NAS - Kun for aksjonærer i selskapet


Jeg har opprettet en egen tråd for aksjonærer. TEMA: General forsamling den 04.05.2020

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Niels Smedegaard. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og agenda
4. Endring av vedtektene
5. Rettet emisjon med kontantoppgjør
6. Rettet emisjon ved konvertering av obligasjonslån til aksjer
7. Rettet emisjon ved konvertering av leasinggjeld til aksjer
8. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
9. Fullmakt til å utstede aksjer, herunder fullmakt til å utstede aksjer i en etterfølgende emisjon
10. Fullmakt til å utstede konvertible lån

Begrunn gjerne mot eller for! Men prøv å redegjøre hvorfor du mener det du skriver.

Be om tilgang hvis du ikke har fått invitasjon.

https://www.facebook.com/groups/2693912087509965/
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
Blackbot
16.04.2020 kl 13:47 3619

Nei det vil jeg ikke si.

Denne proposisjonene legger til rette for rekonstruksjon uten at selskapet er insolvent eller insuffisient.
Dette gir selskaper som er utsatt for massivt tap av inntekter ifm Covid-19 mulighet til å gå i samtaler med kreditorer om en rekonstruksjonsplan hvor gjeld ettergis, konverteres e.l
Gjeldsforhandlinger foregår vanligvis når mislighold av gjeldsforpliktelser foreligger. Det er ett første steg for å unngå konkurs. Denne proposisjonen åpner for at NAS kan kreve rekonstruksjon før dette inntreffer slik at aksjonærverdier fortsatt er inntakt.
Dette krever samtykke fra kreditorer, såvel aksjonærer, men proposisjonen foreslår at det i en rekonstruksjonssituasjon holder med simpelt flertall i EGF for å vedta kapitalforhøyelse. Dette gjøres for at ikke ett mindretall av kreditorer og aksjonærer kan blokkere ett ønske om rekonstruksjon.
Utifra ett perspektiv om at konvertering av gjeld, som en del av gjeldsforhandlinger, skjer når selskapet allerede er i mislighold, så vil konverteringen skje på aksjens pålydende. Når rekonstruksjon eller frivillig gjeldsforhandlinger starter tolker jeg det dithen at aksjonærverdier inkluderes i regnestykket ved konvertering.

Ut i fra dette kan jeg ikke forstå annet enn at dette må være veldig gode nyheter såfremt dagens markedskurs på aksjen delvis representerer egenkapitalen i selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 14:26 3524

Jeg fikk inntrykk av at småaksjonærer vil ikke stemme for konvertering av gjeld til aksjer. Markedskursen er uforutsigbar og kan utvikle seg i negativ retning fram til GF. Hvordan kan det bli positiv for dagens aksjonærer å konverte til så lav pris? Skjønner ikke helt.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Blackbot
16.04.2020 kl 14:51 3460

Hva er egentlig alternativet ?
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 15:01 3419

Om aksjonærene får 0,04% etter konvertering av gjeld som media beskrev, blir aksje verdien kraftig redusert. Dette alternativet er lik konkurs.
Det er mange alternativer om NAS er løsningsorientert og har ledelse som klarer å skape god dialog og forhandle med Regjeringen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Blackbot
16.04.2020 kl 15:06 3398

Hvorfor blir aksjeverdien redusert ?
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 15:10 3395

Kan ikke trykke mlrd. av aksjer og forvente at de skal ha samme verdien. Stor forskjell på 16 mill. og 15 mlrd.
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Blackbot
16.04.2020 kl 15:29 3326

Hvis det er utgangspunktet så forstår jeg argumentasjonen din.

Men en forutsetning i din argumentasjon er at ingenting endres når man trykker opp Mrd av aksjer.
Hvis vi antar at egenkapitalen i selskapet i dag er 2 Mrd. Og at Kreditorenes samlede krav mot selskapet er 60 Mrd (reelle tall vites ikke pr nå). Og at vi ser bort ifra markedsverdien akkurat nå.

Hvis man videre antar at all gjeld skal konverteres til aksjer, så blir utvanningen 1:30. Denne øvelsen kan gjentas inntil du kommer til en realistisk grad av gjeld som skal konverteres. Men til syvende å sist vil du stå igjen med ett selskap med betydelig mindre gjeld, og betydelig høyere EK som skal fordeles i forholdet 1:30 eller hva du enn kom frem til var realistisk. Uansett grad av konvertering, så vil markedsverdien måtte øke, så fremt graden av konvertering og restrukturering er fornuftig ift den markedssituasjone som blir post-covid19.

Igjen vil jeg foreslå å lese proposisjonen.

Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
hstray
16.04.2020 kl 15:33 3315

Da har jeg blitt intervjuet av NRK. kommer på dagsnytt 19 sendingen og kveldsnytt
Redigert 21.01.2021 kl 05:44 Du må logge inn for å svare
Satch
16.04.2020 kl 15:36 3324

jo, man kan det, om man trykker opp 10 mrd aksjer til 5kr for å konvertere 50 mrd gjeld så er verdi pr aksje fremdeles 5 kr. også dagens aksjer. det som er avgjørende er hva konverteringskursen settes til. og det er ikke noe poeng å sette den på et ekstremt lavt nivå da det uansett blir en så stor utvanning at det ikke gjør noen forskjell om det utstedes 10 mrd stk til 5 kr, eller 100 mrd stk til 0,5 kr. (ikke hensynstatt pålydende)
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 15:46 3282

Det er ingeting bedre enn styrket EK og ingen gjeld. Men la oss si at kursen ligger på 5 kr. per 16.04. Hvis emisjonen og hele gjelden konverters til aksjer 05.05 til en pris av 4,5 kr. Hvor mye tror du at kursen vil være den 06.05?
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Møkki
16.04.2020 kl 15:51 3269

Egenkapitalen ved utgangen av 2019 var rett over 4,1 mrd.

2 mrd. som du antar her er jeg ikke så sikker på, ettersom inntekter alene ikke er det eneste som er redusert så langt i år. Utgifter er selvfølgelig også redusert.

Betyr ikke så mye nå allikevel, ettersom eventuell opptjent egenkapital først kommer på plass ved neste årsskifte.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Blackbot
16.04.2020 kl 15:59 3249

Når kreditorer/selskapet kaller inn til gjeldsforhandlinger er håpet å unngå konkurs. Mao er situasjonen så alvorlig at aksjonærenes verdier mest sannsynlig er 0. Derfor skrives det i media om at dette KAN føre til en fullstendig utvanning. Aksjonærer vil i de fleste tilfeller sitte igjen med marginale verdier om noen overhodet. Hvis gjeldsforhandlingene ikke fører frem vil kreditor gå videre med en begjæring til retten. Hvis retten finner det sannsynlig at egenkapitalen er oppbrukt vil det åpnes konkursbo med hensikt å realisere verdier for å dekke kreditorers krav.

Igjen: Denne lovproposisjonen åpner for at ett selskap som NAS, som har mistet alle muligheter for inntekt, og vil om kort tid være i mislighold av sine forpliktelser, kan ensidig begjære "restrukturering/rekonsktruksjon" dersom gjeldsforhandlinger ikke fører frem. Dette involverer langt på vei de samme mekanismene som begjæring om konkurs, men hvor den store forskjellen er at selskapsverdiene fortsatt er inntakt. Da vil retten/restruktureringsutvalget vurdere en plan for restrukturering, men hvor hensynet til aksjonærenes verdier også hensyntas.

Derfor mener jeg at denne proposisjonen er så avgjørende, fordi den vil tvinge kreditorer til å gå med på en løsning uten at selskapets aksjonærer nulles først.
Da vil det bli ett spørsmål om hvilke verdier som eksisterer i selskapet satt opp mot hvilke fordringer som eksisterer, og forholdet her vil bestemme utvanningen.

Derav min regneøvelse over. Det spiller ingen rolle om 1000 aksjer representerer 1000 kr i egenkapital med en markedsverdi på 1 kr, vs om 1 million aksjer representerer 1 million i egenkapital. Den store forskjellen vil ligge i markedsverdien. Du får kjøpt ett større hus for en million vs 1000 kroner, men komforten vil være større i førstnevnte. :)
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Blackbot
16.04.2020 kl 16:02 3233

Det vil komme på plass nå ganske snart, all den tid det er bedt om gjeldsforhandlinger. Mao må du regne på hva tapet har vært i Q1 for å kunne avgjøre dette. Det er også hensikten med gjeldsforhandlingene og avgjøre hva egenkapitalen er før kreditor evt. begjærer selskapet til skifteretten.
Dette vil det måttes opplyses om på GF, ettersom gjeldsforhandlingene er satt før.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 16:13 3188

hstray

Glimrende tiltak.

👌
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Longline
16.04.2020 kl 16:20 3185

Ser den shorts posisjonen som har stått fra ca 38,-kr er dekket inn, tror de var en ganske stor post,Ca 65 mill i gevinst.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Blackbot
16.04.2020 kl 16:46 3093

Vesentlig høyere enn 5 ihvertfall.
Hvis hele gjelds/egenkapitalsiden i balansen består kun av egenkapital kan du jo bare spekulere i hva markedsverdien av det selskapet vil være.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 16:49 3107

Jeg finner dagsnytt 18 på NRK, men kredit for innsatsen skal du få.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Satch
16.04.2020 kl 16:55 3093

helt enig i det du skriver, jeg bare prøver å fremheve at i ytterste konsekvens (som er det som går igjen i 99,9% av trådene her) og vi snakker om konvertering av all gjeld og forpliktelser til aksjer, så glemmer de fleste at egenkapitalen styrkes tilsvarende. så man eier derfor en brøkdel av en verdi som er mange ganger høyere enn før. for å bruke ditt regnestykke over; om jeg kjøper et hus til 10 millioner, har 1 mill i cash og låner 9 mill av onkel i Amerika. så snubler jeg i nesehjulet på en Dreamliner og brekker ryggen, og klarer ikke lenger å betale onkel, men han går med på å slette gjelda imot at han overtar 90% eierskap til huset. selv om jeg nå er eier av bare 10% av huset, så er verdien av min eierandel uendret. ;) eller for å bruke et annet eksempel: om jeg og en kompis starter en bedrift med 1000 aksjer som skal produsere hårbørster til skilpadder, og går inn med en kapital på 500.000kr hver. med eierandel på 50/50 og vi låner en mill i banken for å utvikle vår forretningside. så synes bankens distriktsutviklingsfond for innovative nystartinger at vår ide er så genial at de vil ha en del av kaka, og tilbyr å konvertere gjelden til en 50% eierandel, vi aksepterer dette, og utsteder 1000 nye aksjer til banken, og gjelden slettes og kontantene fra lånet er nå selskapets eiendel. da har vi et selskap med 2 mill i egenkapital, 2000 aksjer, og jeg og min kompis som først eide 50% hver er nå groteskt utvannet med 50% og eier nå bare 25% hver. men vi eier nå 25% av 2 mill istedet for 50% av 1 mill, så verdien vår har ikke endret seg. ettersom vi fremdeles har 500 aksjer hver til en verdi av 1000kr pr aksje.
dette ble way-off, men du skjønner hva jeg mener. ;)
I NAS er det for mange variabler til å kunne regne hjem både hvor mye gjeld som skal konverteres, hvor mange aksjer som skal trykkes opp, og til hvilken kurs.
alt dette skal avgjøres i EGF. men det som er sikkert er jo at egenkapitalen vil styrkes tilsvarende gjeld som fjernes fra balansen, (ikke hensynstatt evt rabatt, men konvertering 1kr gjeld mot 1 kr EK) om det så er snakk om 2 mrd eller 60 mrd. usikker på hva jeg egentlig har skrevet over her nå, da jeg samtidig sitter å jobber, men kan tenkes at noe av det er forståelig og ikke bare svada. :P
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 16:59 3081

Hvis det er bare positiv å konvertere gjeld til aksjer, hvorfor er aksjonærene så negativ innstilt til forslaget?
Hva er grunnen til at folk spekulerer på underprising av aksjen på 1kr?
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Blackbot
16.04.2020 kl 17:03 3069

😂😂
Riktig som du nevner i skilpaddeeksemplet. Men det du må vurdere er hva markedsverdien til selskapet med 2 mill i kapital er verdt kontra det første med bare 1mill.
Du er enig i at du har større sjangs til å lykkes i det første scenariet?
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Satch
16.04.2020 kl 17:09 3042

usikker på i hvilken grad den forretningsideen hadde lykkes uansett eierandel i grunn :P
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 17:12 3021

Dere to må først bli enige om dere snakker om mill eller mlrd.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Satch
16.04.2020 kl 17:15 3028

Regnestykket er det samme uansett hvor mange nuller det er.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 17:19 3015

Ja, men må lære forskjellen mellom million og milliard før man lager komplisert regnstykke.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
hstray
16.04.2020 kl 17:27 2986

Visst sitter igjen med 0,06 % fremfor 100% eierskap trenger man ikke være matematiker for å forstå at man taper hele investeringen, samt viktigst mulighet for å være med opp
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Satch
16.04.2020 kl 17:38 2952

Ville du eid 100% av mæhmed's blomsterpinne-utleie AS, eller 0,06% av Amazon for samme innsats?
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 18:16 2856

100% i NAS og ingenting i Amazonia.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
hstray
16.04.2020 kl 18:20 2857

Ingen av delene. Vil opprettholde min eierandeler NAS.
Det du forslår vil nulle dine aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Satch
16.04.2020 kl 19:19 2707

jeg foreslår ingenting jeg det er det styret i NAS som har gjort. jeg personlig er ikke for en slik løsning. jeg bare prøver å forklare at en gigantkonvertering som gir utvanning fra f.eks 100% til 0,16% ikke betyr at den hundrelappen du putta inn i dag da er verdt 16 øre som mange ser ut til å tro. for istedet for å eie 100% av et selskap med børsverdi på 800 mill med gjeld, har blitt til å eie 0,16% av et selskap med verdi på 50,8 mrd uten gjeld. verdien på hundrelappen er fremdeles 100kr. dette er bare et eksempel ut ifra konvertering av 50 mrd på 10 mrd aksjer på 5 kr. fasit på hva som evt skal konverteres, til hvilken kurs og dermed hvilken utvanning som vil skje er umulig å vite før JS har avklart med alle parter, og tilslutt når det skal opp på EGF, og da er det dagens aksjonærer som har siste ordet, om ikke fullmaktene allerede er overgitt. (overstående er bare et enkelt eksempel, uten hensyn til hverken rabatt, pålydende, eller at det kommer andre faktorer inn) misforstå meg rett, jeg har en liten post i NAS også, og er ikke interessert i at verdien av disse blir fullstendig utradert. det er det ingen av dagens aksjonærer som er. derfor tror jeg det er lite sannsynlig at konverteringskurs settes til ekstreme bunnivåer, ettersom nedsiden ved dette for dagens aksjonærer er ekstremt mye større enn fordelen til konvertittene i et slikt utfall. det beste hadde nok vært om det kom drømme-erstatning fra Boeing samt et par andre tiltak som kunne styrket EK nok til å kvalifisere til garantier, og dernest at det kom noen slanter i fra våre kjære naboer +++. så kanskje skuta kunne vært styrt igjennom det hele med riktige grep. men om det ender med konvertering og emisjon så ville en enkel kapitalinnhenting på f.eks 3 mrd utvanne dagens aksjonærer ekstremt uansett.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare

Kult fyr! Helge. Ja Norwegian vil forbli i norske hender ;)
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare

Antall aksjer i nas er 817800000/5= 163560000 millio. aksjer
Hvor mange prosent tilsvarer 1 aksje verdt 5 kroner i dag ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 20:08 2542Problemet eher er vel også at det kan komme inn store summer fra Boeing og RR (usikkert mensannsynlig fra Boeing) ville ikke avtalen sett helt annerledes ut dersom dette ble kjent før konvertering.
La oss si det kommer inn 3 milliarder.
Kan det komme inn midler/ støtte fra danmark/ sverige, kan det komme mer fra staten?
Noe av dette avgjøres ikke for litt frem i tid, har norwegian det veldig travelt.??
Ja, de har nok det.
Vil avtalen gjennomføres for det ligger et kvartal 1 på bordet, vil man ikke vite hva man konverterer mot.

Bare spørsmål i mitt hode.

Regner med at de 2 kameratene fra børsteselskapet ikke tok imot tilbudet fra bankens distriktsutviklingsfond på 50/50 dersom de visste at det om en måned kom en arv fra noen ukjente slektninger i colorado på 1 million, pengene skulle gå rett inn på egenkapitalen i selskapet, dette var et krav fra slektningene.

50 /50 med bankens distriksfond er vel ikke da like lukrativt dersom ikke denne arven er med i regnestykket og banken kompenserer for denne skjevheten.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Blackbot
16.04.2020 kl 20:13 2530

Matematikken er nok riktig nok den, men hvor mye større tror du sjansen er for oppgang når selskapet er gjeldsfritt og dimensjonert for markeded som blir post-covid og viktigere av alt; uten gjeldsbyrde hva tror du overskuddene vil bli på ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 20:15 2533

Hstray

Bra innlegg på NRK, kjekk kar.

Ser av kommentarene i samme innslag at vi ikke ser ut til å få gjennomslag, JS så travel ut der på vei inn i bilen.

Vi blir sett på som småaksjonærer men sammen er vi ganske store.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare

Du fikk ikke tid til å nevne om Boeing i intervjuet...
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 20:28 2489

Jeg tenker, skjer konverteringen mot en rabbatt fra obligasjonseierne samt en rabatt fra leasingselskapene (dette trygger deres forretning mot fremtidig tap)
Vi aksjonærer har hatt betydelige tap.
Det kan være en løsning som er god nok.
Men jeg mener bestemt erstatningene burde vært priset inn til aksjonærenes fordel.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare

Enig med deg stategi!


"Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet sier at flyselskapene i første omgang har fått hjelp gjennom lånegarantiordningen. Hvis det viser seg at dette ikke er nok for å hjelpe selskapene gjennom krisen, så lukker de ikke døren for nye støttetiltak.."
Men det er fortsatt ikke mulig å få tak i den ene krisepakka...

Hstray, hvordan tenker du vi skal videre organisere oss for å nedstemme forslaget og komme med ny forslag som inkluderer erstatning fra RR&Boeing inne i spleising for eksisterende aksjonærer. Hvem av oss vil kunne kvalifiseres til RR&Boeing erstatning?
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 20:54 2383

Enig, jeg og.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare