Hvor mye sitter Obl eierne igjen med..

JEV
NAS 12.04.2020 kl 17:24 936

om NAS konv all gjeld til aksjer?
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

I underkant 60% eierskap i NAS målt i andel av egenkapitalen etter konverteringen basert på tallene 31.12.19.

(4,1 + 5,7= 9,8, 5,7/9,8= 0,58 = 58%)

Men dette blir bare teori med 270 mill nye aksjer til 21 kroner.

Bondholderne vet jo at egenkapitalen er tapt og vil trolig kreve 2,85 milliarder aksjer til 2 kroner og dermed sitter de med 94% av NAS.

Det er ikke usannsynlig at enden på visa blir en konvertering i størrelsesorden 10-15 milliarder og da er det ikke mye igjen av aksjonærenes eierandel.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Kvike11
12.04.2020 kl 17:41 869

Ikke en aktie til obl. ejerne.
Staten må træde til omgående.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
JEV
12.04.2020 kl 17:41 867

Om leasing gjelden og blir konv?
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Se siste avsnitt i mitt redigerte innlegg over.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Det kommer ikke til å skje.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
JEV
12.04.2020 kl 17:57 779

Obl eierne er nok tjent med å bidra med avdragsutsettelser ASAP slik at selskapet får 1,2 bn fra staten om ikke blir dei en liten eiergruppe når og leasing gjelden blir konv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Obligasjonseierne er ikke kjukke i huet, det er stort sett store ansiktsløse fond .
Og vi snakker om de virkelig store investorene.
De har kun ett mandat, det er å ivareta andelseiers interesser.
Jeg vil anta at blant norske obligasjonseiere finner man de fleste høyrentefond.
Fond hvis forvaltningsselskap er eid av de store bankene og forsikringsselskapene.
DnB,Storebrand,if,Klp, Nordea,Trygg, sampo..m.fl. Sissener er vel den eneste som på inn- og utpust forteller hva han eier ...og de fond han administrer eier i flere av obligasjonene.
Det er bare å gå gjennom listene over de respektive fonds investeringer .
Jeg blir ikke forbauset dersom det danske fondet Spar Invest er store obligasjonseiere, de roter seg som regel inn i alt av risiko i Norge.
I Noreco var disse største obligasjonseier og ble største aksjeeier etter konverteringen.
At Noreco gikk 10- gangen etterpå og alle ble steinrike er en annen historie.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Hvorfor i all verden 2 kr?
Skal de gå med på en deal må det være på maks 0,1
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare