NAS - Kun for aksjonærer i selskapet


Jeg har opprettet en egen tråd for aksjonærer. TEMA: General forsamling den 04.05.2020

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Niels Smedegaard. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og agenda
4. Endring av vedtektene
5. Rettet emisjon med kontantoppgjør
6. Rettet emisjon ved konvertering av obligasjonslån til aksjer
7. Rettet emisjon ved konvertering av leasinggjeld til aksjer
8. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
9. Fullmakt til å utstede aksjer, herunder fullmakt til å utstede aksjer i en etterfølgende emisjon
10. Fullmakt til å utstede konvertible lån

Begrunn gjerne mot eller for! Men prøv å redegjøre hvorfor du mener det du skriver.

Be om tilgang hvis du ikke har fått invitasjon.

https://www.facebook.com/groups/2693912087509965/
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
svestnes
19.04.2020 kl 11:09 4334

Jeg har 5500 aksjer, snittpris på over 33kr. Har mistet mer enn 80% av verdien. Jeg er klar over at det utgjør en mindre del i forhold til 160 mill. aksjer. Men jeg vil benytte min stemmerett likevel. Stemmer nei til alle forslag med kurs under 10kr. per aksje. Uansett hvor urealistisk det høres ut, en pris i intervallet mellom 15-20 kr. må inkludere alle verdier bedriften har og har krav på å få i framtida.
Viktig å ta høyde for ertsatningen fra Boieng og RR, alle utestående fordringer fra kreditkort selskapenene og lånegarantien på 3 mlrd. staten vil betale til NAS.
Alle aksjonærer må tenke på konsekvensene etter at konverteringen er gjennomført. Om kreditorene demper ut alle aksjer, vil aksje tilbudet på børsen blir mye høyere enn i dag. Aksjekursen vil sannsynligvis ligge på et lavere nivå og med så mange aksjer i sirkulasjon, blir oppgangen dempet betydelig framover!
Redigert 19.04.2020 kl 11:26 Du må logge inn for å svare
svestnes
19.04.2020 kl 11:16 4337

Bommet her. Beholdningen er 4519.
bearish
19.04.2020 kl 11:25 4358

Har ca 20.000 aksjer, og har forhåndstemt Nei på alt, men følger med fremover mot gen. forsamling og kan selvsagt gjøre om på stemmene.
hstray
19.04.2020 kl 11:29 4353

Pga det er obligasjonsfond som ikke skal være i aksjer. De vil selge veldig fort
hstray
19.04.2020 kl 11:33 4340

Konventerer de gjeld eller leasing forpliktelser mot aksjer så fragir de seg disse pantene. Pantet som er gitt obligasjonseiere er helt verdiløse. Leasing forpliktelser til leasing selskapene er også ganske verdiløs da det ikke finnes andre kunder
Sjakalen
19.04.2020 kl 12:43 4263

Har forhåndsstemt nei, og det blir slik til annet er bestemt av dette initiativet, min mening er at om Hareide ønsker NAS konkurs, så gir jeg gjerne bort min andel mot at han blir byttet ut når konsekvensene blir belyst.

Har registrert FB i Tråden. Så er plutselig mange forsvunnet fra gruppa. Send melding om du ønsker å være med igjen. Sorry ;)
Redigert 19.04.2020 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
Strategi
19.04.2020 kl 20:41 3964

Hstray

Forklar hvorfor obligsjonseierne Ikke kan konvertere på pålydende, med en eventuell rabatt på eksempelvis 10 % rabatt som da også aksjonærene må få.
Utgangspunkt kurs for eksempel 6 kr tror kursen er mellom 6 og 10 kr 27 april.

En annen ting, vil det bli et kursras dersom man ikke vil bli enige 4 mai, eller videre forhandlinger.
Noen som har noen formening.??

Det er vanskelig å gjette hva ulike valg av strategier vil medføre; Som aksjonærer ønsker vi å være med å forhandle med alle parter.

For det første må obligasjonseiere avgi sin stemme for videre forhandlinger. (Mulig obl.eiere bidrar med noe). Det vil gi bedre rom for forhandling i GFs.

Mulig vi hører fra JS eller/og staten før Gfs.

For den andre, må vi stemme for eller mot forslagene som skal behandles i GFs.

Da anbefaler å avgi sin stemme på VPS (Avgitt stemmer kan endres før fristen)).

Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Strategi
19.04.2020 kl 21:31 3836

Enig, vi får se om det kommer noe nytt.
Jeg er for å konvertere på pålydende 27 april eller 4 mai dersom det er denne som gjelder.
Det som irriterer er en eventuell erstatning fra Boeing som burde vært på banen (mener denne tilhører aksjonærene).
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Strategi
19.04.2020 kl 21:47 3821

Liker dette innlegget fra #det nye #med litt justering
Da man låner ut penger, så legger man på renter.

Rentene er til dels for å forsikre at inflasjonen er større enn lånet da den blir tilbakebetalt, så er dem til for gevinst og til slutt så er dem til for å ha en margin mot lån som aldri blir tilbakebetalt.

Långiver tar altså også risiko, for å minke risikoen så har dem gjerne pant.

Covid-19 har gjort at flybransjen sliter økonomiskt, men det betyr også at verdien på panten er også mindre, risikoen for konkurs hos låntaker er stor og det er stort sett garantert at utlåner ikke får tilbake mer enn smuler i tilfelle en konkurs.

Så, aksjonærene mister 100% ved konkurs, långivere mister 70-90% ved konkurs hvis dem har pant og 100% hvis dem ikke har pant.

Så, långivere og aksjonærer er i en identisk situasjon.

Herfra videre, få protesterer at gjeld skal byttes mot aksjer, en økning i aksjer minker kun våre eierandeler i NAS.

Så det står da om kursen ved konvertering, om det konverteres til 5 kroner (pålydende) eller 1 krone er helt irrelevant for långiver, men det er vitalt for aksjonærer.

Dere som mener at kursen skal være på 10 øre eller lavere kan være sikre på at samtlige aksjonærer vil stemme det ned, mens kurser på pålydende eller med noen prosent rabatt vil bli stemt for.
Fordi pålydende er best for samtlige parter, ingen taper på det, så får vi en miljard aksjer på 5 kroner til konvertering, NAS får 5 miljarder mindre gjeld og øker EK med 5 miljarder kroner, våre tap begrenses til nåværende og vi er med i oppturen da NAS får 1.2 + 1.5 miljarder fra staten plus Boeing og RR kompensasjonen i etterkant.

Og vipps så er kursen på10-15 kroner.


Alle er happy.

Hva er din argument for at aksjonærer skal si ok til 10 øre eller lavere? Fordi du og andre som shorter tjener på det?

Finnes ingen argument for å gi mer enn noen få prosent rabatt fra pålydende, det er alt.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Blackbot
19.04.2020 kl 22:09 3779

Mener du at aksjonærer skal delta i forhandlinger ?

Aksjonærer har ingenting i forhandlinger å gjøre, med mindre man besitter ett verv, kunnskap eller posisjon som tillater det (Personell på insiderlisten). Som aksjonærer har vi kun påvirkning på GF og valg av representanter i styret. Styret velger sin leder, og styret ansetter CEO.
Restruktureringen som må finne sted, om NAS skal klare å møte markedet igjen når Covid-19 tillater, er en utenomrettslig forhandling mellom selskapet og sine kreditorer.
Fullmakten styret har bedt generalforsamlingen om er ett rent forhandlingsutspill. At ikke aksjekursen gikk i gulvet dagen etter påske beviser at svært få trodde på at det foreslåtte ville bli en realitet.
Lovproposisjonen som ligger til behandling i stortinget antar jeg at partene er fullstendig klar over. Hvis ikke partene blir enige om en løsning som er levlig for begge parter (aksjonærer og kreditorer) så kan rettslig restrukturering bli ett faktum (Dette er en norsk chapter 11 løsning, slik jeg har tolket det). Obligasjonseierene er fullstendig klar over at sine lån mot selskapet er lavt priset (CB rundt 30% angivelig). Etter min mening har ikke obligasjonseierene noe valg her. De kan delta i en restrukturering og få betalt deler av sitt utestående i aksjer, eller de kan kreve konkurs når covenant-brudd foreligger. Da vil obligasjonseierene melde sine krav mot boet i håp om at bostyrer får en pris på de assets de har pant i, nok til å dekke deres krav (lite sannsynlig i dagens marked).

https://www.forbes.com/sites/willhorton1/2020/04/19/norwegian-airs-paradox-strong-covid-19-recovery-if-it-avoids-bankruptcy/?fbclid=IwAR1NNo0mzQOUTo16Gc2J7LwOjTeB5DIiXklQqzOk4zmrEYEmj1tFWaS6Lv0Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Strategi
19.04.2020 kl 22:25 3755

For once Norwegian Air Shuttle stands out for a good reason.

As Europe recovers from COVID-19, most airlines will confront a new problem: fuel hedging losses. They are locked into contracts expecting fuel to cost $65/barrel. Instead it is $28 but they will have to pay their higher hedged amount, creating hedging losses upwards of $1 billion.

Norwegian Air? It’s the least hedged of European airlines by a wide margin, according to Bloomberg Intelligence.

Norwegian could win passengers with cheaper tickets and still come out ahead of competitors since its fuel bill will be lower. Fuel is often around one-third of costs for airlines, making it the largest variable expense.

https://www.forbes.com/sites/willhorton1/2020/04/19/norwegian-airs-paradox-strong-covid-19-recovery-if-it-avoids-bankruptcy/?fbclid=IwAR3ed7PqLZ702pbKgPeijBwJS5Z04yaRjrxniGQpG6_saJYoPJZi8QfFksQ#496ac173d6d8
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
deltaker
19.04.2020 kl 22:26 3762

Gode betraktninger. La meg bare legge til et par momenter:
1) De obligasjonseierne som er sikret med pant som har høy verdi i dagens marked, vil kreve en høyere konverteringskurs en obligasjoner med dårlig sikkerhet.
2) Det aller mest rettferdige er derfor at man tar utgangspunkt i f.eks. snittkurs over en viss periode i et visst tidsrom (f.eks april) der man ser hvilken pris obligasjonene er omstatt for.

Det betyr: Hvis man sitter på obligasjoner som er blitt omsatt for 60% av pålydende, mottar man aksjer tilsvarende 60% av gjelden. Hvis det er råtten/ingen sikkerhet, og obligasjonen er omsatt for 30% av pålydende, mottar man kun 30% i aksjer.

Dette er altså måten å regne ut hvor mye av pålydende gjeld obligasjonseiere skal få i aksjer. Det neste spørsmålet blir hvilken aksjekurs gjelden skal omsettes til (dvs prisen på nye aksjer som utstedes). Som noen påpekte, er det ikke super-viktig for obligasjonseirne om kursen settes til 5 eller 10. Igjen er det trolig riktig å bruke snittkursen over samme periode, som man har målt obligasjonene til. Bruker man noen uker i april, blir vel kursen rundt 8 eller deromkring.

Uansett - etter konvertering (og gitt at det ikke blir brannsalg på kort sikt av fond som må ut), burde kursen gå betydelig opp, fordi man lenger ikke har konkursrisk, at man får tilgang på noen støttepakker fra staten og i ro og mak kan forhandle om erstatning fra Boeing. Det som er av størst betydning for dagens aksjonærer er at man får mest mulig discount i beregningen av gjelden som skal konverteres.

All den tid kursen spretter godt opp etter konvertering (pga redusert konkursrisiko), vil det være en win win. Tross alt var forventet verdi av gjelden til obligasjonseiere det den ble omstatt på i april. Det samme med aksjene.

På kort til mellomlang sikt ser jeg derfor en bra oppside her, gitt at man kommer til en enighet. Men ledelsen må ikke glemme at det aller viktigste spørsmålet for dagens eiere (som de skal representere) er å forhandle riktig kurs på konverteringen av gjelden - som etter min mening ikke skal være noe særlig høyere enn det den ble omsatt for over en representativ periode.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Blackbot
19.04.2020 kl 22:55 3709

Hvorfor snakker folk om pålydende av aksjer ?
Det har da ingen relevans her. Pålydende 0.1Nok er hva selskapet må overføre til aksjekapitalkontoen for å få utstedt en ny aksje. I en rettet emisjon må selskapet selge den i markedet for å få en differanse stor nok til å dekke den gjeld som skal konverteres. All den tid man har et fungerende marked for egenkapital (Børs) og gjeld (obligasjonsmarkedet) så er det naturlig at man avtaler seg frem til en rabatt ved konvertering av markedsverdien, slik at man unngår å rettslig (Konkurs) få avgjort hva markedet er villig til å betale for assets som er pantsatt.
Utsteder man aksjer på annet pålydende enn 0.1Nok må det en vedtektsendring til på GF om en ny aksjeklasse. Eller at man vedtar å øke eksisterende aksjers pålydende. Det er vel ikke engang foreslått til EGF ?
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Strategi
20.04.2020 kl 06:51 3575

Klipper inn et innlegg fra annen tråd igjen som en fornuftig tilnærming sett fra mitt tankesett.


Å konvertere gjeld til egenkapital med bytte i aksjer kan være en god løsning både for kreditorer og aksjonærer.

Hvor interessant det blir for aksjonærer er kun avhengig av hvilken konvertering kurs som blir fastsatt. Jo høyere kurs, jo færre nye aksjer, jo mindre utvanning av våre eierandeler.

En rettferdig ordning er at aksjonærer og kreditorer deler på NAS sitt verdifall fra før COVID-19 til nå. Si at fallet har vært fra kr 40 til 5. Gjennomsnittet av det blir kr 22,50. Den konverteringskursen fordeler byrden likt på partene.

Husk at snakk om konvertering gjelder kun for de usikrede obligasjons lån som NAS har tatt til drift formål. Utlåner vet at det innebærer risiko hvis noe uventet skulle skje. Derfor er det lån med høye åger renter. Denne usikrede obligasjons glelden utgjør i størrelses orden 4 milliarder kroner.

Resterende NAS gjeld (brorparten) er låst til flykjøp og håndteres separat. Kreditorer har pant i fly enkeltvis og NAS kan hvis nødvendig gi opp flyet mot sletting av den gjelden hvis de ikke oppnår akseptable vilkår. Uansett vil NAS leve godt videre med disse lån fordi rentene der er særdeles lave pgs garantier fra USA eksport bank med god pant.

I tilegg til en akseptabel konverterings kurs for obligasjonene må vi aksjonærer kreve at den norske stat bidrar med et kontant tilskudd. NAS er forhindret fra å operere drift pga statens restriksjoner. Det er rimelig at NAS da får kontant tilskudd på linje med andre norske selskaper i samme situasjon.

Tilslutt må vi kreve et slags komittment fra Boeing for 737 MAX. Helst erstatning i kontanter (kr 3 milliarder ++). I hvert fall en garanti for at pengene en dag kommer slik at de kan føres som fordring i balanseregnskapet. Det er en skandale at erstatningen ikke allerede ligger inne som en eiendel. Bare dette ville bringe NAS over statens egenkapital krav på 8% for tilgang til 3 milliarder i statlig nød lån.

-----------------------------------------------------
Dette betyr at en evt. erstatning fra Boeing også kommer obligasjonseierne til gode, vi snakker om å gi og ta her.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Longline
20.04.2020 kl 07:10 3557

Noen som har en oppdatert Aksjonærliste?Hadde vært artig å sett hvem som har kjøpt/solgt den siste tiden.Om der har kommet noen nye inn med litt større interesser.Er vell ingen som er over 5% da dette må mld.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
svestnes
20.04.2020 kl 07:47 3517

Vi må se på hovedårsaken at bedriften havnet i denne situasjonen. Synes aller mest rettferdige er å ta snitt kurs siden viruset ble rapportert. Det var i Desember 2019. Da begynte dette f***skapet.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Epona
20.04.2020 kl 08:03 3487

Nå under særlig observasjon av Børsen: https://newsweb.oslobors.no/message/501227
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare

Det er ikke overraskende dette. Det va mange av oss som reagerte kraftig da Nas ble satt i "børspause" i 45 minutter den ene gangen kursen skulle kraftig opp og endte ned. Flere klaget til finanstilsynet om mulig kursmanipulasjon.

Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
deltaker
20.04.2020 kl 09:35 3329

Ja. Men husk at både aksjekursen og obligasjonskursen var høyere da. Man må uansett bruke samme periode for begge ved konvetering.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare

Hei deltaker du kommer med mange gode analyser. Hva slags yrke har du? Just curious
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Strategi
20.04.2020 kl 09:53 3224

En ting er sikkert, det er en eller flere aktører inn her.

Noen som har kommentar til dette.

15,5 % opp i dag igjen hittil.
Helt klart noen som tar strategisk posisjon.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare

Vi får se hvor høyt opp den går i dag. Volumet vil nok bemerke seg om store aktører hamster?
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Strategi
20.04.2020 kl 10:01 3162

Det er jo omsatt 5,1 M på 1 time, det er jo massivt.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Fred55
20.04.2020 kl 10:06 3132

Er viktig å kjenne til at obligasjoneiere også har ett potensiale til betydelig tap om de ikke får med seg aksjonerene til å stemme ja.
1 - De som sitter med diverse panter. Vet at dette er betydelig mindre verd en det de opprinnelig var da avtalen ble inngått
2 - De som sitter med usikret gjeld vil risikere å havne i en lik situasjon som mange andre og må vente til ett eventuelt konkursbo er oppgjort. Kan ta år og kan bli smuler når alle skal ha sitt
3 - Leasing selskaper vil slite med oppgjør fra konkursbo og samtidig utfordring med å lande nye avtaler på leasing av fly i dagens marked, som vil vare lengre en tidligere antatt
4 - Dagens aksjonerer er vel de som pr i dag har ett gedigent tap ( om det er realisert om ikke ett urealisert tap) Således er det pr i dag vi som har tapet med unntak av noe leasing en kan lese om at ikke har fått betalt.
Dagens aksjonerer har sånn sett nesten minst å tape på dette og dermed har vi en viss reel makt om vi samlet benytter den på EGF 04 mai selvsagt må vi vurdere hva som kommer av forslag den 30.04.
5 - Norge som land er vel den aller største taperen ope i hele dette her. Om NAS går konkurs og forsvinner sitter staten igjen med en monster regninger de må ut med i lange tider. Permitteringer går over til oppsigelser og mangfoldige vil slite med å få jobber. Vil medføre mange følge konkurser innen reiseliv ut over det. Alt dette skaper mye utfordringer også for turist næring reiseliv taxi næring osv osv
6 - Vi som så bor i Norge vil få dyrere reiser mindre valg muligheter. Oppleve en monopol situasjon fra SAS og Widerøe. I tildels lange perioder vil vi måtte betale for dette ved mindre reising dyrere reiser og en mer kjedelig situasjon.
7 - Norge vil måtte gå ut på anbud med nye landingstilatelser nye fly ruter ( Noreg/Avinor ) vil måtte bruke mye tid på å få bygget opp ett nytt rute nettverk. Hvem vil fly de mindre lønnsomme rutene hva type fly vil de bruke. Gamle forurensende maskiner altså vil det selvsagt komme på plass tilbud men vil ta tid ikke snakk om uker/maneder men for ett par år før ting begynner å bedre seg.
8 - SAS - Widerøe skal være forsiktig å si at de vil tjene på en NAS konkurs, men faktisk vil de øke omsetningen volumet og kan styre kostander på en helt annen måte en pr i dag. Dette er det selvsagt mange oppfatninger av, men sett i sammenheng med punkt 7 er det klart at de vil sitte igjen som vinnere
9 - Politikerne hvordan vil de fremstå om de ikke endrer en god del på pakker de ga 20.03. Nå er vi akkurat en måned siden da og ting har for hele fly bransjen over hele verden endret seg fra dårlig til elendige prognoser og fremtidsutsikter. Andre land gir pakker som gjør at det NAS har fått fremstår som smuler. Og grunnlag som urimelig.

10 - Konklusjonen min er at det før 30.04 vil komme en ny pakke som er litt anderledes formulert. Vil få med obligasjonseiere og da oss 4 mai. I en emisjon som vil måtte komme. Vil nok Norge gå inn på eiersiden og se litt på ordninger som er lik USA sin og de store landene i Europa.

Ps. Boeing avtalen er nok på plass, men NAS vil nok ikke flagge denne før under EGF 04 mai eller i etterkant av denne. Det som kommer inn herfra vil være vesentlig og av stor betydning fremover. Hadde de fått dette nå. Vel da hadde de hatt dårligere forhandlinger med enkelte av obligasjonseierne og tror nok det er årsaken.

Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
deltaker
20.04.2020 kl 10:09 3106

Sivilkøkonom. Jobbet endel år som konsulent i McKinsey både i Norge og globalt. Deretter partner i et PE-fond som investerte i vekstselskaper Siden investeringsdirektør i et større globalt fond som investerte primært i aksjer og fond. Så en periode økonomidirektør i et utenlandsk børsnotert selskap. Det endte i skifteretten etter finanskrisen. Mange paralleler der til den aktuelle NAS-krisen. Jeg ble etterhvert CEO i selskapet og hadde hovedansvar for forhandlingene med kreditorene (ca 25 internasjonale banker). Fikk selskapet tilbake på børs, og mange småaksjonærer klarte å redde endel av verdiene, men selskapet gikk omsider konkurs. Nå - ansvarlig for oppbygging av div fond og inkubatorbedrifter internasjonalt.
Edit: Har også i en periode vært rådgiver til et par ministre i regjeringen i forbindelse med utarbeidelse av et par stortingsmeldinger, og har derfor også en viss kjennskap til de politiske prosessene og tankegangen i et par departementer.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Strategi
20.04.2020 kl 10:16 3110

8 - SAS - Widerøe skal være forsiktig å si at de vil tjene på en NAS konkurs, men faktisk vil de øke omsetningen volumet og kan styre kostander på en helt annen måte en pr i dag. Dette er det selvsagt mange oppfatninger av, men sett i sammenheng med punkt 7 er det klart at de vil sitte igjen som vinnere

Av de 1,5 milloner passasjerer Norwegian flyr inn til norge hvert år vil jeg tro at Wiederøe frakter et stort volum av disse videre til mindre destinasjoner og tilbake igjen.
Wiederøe har store fordeler av Norwegian.
------------

Ps. Boeing avtalen er nok på plass, men NAS vil nok ikke flagge denne før under EGF 04 mai eller i etterkant av denne. Det som kommer inn herfra vil være vesentlig og av stor betydning fremover. Hadde de fått dette nå. Vel da hadde de hatt dårligere forhandlinger med enkelte av obligasjonseierne og tror nok det er årsaken.
-----------------
Mener du med dette at lånegivere vil ta del i en Boeing erstatning og vil se dette som en rabatt (oppside) i forhandlingene ?
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
deltaker
20.04.2020 kl 10:35 3014

Mye fornuftig i dette innlegget.
Kursen opp 15% dere. 6.20 nå. Tror endel begynner å se at det kan være en pen oppside her om man oppnår en konvertering til riktig kurs. I tillegg tror jeg det stadig blir klarere for aktørene at regjeringens pakke til NAS ikke kan være vesentlig dårligere enn det andre flyselskaper får. Vi kan se 10-tallet i løpet av noen dager. Stå på!
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare

Wow! Respekt ;)
Har du noen tips på hvordan vi kan påvirke flere aktører i samfunnet?
Eller mener du at de allerede står klare til videre forhandlinger med flyselskaper?
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
deltaker
20.04.2020 kl 10:55 2965

Jeg tror regjeringen har litt delte følelser om NAS, primært pga den veldig risikable, gjeldsbaserte strategien Kjos og Kise sto for. På den annen side, er de opptatt av å gi like gode betingelser til norsk næringsliv som det utenlandske får. Som skrevet, tror jeg man må bruke de amerikanske støttepakkene for det de er verdt i påvirkningen. I tillegg - dersom man klarer å lykkes med en grad av konvetering, kan man argumentere overfor regjeringen at aksjonærene har vist ansvar og "vannet seg ut" (selv om det i realiteten ikke har stor betydning fra et teoretisk ståsted). Vi bør ha kokurranse i lufta i Norge, og aksjonærene har allerede betalt for Kjos sine feil gjennom at aksjen er ned fra 300 til 6. Så man må argumentere for at aksjonærene i høyeste grad allerede har gjort opp for seg, og at det siste kursfallet utelukkende skyldes corona. Der må man gjenta til det kjedesommelige at et selskap som AA mottar 60 mrd kroner. (ja, klar over at det er lån/kredittlinje), men likevel...Jeg skrev i tillegg et innlegg tidligere om hva man burde gjøre. Sitter med en følelse av at dette går bra på kort-mellomlang sikt, men atskillig mer tvilsom til det langsiktige caset, ettersom luftfarten ser ut til å være nede i lang tid framover. Men blir ikke overrasket om NAS aksjen atter kommer tilbake til 15-20 kr på dersom man klarer å konvertere en god del gjeld, får oppgjør fra Boeing og en ny og bedre pakke fra staten. Alt dette bør være mulig. Lykke til!
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Blackbot
20.04.2020 kl 11:17 2881

Jeg tipper det ligger en underliggende forståelse blandt de store aksjonærene at staten vil ikke gå inn med midler her all den tid de "rike" sitter på poster som nyter godt av det. De store har innsett at slaget er tapt og har derfor reddet stumpene for nå at staten skal kunne rettferdiggjøre å yte bistand.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
deltaker
20.04.2020 kl 11:23 2869

Ikke sikkert slaget er tapt der. Noen burde skrive et åpent brev til Erna/Regjeringen. Kanskje Helge kan signere på vegne av 50,000 småaksjonærer. Jeg kan bidra til å lage et grovt utkast med argumentene. Perceptcion is reality. Erna kommer ikke til å risikere å få 50,000 forbannete NAS-aksjonærer mot seg + en stor del av befolkningen som er sure for at vi atter får et dyrt SAS-monopol. Det er her dyktige PR-selskaper kunne hatt en jobb å gjøre. Uansett - nå som Helge har blitt et ansikt utad for småaksjonærene, må man bygge på det og skrive et åpent brev på vegne av denne gruppen på 50,000. Her må man innledningsvis erkjenne at den gamle ledelsen gjorde store feil. Samtidig må man påpeke at aksjonærene har betalt dyrt, ved at de har mistet 97% av verdiene sine, samtidig som man har bidratt til et godt, bredt og folkelig flytilbud til det norske folket. Noe i den duren. Kommer med et utkast litt senere.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
svestnes
20.04.2020 kl 11:24 2860

Regjeringen kan utarbeide proposisjon, hvor verdiene til allmenheten oppbevares og ikke de rike. De rike skal ikke bli rikere på bekostning av småaksjonærene.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Blackbot
20.04.2020 kl 11:33 2862

For meg er det opplagt at staten vil gå inn.
Når jeg sier slaget er tapt, mener jeg for de store som var med fra starten og ikke fikk det til. Disse skal ikke nyte godt av at staten går inn med midler nå. For alt vi vet kan det godt være en forutsetning at disse solgte seg ut.
Kun en tanke 🤔
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare

I går ble et innlegg som ble postet på FB "støtter Norwegian" fjernet fordi det sto at "vi eiere - kan slå selskapet konkurs" om jeg husker riktig.
Hvis man skal bruke denne gruppa som forsterkning, må det komme tydeligere fram hva SMÅaksjonærer ønsker å oppnå ved å advare ledelsen og obligasjonseiere at vi vil stemme nei om forslagene som styret er foreslåtte til GFs. ikke modifiseres - I forkant innebærer det blant annet at obligasjonseiere tar på seg en del av tapet.
I mellom tiden, kan det komme positive nyheter. Men sett dagens kurs, selv om det bykser noen ører oppover, er det fortsatt alt grunn til å være skeptisk på videre forhandlinger (Selv om vi selv ikke direkte forhandler noe, gjør vi det ved å synliggjøre at vi faktisk har noe makt som kan endre og påvirke nas fremtid!).


Dagens sitat:
FunTrade

"Hvordan er det et mindre nedside av å dumpe 100 aksjer på 1 krone hver i et marked med 100 miljarder..
Jo lavere konverteringskurs, jo mer eier obligasjonseierne på bekostning av eksisterende aksjonærer.
Ikke verre enn det."
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
deltaker
20.04.2020 kl 11:55 2839

Ja. Ikke umulig at det blir lettere å berge NAS nå som Kjos og Kise er ut og det i realiteten er et selskap eid av norske småaksjonærer.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare

"NORWEGIAN-SELSKAPER I SVERIGE OG DANMARK BEGJÆRT KONKURS
I en pressemelding mandag skriver Norwegian at pilot- og kabinselskapene i Sverige og Danmark er begjært konkurs.

Morselskapet Norwegian og pilot- og kabinselskapene i Norge er ikke berørt"
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Fred55
20.04.2020 kl 13:44 2662

Helt enig i at Widerøe har fordeler flyr en del av disse til små steder. Riktig. Er sikkert en vinn/vinn om NAS forsvinner vil de får større muligheter på amnge andre ruter som NAS har og kan ekspandere der.

Obligasjonseierne vil jo klart se at Boeing avtalen som ikke er landet kan være en positiv del om de skal konventere deler av gjelden. Deltager skrev vel noe om fordelingen av obligasjonseiere 60 % og 30 % etc. Altså rundt dette. Mest sannsynlig vil de se større potensiale i sine lån om de vet at 2,7 milliarder er på vei inn og at en potensiell gevinst fra Boeing er på vei inn. Mange her har nok gode oversikter på hva en kan forvente fra Boeing.

Om kursen er stabil og ikke konkurs priset og en vil få en emisjon ( jeg tror nok den kommer innen kort tid etter 4 mai) Pris blir ren gjetting men må litt over dagen i kurs og så noen % rabatt for obligasjonseiere og dagens aksjonerer. Gjerne en rettet emisjon kun mot disse.
Da vil det fort løsne betraktelig for NAS.

Dagens melding om konkurser for bemanninsgdelen var ventet og rart det tok så lang tid. Her sparer en store summer, da de lønnes pr i dag ikke samme regler om permitteringer som i Norge. Sverige og Danmark vil nå oppleve ett press, da dette kommer som en konsekvens av null støtte til NAS.
Danmark med Kastrup lever faktisk litt farlig nå, skal slett ikke se bort i fra at det blir ny stor flyplass som overtar en del av det NAS har hatt på kastrup. Er 1000 vis av arbeidsplasser som det nå spilles om. Og da ikke bare de som er direkte berørt ved denne konkursen. Her er det mange mange som blir indirekte berørt faktisk større fly plasser også. Kjedelig når dette kunne vært unngått med støtte pakker fra de berørte land.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Blackbot
20.04.2020 kl 13:50 2670

Fornuftig. Nå tvinges staten til å overta forpliktelsene for human assets.
Redigert 20.01.2021 kl 20:23 Du må logge inn for å svare