Sissener satser på bilfrakt


Sissener satser på bilfrakt
Forvalter Jan Petter Sissener og hans fond Sissener Canopus dukker mandag morgen høyt opp på aksjonærlisten i bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen.
Rederiet har hatt et helt forferdelig år på børs der aksjen har falt 46 prosent.
Aksjen falt som en sten da selskapet la frem resultater for første kvartal i mai. Både inntekter og resultater falt fra foregående kvartal, og rederiet forklarte resultatet med lavere rater, økte bunkerkostnader og valutabevegelser.
Nå drar Sissener på bunnfiske i rederiaksjen. Fondet har kjøpt en million aksjer, tilsvarende 32-33 millioner kroner basert på snittkurs forrige uke.

Kan dette bety at han kjøper seg ytterligere opp?
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/08/Sissener-maatte-doble-eller-dumpe-i-Komplett-Bank

Utdrag fra artikkelen
"- Vi tror at det regulatoriske trykket vil øke, er usikker på forretningsmodellens holdbarhet og vi har tatt en policybeslutning om at ingen investeringer skal være under 50 millioner kroner (1,5 prosent)"