NAS - Kun for aksjonærer i selskapet


Jeg har opprettet en egen tråd for aksjonærer. TEMA: General forsamling den 04.05.2020

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Niels Smedegaard. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og agenda
4. Endring av vedtektene
5. Rettet emisjon med kontantoppgjør
6. Rettet emisjon ved konvertering av obligasjonslån til aksjer
7. Rettet emisjon ved konvertering av leasinggjeld til aksjer
8. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
9. Fullmakt til å utstede aksjer, herunder fullmakt til å utstede aksjer i en etterfølgende emisjon
10. Fullmakt til å utstede konvertible lån

Begrunn gjerne mot eller for! Men prøv å redegjøre hvorfor du mener det du skriver.

Be om tilgang hvis du ikke har fått invitasjon.

https://www.facebook.com/groups/2693912087509965/
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
Strategi
20.04.2020 kl 14:18 5076

Hva med den svenske og danske staten , kan de komme på banen med å ta på seg forpliktelser eller er løpet nå kjørt i disse landene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Blackbot
20.04.2020 kl 15:07 4976

Pr. nå så tror jeg dette er ganske avtalt spill, og passer sånn sett inn i en restruktureringsplan. Men jeg vet ikke mer enn noen andre så det er bare synsing fra min side.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

Realiteten begynner å innta for alle de involverte i selskapet.

I en kortsiktig fremtidsperspektiv kan man anslå at kun få land vil åpne seg til resten av verden. Under dagens pressekonferansen uttrykket JS at Norwegian vil kunne fly innen de skandinaviske landene (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island.).
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Strategi
20.04.2020 kl 18:36 4755

Spørsmålet nå er vel hvordan de skal takle den store flyparken , bestillingene som ligger inne, leasingkost osv.
Det spøker i mitt hode for at hele selskapet kan gå overende, lånegivere sitter i saksa, og det gjør vel vi aksjonærer også tipper jeg.
Nye Norwegian (minner om Thinky) har nok vært på agendaen en stund.
Med svært begrenset omsetning samt høye løpende kostnader på kort og lang sikt ser dette svært dårlig ut.
Noen som har noe positivt i forhold til situasjonen.?
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Blackbot
20.04.2020 kl 20:02 4657

Vi så vel i dag det "geniale" med selskapsstrukturen til NAS. Forpliktelsene ligger i underselskaper og kan skjæres vekk. Dette øker sannsynligheten for overlevelse.
Når hele bransjen vil måtte konsolideres, blir spørsmålet hvem overlever, og hvordan sikrer man seg kontroll på den konsolideringen som må finne sted ?
NAS08 ble handlet på 14% av pålydende i dag. Småaksjonærer er av JS bedt om å ikke selge. De store har solgt seg ut og frigjort kapital.
Hvordan ser en moderne overtagelse ut ? Man kjøper opp billig gjeld som konverteres til aksjer. Når selskapet er strippet for både gjeld og forpliktelser, står varemerket igjen med en stor moderne flybestilling klar for oppkjøp. Makten til å få dette igjennom ligger i de som kontrollerer generalforsamlingen. Ett bud må godtas for å klare å ta igjen det tapte i aksjemarkedet.
En thriller uten like!


Eller var dette fra en film jeg så ?
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

"Selskapet har nemlig benyttet det såkalte «force majeure»-forbeholdet i kontrakten de har med bemanningsbyrået OSM Aviation for å si opp crew-avtalene i Spania, Storbritannia, Finland, Sverige og USA."
Js etterspør om vi faktisk er i en "force majeure" situasjon..

I Norge har man alt under kontroll. Krise? Hva er det?
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
deltaker
21.04.2020 kl 00:40 4377

Dette og liknende forhold har jeg skrevet om i ukevis. Hele den globale fyindustrien er lammet og kun de aller sterkeste vil kunne overleve - evt de som får mest støtte. Jeg har derfor vært svært skeptisk til NAS og anbefalt småaksjonærer til å selge ut. At jeg nå ser et kortsiktig potensial er pga støttepakkene, mulig konvertering og mulig Boeing erstatning. At obligasjonene omsettes for 14% sier sitt. Man er avhengig av en veldig, veldig mye bedre støttepakke fra regjeringen. Det er det lille håpet, som sammen med en vellykket konvertering og erstatning kan føre kursen et stykke opp igjen. Men høyst risikabelt å forbli inne, hvis det ikke er penger man har råd til å tape.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Janic
21.04.2020 kl 00:56 4376

Jeg har nå forhåndsstemt. Har stor tilit til ledelsen og styret, så det ble selvfølgelig JA til redningsplanen
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

Ja til hva?
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Fred55
21.04.2020 kl 07:44 4220

Samtidig er det vel riktig å si at en slik situasjon som fly bransjen er i world wide. Har verden aldri vært i tidligere er en situasjon der en ikke kan sammenligne med noe som helst i historien. Selve Pandemien rammer har og brutalt over det hele. Lammer verden på mange måter og mange endringer skjer. Alt for amerikansk lett olje som i januar/februar ble handlet for over 60 nå er i minus.
Finanskrisen hadde sine utfordringer og mange instrumenter kollapset og en fikk kriser ut av det som den gangen skjedde.
Det vi ser nå er at store deler av verden rett og slett hardt og brutalt stenger regelrett ned. Fly bransjen rammes da innlysende nok ekstremt hardt og dette er så fullstendig nytt/brutalt/hardt og nådeløst at ingen egentlig fatter hva som skjer.

Dette gjelder så og si over alt. Absolutt alle skjønner at fly industrien ikke har sjangs i Helv.... til å ha kapital for å kunne klare dette. Når fly i prisklasser mellom 500 mill til langt over milliarden i tusenvis parkeres pakkes vekk, skal vedlikeholdes og tas vare på. Samtidig skal renter/avdrag betales leie for parkering utgifter som er løpende leie av kontorer diverse i lønn ++++ Og en har så og si NULL i inntekter. Da spiller det etter kort tid liten rolle i hva du har av oppspart kapital. Det du har må du fortløpende bruke til å betale tilbake allerede betalte billetter for fly som ikke flyr osv.
Det er i slike tilfeller en oppriktig håper at de folkevalgte har ett minimum av kompetanse vil forstå at dette er en komplett krise for hele verden og at om vi ønsker at verden /landet på ett tidspunkt skal komme tilbake og fortsette der vi var. At vi skal utvikle oss, skape verdier fortsette livene vi levde og bestå som ett samfunn, da er vi enkelt og greit avhengige av å hjelpe fly selskapene og fly bransjen generelt.
Selvsagt skal vi paralelt åpne barnehager/skole og frisører masasje salonger, tannleger og alt dette. Men vi bør kunne forvente av våre folke valgte at de klarer å ha flere tanker i hodet på en gang.
Det er nå sendetid på sendetid og fokus på når de tingene skal åpne. Vel er det viktig med barnehager, frisører osv osv. Men vi er avhengige av den store industri arbeidsplasser som blandt annet fly bransjen. Da snakker vi om en bransje ikke om kun piloter/flyvertinner etc. Alt som er tilknyttet denne bransjen altså tusenvis av arbeidsplasser. Om samfunnet og politikere ikke evner å se større helheter om de henger seg opp i hva EK var i 2019 men ikke ser helhet i en snu operasjon,. Når Norge velger å sponse SAS som er Svensk/Dansk og de ikke vi hjelpe NAS så ser en jo det som skjer nermest world wide. Land "stjeler" laster med munn bind fra hverandre. Lukker grenser og holde sitt eget inn til brystet. Etter en stund ser en at dette er feil, men da mye vas. Eksempler står i kø kun fantasien setter grenser. Våre folkevalgte var tidlig på banen 20.03 men den gangen hadde en ikke peiling på det som er fakta 1 måned senere.

Alle skjønner at Norge må inn på en annen måte og på eiersiden om NAS skal ha en sjans til å overleve. Vi er nødt å gjøre noe likt den amerikanske modellen noe lån noe støtte. Vi må ta ett valg og bestemme seg skal vi ha ett fly selskap eller skal vi ikke ha. Skal landet Norge bli ett land der vi er avhengige av at Sverige og Danmark flyr de lønsomme rutene. At fly selskaper med dårlig rykte som også er rævkjø... skal skumme fløtene av oss her hjemme. Ta godene fly på minimums tariffer uten gode avtaler for ansatte med gamle fly osv.

Svaret antar jeg er unisont nei. NAS har nå gjort det eneste rette og hadde ingen andre muligheter ut fra NULL hjelp fra Sverige og Danmark. Verden vil utvilsomt komme tilbake, men vi er avhengige av at de folkevalgte gjør noen riktige grep under veis. Om de ønsker en fly indutri i bakken tusenvis av arb ledige som en betaler for. Så kan en jo holde litt igjen på åpning av alle plassene i barnehagene.
Mitt oppriktige ønske er at det nå kommer en fornuftig pakke på plass at politikere skjønner at dette er verre en først antatt. At en faktisk går inn på eiersiden får luftfarten på plass igjen og at en heller for selge seg ut igjen i løpet av noen år. Kan til og med bli en god butikk. Som JS sa i går. De må åpne sakte opp ta kostnader med lave inntekter sakte få på plass ruter etc. Blir tull om en gir 3 milliarder i lån og får på plass NAS, som så sliter i lange tider og så bukker under. Nei ta ett løft nå. La obligasjonseiere låntakere og dagens aksjonerer få muligheten til å være med i en skikkelig emisjon der staen tar sin del og at vi alle bidrar for å få NAS til å overleve ikke bare til sommeren 2021 men på lang sikt. Norge vil være den som tjener mest på dette.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
svestnes
21.04.2020 kl 08:52 4122

Politikerne bør få redegjørelse, hvor aksjonærene legger fram sine synspunkter og argumenterer for behovet å ha fly bedrift i Norge. Må legge særlig vekt på viktigheten av statlig støtte for at bedriften skal komme seg gjennom krevende tider.

Hva skjedde med det åpne brevet som skulle sendes til Regjeringen?
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

Hstray jobber med å skrive noen forslag som kan presenteres før GFs.
Angående åpent brev så trengs det noen som har gode skriveferdigheter.

Nordmenn hamstrer aksjer for å redde selskapet, ser sånn ut:
https://e24.no/boers-og-finans/i/3Jb09X/antallet-private-eiere-mer-enn-doblet-nordmenn-flokket-til-norwegian-i-foerste-kvartal
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
bearish
21.04.2020 kl 09:34 4026

Selge eller holde nå? Hadde faktisk bestemt meg for å holde, siden jeg er nysgjerrig på hvordan dette ender (og jeg har råd til å se aksjene ned til 0), men begynner å bli mer usikker. Er vel ikke andre alternativer enn at regjeringen kommer på banen med solid støtte gjennom 2020 for at Norwegian skal kunne klare seg (og at kursen skal kunne klatre). En utvannende emisjon tror jeg ikke er sannsynlig mer, gitt at denne vil bli nedstemt på generalforsamlingen.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
deltaker
21.04.2020 kl 09:49 3988

Bra! Dette er en god artikkel. Antar Erna og resten av regjeringen har fått med seg at dette er en folkeaksje med 50,000 aksjonærer. Mange potensielle velgere der. Beklager at jeg ikke har hatt tid til å skrive utkast til det åpne brevet. Skal gjøre det når det blir en åpning.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
svestnes
21.04.2020 kl 10:02 3956

Om jeg husker riktig, en av deltagerne viste interesse om å skrive brev: den nye, deltager eller strategi.
Angående kjøp av aksjer, håper media har rett i det at folk kjøper og ikke kreditorer som prøver å posisjonere seg til GF.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

Deltaker påtar seg oppgaven. Takk på forhand!

Vi kan spekulere så mye vi vil og det vil ikke hjelpe aksjonærer som har mistet 85-90% av deres investering.
Noen har kommet inn for flere år siden andre i går.
Det er ulike meninger, nettop fordi de nye ikke har særlig tapt noen penger.

Alle oppgående mennesker kan forstå at jo mer vi blir utvannet jo mer obligasjons- og fly eiere vil tjene på bekostning av aksjonærer.
Det vil være mulig å falle til enigheter kun hvis alle parter godkjenner noe tap av verdier. I det tilfellet, ber vi også obligasjons- og fly eiere å bli noe "utvannet" imot at vi ikke tar mer tapt enn i dag. Helst at kursen konvertere nærmere 20 kroner enn 5 kroner eller mindre.

Da, må styret være tydelig på hva vil dette koste for alle investorer i selskapet.

Å stemme nei til forslagene er en respons på at vi ikke finnes oss i videre utvanning av aksjonærer. Men vi utelukker ikke mulige godkjennelser om styret modifiseres eller tar riktige grep som besvarer våre felles interesser: At Nas fortsetter å eksistere!
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
svestnes
21.04.2020 kl 11:56 3799

Hvis konvertering kursen ligger på 20 kr., så taper jeg 65-70% av invetseringen. Dette er et betydelig tap.
Jeg vil at det skal utestedes minst mulig aksjer til en høyere aksjekurs. Etter min mening 20 kr. er forsatt lav pris, men jeg kan leve med det. Tegningskurs på 20kr., kan være et godt utgangspunkt for videre oppgang. Det blir lettere for aksjen å hente seg fra 20 kr. enn 5 kr.

Edit
Er småakjsonærene enige om å stemme ned forslaget? Jeg stemmer nei til nåværende forslag, fordi det mangler spesifikk informasjon.
For at vi skal komme til enighet, må styret høre/lese aksonærene sine standpunkter, så prøve å finne løsning som er akseptabel for alle.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
bearish
21.04.2020 kl 13:21 3706

Godt poeng: jeg har også stemt nei pga mangel på kurs/spesifikk info
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Den nye
21.04.2020 kl 13:58 3669

Et spørsmål.

Jeg har fått med meg at obligasjoner selges nå til 14-15% av dess opprinnelige pris.

Betyr dette da at deler av de 60 miljardene (de usikrede lånene) er egentligen 140 miljoner per miljard?

Da kunne man kunne konvertere ti miljarder av gjelden ved å tegne aksjer mot 1.4 miljarder kroner? Hvis vi da også godtar 5 kroner (eller hva kursen da er) så blir det jo veldig mange færre aksjer som trengs for å nå EK og få statlige lånene.

Eller?
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
svestnes
21.04.2020 kl 14:55 3602

Jeg har ikke innsyn i låne betingelsene. Hvis markedsverdien til bedriften er verdsatt til 880 mill, da er det ikke bare lånene som er redusert, men også aksjeverdien.
At markedsverdien er satt til 5 kr.aksjen, trenger nødvendigvis ikke å bety at aksjonærene må godkjenne utestedelse av nye mlrd aksjer til 5 kr.

Jeg oppfatter det som negativt å trykke nye aksjer uansett pris. Jo flere aksjer, jo flere tilbud. Jo mer tilbud, jo lettere blir det å selge (prute). Jo lettere å selge, jo fortere faller aksjekursen.

Situasjonen skulle bli annerledes om bedriften hadde veldig atraktiv forretningsmodell som gjør at aksjen er etterstraktet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Strategi
21.04.2020 kl 16:41 3490

Vil vel si at Norwegian har en attraktiv forretningsmodell.

Modellen er bra men resultatet er heller dårlig, dette kommer av høy vekst og lite egenkapital samt dyre lån.
Planen gikk overende som følge av corona og mye styr med HBK holding som var unødvendig.
Selskapet hadde sannsynligvis klart seg basert på hvordsn det så ut januar 2020, det lå en god sommersessong litt frem og så begynte folk og nyse og hoste.
Tror forretningsmodellen er av de beste, det ser vi nå at de har nytte av når det gjelder bemanning.
Men det er ikke nødvendigvis det jeg ville trukket frem hvis jeg skulle sagt noe om modellen.
De snudde vekst fremfor lønnsomhet til lønnsomhet fremfor vekst, samt ny flåte og fokus på miljø.
For lite midler og også for dyre (hentet inn i panikk.)
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
svestnes
21.04.2020 kl 17:40 3423

En god forretningsmodell burde reflektere på resultatene.
Stikkord for nederlaget kan være lite planlegging og høy risiko ifbm bestilling av fly. Nåværende situasjon med fraværende marked og lite etterspørsel er den desidert største utfordringen bedriften står overfor.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

Fra Hstray via FB:
Er det noen som har en fri stilling og kan fronte sak?
Er det noen i form av sin stilling som kan bistå i videre prosess?
E24 ønsker å lage sak om gruppen og engasjementet og ha det som hovedsak imorgen eller senere i uka. Det vil skape ytterligere publisitet og støtte for sak. Det er minimum 50 000 Norwegian småaksjonærer bare i Norge.
Endelig pressemelding kan sendes til Norsk DN, E24, Danske Børsen, svenske dagens industri og internasjonale Bloomberg.
Mailadresse aksjoner@norwegian-st.com kan benyttes ved behov. (gi beskjed så får du tilgang og egen epost på domenet)
Forslag under er blitt vurdert av flere økonomi prosessorer som det eneste fornuftige forslaget i dagens situasjon.
UTKAST PRESSEMELDING.
Gruppen «Norwegian småaksjonærer» jobber aktivt for å oppnå negativ kontroll til å stemme imot og stoppe forslag 4,5,6,7,8,9 og 10 på Norwegian EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4.5.2020
Vi vil redde Norwegian, men ikke til en hver pris har gruppen vedtatt på ett nylig avholdt styremøte.
Gruppen (Norwegians største aksjonærgruppe) foreslår nå en rettet emisjon mot den norske stat på 10 milliarder norske kroner, hvor den norske stat vil bli majoritetseier i Norwegian. Som største aksjonærgruppering ber vi styret og ledelse i Norwegian omgående gå i dialog med norske myndigheter slik at en rettet emisjon mot den norske stat kan vedtas på selskapets ekstraordinære generalforsamling 4.5.20
Dette vil gi selskapet finansiell ro til å kunne sluttføre forhandlinger med Boeing iht kompensasjon på 737 max flyet som vil styrke Norwegians balanse og trygge tusenvis av norsk arbeidsplasser.
Gruppen ser ingen andre muligheter for å beholde Norwegian som et norsk børsnotert selskap med hovedkontor i Norge. Man mister kontroll på samfunnskritisk infrastruktur, arbeidsplasser og viktig verdiskapning i Norge og Norden ved å stemme for forslaget fremmet av Norwegian på EOG, hvor dagens aksjonærer blir utvannet med opptil 99,6 % og selskapet kommer på utenlandske hender. Å låne 10-talls milliarder av den norsk stat for å gå gjennom denne krisen er ingen bærekraftig løsning for Norwegian og konkurransekraften i norsk og nordisk luftfart.
Staten må se verdiene og verdiskapningen Norwegian står for i det norske samfunnet, og utelukkende basere sine tiltak basert på samfunnsøkonomisk nytte som tilføres Norge.
I 2019 transporterte Norwegian 5,7 millioner passasjerer på innenriksnettet som strekker seg fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord, og sørget dermed for å opprettholde den gode og velfungerende infrastruktur i vårt langstrakte land. Vi er avhengige av luftfarten for å få samfunnet til å gå rundt. Sommeren 2020 var Norge det eneste markedet hvor antall fly også på kortdistanse skulle øke, noe som betyr flere arbeidsplasser både i Norwegian og ikke minst i tilknyttede virksomheter over hele landet. Tall for 2019 viser at Norwegians 1,5 millioner reisende fra utlandet bidro til en verdiskaping i størrelsesorden 18 milliarder kroner og 24.000 arbeidsplasser fordelt i hele landet, hvor reiseliv og turisme selvsagt utgjør en betydelig del.
Gruppen «Norwegian småaksjonærer» ber nå norsk myndigheter komme på banen med et klart og tydelig standpunkt om Norwegian skal reddes som frittstående norsk selskap.
Gruppen stiller store spørsmålstegn med forskjellsbehandlingen Norwegian, og andre flyselskaper i Norge opplever iht kompensasjonsordninger lansert av norsk myndigheter rettet mot alle andre næringer som er nedstengt av staten. Hvorfor skal man ikke utgiftskompensere flyselskapene som har fått sin forretning nedstengt av norske myndigheter på ubestemt tid på lik linje som frisøren og andre som har mistet alle sine inntekter. Å kun tilby en lånegaranti med strenge kommersielle vilkår er ingen bærekraftig redningspakke for selskapet og ikke på nivå med hva som tilbys resten av samfunnet.
Norsk luftfart, og Norwegian har nok gjeld, og mer lån er det siste de trenger.
Gruppen «Norwegian småaksjonærer» fremmer her sitt syn og ber norske myndigheter gå sammen med styret og ledelsen i Norwegian for i fellesskap å utarbeide en bærekraftig modell som kan ta Norwegian gjennom denne krisen hvor majoritetseier forblir i Norge.
Vi står i en situasjon hvor samfunnskritisk infrastruktur holder på å kollapse. Konkursen i Norwegians bemanningsselskaper i Sverige og Danmark i går var første varsel.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
bearish
21.04.2020 kl 18:09 3395

Veldig bra, dette settes pris på.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
hstray
21.04.2020 kl 18:27 3389

Gi belsked den som kan bidra. Har selv hjemmekontor med 3 barn og jobb. Har jobbet med dette på kveldstid.

Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

Hva tenker du Deltaker? Er det noe som kan endres i brevet - Er du interessert å representere "småaksjonærer"?

Ja, jeg stilte opp 2 spørsmål ()
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
svestnes
21.04.2020 kl 19:42 3312

Forslag i farten.
Skribenten må ta hensyn til at ikke alle lesere kjenner til forslag 1,2,3 osv. Må formulere overskriften på enkel og lett forståelig måte.
Norsk stat eller den norske staten
Bør vurdere å erstatte "finansiell ro" med Finansiell fleksibilitet eller finansiell stabilitet
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Strategi
22.04.2020 kl 07:10 3086


ISIN NAME SUM SHORT # SUM SHORT % LATEST POSITION
NO0010196140 Norwegian Air Shuttle 5 099 358 3.11% 20.04.2020
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

https://www.nettavisen.no/okonomi/6000-selskaper-har-sokt-om-koronahjelp/3423956377.html

NHO-sjefen: –⁠ Støtten gir uheldig konkurransevridning
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
svestnes
22.04.2020 kl 07:34 3066

Følger ikke med short utviklingen. Er det opp elle ned?
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Strategi
22.04.2020 kl 08:13 3025

Ned
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Epona
22.04.2020 kl 08:59 2985

Alt er opp/ned nå. Shortere og investorer er i villrede og forsøker seg i alle retninger. Personlig har jeg tror på at Norwegian komme seg over dette og at aksjonærene blir sittende igjen som vinnere. Men først etter x antall uker/måneder.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
svestnes
22.04.2020 kl 09:03 2979

Ja, må holde hodet kald.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

https://e24.no/naeringsliv/i/K399yG/statlig-oppkjoep-kan-bli-siste-utvei-for-norwegian?fbclid=IwAR2y3LO_ymTyeZFw0bc0jeBN7zI9e4I2iSBA7W6IMs-2b-SGwCfUDpHk-zw

Viktig å lese kommentarer under artikler. Det er like moro som på finansavis debattforumet ;)
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
svestnes
22.04.2020 kl 11:15 2844

Folk har ulike meninger i debatten. Staten må ikke gruble, men berge bedriften til en billig pris.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Fred55
22.04.2020 kl 19:08 2608

Mye bra beskrevet har noen ting ut over dette.

1. Viktig at dagens aksjonerer gjerne stiller seg positiv i en emisjon der også staten går inn som en større aktør. Noe jeg selv er klar på. Redningspakken burde vært reforhandlet og lik den flere andre selskaper får. Som ekspl USA. Noe blir gitt som kompensasjon noe som billig lån med fast rente og kun rente innbetaling kommende 3 til 5 år.

2. Ett kjapt regnestykke som selvsagt kan diskuteres og argumenteres for i det vide og bredde. Hoved poenget med oppsettet under er å vise, at det er samfunnsøkonomisk å redde NAS. Da ut over alt annet som er skrevet Norsk eierskap, infrastruktur, +++++
La oss i regnestykket ta at det er 20.000 stillinger som er 100% ( ikke bare NAS ansatte men innen bransjen) direkte berørte. La oss si at gjennomsnittlønn er 600.000. Og la oss regne på at av disse 20.000 er det 15.000 som vil slite med å få jobb igjen, etter 20 dager med permittering.

Etter 1 måned vil lønnen reduseres fra 600.000 til 375.000./12 mander = Kr 31250 pr måned
Staten må da betale permitteringslønn til 15.000 personer x Kr 31250 = 468 millioner kr pr måned. Blir de ledige i 12 månder vil summen bli totalt Kr 5,6250 milliarder.Så vil de få ca 20 % inn i skatt fra disse. Skatt = 1,125 milliarder. Og netto utgifter blir således 5 milliarder kr på 12 månder. Ut over det må en anta at noe slikt fort vil kreve 100 årsverk innen det offentlige for å styre legge til rette La oss si de har samme inntekt, men her må vi legge til arb giver avgiften så 700 tusen x 100 personer er 70 millioner.

Om disse 15 tusen personene hadde vært i lønnet arbeid med samme snitt inntekt på kr 600 tusen så la oss anta at gjennomsnittet hadde vært 25 % Staten ville da fått inn skatte inntekter På 150 tusen kr x 15 tusen personer. 2,250 milliarder. Ut over det hadde de fått inn rundt 1 milliarde i arbeidsgiver avgift. La oss si samlet 3, 250 milliarder.
De ville ut over det fått in MVA på tjenester de kjøpte på den differansen det er på netto disponible inntekter. Si 20.000 ekstra pr person X 15 tusen personer Bare det er lik 300 millioner.

Forskjellen er da utgifter på 5,70 milliarder opp mot
Inntekter på 3,55 milliarder.

Dette er en differanse på over 9 milliarder i forhold til om NAS overlever eller ikke.Og det på ett år i dette eksempelet. Si at det året etter er redusert med 33 % da er det 6 milliarder til i rent tap.Sånn sett kan en regne at over 2 år er differansen 15 milliarder Kr
+ At Norge er blitt ett annet land, mindre fly dårligere fly, dyrere fly mer forurensede fly, fly selskaper registrert i skatte paradiser, fly selskaper med dårlig avtaler for ansatte, fly selskaper som ikke har gode tariff avtaler + at vi mister NAS som markeds aktør ute i verden. Altså utrolig mye vi mister. Kan gjerne legge til mye mer.

For å unngå å tape 15 milliarder har våre politikere bevilget 3 milliarder med forutsetninger som er nesten urealistiske for å kunne overleve på sikt. Noe som for meg er helt ufatterlig å kunne skjønne eller forstå. ( nå etter at en har sett utviklingen fra 20.03 til 22.04.)

Om de hadde brukt 8 milliarder inn mot støtte til NAS. 3 milliarder kunne vært kontant støtte de resterende 5 milliardene kunne vært en del i en aksje emisjon der de gikk inn på eier siden med ca 25 % Differnasen på de 5 milliardene og det de gikk inn i en emisjon med for å komme på eiersiden kunne vært brukt til lavkost lån til 0 - 1 % rente med fast rente i 5 år så start på nedbetalingen.

Lån kunne vært til å betale ut det de klarer å få kjøpt den "dyre men nå billige" obligasjonslånene til.

Mange vil slakte og argumentere for måten å regne på helt oki det. Er gjort rimelig kjapt, men viser at det finnes løsninger som er fullt mulig. Og ikke minst dette er noe de faktisk kan tjene på til syvende og sist.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
svestnes
22.04.2020 kl 19:14 2604

NYT antyder at det er uenighet blant partiene - Høyre, Venstre og SV og at det er usannsynlig med statlig oppkjøp. Lurer på hvor har de den informasjonen fra?
AP topp politikerne må komme tilbake.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
deltaker
23.04.2020 kl 00:33 2405

Hei. Beklager at jeg har vært fraværende, da jeg har vært opptatt med andre ting. Nei - jeg kan ikke representere småaksjonærene, bl.a. fordi jeg ikke er aksjonær, men mer interessert i caset ut fra generell samfunnsinteresse og sympati med småaksjonærene (fordi jeg har vært med i en tilsvarende prosess tidligere). Mht brevet er det nok for langt og litt for detaljert i løsningsforslaget. Det jeg ville anbefale er mye mer generelt for å legge press på regjeringen for å øke pakken. Siden må man til en viss grad overlate eksakt løsning til ledelsen. Nå leser jeg at Air France/KLM skal motta bortimot 10 mrd Euro, dvs 120 mrd kroner! AA vil motta 60 mrd kr. Har ikke rukket å skrive brevet ennå, men noen punkter som må være med:
1) NAS har bidratt vesentlig til å fremme kritisk infrastruktur i Norge
2) NAS har bidratt til at stort sett ALLE nordmenn har fått vesentlig bedre og mer økonomisk flytilbud, både innenlands og utenlandsk
3) Aksjonærgruppen erkjenner at tidligere ledelser har gjort noen feil og ekspandert for mye og tatt opp for mye gjeld. Men det er ikke hovedgrunnen til at NAS er i problemer. Selskapet var på vei mot lønnsomhet da Covid slo til.
4) Kravet om at aksjonærene må "bøte" for feil begått er bare delvis riktig i denne situasjonene. Man må ikke glemme at aksjonærene - over 50,000 norske småaksjonærer har tapt opptil 96% av investeringen, da kursen har gått fra 300 til 6. Det er derfor urimelig å kreve at denne gruppen ensidig skal dekke skaden nå.
5) Covid-19 krisen er noe som rammer alle verdens flyselskaper, og andre land har for lengst innsett at det er behov for tunge skyts. KLM /Air France, LH, AA mottar alle hjelpepakker på opptil 100 mrd kroner. (link til artikkel om Air France)
6) Dette må derfor bli en dugnad, der Staten, obligasjonseiere og aksjonærer bidrar, men der man tar i betraktning at aksjonærene allerede har bidratt med milliarder av kroner for å bygge opp selskapet, og har allerede tapt over 90%.
7) NAS 50,000 småaksjonærer har tillitt til at Staten vil stille opp, slik den gjør i andre land, slik at selskapet skal kunne fortsette. Norge, som verdens rikeste land, forventes å ha råd til å redde sitt største flyselskap når alle andre land gjør det. Om staten ikke stiller opp i denne kritiske stunden, vil det være meget skuffende, både for selskapets 50,000 aksjonærer og ikke minst blant norges 5 millioner innbyggere, der stort sett alle har vært aktive brukere av selskapets transporttilbud.

Noe i den duren, uten å gå på veldig konkrete forslag om kjøpe av aksjer osv. Bare forventning om å stille opp med mange, mange millarder mer enn det som er signalisert så langt.Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare