NAS - Kun for aksjonærer i selskapet


Jeg har opprettet en egen tråd for aksjonærer. TEMA: General forsamling den 04.05.2020

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Niels Smedegaard. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og agenda
4. Endring av vedtektene
5. Rettet emisjon med kontantoppgjør
6. Rettet emisjon ved konvertering av obligasjonslån til aksjer
7. Rettet emisjon ved konvertering av leasinggjeld til aksjer
8. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
9. Fullmakt til å utstede aksjer, herunder fullmakt til å utstede aksjer i en etterfølgende emisjon
10. Fullmakt til å utstede konvertible lån

Begrunn gjerne mot eller for! Men prøv å redegjøre hvorfor du mener det du skriver.

Be om tilgang hvis du ikke har fått invitasjon.

https://www.facebook.com/groups/2693912087509965/
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 20:58 4280

Representant eller gjennom Nordnet. Må ha et møte med styret i NAS før GF.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
hstray
16.04.2020 kl 21:08 4226

Snakket med flere aktører idag, og spesielt etter dagsnytt 19 sendingen.

Vi aksjonærer har siden korona kom tapt 85 % av investeringen vår i Norwegian. Forslaget som ligger på bordet vil gi oss 97-99 % utvanning.
Aksjonærene har alt tapt 99 % basert på forslag. Vi har lite mer å tape ved å gå inn å stemme ned NAS sine forslag.
Kreditorer, og spesielt obligasjonseiere taper ingenting ved full konventering. Ved en konkurs taper de alt. Derfor bør vi ha gode kort på hånden.
Staten stiller opp med så og si ingenting og vil ha en enorm fortjeneste ved at Norwegian overlever. Ved en konkurs taper de enormt. De samfunnsmessige konsekvensene i Norge er enorme
Vi som aksjonærer har lite å tape på å ta kontroll og sette hardt mot hardt. Forslaget til NAS er det samme som konkurs for oss.
Ett tiltak kan være å kalle inn til EOG før NAS sin og velge inn ett nytt styre. Nytt styre kan forhandle med staten om en kompensasjonsordning som resten av samfunnet ellers er selskapet konkurs.
Gi innspill på dette og noen kan være interessert i være med å styre dette. Jeg har fått langt over 100 tlf idag og snakket mange mange aksjonærer som støtter forslag
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 21:15 4178

Hvor lett det blir å bytte styre på så kort tid, er jeg usikker på. Men det er bare prøve på.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 21:16 4173

https://www.dn.no/finansredaksjonen/ny-podkast-ute-er-norwegian-sjanselos/2-1-792962
Har akkurat hørt på Podcasten i DN.
Mange ting som irriterer meg og som ikke blir argumentert.
Bla annett så snakker de om arbeidsplasser i Norwegian ved en konkurs.
Tenk på alle underselskapene som leverer til norwegian , det er massivt, likeså turistnæringen som er helt avhengig av de destinasjonene Norwegian flyr til og fra, her ligger mange 10 foldige milliarder i synnergier i hva turister legger fra seg på flyplasser i storbyer og til hotell næringen, skatter og avgifter i alle synnergiene.

Når det gjelder avtalen som er forestående heller jeg mer og mer om å convertere på en fair måte for aksjonærene og gjeldshaverne den må være fair da aksjonærene har lidd mye. Boeingavtalen må hensynstas for aksjonærene.
Når det gjelder leasing selskapene så ville jeg forhandlet, de sitter ikke med så gode kort på hånden, kanskje kansellere noe, utsettelser osv. bedre avtaler som sikrer begge parter.
Når det gjelder staten så må de få presentert regnskapet på skatter , ansatte og avgifter Norwegian legger igjen også hva synnergiene betyr i kroner og øre.
Hva betyr Norwegian økonomisk for turistnæringen totalt med alle synnergier, hva betyr markedsføringen "norwegian som selskap" globalt.
Ikke lite. Hva betyr det å ha kanskje verdens mest miljøvennlige flyselskap når det gjelder rent miljø og norske fjorder.
Staten må på bakgrunn av overnevnte inn med mer penger og det må synliggjøres hva de taper og hva de får.
Vet ikke om dette er lesbart engang, men jeg mener noe sånt.

Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
hstray
16.04.2020 kl 21:24 4138

Som regel lite som er fear med konventering når mcap er 800 mill. Hva NAS har foreslått må vi forholde oss til.
Jeg mener bestemt at visst staten ikke vil være med å redde Norwegian så må de ta konsekvensene av dette. forhandlingskortet til NAS mot obligasjonseiere vil bli ytterligere bedret med en slik strategi hvor de risikerer å tape hele sin investering/lån.
Husk at aksjonærene basert på denne krisen skal tape hele sin investering, mens staten skal bidra med minst mulig og høste stor verdi ved å opprettholde NAS.

Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare

Det er ikke alle aksjonærer som har både evne til å uttale seg foran media og som har god forståelse av selskapet.

Det vil trenge en kompetente og engasjert person som kan forhandle for aksjonærer som stemmer nei til forslagene ledelse har kommet med.

Helge S. Har du noen kjennskap til andre mulig kandidat enn deg?

Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 21:49 4032

Vil dere stemme ned alle forslag?
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 22:04 3968

I tillegg til mitt forslag ovenfor må nas avbestille en del av flåten baser på leveringsproblemer og parkering av Max.
Var det ikke mulig å kansellere etter i års parkering, dette har vi heller ikke fått avklaring på .
Nas trenger vel kortsiktig ikke så mange fly.
Kanselere noen Max, satse op Flysalg ov enten Max eller fra airbus bestillingen.
Hva skjer her.
Det er mye som må kommuniseres fra en talsperson og det må isåfall være en utrolig dyktig forhandler som må ha full oversikt på verdier_kontrakter og avtaler full pakke.

Ikke lett å finne.
Redigert 21.01.2021 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 22:09 3894

Svestnes
Det burde vært samtaler/ dialog opprettet i er møte med ledelsen i Norwgian før generalforsamling.
Representanter for aksjonærene ( eierne rett og slett) møter ansatte ( som er ledelsen) som skal arbeide til det beste for eierne.

Ikke sant?
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 22:11 3886

Jeg klarer å se helheten. Finans folka derimot er mest opptatt av tall, regnskap og ikke av verdiene bedriften skaper i samfunnet. Er det høy gjeld, så blinker det røde lampe.
Staten vil ta være på arbeidsplassene, så spørsmålet er jo om de kan revurdere lånegarantien og komme med økonomisk støtte eller rente og avdragsfritt lån.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
svestnes
16.04.2020 kl 22:18 3861

Klart det. Jeg prøver å finne ut hvordan dere står til alle forslag. Styret kom med flere forlsag - konvertering av gjeld til aksjer, men også rettet emisjon til aksjonærene, konvertering av obligasjonsgjeld osv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Strategi
16.04.2020 kl 22:35 3802

Det er flere forslag ja.
Jeg mener at verdien av et Norwegian og ansatte med alle synergier av underleverandører , turisme hva delegert igjen i handel overnatting , investeringer i eiendom som følge av besøk i Norge og da mener jeg rubbel og bit må synliggjøres regering/stat. Det dette innbringer av verdier til statskassa i kroner og øre må sannsynliggjøres/dokumenteres best mulig.
Disse tallene finnes det nok dokumentasjon på .
Det vil nok være avgjørende for solid videre støtte.
Ikke enkelt dette her, men mye av løsningen ligger i å få mer støtte og da må fordelen med Norwegian dokumenteres.
Denne støtten skal ikke gjelde for SAS som har fått i sine respektive eierland
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare

Når det gjelder Boeing erstatningen; er det noen som kan offisielt bekrefte at NAS har krav på det? Hvor mye? Har sett alt fra ingenting til 4-5 mrd...... om det er sånn at kravet er legitimt, men Boeing ikke kan betale den ut pga omstendighetene, kan staten gå inn å forskuttere pengene?
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
hstray
16.04.2020 kl 22:47 3782

Ja, snakket med noen idag. Når det gjelder NRK intervjuet ble det klippet i stykker. Var ett lengre intervju, men kun 2 lite relevandte setninger kom med

Aksjonærene bør Ihvertfall spille ut vårt kort. Får vi ikke en løsning vi kan leve med så slår vi selskapet konkurs. Det er hardt spill, men er eneste måte til å få tilbake din investering.
Husk på at Nas har forslått at 10/10 kr skal tapes
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
TomW
16.04.2020 kl 22:55 3740

At de har krav på en form for kompensajon er det ingen tvil om. Det bekreftes bla ved at andre selskaper har fått dette og Boeing har på god vei tatt på seg ansvaret

Nøyaktig hvor mye er vanskelig å si noe om og kommer også helt ann på hva som skal inngå i beregningen. Er det kun direkte kostnader eller inngår også tap av inntekter. Her kan man nok regne seg frem til store forskjeller.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Den nye
16.04.2020 kl 23:25 3638

Det kommer vel an på emisjonskursen?

NAS forespeilet jo 0.1 - 20 kr, så alt der imellom, får vi emisjon på 10 og kursen er 5 kr per dags dato, så dobbles verdien i våre aksjer.

Det kaos-scenarioet som foreslås av våre forumtroll og DN/E24 er at emisjonen er på 0.1 krone eller mindre.

Eierandelen våres blir mindre, med verdien blir tilsvarende høyere hvis emisjonskursen er lik pålydende nå (eller høyere, hvis den er på si, 10 kr om to uker).

Med mer volum så kan hende kursen blir mindre volatil og mer stabil, et selskap med langt mindre gjeld og langt unna konkurs bør kunne være å foretrekke.

Men, hvis det står mellom å miste alt via konkurs eller å miste alt ved å GI våre verdier til bondholders og långivere i en total utvanning på en latterlig lav kurs, så sover jeg bedre om natten av å si nei takk og la NAS gå konk.

Hvis ikke staten bidrar, hvis ikke kreditorer gir seg, hvorfor skal da vi gi fra oss verdier til de to og miste alt?
Enten så spleiser alle, eller så sier vi alle nei og NAS er historie, norge er uten flyselskap og alle får dyrere flyturer.

Det er tre parter som har intresser her, staten, långivere og oss aksjonærer, vi kan redde hverandre ved å være rimelige og la alle vinne, altså..emisjon på pålydende kurs, ikke utvanning.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare

Mitt primære ønske er at Nas skal overleve denne krisen.
Både med tanke på de ansatte, men også det bidraget Nas gir til samfunnet.
Nas engasjerer sinnsykt med mennesker både positivt og negativt. For de av oss som har levd en stund kan gjerne godta å betale litt ekstra for bagasje og sete og alt dette.
Dette fordi vi kjenner til alternativet.
Dersom du spør folk flest, vil de ikke tilbake til dette.
Denne strategien med rimelige reiser har har slått kraftig tilbake med denne krisen, noe gründere og aksjonærer har fått smake så det holder.
Ganske sikker på at kursfallet skyldes at noen viste godt om situasjonen til våre største eiere. Det de derimot ikke hadde helt kontroll over er antall småaksjonærer som nekter å gi fra seg alt.
Ledelsen og styre visste nok innerst inne dette, men var nok tvunget til å søke vide fullmakter.
Min påstand er at alle involverte i denne saken er tjent med at aksjonærene ikke ranes for alle verdier . Men at det må finnes en minnelig løsning.
Aksjonærene er også kunder og har dermed stor påvirkningskraft.
Takk til Helge som får saken frem i lyset, sett fra vår side.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
deltaker
17.04.2020 kl 02:14 3483

Jeg ser det er litt forvirring om konvertering og hvordan det påvirker aksjonærverdier. Vel - som siviløkonom og tidligere finans-konsulent, la meg forsøke å bidra . De som har gått på NHH vil trolig huske Miller & Modigliani teoremet, som sier at verdien på et selskap er uavhengig av finansieringsstrukturen. Dvs at et selskap med 100 % EK er akkurat like mye verdt som et selskap med 20% EK og 80% gjeld. I siste tilfelle vil cash flow fra driften delvis gå til å betale renter, mens i det første tilfelle vil all fri cash flow gå til aksjonærene i sin helhet. I teorien, skulle derfor konvertering av gjeld være positiv for aksjonærene, fordi man blir kvitt konkursrisikoen - som er et av de unntakene teoremet nevner - at tynn EK fører til lavere selskapsverdi pga konkursrisiko. Vi har de siste årene sett mange eksempler på share buy back. Da tar selskapet opp lån og bruker siden lånet til å kjøpe tilbake aksjer i eget selskap som siden nulles ut. I perioder med høy lønnsomhet og lav rente, kan det føre til at aksjekursen går opp, selv om den underliggende risikoen (beta) i selskapet også går opp og i teorien skulle føre til en justering av aksjekursen.

I NAS tilfelle er det ikke like rett fram. Blant annet - som mange har påpekt er det en potensiell giganterstatning fra Boeing ii potten. Den tilhører i utgangspunktet kun dagens aksjonærer (gitt at selskapet allerede ikke er teknisk konkurs). Nå kan selvsagt kreditorene hevde at den verdien er reflektert i aksjekursen, og at kursen ville ha vært 0 dersom det ikke var en mulighet for å få den erstatningen. Det er umulig å anslå hva den potensielle erstatningen påvirker kursen i dag. Det sentrale spørsmålet blir hvilken kurs gjelden skal konverteres til. Der kan aksjonærene hevde at man allerede har tatt en avskrivning på 80%, og at det derfor vil være urettferdig å bruke dagens børskurs som utgangspunkt for konverterin og 100% av verdien av gjelden. Skal gjelden konverteres til 100% pålydende? Svaret er nei. I det siste er gjelden til NAS omsatt til 30% av pålydende, og det er den kursen som bør legges til grunn ved konvertering, dersom man skal bruke den lave aksjekursen på rundt 5 som basis for aksjonærene. Hvis man skal bruke discount-value på egenkapitalen, må man gjjøre det samme med gjelden.

Dette er egentlig også grunnen til at jeg argumenterte så hardt for at regjeringen burde gå inn og kjøpe billig gjeld i NAS og siden konvertere. Det ville ha hjulpet 100 ganger mer enn den likviditetspakken de har presentert. Da kunne man ha konvertert først (som i bøkene er bokført til 100%). Men det er på siden. Summa summarum - slik situasjonen har blitt, er det trolig riktig å bruke markedsverdi som utgangspunkt - både på EK og på gjeld. Det som er interessant der er at så snart man blir enige om det prinsippet, vil aksjen trolig gå kraftig opp, fordi for hver milliard man blir kvitt i gjeld på balansen (og dermed styrker EK i selskapet) må man bare gi fra seg 300 mill i EK, mao en nettogevinst på 700 milll kroner for dagens aksjonærer for hver milliard som konverteres.

Til syvende og sist blir dette et forhandlingsspørsmål. Aksjonærene må starte med de kreditorene som har dårligst sikkerhet og tilby en lav konveteringskurs der. Det må være take it or leave it - enten konvetert gjelden til 30% av pålydende verdi eller risiker en konkurs, der du sitter med svarteper (etter aksjonærene da). Det kan bli en spennende russisk rulett.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
pedro1
17.04.2020 kl 07:04 3418

Nydelig innlegg, takk 👍
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare

Takk Deltaker. Dette var et godt utgangspunkt for å starte dagen.

Jeg er enig at aksjonærer har allerede gitt nesten alt de eide og at kreditorene må ofre noe også. 35-40% av pålydende verdi er det minste vi kan foreslå. (Vi har jo tapt nærmest 95% av verdi).

Derimot; Hva skal til for at kursen skal bevege seg mot 20 er for meg en gåte?

Noen punkter fra INNKALLING til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA:

"Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen ettersom fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle."

Forslag om å innhente ny egenkapital

For å gjøre alle tre Transjene tilgjengelige, foreslår styret at:
(a) en rettet emisjon med kontantoppgjør gjennomføres,
(b) hele eller deler av selskapets obligasjonsgjeld konverteres til aksjer i selskapet gjennom en
rettet emisjon,
(c) hele eller deler av selskapets leasinggjeld konverteres til aksjer i selskapet gjennom en rettet
emisjon og
(d) styret gis vide fullmakter til å utstede aksjer og konvertible lån.

Gjennomføringen av den foreslåtte konverteringen av obligasjonsgjeld og leasinggjeld er gjensidig avhengig av hverandre, og videre betinget av at kravet om Privat Sektor-støtte oppfylles.

Obligasjonseier møte er den første som må falle på plass for viderebehandling i GFs. Obligasjonseiere må være villige til å forhandle!
Deretter er det aksjonærer som skal bestemme over styrets ulike forslag.

I mellom tiden, 2 uker før GFs., må aksjonærer bestemme seg for hva vi skal gjøre:
Stemme Ja
Stemme Nei
Stemme på noen av de forslagene.
Eller bytte styret!


https://www.dn.no/finansredaksjonen/ny-podkast-ute-er-norwegian-sjanselos/2-1-792962

Ny podkast ute: Er Norwegian sjanseløs?

Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
svestnes
17.04.2020 kl 07:17 3395

Enig. Norsk stat må konsentrere seg om NAS.
Hvordan har dere tenkt å sannsyngjøre og dokumentere inntektene i statskassa?
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Fred55
17.04.2020 kl 07:32 3367

Utrolig mange fine vurderinger på denne linken. Kjekk og opplysende informasjoner og drøftinger på en seriøs måte. Ser en tin som veldig positiv og det er at det skrives mer i media rundt NAS. Det som gleder mest er at flere media vinkler på en mer nyansert måte en Finansavisen og e24 som har kjørt seg fast i ett spor. Samtidig ser en nå daglig at de andre større flyselskapene kommer etter NAS med samme problemer. Forskjellen er at de har behov for mer kapital.

Når det gjelder konventering så er det rimelig klart at obligasjonseiere og andre lånetagere må bidra. Vi aksjonerer har tapt så og si alt og er rimelig innlysende at det må være en felles løsning for å redde NAS. Aksjonerer har allerede tapt det meste, om ikke obligasjonseierne og Staten kommer inn på banen med realistiske middler og redusering av gjeld på en seriøs måte. Vel da sier det seg selv at vi aksjonerer ikke kommer til å godta dette.
Obligasjonseiere og lånetagere må fire på sin del. Norge må våkne opp og se det realistiske oppe i dagens krise. Må ikke gå under dynen å gjemme seg vekk. De politiske partier som nå ikke vil støtte NAS på en realistisk måte som gjør at de har en mulighet til å overleve. Da snakker jeg mer en dagens pakke. De vil nok slite i åresvis i etterkant når en ser at de klarer å rasere en bransje. Hører på postkasten i finansavisen og ja er der også klare og tydelige meninger jeg støtter.

Jeg som aksjoner er klar på å støtte NAS er også klar for en fortrinnsretett emisjon ja jeg er med. Men under 2 betingelser. Utestående kreditorer må fire på noe og viktigst staten må yte mer en dagens forslag. Kommer dette på plass. Vel da sitter jeg klar med kapital og ønsker å spytte inn mer, da jeg er overbevist om at NAS vil komme seg gjennom krisen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
svestnes
17.04.2020 kl 07:36 3365

Stemmer når styret kommer med detaljert informasjon om hvor mye gjeld de foreslår å konvertere til aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare

Du sier "ja jeg er med. Men under 2 betingelser.
1 -Utestående kreditorer må fire på noe (og),
2 -Viktigst staten må yte mer en dagens forslag.
Kommer dette på plass.
Vel da sitter jeg klar med kapital og ønsker å spytte inn mer, da jeg er overbevist om at NAS vil komme seg gjennom krisen."

Punkt 1: Obligasjonseiere skal møtes den 30.04
Punkt 2: Staten har hele tiden sagt at de holder døra åpent for ytterligere hjelp (JS har også tydelig sagt at Nas vil komme tilbake i juni hvis ekstra støtte trengs (og det gjør det nå dessverre)).Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
hstray
17.04.2020 kl 08:24 3250

Bør man ikke melde inn noen punkter til agenda før frist utløper.
Status 737 Max. Ledelse må redegjøre får prosess iht terminering av hele kontrakt og tilbakelevering av 18 max som står på bakken.
2.Boeing kompensasjon. Hva er status
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Epona
17.04.2020 kl 08:28 3234

4. mai er en slags Finansiell D-dag for mange, inkludert NAS. Hva så med ukene fram mot denne datoen og løpende utgifter, det være seg lønninger og andre forpliktelser? Kan kontantordningen som regjeringen nå venter bli godkjent også gjelde NAS?

Slik er ordningen:
Bedrifter som har blitt pålagt å stenge: Disse vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader. Planen er at man skal kunne søke om dette fra 17.april.
Bedrifter med inntektsfall: Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel har en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent (20 prosent i mars) vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel.
Minstegrensen for å få kompensasjon: Denne er på 5000 kroner. Maksgrensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden. Det er vedtatt at det vil settes en høyere maksgrense for konserner, men dette må godkjennes ev ESA før det er gjeldende.
Disse omfattes ikke av ordningen: Finansnæringen, el-og vannverk, selskaper innen olje- og gassutvinning, foretak med egne støtteordninger, foretak uten ansatte (unntatt enkeltpersonforetak som er innehavers hovedinntektskilde) og foretakene uten aktivitet eller de som er under konkursbehandling, omfattes ikke. Ordningen gjelder ellers for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
svestnes
17.04.2020 kl 08:39 3214

Absolutt! Akjsonærene må få avklaring på disse punkter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
svestnes
17.04.2020 kl 08:51 3166

Må være forbred og komme med mot argumentasjon om ledelsen kommer med noen av følgende svar:
"God dialog" med Boeing
"Kan ikke uttale seg om"/ "Kan ikke kommentere".

Det holder ikke å snakke om uker eller måneder. Aksjonærene vil forholde seg tidsfrister - dato og måned.
Når vil ertsatningen være på NAS sin konto?
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Fred55
17.04.2020 kl 09:03 3121

Riktig det Karantell.

30.04.20.Er dagen mye avgjøres. Og mest sannsynlig er dette klart i forkant av denne datoen. Og blir formelt godtatt ikke godtatt denne dagen.
04.05.20. Er dagen for EGF og da skal det som er forslaget fra 30.04.20 godkjennes og der kan vi aksjonerer være involvert.

17 til 30.04. Her er det 14 dager og det er disse 14 dagene som vil være med å bestemme fremtiden til NAS. I løpet av disse 14 dagene vil det måtte bli gjort avtaler om Norge ønsker NAS som ett fly selskap, om vi vil ta vare på alle tusen arbeidsplasser, ikke bare de som er ansatt direkte i NAS. Her snakker vi om tusener ut over det. Nevner ansatte på flyplasser, Avinor taxfree butikker, hoteller taxi sjåfører reiselivet turistnæringen osv osv. Om ikke NAS overlever havner vi i en lang periode med SAS monopol. På sikt vil det komme anbudsrunder på ruter, rayanair og andre overtar noen flygninger. De mest ulønnsommer rutene blir det nok ferre av. priser stiger kraftig ytterlige ut over om NAS er tilbake som før. Med andre ord vil vær enkelt av oss få en del større kostnader som følge av dette. Det får vi uansett men med monopol skjønner vel alle tegningen. Med andre ord er konsekvensene mye større en mange tror.

Hva skal til for at obligasjonseiere og andre lån takere gårt med på dette den 30.04. De må føle en trygghet i at om de konventerer noe firer på noe, så vil det lønne seg på sikt.De tenker kr og investering hva er potensialet om vi konventerer og hva er potensiale om vi ikke gjør det. Hvem er med og hvem er ikke med. Skal vi "fire mer" en andre altså likt. Føler de at det er mer å hente på å slå NAS over enda og da tenker jeg kun økonomisk vinning. Så gjør de det. Her er det ikke følelser med det må en være klar over.

Hva skal til for at NAS får med dagens aksjonerer. Selvsagt flertall, men om vi føler at vi allerede har tapt så og si alt. Hva hensikt har det da for oss å gi selskapet til andre som skal ta den potensielle gevinsten på sikt. ( altså får 30.04 møte all makt og sier ja) Da får aksjonerer intet og stemmer ned forslaget tenker jeg.

Hva kan så regjeringen/stortinget gjøre: De må bestemme seg skal vi beholde NAS eller skal vi ikke. Skal ikke repetere forskjellene og valgene. Dette bør de har signalisert klart før den 30.04. Her må de komme på banen med mer i en pakke. Er en annen verden i dag en den var i forkant av 20.03. Pakken må endres, slik at 30.04 stemmer ja- Pakken må også være så god at 04.05. stemmer ja.

JS og GK har mye arbeid forans seg, men de bør nok også ha en formening om boeing erstatning med seg en klar plan antar jeg og forventer jeg at de har. Ingen kommer til å akseptere at en ikke kan si/vite noe om Boeing erstatning. Planen må inneholde status rundt dette og noe om at en kan klare det som nå til langt ut i 2021 selvsagt med en rolig opptrapping av driften. Må sikekrt ligge noen forpliktelser opp mot drift fra Norge ( mer) +++ for at Staten skal akseptere. Boeing er sikkert ett ømt punkt sier en for mye før 30.04. kan det få noen til å tenke enderledes :-)
Lykke til innen 30.04 så 04.05 er svaret klart.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare

Akkurat nå sitter Hstray med en gruppe aksjonærer tilsvarende 21% av alle aksjer på markedet ()
Er jeg forstått det riktig ? at uansett forslag ? , vil ikke denne gruppen stemme ja til de forslagene JS har foreslått til GFs. eller er det mulig å stemme ja på noen av disse?

Hstray?

Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Strategi
17.04.2020 kl 09:29 3006

Jeg gjør som kantarell

"ja jeg er med. Men under 2 betingelser.
1 -Utestående kreditorer må fire på noe (og),
2 -Viktigst staten må yte mer en dagens forslag.
Kommer dette på plass.

Når det gjelder underleverandører til NAS så er det jo masse innleide bakkemannskap, catering og what ever.
På alle norske flyplasser ma disse tingene nedskaleres og mange må sies opp av Avinor og SSP.
Tenker man videre på dette vi man se at konsekvensene med å la Norwegian gå under bli mye større enn det tidligere er hevdet.

Mange sier at denne pandemien vil få store konsekvenser langt frem i tid, og det vil det også.
Heldigvis på den positive siden så har vi mennesker korttids hukommelse og tilpasser oss raskt.
Vi ser dette gang på gang etter terror , tsunamier, osv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
svestnes
17.04.2020 kl 09:49 2984

Viktig å komme med konkret forslag i tilfelle aksonær representaten blir spurt om det.

Kan dere forklare hva dere mener med?
1 - Utestående kreditorer må fire på noe
2 - Viktig staten må yte mer enn dagens forslag.

Hva er det staten kan bidra med? Hva forventer aksonærene at kreditorene skal gjøre?

Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Strategi
17.04.2020 kl 09:49 2978

Short er noe dekket inn igjen, må ha skjedd på rundt 5 kr.

6 103 061

ACC. SHORT %
3,72%

LATEST POSITION (DD.MM.YYYY)
15.04.2020

Active positions

POSITION HOLDER SHORT POSITION SHORT PERCENT POSITION DATE (DD.MM.YYYY)
CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD 1 671 216 1,02% 15.04.2020
HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC 1 723 716 1,05% 15.04.2020
POLYGON GLOBAL PARTNERS LLP 1 260 000 0,77% 14.04.2020
VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP 1 448 129 0,88% 23.03.2020
SUM 6 103 061 3,72%
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Strategi
17.04.2020 kl 10:05 2926

Svestnes

1 - Utestående kreditorer må fire på noe

Slik jeg ser det har lånegivere press på seg.
Ønsker de en konkurs?
Det er vel hittil betalt renter og avdrag til høy rente.
De må ta hensyn til avtalen fra Boeing, denne MÅ hensyntas.
Kommer det mer støtte fra staten som ikke er klar må dette hensyntas, støtten som allerede er gitt under betingelser men utløses ved en avtale må hensyntas.
Et NAS med solid egenkapital som er rigget for fremtiden betyr mye verdier for aksjonærene etter en restrukturering dersom lånegiverne godtar en avtale.

2 - Viktig staten må yte mer enn dagens forslag.
Den beste løsningen slik jeg ser det er å få staten med på laget med nærmest rentefritt lå i på mellom 1 og 3 milliarder avdragsfritt en periode, da kunne lånegivere få innløst noe og utvanningen blir mindre.
Noe av denne støtten burde vært direkte støtte og ikke lån. ( feks. 1 milliard).
Det gis støtte direkte til mange flyselskaper globalt (ikke lån) så staten burde bidra med noe.
Nen da må totale verdier av et Norwegian fram på børdet som nevnt mange ganger før.
(Det har vært regnet noe på og tilskudd på 10 - 12 milliarder i tilskudd har vært nevn som god butikk for Staten).
Det er ikke realistisk, men noe burde de komme med og det tror jeg er mulig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Strategi
17.04.2020 kl 10:12 2895

Hentet denne på annen tråd.
Mr. Burgundy har tydeligvis tatt til vettet, var vel en av de som var mest aktiv til å snakke Norwegian ned.
Nå ser det jo svært fornuftig det han kommer med.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tøffe dager ligger foran styret og ledelsen i NAS
Mr Burgundy
NAS
I dag kl 09:19
167
Innkallingen til obligasjonseiermøte og ekstra ordinær generalforsamling er umulig å ta stilling til før styret redgjør og dokumenterer status på en rekke forhold.

Her må det fremlegges en svært detajert statusoversikt pr. møte tidspunktene, inkludert en plan for hvordan selskapet skal driftes resten av 2020 og 2021.

Selskapet ber om svært mye og kravene til dokumentasjon før en emisjon må dokumenteres og opplyses.

Helt kostnadsfritt har jeg sammenfattet en rekke punkter som er fremkommet i media fra interessenter i NAS hva gjelder ønske om utdyping av manglende informasjon:

1. Selskapet må legge frem revisorbekreftet årsrapport for 2019

2. Selskapet på legge frem Q1 2020 rapporten

3. Selskapet må legge frem en oversikt over størrelsen på forfalte fordringer pr. møtetidspunktene, inkludert en detajert oversikt over forfalte beløp over kr. 1.000.000

4. Selskapet må gi en redgjørelse på status på erstattning fra RR, er beløpet utbetalt og hvilke ytterligere skritt gjøres mot RR

5. Selskapet må gi en redgjørelse på status på erstattning fra Boeing er beløpet utbetalt og hvilke ytterligere skritt gjøres mot Boeing

6. Selskapet må gi en redgjørelse på status på de fly skom skulle vært motatt i Q1 2020 og fremtidige forpliktelser på kjøp fra Boeing og Airbus

7. Selskapet må gi en status på forhandlinger med øvrige kreditorer inkl. leasing selskapene

8. Selskapet må fremlegge en plan for hvordan de skal drifte inkl. burnrate for resten av 2020 og 2021

9.Selskapet må gi en status over hvilken kurs det vil være for konvertering av fordringer og evnt. emisjon
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare

Punkter 2 og 3er satt på vent av (strategiske) grunner (inkl. Corona krisen). Derfor kan ikke Q1 offentliggjøres før bestemt dato.
Men resten kan jeg være med på.
Noen interessante forslag fra Mr.B.

Vi kan også skrive 1 åpent brev til regjeringen og 1 åpent brev til JS.

Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
svestnes
17.04.2020 kl 10:26 2849

Alle involverte parter har press på seg, ikke bare kreditorene. Utifra det du skriver i punkt 1, så er småaksjonærene interesert at lånegiverne konverterer gjeld til aksjer, men må bli enig om antall aksjer og pris per aksje. Stemmer det eller tar jeg feil?

Lånegaranti på 3 mlrd. vil hjelpe i en kort periode, men er definitivt ikke langvarig løsning. Media bubbler hver dag at det blir en langvarig krise og etterspørselen blir kraftig redusert i framtida. Hvilken plan har ledelsen i NAS? Hvordan klarer de å overleve i 1 eller 2 år? Søke om lån eller rette emisjon hver 6 mnd?
Ledelsen må komme med forslag som vil fungere på kort og langsikt. Denne løsningen skal være akseptabel for aksjonærene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
svestnes
17.04.2020 kl 10:41 2818

Tror ikke NAS kan velge når rapportene skal legges ut. De er lov pålagt!
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Satch
17.04.2020 kl 10:47 2825

Nei. Flyselskaper får ikke tilgang til denne ordningen. (se nest nederste linje)

Selskaper i en rekke sektorer er unntatt og kan ikke søke på ordningen, blant annet fordi de er dekket av sektorspesifikke tiltak. Dette gjelder:

Finansnæringen
Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
Utenriks sjøfart og -varetransport (egne skatteordninger)
Olje- og gassutvinning (selskaper under oljeskatteregimet)
Private barnehager (egen støtteordning)
Flyselskaper (egen støtteordning)
Foretak uten ansatte, uten aktivitet, som er under konkursbehandling eller begjært konkurs
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Den nye
17.04.2020 kl 10:52 2810

Jeg lurer litt på noen ting.

Enkelte långivere kan ikke eie aksjer, er det noen som vet hvor mange eller hvilke summer det handler om vedrørende dem?

Hvis dem som ikke kan eie aksjer går med på en utsettelse av renter og avdrag, så har vi vel ikke mulighet for å ta 100% av gjeld til EK, noe som gjør utvanning noe mindre, er det estimater på hvor mye vi kan ha EK til gjeld vedrørende de resterende?


Så, hvis vi får da følgende, hypotetiskt.

1. 25% kan ikke eie aksjer og gir oss fri fra renter 3 måneder.
2. 25% kan eie aksjer og er med på en emisjon på 30-40% av pålydende.
3. 25% nekter aksjer og nekter fritak fra renter.
4. Resterende 25% ersattning Boeing/RR

Hvis da målet for NAS vil være 10% EK og punktene 2 + 4 tar oss dit så at vi når fase 3 (1.5 miljarder), er da NAS diskvalifisiert fra fase 2 pga (1.2 miljarder) på grunn av punkt 3?

Hvis NAS ikke søker 100% gjeld til EK men søker kun 10%, da blir jo både utvanningen relativt minimal både i kursverdi og andel eierskap i NAS, samtidig som konkurs er unnaverget og risiko er fjernet, kursoppgang må jo da følge og det er lettere å nå 20kr (feks) med færre nye aksjer enn med flere?
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare