

Blir forslagene godkjent av generalforsamlingen så gis styret stor frihet til å handle raskt dersom de ser muligheter i markedet. For oss aksjonærer må tilliten til styre vært til stedet, ellers bør vi ikke være aksjonærer. Vi bør derfor stemme for forslagene mener jeg.

Selv hadde jeg satt pris på bedre info fra selskapet om veien videre, særlig i forhold til eventuelt utbytte. Mangel på info om utbytte har sine grunner det også.
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Baltisk
11.04.2020 kl 12:25 3132

Han var vel i et intervju med finansavisen for et år tilbake og mente at han ikke ønsket å være en reder.
"- Ja, jeg bruker å si at det som er mest farlig er å bli skipsreder. Det er en veldig farlig tittel, og når du får den tittelen kan du finne på at du har lyst til å beholde den. Men da er det veldig viktig å tenke penger og aksjonærer først," - Fredly.
https://finansavisen.no/nyheter/boers-finans/2019/02/fredly-skipsreder-er-en-farlig-tittel

Hunter hadde opprinnelig opsjon på 3 ytterlige skip, med leveringsdato i 2021-2022, dette finner dere i prospektet. Disse opsjonene ble ikke utløst av Hunter, slik at flåten kun ble 8 skip. Jeg snakket allerede om disse opsjonene i november, selvom innløsningsdatoen for opsjonen av 3 ytterlige skip allerede var gått over for lengre tid tilbake. Euronav kjøpte 4 skip nå i februar fra daewoo, som blant annet var disse skipene hunter hadde opsjon på. Dette har jeg fått bekreftet fra skipsmeglere.
Syntes det ville vært svært rart å finne ut at de skal ekspandere flåten først nå, når markedet allerede har vært såpass bra og muligens vil kollapse i 2021.
https://www.offshore-energy.biz/euronav-buys-vlcc-resale-trio/


I en syklisk bransje som shipping, så oppfatter jeg det ikke som spesielt aksjonærvennlig å beholde skip og ekspandere flåten. Da skal du vite veldig godt hva du holder på med, det er vel nesten kun JF som har klart seg greit over lengre tid i bransjen til tross for 3 konkurser. Det er fordi han er ekstremt flink til å ta raske gevinster, kjøpe stålet billig, ikke forelske seg i skipene også kvitte seg med skipene i gode markeder. Egentlig, så er det slik at i shipping så tjener man på å kjøpe/selge skip til riktig tidspunkt, ikke på selve operasjonen - grunnet sin sykliske natur.

Noe av det mest risikable man gjør i shipping er å bestille skip når markedet er bra, men enda mer risikabelt når ratene er såpass volatile som idag. En ting hadde vært om ratene hadde vært stabile over lengre tid, men nå svinger dem ekstremt mye. Risikoen er at man rett og slett skaffer skip når markedet er bra, også får man de levert rett før det kollapser. Dette skjedde feks på 1970 tallet i tankmarkedet, og vi så det ganske nylig i supply markedet.

Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Hellboy
11.04.2020 kl 12:34 3103

Nå må du huske på at det knapt kommer nybygg de neste årene, så en enorm økning i kapasiteten kommer ikke. Det begrenses også av usikkerhet om fremtidens drivstoff/nye IMO-regler samt at banker strammer in finansiering av oljerelaterte bransjer. Så summa summarum er et par ekstra skip bra i mitt hode.
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Baltisk
11.04.2020 kl 12:38 3180

Det er selvfølgelig et godt poeng, men det er også mange skip som skulle blitt skrapet, men faktisk ikke blir det grunnet contango. Så verdensflåten har ikke akkurat krympet noe særlig dette året, har sett mer omsetning og øking av skipsverdier på eldre tonnasje - enn nybygg.
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Argus
11.04.2020 kl 12:46 3154


Kan det være at Fredly har en opsjon eller ser en mulighet til å kjøpe helt nye skip som står klare på verftet, men hvor bestiller ikke vil være i stand til å betale?

Det vil skje mye og raskt i markedet snart grunnet epidemien. Fredly har kjempegod kontakt med verftene i Sør-Korea grunnet alle nyskipene i ordre. Det kan være grunnen til at han har snappet opp nettopp en mulighet til å kjøpe billig om et par måneder. Det er en slik type informasjon han ikke kan gå ut med fordi det vil trigge konkurrentene og høyne prisen.

Det her blir kun spekulasjon, men jeg ser ikke for meg at Fredly legger inn nye ordre på nye skip for så å vente to år mens markedet faller. Det vil være utenkelig i dagens usikre marked og fra en investor som Fredly.
Redigert 20.01.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare