NAS - Kun for aksjonærer i selskapet


Jeg har opprettet en egen tråd for aksjonærer. TEMA: General forsamling den 04.05.2020

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Niels Smedegaard. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og agenda
4. Endring av vedtektene
5. Rettet emisjon med kontantoppgjør
6. Rettet emisjon ved konvertering av obligasjonslån til aksjer
7. Rettet emisjon ved konvertering av leasinggjeld til aksjer
8. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
9. Fullmakt til å utstede aksjer, herunder fullmakt til å utstede aksjer i en etterfølgende emisjon
10. Fullmakt til å utstede konvertible lån

Begrunn gjerne mot eller for! Men prøv å redegjøre hvorfor du mener det du skriver.

Be om tilgang hvis du ikke har fått invitasjon.

https://www.facebook.com/groups/2693912087509965/
Redigert 21.01.2021 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
Kantarell
17.04.2020 kl 10:59 10241

Nå tenker jeg at vi må holde sammen og ta noen avgjørelser på hva vi ønsker å formidle videre både til Nas-ledelse og regjeringen.

1: Vi må vite om HStray gruppen ønsker å samle enda flere aksjonærer slik vi blir hørt av ledelse og myndigheter. Det er veldig viktig at Helge tydeliggjør kravene for RR&Boeing og på hvilke premisser aksjonærer kan stemme ja eller nei (hel eller del) av de ulike forslagene som skal tas i GFs.

2: Åpent brev til regjeringen. Kan det norske staten bidra mer og er det viktig at dette ikke skader alle involverte interesser i kort og langsiktig tidsperspektiv; Nettop at staten bidrar med lån og pengestøtte.

3: Hva ønsker obligasjonseiere og kreditorer? Konkurs eller forhandlinger..

4:...flere punkter som ble nevnt tidlige kan presenteres...Forslag?
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Kantarell
17.04.2020 kl 11:02 10229

Hstray. Det stemmer ikke at obligasjonseiere taper alt ved en konkurs. Noen med sikret pant og fortrinnsrett vil få dekket alt de har investert i?!
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Satch
17.04.2020 kl 11:08 10203

Helt enig. informasjonsflyten fra selskap et minimal, om ikke fullstendig fraværende.
boeing og RR spesielt, men også andre løpende saker i disse tider er børssensitivt, og skulle, om ikke en konkret avtale foreligger i det minste hatt en oppdatering med jevne mellomrom. liker dårlig at styret holder eierne i skyggen hele tiden. det tærer veldig på tilliten til styret.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Zaih
17.04.2020 kl 11:12 10188

Jeg lurer på en liten men stor ting hvor kommer det frem at gjelden til NAS er på over 60mrd
Hvor mange fly mottok de egentlig i 2019
Jeg ser liksom ikke at det har blitt levert så mange flystil at gjelden er økt med ca 23 mrd og der er i tillegg solgt fly/overført leasing så derfor lurer jeg på hvor tallet stammer fra.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
TomW
17.04.2020 kl 11:16 10168

Den rentebærende gjeden er på 24 mrd eller noe slik, men grunnet ifrs 16 så er leasingforpliktelser tatt inn i balansen som gjeld.
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Zaih
17.04.2020 kl 11:18 10155

Da er jo ikke gjelden 60 mrd PR i dag da verdien på leasing er o regnskapsmessig
Redigert 21.01.2021 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Satch
17.04.2020 kl 11:34 10075

er det ikke noen greier med at det i slike tilfeller kan utstedes aksjer uten stemmerett? jeg mener jeg leste noe om dette i innkallingen? korriger meg gjerne om jeg bommer helt her.
svestnes
17.04.2020 kl 11:38 10096

Jeg kjenner ikke til gruppen. Om Helge kan samarbeide med Nordnet og få full oversikt over alle aksjonærer, er det en god måte å samle informasjon på.
Åpent brev skulle allrede blitt sent. Det er 2 uker igjen til GF. Husk på at det tar tid å behandle brevet.

Folk kommer med forslag undersveies. Noen må jo holde oversikt over alle forslag og velge de som er aktuell.
Redigert 17.04.2020 kl 14:52 Du må logge inn for å svare
Zaih
17.04.2020 kl 12:14 10004

Dette er ikke negativt da det er helt naturlig å ta dialog med kreditorene for å lufte og diskutere mulighetene og om dette i det hele tatt er gjennomførbart.
De vil komme med sine krav og Nas må da ta dette opp med aksjonærene.
Zaih
17.04.2020 kl 12:18 9984

Det er tydelig at mange inne på forum tror på sine tanker og ikke er innforstått med lover og regler når det gjelder hvordan ting fungerer.
Dette gjelder ikke minst pressen som absolutt burde vite dette om man driver finans aviser😂😂
Strategi
17.04.2020 kl 14:37 9804

Ved en konkurs er det kreditorene som står først i køen, så kommer bobestyrer som skal ha sitt over en prodess som tar år.
Blir det noe igjen??

Viktig å få til en avtale her som alle kan leve med.
Ser på konkurs som en umulig løsning for alle parter.

Verdiene synliggjøres ved fortsatt drift.
hstray
17.04.2020 kl 14:54 9750

Stemmer ikke. Ikke gjort noe systematisk tilstøtt heller. Fikk 100 tlf igår i tillegg til denne gruppa. Så går man systematisk til verks så vil kan klare å samle nok stemmer til å stemme ned NAS sine forslag. Hadde også sett at denne gruppa var lukket for alle eksterne
Møkki
17.04.2020 kl 15:14 9669

Først og fremst står nok Kemneren i forbindelse med skyldige forskuddstrekk og AGA i køen. Deretter kommer vel eventuelle påløpte/skyldige lønninger til ansatte før kreditorer/långivere kan gjøre krav på sitt. Er i farten ikke 100% sikker på det siste, men mener dette er riktig rekkefølge.
Redigert 17.04.2020 kl 15:16 Du må logge inn for å svare
svestnes
17.04.2020 kl 15:16 9679

Aksjonærene må først finne ut hva og hvor mye styret foreslår å konvertere før vi stemmer ned forslaget.
Vi må vite hvor mye obligasjonseierne og leasing selskapene er villige til å akseptere. Øvre og nedre grensen oppgitt av styret er veldig bred.
Strategi
17.04.2020 kl 15:53 9564

Mener bestemt at det må reforhandles avtale med leasingselskapene de er presset på alle kanter nå og det er nok mulig å få bedre betingelser, kanske kanselere noen avtaler for en rimelig sum.
Når det gjelder lånegivere skal ikke disse forfordeles på noen måte , det må lages fair deal.

Kursen kryper sakte men sikkert oppover, noen som har noen kommentar til det?
Det viser vel økende interesse for selskapet vil jeg tro, eller er det rett og slett shortinndekk?
svestnes
17.04.2020 kl 16:08 9512

Jeg ville ikke konsentrert meg om kursen akkurat nå. Børsen er mer eller mindre spekulativ. Vi vet ikke hvem og hvor mye de kjøper og hva de prøver å oppnå med kjøpet.
I dag var det informasjon måte. Når vil forhandlingen med obligasjonseierne og leasingselskapene begynne? Når blir aksjonærene informert om resultatene fra forhandlingen!?

Strategi
17.04.2020 kl 16:31 9436

Må være irriterende å forhandle med Sissner som har skadet selskapet enormt gjennom media for å berike sin egen shortposisjon.
Nå skal han muligvis konvertere gjeld til aksjer i et selskap han har motarbeidet hele veien.
Kan ikke være noe serlig for CVèn.
svestnes
17.04.2020 kl 16:35 9430

De er voksne personer som mottar lønn å gjøre jobben etter beste evne. Er det flere obligasjonseiere enn Sissender eller hva dere kaller han for?
Blackbot
17.04.2020 kl 16:52 9370

Det positive må vel da være at han vil snakke sin nye posisjon veldig opp i ettertid 😂
deltaker
17.04.2020 kl 16:52 9370

Positiv kursutvikling! Opp 10% i dag. Snart er den over 6 igjen. Selskapet er avhengig av at en av disse hendelsene inntreffer; a) En stor konvertering til en rimelig kurs (30-50% rabatt på gjelden før konvertering) b) En vesentlig bedre støttepakke c) Erstatning fra Boeing. Jeg sitter med en følelse av at regjeringen ikke vil kunne la selskapet gå konk, spesielt ikke etter de giga-pakkene som er delt ut i USA og trolig kommer i Europa. Det er vanskelig å si på hvilket nivå (discount nivå) en konvertering er positiv for selskapet. Men man må i alle fall konvertere nok til at man kommer over 8% kravet. Det vil gi selskapet pusterom, og vil trolig føre kursen en god del oppover. I neste omgang må man få den fordømte erstatningen fra Boeing inn før man konveterer mer. Trolig er det ikke nok å konvertere bare noen få mrd. Det må være nok for de kommende 8-15 mnd, som blir knalltøffe. Problemet er at hvis kursen går for høyt, vil ikke kreditorene ønske å konvertere til en discount, fordi de ikke tror på et konkursscenario. Det beste for aksjonærene hadde selvsagt vært å få en mye mer generøs støttepakke fra regjeringen først, før det konverteres noe. Men det skjer ikke. Så på kort sikt er det nok trolig at ledelsen vil krisemaksimere for å fremtvinge konvertering. Det gjør det selvsagt vanskelig å være aksjonær, da man ikke vet om ledelsen forteller den fulle sannhet eller bløffer for å få gode vilkår på konvertering. Om jeg hadde vært en usikret kreditor, ville jeg nok ha sittet og svettet her. En annen mulighet er å få noen av kreditorene som sitter på pant til å konvertere. Det vil frigjøre pant. I neste omgang kan man benytte denne frigjorte sikkerheten til å tilby usikrede kreditorer å konvertere f.eksl 50% av gjelda si, mot at de får bedret sikkerhet. Her finnes mange muligheter.
svestnes
17.04.2020 kl 17:39 9279

8,60% er nærmere 9 enn 10.
JEV
17.04.2020 kl 17:56 9229

Noen som har fått noen signal fra møte mellom Nas og obl eierne idag?
Strategi
17.04.2020 kl 21:16 8953

Veldig bra reportasje på TV 2
Hareide utelukker ikke ekstra tiltak.

Dette var bra.
hstray
17.04.2020 kl 21:18 8959

Veldig bra reportasje som belyste verdiskapningen Nas står for blandt utenlandsk turister

På den ene siden; Norwegian-sjefens bønn til småaksjonærene: Behold aksjene.

På den andre siden; Norwegian tømt for storaksjonærer.

God helg!
Strategi
17.04.2020 kl 21:45 8875

Kantarell, har du mistet trua?
Er det ikke nå det hele begynner å bli interessant.


Jeg sitter helt til slutt ;)
Fred55
18.04.2020 kl 07:33 8654

Var mye rundt NAS på nyhetene i går. Der kom det frem flere momenter som er viktige og som er beskrevet utallige ganger her inne. Men beklageligvis ikke nevnes av Finansavisen og e 24.
Turist næringen fokuserte en del på at NAS fly inn ca 1,5 millioner turister til Norge. Dette er en vesentlig del av det de trenger for å drifte som de gjør. Berører tusener av arbeidsplasser. Selvsagt kan en si at andre vil fly de inn. Noe som er riktig, men vil ta lang tid å bygge opp denne kompetasne som er rundt dette. Og i mellomtiden til det er på plass. Er mange borte.
Hareide var vel rimelig klar på at fly selskapene hadde fått en pakke og noen oppgaver, men samtidig sa han de jobbet med dette og at det var mulig/trolig mulig etc for at det også ville komme flere pakker de kan få tilgang til.
Dette er jo rimelig innlysende at må komme tilsvarende løsninger det er for små/mellomstore bedrifter.

Legger en til at flere og flere land kommer med pakker til sine land sine respektive flyselskaper som er så vanvittig mye bedre en det Norge har kommet med. Vel da må en jo kunne forvente at de norske folkevalgte ser at her må vi endre og forbedre våre pakker.

Jeg er av den oppfatning om at det kommer en løsning før 30.04. Og at den innebærer en også en større emisjon der Norge går inn på eiersiden. Vil også komme lavkost lån, slik at høy kost lån kan innfries. Med andre ord så må absolutt alle fire og lokkemiddel for obligasjonslånene er nok ny eierstruktur og andel av aksjer. +++
SAS skrives det lite om, men en ser nå at det skrives om at de vil komme i akkurat samme situasjon som NAS innen kort tid. Fullt mulig endrer de opp enda værre. Gamle store fly de ikke får i luften igjen og en eldre grunnflåte må fornyes. La nå Svenske og Dansker som er eiere i SAS ta den kostnade.
Som det sies. Den beste redningspakken SAS kan få er at Norge slår NAS konkurs ved å ikke hjelpe de. Da blir pakken til SAS på 1,5 milliarder værd mange ekstra milliarder. Får en midlertidig monopol pakke i tillegg.
svestnes
18.04.2020 kl 07:34 8659

Det gjør mange andre aksjonærer også, inklusiv meg.
svestnes
18.04.2020 kl 07:38 8670

Politikerene må bli enige først. Om de kommer på eiersiden er det beste utfallet. Da er det lys tunnelen.
Redigert 18.04.2020 kl 07:38 Du må logge inn for å svare
Strategi
18.04.2020 kl 07:46 8665

Kantarell og andre.

Dette er vel en opplagt grunn til at Kjos og Kise vil tilgodese obligasjonseierne og førsøke å slakte (utvanne maksimalt) oss aksjonerer i konverteringen.

https://e24.no/boers-og-finans/i/awQ9jE/sladdet-dokument-viser-at-kjos-og-kise-hostet-opp-millioner-midt-i-coronakrisen

Kjos og Kise er seg selv nærmest.

Hva tror dere om kursutviklingen frem mot 27 april
Og hvem tror du laster opp om dagen (kursen kryper jo bra oppover), noen formening ?

Jeg også sitter !!
Redigert 18.04.2020 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
svestnes
18.04.2020 kl 09:44 8522

Det er meningsløst å gjette, synes jeg. Aksjekursen er uforutsigbar, markedet bestemmer kursutviklingen. Dumt at de med mye kapital forsøker å manipulere kursen. Men de som leker med ild, kan brenne seg.

Jeg vil neste vedde 100% at det Sissener & Co som laster opp aksjer nå og vil ha "main mise" på hele selskapet. Kjos & Co har blitt kastet ut (med vilje eller ikke, det skal mye til for at man får med seg hva som skjer i en børsnotert selskap - Det foregår utrolige store penger utvekslinger fra alt slags mulige virksomheter over hele verden).

I mellom tiden nærmer seg fristen for utbetaling av renter/avdrag. Jeg klarer ikke å oppfatte at staten vil la dette skje når resten av verden anslår verdien av slik obligasjoner som verdiløse. Selv om regjeringen har bedt "indirekte" ulike selskaper om å vise solidaritet vil obligasjonseiere presse Nas-eiere til å utbetale enn å utsette renter/avdrag.

https://finansavisen.no/nyheter/luftfart/2020/04/14/7517514/norwegian-klarte-ikke-a-fa-til-laneutsettelser
Disse "bonds" må utbetales i mai. Det haster!
Nas07: https://www.oslobors.no/ob_eng/markedsaktivitet/#/details/NAS07.OSE/data
Nas08: https://www.oslobors.no/ob_eng/markedsaktivitet/#/details/NAS08.OSE/data

"Gode nyheter": Call waker for regjeringen?

https://www.tv2.no/a/11383426/?fbclid=IwAR275ByfaC0M5vnbVnpAugT56nOg_J33I78ypoC27WZ3qpHjBky3IOg-8-o
Redigert 18.04.2020 kl 10:05 Du må logge inn for å svare