NAS - egenkapitalen er tapt!


NAS hadde per 31.12.19 en egenkapital på 4.124.900.000 (4,83%). Det utgjorde 25,22 per aksje.
Av dette var drøye 3 milliarder kontanter.

Siden har de tapt mer enn 1 milliard på hedge av drivstoff og brent av det som er av kontanter, slik at de ikke lenger er i stand til å betale leasing og andre betalingsforpliktelser.

Det betyr at egenkapitalen er tapt og aksjonærene i praksis ikke eier noe som helst. Alt står og faller på velvilje fra kreditorene og eventuelt innskutt ny kapital i en emisjon. Hjelpepakken fra Regjeringen svekker som kjent balansen. Derfor må de øke egenkapitalen dramatisk ved konvertering av lån til aksjer. Da får de tilgang til ytterligere 2,7 milliarder og likviditeten er sikret en god stund fremover.

Det er pussig at de legger opp til et så lite bidrag fra aksjonærene. Det er bare småpenger mot konvertering av flere milliarder kroner i lån til aksjer. Å utligne utvanningen er bare å glemme. Det er komplett umulig når antall aksjer kommer opp i flere milliarder mot dagens 163.558.377.

Det betyr for alle praktiske formål at dagens aksjonærer er nullet ut.Redigert 21.01.2021 kl 09:14 Du må logge inn for å svare
GPACTOR
09.04.2020 kl 16:24 3455

Buffet skrev Innlegget er slettet
5 milliarder? Kvartal?
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
TomW
09.04.2020 kl 16:32 3406

Til opplysning så er det greit å få med seg at de fikk inn 900 millioner fra flysalg og 500 millioner fra PDP ila q1.

"PS: 3 milliarder fra Boeing vil ikke styrke balansen, da hjelpepakken på 3 milliarder nuller ut en eventuell utbetaling av erstatning fra Boeing. Egenkapitalen er dermed fortsatt tapt."

Den må du forklare litt bedre
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
GPACTOR
09.04.2020 kl 16:49 3309

Litt klønete formulert. En eventuell utbetaling fra Boeing vil selvsagt styrke balansen, noen annet ville jo vært latterlig. Poenget er at denne styrkingen utlignes av hjelpepakken og dermed ikke gir økt egenakapital.

Alt av inntekter etter 31.12.19 er stort sett brukt opp. Styreleder uttalte at NAS vil gå konkurs i begynnelsen av mai om de ikke fikk tilførsel av kaptial eller hjelp fra Regjeringen. Så sluttet de å betale for seg og dermed går det på stumpene inn mot EGF. Det er konvertering eller konkurs. Så gjenstår det å se hvor viktig det er å beholde Norwegian nå som aksjonærene må ta sin del av dugnaden. For det var ikke måte på hvor viktig det var før meldingen onsdag.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
TomW
09.04.2020 kl 16:57 3280

Ja da skjønner jeg hva du mente, men du glemmer jo da å ta med de 3 mrd som ek også? Ja de øker gjelden med 3 mrd, men disse føres også mot EK siden, mao det hjelper.

Ja både styreleder og ceo har vært klare i sin tale, men man må nok regne med en viss overdrivelse her også. Budskapets hensikt var jo å få myndighetene til å forstå alvoret. Men at de brenner penger er det ingen tvil om, spørsmålet er hvor mye. Uansett er det EK fra q4 som legges til grunn for hjelp fra staten, mao trenger de 3,3% eller noe slik for å kvalifisere til denne støtten.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
Satch
09.04.2020 kl 17:01 3249

Nei. En utbetaling fra Boeing vil styreke EK tilsvarende. ikke regn med pakken fra staten først samtidig, da denne aktiveres ETTER EK er tilfredstillende over 8%.
det du har rett i forsåvidt er at om NAS benytter seg av denne så vil det igjen slå negativt ut på EK ettersom dette er en gjeldspost.
EK skal også regnes ut ifra perioden før CV (IB 2020?) og en styrking av egenkapitalen ut i fra det via et proformaregnskap basert på dette. altså på NAS styrke EK med 3,17% om dine tall stemmer.
Jeg lurer også litt på om det noen som har regnet frem hvilken cash-burn NAS har pr i dag? med 90% permittert faller mesteparten av lønnskostnader ut.De få innenlandsruter som staten har kjøpt går fremdeles. med flyene på bakken faller drivstoffforbruk ut, samt reduksjon i vedlikehold. i tillegg kommer de avgiftsfritakene/reduksjonene som staten har lagt til luftfart-bransjen. noen som har svar?
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
Den nye
09.04.2020 kl 17:01 3247

Boeing 3 miljader i kompensasjon og statens 3 miljarder i lån nuller ikke ut hverandre.


Hvis du har 100 kroner i lån og ti kroner på konto, så har du 10% egenkapital.

Får du da 100 kroner (Boeing) og låner enda nye 100 kroner (staten), så har du 200 kroner i lån og 110 kroner på konto, så EK prosenten øker og prosenten lån minker, fra 10/100 til 55/100

At Gpfactor utelater et så åpenbar regnestykke og hevder det motsatte kan kun bety at vedkommende lyver bevist.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare

Ikke mist tiden din med ham. Han eier minst 5 kontoer på HF...
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
TomW
09.04.2020 kl 17:08 3196

Nei ser ikke helt hvordan det skal være tilfellet heller. Om man legger eksemplet til grunn så betyr det 6 mrd inn og 3 mrd i mer lån. Altså innen nulling.
Men velger å gi han tvilen tilgode
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
Ntops
09.04.2020 kl 17:37 3094

Fint eksempel og du har rett. Det jeg lurer på er følgende. Gitt at ek ved årsskifte var 4.83% som tilsvarte 4.1 milliardee..det betyr da at 100 % er 85 milliarder. Betyr det at all gjelda er 85 mrd og ikke 60 mrd som går igjen på forumet?
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
GPACTOR
09.04.2020 kl 17:55 3034

6 milliarder inn og 3 milliarder i lån nuller selvsagt ikke ut hverandre.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
GPACTOR
09.04.2020 kl 17:58 3002

Artig regnestykke. Dersom de lar være å låne 100 til så er egenkapitalen 110%. Betaler de ned lånet sitter de fortsatt med 10 kroner. Rart hva?
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
GPACTOR
09.04.2020 kl 18:17 2913

Assets 82 247 300 000
Cash 3 095 600 000
Sum 85 342 900 000
EK 4 125 000 000 4,83 %
Liabilities 81 217 900 000
Sum 85 342 900 000

Hva skjer om vi legger til 3 milliarder på cash og tilsvarende på liabilities?

Assets 82 247 300 000
Cash 6 095 600 000
Sum 88 342 900 000

EK 4 125 000 000 4,67 %
Liabilities 84 217 900 000
Sum 88 342 900 000
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
Buffet
09.04.2020 kl 18:23 2862

Ek øker til 7,6%

7/91= 0.0769

Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
GPACTOR
09.04.2020 kl 18:33 2813

Det kalles balanse. Lurer på hvorfor?
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
GPACTOR
09.04.2020 kl 18:39 2787

Problemet er at NAS trolig bare har rundt 300 mill på konto og dermed er egenkapitalen 1,329 millliarder (1,61%) før selv minimale avskrivninger som bringer egenkapitalen i minus. (Fly har en avskrivningssats på 12% i året, do the math)

Det er ingen tvil om at egenkapitalen er tapt og følgelig har aksjonærene tapt alt.

Det er derfor folk er hoderystende til ropet om hjelp. Det er selvsagt helt utenkelig at Regjeringen vil gjøre noe som helst for å redde aksjonærene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
GPACTOR
09.04.2020 kl 18:41 2770

Blackbot skrev Innlegget er slettet
Mitt regnestykke viser at EK-andelen faller når man legger 3 milliarder på hver av sidene i balansen.

Dersom de ikke benytter seg av hjelpepakken på 3 milliarder vil egenkapitalen bli 8,07% dersom de får 3 milliarder fra Boeing.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
Blackbot
09.04.2020 kl 18:44 2744

Jepp der er vi enige.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare

Buffet
Et godt råd :
Argumenter på en skikkelig måten,aksepter at ikke alle er enige, da står dine argumenter seg mye bedre.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
Buffet
09.04.2020 kl 19:09 2639

GPACTOR fryder seg litt for mye på dette forumet over andres tap at jeg ikke gidder. Se selv trådene han har laget :-)
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
Satch
09.04.2020 kl 19:14 2603

gitt en komp på 3 mrd fra boeing og deretter lån med statsgaranti på 3 mrd så tenk på dette:
3 mrd fra boeing går rett inn i cash og gir + på EK. her føres ingenting på gjeld i balansen.
det aktiverer videre kriteriene for å låne opp statens garanti på 3 mrd.
når dette lånet så utbetales så føres det riktignok en pluss på 3 mrd på gjeld i balansen, men før man har brukt av disse pengene så skal de også føres på eiendeler/cash. så ved boeingkomp på 3 mrd + 3 mrd i lån så skal det føres 6 mrd på cashbalansen og 3 mrd på gjeldsbalansen. ved videre cashburn så faller cashbalansen og EK tilsvarende.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare

Virker fornuftig.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
q1w2e3r4
09.04.2020 kl 19:25 2566

Mener jeg har skrevet det 5 ganger allerede i forskjellige tråder. Det kommer ingen erstatning fra Boeing. NAS har forpliktelser som overgår en mulig erstatning mange ganger. Boeing er kreditor, IKKE DEBITOR. Ergo må Boeing godkjenne totaliteten i restruktureringen.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
Den nye
09.04.2020 kl 19:25 2563

Hvis dem har 100 i lån og 10 kroner i lomma, så får dem 100 (boeing) men ikke lån fra staten, så har dem 100 i lån og 110 i lomma, det blir da 55% EK mot gjeld, jeg telte feil i tidigere eksempel.

Med lån fra staten og da 200 mot 110, ek blir et sted 33% eller deromkring.
Uansett, opp og nullea ikke ut.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare

Dersom du har 10, får 100 og låner 100 har du 210 på konto og 200 i gjeld.

Hva blir egenkapitalandelen?
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare
TomW
09.04.2020 kl 19:39 2486

Er får det samme som gjeld i din verden?
Får, i dette eksemplet, betyr at nas får tilbakebetalt for kostnader og tap de har fått grunnet Boeing.
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare

Jeg sikter til regnestykket over.

Har 10, får 100 fra Boeing og låner 100= 210
Har 100 i lån og øker med 100= 200
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare

SjonkelRolf skrev 100 i gjeld eller?
100 fra før pluss 100
Redigert 21.01.2021 kl 02:32 Du må logge inn for å svare