NAS - Kun for aksjonærer i selskapet


Jeg har opprettet en egen tråd for aksjonærer. TEMA: General forsamling den 04.05.2020

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Niels Smedegaard. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og agenda
4. Endring av vedtektene
5. Rettet emisjon med kontantoppgjør
6. Rettet emisjon ved konvertering av obligasjonslån til aksjer
7. Rettet emisjon ved konvertering av leasinggjeld til aksjer
8. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
9. Fullmakt til å utstede aksjer, herunder fullmakt til å utstede aksjer i en etterfølgende emisjon
10. Fullmakt til å utstede konvertible lån

Begrunn gjerne mot eller for! Men prøv å redegjøre hvorfor du mener det du skriver.

Be om tilgang hvis du ikke har fått invitasjon.

https://www.facebook.com/groups/2693912087509965/
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
deltaker
23.04.2020 kl 01:04 3265

Her. Jeg skrev et kjapt utkast. Mener dette er riktig detaljnivå, når man henvender seg til myndighetene.

Åpent brev fra Norwegians 50,000+ småaksjonærer til statsminister Erna Solberg


Kjære statsminister!

På vegne av Norwegians 50,000 småaksjonærer og millioner av bekymrede passasjerer i Norge, ønsker jeg å oppfordre deg og regjeringen til å snarest komme med en redningspakke som kan bidra til at Norwegian overlever som et norsk selskap. Som regjeringen er klar over, sliter flyindustrien globalt, og det finnes ikke et flyselskap som vil kunne klare seg gjennom krisen uten støtte.

Norwegian har bidratt vesentlig til å fremme viktig flyinfrastruktur i Norge.. Selskapet har de senere år skaffet alle nordmenn vesentlig bedre og mer økonomisk flytilbud. Bare i 2019 fraktet selskapet bortimot 6 millioner passasjerer innenriks. I tillegg har selskapet vært en viktig flaggbærer for Norge og bidratt til å fremme Norge som turistdestinasjon globalt. Verdien av denne norgesreklamen må ikke undeervurderes.

Nå er dessverre selskapet i alvorlige problemer, som resultat av Covid-19 krisen. Vi erkjenner at tidligere ledelse har gjort noen feil, trolig ekspandert for mye og tatt opp for mye gjeld. Men det er ikke hovedgrunnen til at NAS er i problemer nå. Selskapet var på vei mot lønnsomhet da Covid- krisen kom.

Norwegien har vært den norske folkeaksjen fremfor noen annen. Mer enn 50,000 norske småaksjonærer har tapt opptil 96% av investeringen, da kursen har gått fra 300 til 6. Det er derfor urimelig å kreve at denne gruppen ensidig skal ta regningen for Covid-krisen.

Covid-19 krisen er noe som rammer alle verdens flyselskaper, og andre land har innsett at det er behov for omfattende tiltak og støttepakker. Det forventes at industrien vil være berørt i mange måneder, kanskje flere år fremover. KLM /Air France mottar alene over 120 mrd kroner. American Airlines mottar opptil 60 mrd kroner i likviditet og støtte. Alle de andre amerikanske flyselskaper mottar tilsvarende pakker. Og de fleste andre større flyselskap er i ferd med å motta tilsvarende pakker som gjøre det mulig å overleve.

Det er derfor behov for en nasjonal dugnad i Norge også, der Staten, obligasjonseiere og aksjonærer bidrar i fellesskap. Aksjonærene deltar gjerne i en eventuell emisjon. Man må her ta i betraktning at aksjonærene allerede har bidratt med milliarder av kroner for å bygge opp selskapet.

Norwegian sine 50,000 småaksjonærer har tillitt til at Regjeringen vil stille opp på lik linje med myndigheter i andre land, slik at selskapet skal kunne overleve. Norge, som verdens rikeste land, forventes å ha råd til å redde sitt største flyselskap i en slik ekstraordinær situasjon når alle andre land bidrar til å berge sine. Den første pakken tilbudt av regjeringen er langt fra tilstrekkelig, og de kravene som er stilt er i praksis umulig å oppfylle.

Om du og regjeringen ikke stiller opp i denne kritiske stunden, vil det være meget skuffende, både for selskapets 50,000 aksjonærer og deres familier og ikke minst blant Norges 6 millioner innbyggere, der det store flertallet har vært aktive brukere av selskapets gode flytilbud i inn- og utland. I tillegg har Norwegian millioner av cash-point medlemmer. Disse står i fare for å miste sine opptjente bonusflyvninger dersom selskapet ikke overlever.

Vi setter derfor vår lit til at regjeringen vil komme med en ny pakke som reelt sett bidrar til å redde selskapet. Den pakken som så langt er tilbudt er knapt tilstrekkelig for noen ukers drift, og uten en annen erkjennelse av den alvorlige situasjonen, vil selskapet gå konkurs, med de følger det har for passasjerer, 50,000 aksjonærer og transporttilbud i Norge.

Helge Stray - representant for selskapets småaksjonærer

Kopi: NHO


Redigert 21.01.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare

Flott skrevet! Tusen takk Deltaker.

Er brevet blitt sendt?
Redigert 21.01.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare
svestnes
23.04.2020 kl 07:50 3094

Godt formulert. Jeg forstår hva aksjonærene ønsker å oppnå med brevet, men synes vi må beholde FB utkast, hvor det beskrives nøyaktig hva staten kan bidra med. Enten at emisjonen rettes mot staten, eller at regjeringen og folketrygdfondet vurderer å være med på eiersiden, hvor de har mulighet å bestemme videre utvikling og restrukturering av bedriften.
Videre bør du følge samme mønster når du skriver regjering og stat. Enten begynner du med stor bokstav Regjering og Stat eller med liten bokstav, ikke skriv begge deler.
En ting til "Norwegian sine 50,000 småaksjonærer har tillitt til at regjering". Regjeringen og Staten er entall bestemt.
Redigert 21.01.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare
Fred55
23.04.2020 kl 07:53 3101

Brevet er fint formulert. Igjen noen synspunkter.

Ikke fokuserer for mye på små aksjonerer og hva vi har tapt dette er fullstendig uten betydning for at en skal yte hjelp. Dette er det for mye fokus på i avsnitt 4 , 8 og 9.
Mitt/vårt ønsker er jo at NAS skal overleve som selskap og bidra med det de har gjort så langt. Gjort verden mer tilgjengelig for oss Nordmenn, gjort det billigere å reise og oppleve for alle ikke bare de rike. NAS er blitt ett merkenavn og en kjempe norges reklame som er vanskelig å erstatte. Viktig å få frem dette målet med brevet er IKKE å redde små aksjonerer,

Få også frem at vi små aksjonerer vil være med å bidra i tilføring av kapital/emisjon. Men finnes ikke en mulighet for NAS å overleve uten statlige tilskudd i form av rene kompensasjoner og billige låne garantier. Altså en felles dugnad mellom Staten/dagens aksjonerer/ og dagens lånetagere.
Skulle en få utfordringer med dagens obligasjonseiere/lånetakere bør staten gå inn og se på hva som finnes av industrielle instrumenter i forhold til muligheter opp mot obligasjonslån etc.

Og ikke minst som du har skrevet litt mer om hva seslakper rundt i verden europa/amerika gjør av tiltak mot sine fly selskaper.kombinasjoner av støttepakker og billige lån.
Mulig det også burde vært flettet litt inn ang Kinesiske krongelemater som er eiere i leasing/obligasjons eiere +++ og hva en kan risikere om NAS overlever uten Staten inne i bildet med bedre ordninger event eier side. Om vi ønsker å la de som vi ikke tildeler 5 G nett bli inne på eiersiden i NAS

Oppsummert bra skrevet men fjern litt av det jeg har skrevet og få inn litt av det jeg har skrevet. Men ikke la det bli særlig mye lengre :-)Redigert 21.01.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare

DN.Investor:

Reuters: Air France-KLM nærmer seg gigantpakke
Flygiganten Air France-KLM nærmer seg en krisepakke, skriver Reuters og viser til kilder. Pakken skal på 10 milliarder euro, og Frankrike skal være klare for å garantere for 90 prosent av banklånene i pakken.

Flyselskaper over hele verden er i forhandlinger med myndigheter for å sikre seg midler. Luftfart er blant bransjene som er blitt hardest rammet av korona og de påfølgende reiserestriksjonene. Her hjemme sliter både SAS og Norwegian. Aksjekursen til sistnevnte er ned over 80 prosent så langt i år.
Redigert 21.01.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare
svestnes
23.04.2020 kl 08:02 3091

Nei, men det er meget viktig å poengtere at aksjonærene har bidratt gjennom flere emisjoner og vi har tapt enorme summer!
Kan godt nevne det 1 gang, maks 2 ganger.
Redigert 21.01.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare
deltaker
23.04.2020 kl 08:18 3049

Nei. Brevet er ikke sendt. Jeg tenkte dere som aksjonærer kan finpusse det og at Helge til slutt sender det.
Redigert 21.01.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare
deltaker
23.04.2020 kl 08:27 3039

Greit nok. Kan tone noe ned småaksjonærenes rolle. Men når brevet sendes fra den gruppen, er det opplagt at man som gruppe ønsker at selskapet skal overleve. Poenget er jo å minne Erna på at denne gruppen med 50,000 aksjonærer/velgere ikke er spesielt fornøyd om hun lar selskapet i stikken. Synes ikke man behøver å gå så veldig mye i detalj i forhold til løsningsforslag. Fordi der finnes det mye å velge mellom. Poenget er jo at staten må komme på banen og sørge for at selskapet overlever og 2) ikke krevet at dagens aksjonærer skal nulles ut, noe som er rimelig.
Redigert 21.01.2021 kl 02:35 Du må logge inn for å svare
deltaker
23.04.2020 kl 08:37 3063

Da har jeg endret litt på forslaget i tråd med div innspill herfra. Overlater der herved til dere og Helge å sende det over. Må selvsagt sendes i alle sosiale medier; Twitter, FB, Insta osv, samt sendes til avisenes redaksjoner som leserinnlegg. Mest mulig støy!
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
23.04.2020 kl 08:55 3034

Noen bør minne Helge at brevet skal sendes. Han virker opptatt med hjemmekontor og barn.
Det er mindre enn ei uke til 30.04.
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare

Deltaker:

"Hvis Vi sender det, så bør jo vi sende det som "Småaksjonærer". Man kan selvsagt skrive at det i tillegg til oss finnes en støttegruppe for Norwegian, men vi kan ikke slå sammen disse gruppene, for vi har ulikt utgangspunkt.

Bortsett fra det så ville jeg tonet ned dette med 50.000 så mange ganger og jeg synes også at teksten bar preg av mye repetisjon. Det kunne med fordel vært kortet ned og strammet opp en smule."

I tillegg: Må vi bli enige på hvordan brevet skal sendes og til hvem. HStray er representant for småaksjonærer men han trenger hjelp for slik arbeid.
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
deltaker
23.04.2020 kl 09:30 2959

Be my guest. Endre der du mener det er nødvendig. Jeg tror det vil være smart å minne flere ganger på at det her er snakk om mange aksjonærer som er skuffet og som har blødd mye allerede og at alle andre land gjør mye mer. Det er det Erna må huske... Detaljerte løsningsforslag bør tas opp andre plasser.
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare

Roger that!
Sender en kopi til afterposten nå!
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
23.04.2020 kl 09:44 2906

Kan vi se på endringene først?
Deltaker foreslo å sende brevet til: "alle sosiale medier; Twitter, FB, Insta osv, samt sendes til avisenes redaksjoner som leserinnlegg"
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare

Ok, men ønsker du å ordne sendingen Svestnes?

Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
23.04.2020 kl 09:56 2885

Deltaker sa at han har allrede "finpusset" brevet og sent det til Helge. Må ta det derifra.
Ikke misforstå meg, men jeg synes ikke jeg er den beste kandidaten å oppsumere brevet og gjøre endringer.
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
deltaker
23.04.2020 kl 09:58 2880

Ikke glem å sende det til: Næringskomiteen, Samferdelskomiteen, Statsministerens Kontor, Næringsminiser Torbjør R Isachsen, alle partiene (unntatt Rødt), stortingsgruppene til alle partiene, Innovasjon Norge og NHO. Det bør sendes individuelt (kan sendes på e-post). Man finner adressene til alle på Regjeringen.no. Viktig at det blir sendt individuelt, da det må bli journalført og siden tatt hensyn til innad i departementet.
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
deltaker
23.04.2020 kl 10:00 2879

Den versjonen som ligger der nå, er den jeg har pusset litt på. vi kan finpusse i det uendelige, men det er viktig å få det ut nå. 80/20 regelen som gjelder her. Hadde vært fint om den kunne signeres av Helge. Kanskje også vise til nylige artikler i DN og NRK, der han fremstår som småaksjonærenes talsmann (for å etablere en slags autoritet).
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
23.04.2020 kl 10:00 2879

Hvem er rødt?
Fremskrittspartiet, KF eller AP?
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
deltaker
23.04.2020 kl 10:05 2871

Her er siste versjon:

Åpent brev fra Norwegians småaksjonærer til statsminister Erna Solberg


Kjære statsminister!

På vegne av Norwegians småaksjonærer og millioner av bekymrede passasjerer i Norge, ønsker vi å oppfordre deg og regjeringen til å snarest komme med en redningspakke som kan bidra til at Norwegian overlever som et norsk selskap. Som regjeringen er klar over, sliter flyindustrien globalt, og det finnes ikke et flyselskap som vil kunne klare seg gjennom krisen uten støtte.

Norwegian har bidratt vesentlig til å fremme viktig flyinfrastruktur i Norge.. Selskapet har de senere år skaffet alle nordmenn vesentlig bedre og mer økonomisk flytilbud. Bare i 2019 fraktet selskapet bortimot 6 millioner passasjerer innenriks. I tillegg har selskapet vært en viktig flaggbærer for Norge og bidratt til å fremme Norge som turistdestinasjon globalt. Verdien av denne norgesreklamen må ikke undeervurderes.

Nå er dessverre selskapet i alvorlige problemer, som resultat av Covid-19 krisen. Vi erkjenner at tidligere ledelse har gjort noen feil, trolig ekspandert for mye og tatt opp for mye gjeld. Men det er ikke hovedgrunnen til at NAS er i problemer nå. Selskapet var på vei mot lønnsomhet da Covid- krisen kom.

Norwegien har vært den norske folkeaksjen fremfor noen annen. Mer enn 50,000 norske småaksjonærer har tapt opptil 96% av investeringen, da kursen har gått fra 300 til 6. Det er derfor urimelig å kreve at denne gruppen ensidig skal ta regningen for Covid-krisen. Som du muligens har sett i DN (dato) og reportasje i NRK, har jeg blitt en talsmann for et stort antall av selskapets småaksjonærer.

Covid-19 krisen er noe som rammer alle verdens flyselskaper, og andre land har innsett at det er behov for omfattende tiltak og støttepakker. Det forventes at industrien vil være berørt i mange måneder, kanskje flere år fremover. KLM /Air France mottar alene over 120 mrd kroner. American Airlines mottar opptil 60 mrd kroner i likviditet og støtte. Alle de andre amerikanske flyselskaper mottar tilsvarende pakker. Og de fleste andre større flyselskap er i ferd med å motta tilsvarende pakker som gjøre det mulig å overleve.

Det er derfor behov for en nasjonal dugnad i Norge også, der Staten, obligasjonseiere og aksjonærer bidrar i fellesskap. Vi aksjonærer deltar gjerne i en eventuell emisjon. Man må her ta i betraktning at aksjonærene allerede har bidratt med milliarder av kroner for å bygge opp selskapet.

Vi har tillitt til at Regjeringen vil stille opp på lik linje med myndigheter i andre land, slik at selskapet skal kunne overleve. Norge, som verdens rikeste land, forventes å ha råd til å redde sitt største flyselskap i en slik ekstraordinær situasjon når alle andre land bidrar til å berge sine. Den første pakken tilbudt av regjeringen er langt fra tilstrekkelig, og de kravene som er stilt er i praksis umulig å oppfylle.

Om du og regjeringen ikke stiller opp i denne kritiske stunden, vil det være meget skuffende, både for selskapets 50,000 norske aksjonærer og deres familier, de 10,000 ansatte og ikke minst blant Norges 6 millioner innbyggere, der det store flertallet har vært aktive brukere av selskapets gode flytilbud i inn- og utland. I tillegg har Norwegian millioner av cash-point medlemmer. Disse står i fare for å miste sine opptjente bonusflyvninger dersom selskapet ikke overlever.

Vi setter vår lit til at regjeringen vil komme med en ny pakke som reelt sett bidrar til å redde selskapet. Den pakken som så langt er tilbudt er knapt tilstrekkelig for noen ukers drift, og uten en annen erkjennelse av den alvorlige situasjonen, vil selskapet gå konkurs, med de følger det har for passasjerer, aksjonærer og transporttilbud i Norge.

Helge Stray - representant for selskapets småaksjonærer
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare

En bør ha med hvor mange arbeidsplasser som står på spill ved en konkurs.
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
bearish
23.04.2020 kl 12:17 2761

Jeg tenkte på det samme. Ellers bra !
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
Fred55
23.04.2020 kl 12:39 2725

Ser det er gjort noen korrigeringer og bra formulert.
Ser jeg og mange andre har innspill om en del, men ser og skjønner at ikke alt kan med mye vet politikrne om allerede og mye må en jo forvente at de faktisk leser seg opp på.
Det store spørsmålet er regelrett om de har evne til å regelrett forstå at Norge som land nærmest er blitt avhengige av NAS. Og at folket ønsker at NAS skal overleve som det merkenavnet NAS faktisk er.

Bra og send det
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
23.04.2020 kl 13:29 2690

Har gjort små endringer i den siste versjonen:


Åpent brev fra Norwegians småaksjonærer til statsminister Erna Solberg


Kjære statsminister!

På vegne av Norwegians småaksjonærer og millioner av bekymrede passasjerer i Norge, ønsker vi å oppfordre deg og Regjeringen til å snarest komme med en redningspakke som kan bidra til at Norwegian overlever som et norsk selskap. Regjeringen er klar over at flyindustrien sliter globalt. Det finnes ikke et flyselskap som vil kunne klare seg gjennom krisen uten støtte.

Norwegian har bidratt vesentlig til å fremme viktig flyinfrastruktur i Norge. Selskapet har de siste årene skaffet vesentlig bedre og mer økonomisk flytilbud til nordmenn. Bare i 2019 fraktet selskapet bortimot 6 millioner passasjerer innenriks. I tillegg har selskapet vært en viktig flaggbærer for Norge og bidratt til å fremme Norge som turistdestinasjon globalt. Verdien av denne norgesreklamen må ikke undeervurderes.

Som resultat av Covid-19 krisen, har selskapet fått alvorlige problemer. Vi erkjenner at tidligere ledelse har gjort noen feil, trolig ekspandert for mye og tatt opp for mye gjeld. Men det er ikke hovedgrunnen til at NAS har store utfordringer nå. Selskapet var på vei mot lønnsomhet da Covid- krisen rammet flybransjen.

Norwegien har vært den norske folkeaksjen fremfor noen annen. Mer enn 50,000 norske småaksjonærer har tapt opptil 96% av investeringen, da kursen har falt fra 300 til 6 kr. Det er derfor urimelig å kreve at denne gruppen ensidig skal ta regningen for Covid-krisen. Som du muligens har sett på nrk.no og reportasje på NRK fra 16.04.2020, har jeg blitt en talsmann for et stort antall av selskapets småaksjonærer.

Covid-19 krisen er noe som rammer alle flyselskaper i verden. Andre land har innsett at det er behov for omfattende tiltak og støttepakker. Det forventes at industrien vil være berørt i mange måneder, kanskje flere år fremover. KLM /Air France mottar alene over 120 mrd kroner. American Airlines mottar opptil 60 mrd kroner i likviditet og støtte. Alle andre amerikanske flyselskaper mottar tilsvarende pakker og de fleste andre større flyselskaper er i ferd med å motta tilsvarende pakker som gjør det mulig å overleve.

Det er derfor behov for en nasjonal dugnad i Norge også, der Staten, obligasjonseiere og aksjonærer bidrar i fellesskap. Vi aksjonærer deltar gjerne i en eventuell emisjon. Man må ta i betraktning at aksjonærene har allerede bidratt med milliarder av kroner for å bygge opp selskapet.

Vi har store forventninger til Regjeringen og ser fram til at politikerene finner en løsning og stiller opp på lik linje med myndigheter i andre land, slik at selskapet skal kunne overleve. Norge er et av verdens rikeste land og det forventes å ha råd til å redde sitt største flyselskap, spesielt i en ekstraordinær situasjon når alle andre land bidrar til å berge sine. Den første pakken tilbudt av Regjeringen er langt fra tilstrekkelig, fordi det er stilt alt for høye krav som i praksis blir umulig å oppfylle.

Om du og Regjeringen ikke stiller opp i denne kritiske tiden, vil det være meget skuffende, både for selskapets 50,000 norske aksjonærer og deres familier. 11,000 ansatte vil miste jobbene sine og 5,368 millioner innbyggere vil miste tilgangen til rimmelige flybilletter, der det store flertallet har vært aktive brukere av selskapets gode flytilbud i inn- og utland. I tillegg har Norwegian millioner av cash-point medlemmer. Disse står i fare for å miste sine opptjente bonusflyvninger dersom selskapet ikke overlever.

Vi setter vår tillitt at Regjeringen vil komme med en ny redningspakke som reelt sett bidrar til å redde selskapet. Den pakken som så langt er tilbudt, er knapt tilstrekkelig for noen ukers drift. Uten en annen erkjennelse av den alvorlige situasjonen, vil selskapet gå konkurs, med de følger det har for ansatte, passasjerer, aksjonærer og transporttilbudet i Norge.

Helge Stray - representant for selskapets småaksjonærer

Link til NRK artikkelen
https://www.nrk.no/norge/aksjonaergruppe-ut-mot-norwegians-kriseplan_-_-kan-bli-kroken-pa-doren-1.14984854

------------------
HVEM VIL SENDE BREVET TIL MEDIA OG REGJERINGEN, HELGE ?
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare

med de følger det har for ANSATTE, passasjerer, aksjonærer og
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare

Meget bra samarbeid! Takk til alle som bidrar i denne gruppa.
Helge hadde nettopp intervju med E24. Vi avventer å få respons fra ham for videre sending!

Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
23.04.2020 kl 15:27 2543

Vi må være mer organisert. Hvem vil sende oppdatert brev til media, alle aviser VG, DB, AP, NRK, E24, FA (redaksjonen), samt til sosial media: FB, Twitter, Instagram?

Deltaker foreslo til: "Næringskomiteen, Samferdelskomiteen, Statsministerens Kontor, Næringsminiser Torbjør R Isachsen, alle partiene (unntatt Rødt), stortingsgruppene til alle partiene, Innovasjon Norge og NHO. Det bør sendes individuelt (kan sendes på e-post). Man finner adressene til alle på Regjeringen.no. Viktig at det blir sendt individuelt, da det må bli journalført og siden tatt hensyn til innad i departementet"
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
deltaker
23.04.2020 kl 17:21 2412

"Norge er et av verdens rikeste land i verden" Pass på verden har sneket seg inn to ganger.
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
23.04.2020 kl 17:36 2401

Rettet på tall, ansatte er 11.000, men mange ble permittert og kontorene ble lagt ned i Sverige og Danmark.
Trenger vi å formidle det eller?
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
deltaker
23.04.2020 kl 17:41 2398

Neida. Det er ikke der det står. Nå gjelder det å få det ut til alle.
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare

Jeg har vært i kontakt med Hstray og han bekrefter han skal sende brevet dere har bearbeidet til statsministers kontor på epost.

Jeg sender til aftenposten som avtalt ()
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
23.04.2020 kl 19:31 2303

Hva med alle andre aviser og sosial media?
Kan ikke du legge kopi til redaksjonen i alle aviser: DN, E24, FA, NRK DB, VG ?
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare

Vi må fordele oppgaver. Hvor mange kan bidra og hvilke media skal vi sende til?

Du kan gjerne sende til de aktørene du nevner.
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
23.04.2020 kl 19:45 2273

Jeg har allrede tatt initiativ å sent brev på egen hånd til statsministeren, finansdepartementet og semferdsdepartementet. Dette gjorde jeg 15.04.
Så har jeg hjulpet med å forbedre brevet fra deltaker.
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
Strategi
23.04.2020 kl 19:55 2244

Må si dere har vært flinke og dedikerte,sluttdokumentet ser veldig bra ut.
Har litt dårlig samvittighet for ikke å ha bidratt direkte i det siste, har hatt annet å gjøre som måtte prioriteres.
Bra jobbet.
Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
23.04.2020 kl 20:00 2229

Ja, nå må brevet bare sendes ut og det ser ut til å være problematisk.

Redigert 20.01.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare