NAS - Kun for aksjonærer i selskapet


Jeg har opprettet en egen tråd for aksjonærer. TEMA: General forsamling den 04.05.2020

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Niels Smedegaard. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og agenda
4. Endring av vedtektene
5. Rettet emisjon med kontantoppgjør
6. Rettet emisjon ved konvertering av obligasjonslån til aksjer
7. Rettet emisjon ved konvertering av leasinggjeld til aksjer
8. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
9. Fullmakt til å utstede aksjer, herunder fullmakt til å utstede aksjer i en etterfølgende emisjon
10. Fullmakt til å utstede konvertible lån

Begrunn gjerne mot eller for! Men prøv å redegjøre hvorfor du mener det du skriver.

Be om tilgang hvis du ikke har fått invitasjon.

https://www.facebook.com/groups/2693912087509965/
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare

Regjeringen foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Har noen lest og forstått hvordan den midlertidige loven kan hjelpe Nas?

Vi dette også påvirke kommende møte med obligasjonseiere?

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-forhindre-unodvendige-konkurser/id2697585/


Redigert 15.04.2020 kl 19:10 Du må logge inn for å svare
Blackbot
15.04.2020 kl 21:36 3979

Her kan du lese hele proposisjonen: https://www.regjeringen.no/contentassets/400d3d8bd7374f64a80b94aa4ff92097/no/pdfs/prp201920200075000dddpdfs.pdf

Jeg er ingen advokat og har heller ikke lest hele proposisjonen. Men slik jeg forstår det kan en skyldner nå kreve "rekonstruksjon" (Nytt begrep på gjeldsforhandlinger) hvis markedsforhold tilsier at selvom selskapet pr. idag ikke er i "alvorlig øknomiske problemer", men ser at de vil bli det innenfor en gitt tidsramme, kan begjære restrukturering.

Frivillige gjeldsforhandlinger har tidligere ikke hatt noen effekt når illikviditet eller insolvens ikke er tilstede. Kreditor vil av naturlige grunner avfeie dette inntil forpliktelsesbrudd foreligger, og deretter kreve det når mislighold foreligger.

Det NAS nå har gjort syntes å være i samsvar med denne proposisjonens hensikt, nemlig å komme problemene i forkjøpet ved å først gå i forhandlinger med kreditor, som mest sannsynlig vil og kan avfeie forhandlingene inntil mislighold foreligger. Med denne proposisjonen kan skyldneren krever rekonstruksjon hvilket neppe er noe en kreditor vil da det vil bety akkord.

Jeg tolker dette som positivt, ved at man kan forhandle utifra ett utgangspunkt hvor aksjonærenes verdier fortsatt er i behold, hvilket trolig vil medføre at aksjonærene ikke blir utvannet i like stor grad som ved normale gjeldsforhandlinger.
Blackbot
15.04.2020 kl 21:44 3960

Ellers kunne jeg tenke meg å uttrykke mitt synspunkt på initativet til Helge.
Jeg er veldig positiv til at man mobiliserer småaksjonærene før EGF, men jeg vil advare mot å være programforpliktet til å stemme nei til dette basert på hva vi vet i dag.
Jeg er overbevist at ledelsen forstår hvilken situasjon som foreligger, men en restrukturering må finne sted om dette selskapet skal være drivverdig post-covid19. Derfor har jeg fulgt TomW sitt eksempel å forhåndsstemme NEI, selvom jeg ikke helt kan se for meg hva alternativet skulle være utenom det åpenbare. Som TomW skriver, kan man alltids endre sin stemme når det foreligger mer konkret informasjon.

Just my 10 cents!
Zaih
16.04.2020 kl 02:12 3654

De er ansatt i et firma som fakturerer NAS og kan dermed ikke betale da det blir forfordeling av midler når de sitter i forhandlinger med alle andre kreditorer
Zaih
16.04.2020 kl 02:14 3656

Dette er direkte feil av E24 da de ikke er ansatt i NAS men i OSM

Det er vesentlig feilinformasjon fra Ja, det stemmer at vi har sendt ut varsel om mulig forsinket lønnsutbetaling til våre ansatte i Storbritannia i påvente av at myndighetenes lønnsordning blir iverksatt. Vi har samtidig hatt god og løpende dialog med fagforeningen om dette, sier Randgaard.
Redigert 16.04.2020 kl 02:42 Du må logge inn for å svare
Zaih
16.04.2020 kl 02:21 3665

I tillegg var det vel E 24 som skrev at alle ansatte i Sverige blir lønnet av NAS pga reglene der det er fordi de er ansatt i NAS og ikke igjennom OSM

Driver E24 fortsatt med feilinformasjon?
Strategi
16.04.2020 kl 07:21 3546

Når det gjelder Storbritania er situasjonen selvsagt, lønnsutbetalinger skyves over på myndighetene dersom mulig.

Når det gjelder Sverige har de nå satt opp en ny pakke for flyselskapene, finner ikke linken her og nå.
Regner med at Staten Sverige lønnsutbetaler for ansatte der, håper også på at det kommer en mindre støttepakke til Norwegian fra sverige og ikke minst fra Danmark.

Vi ser regelverket fra myndighetene endres etter hvert som dagens situasjon, samt konsekvensene går opp for de ulike myndigheters regjeringer.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 07:30 3535

Hvordan vet E24 om bedriften har penger eller ikke? Det er selve banken og de som har tilgang til kontoen som sitter med oversikten.

Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 07:37 3512

Kan noen kopiere inn artikkelen i DN , har ikke abbonement der.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Epona
16.04.2020 kl 07:59 3462

Tillater meg som en liten digresjon å kopiere inn innlegget til Stig Patey i FB gruppa Support Norwegian:

Koronakrisen i nordisk luftfart krever en nordisk løsning
I enhver krise er det en mulighet – hvis man griper den. USA gir nå solid økonomisk støtte for å posisjonere amerikanske flyselskap gjennom koronakrisen, en uforskyldt krise langt større en noen annen krise luftfarten har opplevd.
I Skandinavia ser vi at støtte til skandinaviske flyselskap varierer fra land til land, tilsynelatende uten koordinering og uten tiltak som monner. I Norge gis koronarammede bedrifter, slik som stengte frisørsalonger, kompensasjon opp til 90% av faste utgifter, men i denne ordningen er «flyselskap unntatt». Det er vanskelig å forstå logikken i at staten verner om arbeidsplassen til ca 18 000 frisører uten å gi ansatte i flyselskap den samme tryggheten.
De nordiske landene har gjennom Helsingforsavtalen og Nordisk Ministerråd et nært samarbeid. I avtalen fremheves økonomiske forhold, arbeidsliv, samferdsel, miljøvern og konjunkturtiltak. I mer enn 60 år har dette samarbeidet skapt suksesshistorier, fjernet grenser og lagt til rette for næringsliv og ett felles arbeidsmarked Norden. Visjonen nå er at Norden innen 2030 skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region.
Dette nordiske samarbeidet skjøt for alvor fart da landene skulle reise seg etter andre verdenskrig. Blant de viktigste samarbeidstiltakene man ble enig om i denne tiden var Nordisk Råd og etableringen av flyselskapet SAS (1946). SAS ble selve ikonet på en felles dugnad mellom de skandinaviske landene. Hvert land var knøttlite i folketall, men sammen var de likevel sterke nok til å stable sammen et flyselskap som kunne hevde seg internasjonalt, selv uten oljepenger. SAS ekspanderte raskt og betjente Los Angeles allerede i 1954. I 1956 fikk SAS enerett på å fly over Sibir til Asia, en avtale som fortsatt blokkerer Norwegian fra å gjøre det samme. Det er ingen tvil om at SAS fikk en «flying start» med støtte fra tre land.
Spoler vi frem til dagens koronakrise så kan dette bli vår etterkrigstid. Her bør myndighetene snarest etablere en fellesnordisk strategi for å sikre luftfarten på like premisser for alle aktører. Dette er avgjørende nå for å sikre arbeidsplasser, verdiskapning og at Skandinavia kan være førende i det grønne skiftet i luftfarten. Både Menon Economics og Avinor har vist til luftfartens samfunnsnytte og jeg har nevnt tidligere her i et innlegg at Norwegian er blant verdens mest miljøvennlige flyselskap, en miljøverdi på over en milliard kr årlig, målt mot karbonfangst.
Etterkrigstiden har vist at felles interesser i Norden løses best sammen. For de skandinaviske flyselskapene, som skaper verdier i alle land, så bør det ikke være relevant for støtte hvor hovedkontoret ligger. I hvert fall ikke i en tid hvor de fleste av oss uansett har hjemmekontor.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 08:02 3453

Så NAS leier ikke bare fly, men også ansatte. Ikke rart at de ikke klarer å drive lønnsom drift.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 08:23 3393

Svestnes
Dette er den moderne måte å ansette på, i en slags pool.
Det sikrer også at ansatte er sikret i forhold til tariffer etc.
Denne tjenesten er drevet av OSM er seriøs og regulerer markedet på en god måte, har lest litt om denne tjeneste tidligere og ble imponert.

OSM Aviation AS er et norsk bemanningsselskap som leverer tjenester til luftfartssektoren - og er det første selskapet som tilbyr 'Total Crew Management' - et komplett spekter av ledelse og rekrutteringstjenester for luftfartsindustrien. På kundelisten finner man blant annet Norwegian, Finnair, TuiFly og Turkish Airlines.

OSM Aviation ble grunnlagt i 2013 og vokste ut av OSM Group - en ledende global leverandør av tjenester innen forvaltning av skip og mannskap.

OSM Aviation kjøpte i 2017, 51% av flyskolen [1] i Sverige og starter en helt ny flyskole på norsk jord med samme ekspertise. Den nye flyskolen skal åpnes på den private flyplassen Gullknapp like ved Arendal i Aust-Agder.[2]

Selskapet ledes av Espen Høiby.[3][4]
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 08:35 3351

Ja, men alle tilleggstjenester koster jo penger. Jeg vil heller velge tradisjonell framfor moderne måte å ansette på, spesielt hvis det koster mindre.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare

Har diskutert med Geir Sætre og han er vilje for at vi legger slik uttalelser på facebook gruppa Support Norwegian. Men han mener at det både må skrives på norsk og engelsk og at de fleste medlemmer ikke eier aksjer..

Slik strålende innlegg som Stig Patey er skrevet trengs. Det vi etterlyser fra regjeringen som opptrer som "late konger" er at de viser styrke ved å ta avgjørelser for landet ikke for andre internasjonale konserner eller land.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Zaih
16.04.2020 kl 09:44 3200

Jeg sendte Mail i natt og de endret krigsropet på overskriften fra Norwegian ansatte får ikke lønn til å skrive britiske ansatte får ikke lønn i april med bilde som sier NAS
Så de har tatt det til seg men ikke besvart min Mail.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Blackbot
16.04.2020 kl 10:02 3154

Det er ikke bare kostnader, men også forpliktelser og juridiske forhold som veier for eller imot en gitt organisering.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare

Er i kontakt med en annen avis og ber dem om å skrive om situasjonen for alle flyselskaper i Norge sammenlignet med resten av verden.
Will see...
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 10:19 3089

Ser det kastes på med ny shortposisjon.
Short øker.

6 683 611

ACC. SHORT %
4,07%

LATEST POSITION (DD.MM.YYYY)
14.04.2020

HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC 1 873 716 1,14% 14.04.2020
POLYGON GLOBAL PARTNERS LLP 1 260 000 0,77% 14.04.2020
VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP 1 448 129 0,88% 23.03.2020
CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD 2 101 766 1,28% 27.12.2019
SUM 6 683 611 4,07%
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 10:20 3090

Ja, jeg skjønner. Har en oppfatning om at det fungerer på samme måte med fast ansettelse. En fast ansatt kan fortsatt være medlem i en organisasjon og få juridisk bistand.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 10:25 3065

Da satser de på at kursen vil falle mer eller tar jeg feil?
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
logotol
16.04.2020 kl 10:32 3028

Mye av hensikten med de strenge vilkåra, som ble satt fra myndighetene for å gi støtte til Norwegian, var at skattebetalerenes penger ikke skulle gå rett i lommene på «rike» kreditorer og aksjonærer. Tanken er god, men jeg vil si at myndighetenes plan er i ferd med å gå veldig feil. Dagens aksjonærer består for en stor del av norske småsparere og folketrygdfondet. De fleste av dagens aksjonærer har allerede tapt mye på sitt eierskap, og med den planen som er lagt ligger de an til å tape enda mer.

Det som vil skje med dagens plan er jo at eierskapet til Norwegian overføres fra norske småsparere til kreditorene som består av utenlandske og norske finansfolk. Når konverteringen er gjennomført kvalifiser Norwegian til støtten fra myndighetene. 3 milliarder av skattebetalerenes penger er nå i spill. Jeg ser nå få meg tre mulige utfall:
1. Koronakrisen går over, et restrukturert Norwegian blomstrer og de nye eierne tjener gode penger på aksjene de fikk veldig billig (delvis med hjelp fra staten)
2. Koronakrisen vedvarer og Norwegian trenger mer støtte fra staten. Siden de 3 milliardene vil være tapt hvis Norwegian går konkurs gir myndighetene en gavepakke til de nye eierne for å sikre videre drift.
3. Norwegian går konkurs, og de 3 milliardene fra staten ender allikevel i lomma til utenlandske kreditorer.

'Ser for meg at det mest sannsynlige er at staten blir fanget etter lånet på 3 milliarder. Det vil være vanskelig å stille strenge vilkår eller foreta emisjoner på et senere tidspunkt, og staten vil bli tvunget til å bidra med støttepakker på samme måte som vi har sett i andre land.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Epona
16.04.2020 kl 11:19 2932

Samarbeidspartner EasyJet har fikset finansiering .... e24:

EasyJet sikrer ny finansiering – aksjen hopper

Det britiske lavprisselskapet Easyjet melder torsdag at de har sikret seg lån på totalt 400 millioner pund, eller 5,3 milliarder kroner, med sikkerhet i flyflåten deres.
Selskapet er også i samtaler om å hente inn mer penger, mellom 400 og 550 millioner pund, ved å selge fly til utleieselskaper.
Disse tiltakene, kombinert med grepene selskapet allerede har gjort, vil føre til en kontantbalanse på totalt 3,3 milliarder pund. Det er nok til å holde selskapet likvid gjennom de neste ni månedene, altså ut 2020, opplyser Easyjet.
Selskapet, som fra før har satt alle sine fly på bakken, blir nødt til å vurdere ytterligere tiltak dersom flyene blir stående lengre, ifølge dagens oppdatering.
– Vi fortsetter å være fokusert på å gjøre det som er riktig for selskapets helse på lang sikt, og på å sikre at vi er i en god posisjon for å fortsette å fly når pandemien er over, sier Easyjet-sjef Johan Lundgren i en uttalelse, og fortsetter:
– Selv om det store flertallet av våre folk ikke har mulighet til å jobbe akkurat nå, er det en liten gruppe som jobber uten stans for å hjelpe kundene våre, og for å planlegge vår vei tilbake til luften, uansett når det vil være.
Easyjet-aksjen steg kraftig fra start torsdag morgen, og er i skrivende stund opp 6,13 prosent.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Fred55
16.04.2020 kl 11:21 2936

Fint intiativ er jo vesentlig at en begynner å sammenligne som er skrevet mye om tidligere.

Må jo nesten flire når en lese på e24 tror jeg det var, som i går mente at esyjet eller rayanair mulig kunne kjøpe opp NAS, da disse hadde en bedre økonomisk posjonering. Åpner så finansavisen og leser blandt annet at Esyjet sliter voldsomt og trolig vil kunne trenge opp mot 30 milliarder. Dette viser jo litt om den måten jornalister hopper rundt som "små gale frosker". Blåser opp store innlegg med liten oppfølgning.

Håper Karantell får noen til å skrive en seriøs sammenligningen rundt de forskjellige fly selskaper og sammenligne fakta mot fakta. Ikke slik som det som skal være finansaviser og gode på slikt ikke klarer.
Sammenlign hedget fuel og potensielle tap
Sammenlign hva de forskjellige må tilbake betale av billetter som allerede er betalt men ikke tilbakebetalt
Sammenlig hva de forskjellige har i EK og hva denne EK består av ( betalte billetter eller ren cash)
Sammenligne hva de forskjellige land betaler "sine" fly selskaper. Tenker direkte i lån og renter på disse event rene tilskudd
Og sikkert noen flere ting også.

Når det gjelder Rayanair hadde det jo vært artig å vite hvordan de løser dette. Er vel de som har hedget mest drivstoff mener 90 for resten av året? Mener å ha lest det. Hva sitter de ansatte igjen med når de nå er permittert og hva rettigheter har de? Her er det registert i skatte paradiser har vært konflikter med ansatte og betingelser siden dag 1. Har de stoppet alt etter at fly ble satt på bakken og skal en da sammenlige ett skatte paradis flyselskap med andre ?
Fint om karantell får dette til og da legger han nok ut linken om han får napp.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare

Har videresendt til potensiale skribenter..
Jeg tror det vil nok lønne seg å bevisstgjøre viktigheten av flyindustrien i Norge mtp. geopolitiske infrastrukturer, slik at regjeringen tar riktige grep som kan endre eller opprettholde samfunnet våres i fremtiden.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Epona
16.04.2020 kl 12:17 2827

SAS får dansk hjelp:

EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager har godkendt en lånegaranti til SAS fra den danske stat. Analytiker advarer mod yderligere gældsophobning i SAS.
Den 17. marts meddelte finansminister Nicolai Wammen, at den svenske og danske regering hver især havde besluttet at stille lånegarantier for 1,5 milliard svenske kroner til rådighed for SAS. Det svarer samlet til t0 milliarder danske kroner fra de to... (Bak betalingsmur)

https://check-in.dk/margrethe-vestager-godkender-dansk-hjaelp-til-sas/
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 12:36 2762

Helt utrolig at Norge har gitt 1,5 milliarder til >SAS uten å være på eiersiden.
Norwegian har ingen støtte i hverken sverige eller danmark........så langt.
Helt utrolig, ikke noe nytt at disse broderlandene er noen knipne gjerrigknarker.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare

Hvor realistisk er det at ledelsen med vår velsignelse klarer å fremforhandle en akseptabel konverteringskurs??
Tenker da på Boeing avtale som motvekt mot bondholders .
Og hva tenker andre om hva som er akseptabel kurs?
Uten en avtale med Boeing ligger det vel an til fullstendig utvanning med kurs under krona.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 12:58 2751

Norwegian er et yndet tema i Norsk presse , det er det liten tvil om.
https://www.dn.no/luftfart/robert-nass/norwegian/koronaviruset/norwegian-prises-til-fem-ganger-equinor/2-1-792644
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 13:04 2737

Nei, jeg må nesten se bankutskrift for å akseptere at dette er sant.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare

Ja de prøver det meste for å sette ting i negativt perspektiv .
Her er det vel snakk om dersom all gjeld konverteres på dagens kurs.
Har ikke lest, men så vår venn Mr. Burger var ute med noe i den anledning
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Blackbot
16.04.2020 kl 13:12 2706

Ser ut som den nye proposisjonen vil gi EGF mulighet til å forhøye aksjekapitalen ved simpelt flertall. Da holder det ikke å samle 2/3 flertall for å stemme dette forslaget ned.

«Etter dagens lovgivning er det i aksjeloven/allmennaksjeloven § 5-18 krav om to
tredjedels flertall av avgitte stemmer og av den aksjekapital som er representert på
generalforsamlingen for å gjennomføre vedtektsendring som medfører endring i
selskapskapitalen. Det vil si at et mindretall på 35 % av aksjekapitalen kan stanse
kapitalendringene. Utrederen vil peke på at behovet for vern av et mindretall av
aksjonærene er begrenset ved en rekonstruksjon. Det er viktigere å ta hensyn til
kreditorenes interesser og muligheten for en videreføring av virksomheten etter
rekonstruksjon. Et mindretall av aksjonærene bør ikke uten grunn gis rett til å stanse et godt
forslag til rekonstruksjon, som også omfatter endring av selskapskapitalen mv. Utrederen
vil derfor foreslå at et simpelt flertall (= > 50 %) av aksjonærene – beregnet etter
aksjekapital – skal kunne beslutte slike endringer ved en rekonstruksjon. Det foreslås derfor
at man endrer aksjelovene slik at kravet til kvalifisert flertall blant aksjonærene fjernes for å
få vedtatt endringer selskapskapitalen ved rekonstruksjon.
Det forslås bare å gi bestemmelser om konvertering av gjeld til aksjekapital mv. for
selskapsformene aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Det er for det første de to vanligste
og viktigste selskapsformene. Videre vil konvertering av gjeld til egenkapital ikke passe for
ansvarlige selskap og enkeltpersonforetak. Slike regler synes neppe å være særlig aktuelle
for foreninger, stiftelser eller samvirkelag mv.»
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Zaih
16.04.2020 kl 13:19 2672

Har ingenting med NAS å gjøre bare generell hvordan man kan skrive tap på aksjer av på skatten så dette er dagens nr 2 som ikke har direkte med NAS å gjøre
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 13:26 2645

Så konklusjonen er at proposisjonen er ikke postiv for småaksjonærene?
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare

De jobber på spreng for å kjøpe selskapet billig. Både E24 og DN er nok engasjert for slik oppdrag. Trodde de var nøytrale ()
Så naivt kan man ikke være?

Med dagens kurs er selskapet ikke verdt 1 fly?

Hva er egentlig det totale verdien av Nas (uten gjeld)?
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 13:32 2624

Kursen holdes i et jerngrep rundt 5 kr.

Med alle negative vinklinger fra media og ingen positive signaler er det et tidsspørsmål før kursen siger nedover.

Slik går dagan.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Zaih
16.04.2020 kl 13:38 2614

Verdier kommer ikke frem i lyset kun gjelden.
Der er mange verdier som f.eks leasing der alt er i 0 som verdi men leasing forpliktelser er gjeld.
Dette gjør at NAS blir rammet skjevt av presse og andre og om man tok alle hensyn ville dette kommet fram på en annen måte men med corona epidemien er det et regnestykke som er vanskelig å beregne.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare