THIN - Kan vi forvente en rettet emisjon mot strategisk partner?


Om en har fulgt "togrøverne" gjennom mange år, så ser en at
- Keith og Fussels mer eller mindre faste følgere / nettverk (Simpson, Mathys etc.) har truffet bra med når de har kjøpt seg inn og solgt seg ut.
- Kontrollen over lovende selskaper skjer tilsynelatende gjennom å ha en posisjon i styret (Fast følgesvenn Opstad som styreleder), holde emisjonsspøkelset levende og tradinginteressen oppe slik at svingningene kan bli store i aksjekursen.
- Det sendes ofte ut dårlig nytt i tiden før nettverket kjøper seg inn, og kursen kan rase. Tilsvarende kommer det gjerne gode nyheter ikke så lenge etter at de har kjøpt seg inn. Kursen stiger da ofte meget fort. Les gjerne gamle DN-artiker om selskapene og K/F++ for utdyping. Dette kan være tilfeldig, men kan i det minste ses som et noenlunde gjentakende mønster over tid.
- Ikke alle aksjer kjøpes i markedet. Når man står foran en oppgang er det ikke uvanlig at det kjøres en rettet emisjon mot "strategiske investorer", som ofte viser seg å være faste følgere som går igjen i Keith og Fussels selskaper. De øvrige investorene har som regel fraskrevet seg retten til å være med i emisjonen ved GF, der styret (styreleder?) alltid sørger for å ha med betingelsen om at de eksisterende aksjonærene frasier seg fortrinnsretten ved rettede emisjoner.
Når både Invesco og Woodford har valgt ut og investert i både Thin og Idex, så tolker jeg det dithen at kontakter i disse firmaene på en eller annen måte har tette bånd til Keith og Fussel. Ellers virker det litt søkt at de skal investere slike fantasibeløp inn i akkurat de to selskapene uten at det foreligger mer informasjon i markedet enn det har gjort ved emisjonstidspunktene. Dermed er store deler av selskapets aksjer kontrollert av investorer som K/F har innflytelse på.
Akkurat nå er vi i en situasjon der det øvrige K/F-nettverket (bortsett fra Woodford og Invesco) har lite aksjer i Thin Film. Skal de inn igjen, viser historien at det vil skje når firmaet kommuniserer lite gode nyheter og kursen har rast. Historien viser også at det kan skje ved en rettet emisjon rettet mot akkurat nettverket. Og at det vil gå på bekostning av øvrige aksjonærer som vannes ut. Dette er en klassisk situasjon. Om slik innsideinformasjon florerer, er dette høyst ulovlig, men vanskelig å bevise. Med litt kreativitet klarer man også å innrette seg slik at man holder seg innenfor regelverket.
I siste kvartalsrapport står det også uttrykkelig at "It is currently envisaged that any funding requirements will be met by seeking a strategic equity partner." Altså: Hvis det blir aktuelt med emisjon, får ikke eksisterende aksjonærer være med. I stedet søker de å få inn en strategisk (finansisell?) partner på eiersiden, noe som må skje gjennom en rettet emisjon. Samtidig sås det tvil om fremtiden ved å si at etterspørselen i markedet ikke er som de har håpt på. Det er høyst reelt at fremtiden er usikker, men Thin har kommunisert noe helt annet om etterspørselen ved andre anledninger. Et komplekst og sammensatt markedsbilde for et produkt som ikke er på markedet ennå kan vris i den retning man ønsker, avhengig av hvilket bilde man ønsker å gi. Nå virker det som de ønsker å gi et litt negativt bilde for anledningen, og formulerer det som alltid på en måte som de ikke kan arresteres på.
Det som muligens (gjentar: MULIGENS) kan skje nå, er at
1 - Det gjennomføres en rettet emisjon mot "strategisk partner" på rundt 1,50. Siden dette ligger over dagens kurs, vil alle påstander om snusk og utvanning slås tilbake ved å si at alle hadde muligheten til å kjøpe til denne kursen i markedet.
2 - Etterhvert vil aksjonærlistene vise at mange trofaste følgere igjen er posisjonert i Thin Film. Noe som i seg selv for mange kan gjelde som et kjøpssignal og løfte kursen.
3 - På høsten kan det så komme nyheter av en slik art at kursen kan begynne å fly. F.eks. HM, IKEA eller Amazon. En nyhet av den sorten som styret må ha kjent til i lange tider men kan vise til konfidensialitetsavtaler for å begrunne at de ikke er meldt tidligere. Slik som f.eks. Idex' Nokia-avtale rundt årtusenskitet. Eller med STMicroelectronics i 2001. Eller Fasts avtale med Lycos. Eller for den saks skyld Microsofts oppkjøp av Fast, som var en prosess som hadde pågått i et par år uten å ha blitt kommunisert. Eller Opticoms avtale med Intel. Gå inn i historikken og se på hva som skjedde med kurs, styrekommunikasjon og eierposisjoner det siste halvåret FØR de nevnte hendelsene...!
4 - Rundt juletider eller utover i 2019 vokser kursen til nivåer som stemmer overens med Edison-"analysen", og Thin-styret kan da si at "det er det vi har kommunisert hele tiden". De har sitt på det tørre, og analysen var tilgjengelig for alle selv i den tiden da kursen havarerte og enhver småinvstor kunne kjøpe billig i markedet. At kursen svinger på grunn av psykologi i markedet vil de alltid kunne hevde at de ikke kan klandres for.
5 - Gjennom rettet emisjon har nettverket til K/F sørget for så store samlede eienandeler i Thin at de har muligheten til å styre hvorvidt et oppkjøpstilbud skal godtas eller ikke. For noen måneder siden skisserte Reserven, med god kjennskap til K/F sin historie, et mulig kupp av Idex ved et styrt salg mot en ukjent aktør XXX (Det blir litt for gjennomsiktig om det heter Food International :-)) som K/F indirekte har kontrollen over. Det samme scenariet kan bli aktuelt med Thin dersom det ligger gode nyheter skjult i horisonten.
Det ironiske er at hvis dette blir fasiten, så har skribenter som f.eks. Reserven (med sine tross alt vettuge og realistiske kommentarer basert på teknisk innsikt og tilgjengelig informasjon i markedet) faktisk operert som en nyttig idiot for Keith og Fussel, da han har bidratt til negativ stemning rundt aksjen og Davor spesielt, og dermed også bidratt til å senke kursen før nettveket laster opp. Hadde man vært virkelig, virkelig paranoid kunne man lurt på om han var en av disse betalte forumskribentene som det tidligere har vært påstått at K/F har hatt forbindelse med. Reserven, jeg har bra med respekt for deg som forumskribent, så du får ha meg unnskyldt akkurat at jeg nevner dette, men du som kjenner K/F-historien er vel den første til å se at den slags paranoia ofte kan gro frem rundt engelskmennenes selskaper. Og ja... kommentarer på Hegnar Online kan ABSOLUTT ha betydning for kursen. Selv for store investorer er det nyttig å hente de impulser som finnes, og forumet er et sted den profesjonelle er skeptisk til, men ikke kan ta seg råd til å overse.
Man kan alltids avfeie den ovennevnte hypotesen med at nei, det står faktisk dårlig til med Thin. De brenner penger. De har ikke lykkes i å selge, eller for den saks skyld produsere produktet sitt. De har mistet samarbeidspartnere. Tidligere kursdrivende avtaler har resultert i null og niks. Og tidspunktet for break even har vært på stedet hvil 2-3 år frem i tid de siste 15 årene. Tilliten er med rette tynnslitt.
Men det er noe som skurrer:
- For det første: Den enorme investeringsviljen i Thin fra fortrinnsvis Woodford og Invesco. Hvordan kunne et tapssluk hente en milliard kroner på en ettermiddag fra bookbuilding blir kjent og frem til midt på natten - slik at emisjonen stenger flere timer før den varslede fristen som var børsåpning dagen etter? Er disse fondsforvalterne helt amatører når det gjelder risikostyring, eller visste de noe mer (enn de burde vite)?
- For det andre: Hvem bygger en dyr fabrikk som kan produsere milliarder av enheter uten en viss trygghet for at det finnes kunder som vil ta produktene i bruk? Er den velutdannede ledelsen fullstendig kokos, eller foreligger det konfidensielle intensjonsavtaler som vi ikke vet om?
- For det tredje: Hvorfor fortsetter Thin å bemanne opp? Om markedet virkelig ikke er til stede, så må vel dette være litt merkelig timing?
- For det fjerde: Om det virkelig skal kjøres en rettet utvanningsemisjon nå, så ser jeg ikke helt at det skal være mulig å finne en profesjonell investoraktør som vil spytte inn hundrevis av millioner uten at noe av det jeg har skrevet over stemmer. Med andre ord: Aktøren må være idiot om den legger inn nisifrede beløp i Thin uten å vite mer enn hva som er tilgjengelig for oss i dag. Spesielt siden engelskmennene er involvert. En investoraktør utenfor deres sfære har ingen grunn til å ha tillit til firmaet, ledelsen eller styret. En rettet emisjon KAN således tolkes som at det foreligger info vi ikke vet om, det kan bety at K/F vil posisjonere seg, og det kan være et kjøpssignal.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
runner
21.08.2018 kl 14:02 12230

Noe som har bidratt til å gjøre meg, som siv.ing. skeptisk til Thin er utfasingen av mye spennende teknologi, slik som minneteknologien som de solgte til PARC. Nå sitter de igjen med produkter som ikke er like teknisk unike, og som i mine øyne nok ikke har det samme potensialet. På den annen side ser jeg jo at det ikke er den mest avanserte teknologien som drar de største pengene. Firmaer som ebay, amazon, facebook og for den saks skyld Google er alle bygget opp uten banebrytende teknologi, og man har spesielt fra starten av kunne si at det er andre aktører som gjør det samme, og at hvem som helst kan jo gjøre det. Men de gjennomførte. Og det å drive dagligvare er ikke akkurat rocket science, men jammen er det mye penger i omløp der slik at mange av landets rikeste er skapt på akkurat den måten. Sett i dette perspektivet tenker jeg at det ikke er polymerteknologien, men faktisk CNECT-plattformen og totalløsningen til kundene som har størst kommersielt potensiale. Og at Thin ved å være tidlig ute på dette området kan bli en stor, muligens dominerende aktør, på linje med Google Ads, i et marked der selve NFC-teknologien etterhvert kan komme fra konkurrenter like mye som fra Thin. Spesielt hvis de senere kan videreutvikle CNECT-løsningen til å også håndtere data som hentes inn fra RFID ++. Veien dit er lang, men blir straks kortere hvis det foreligger konfidensielle avtaler som rettferdiggjør fantasiemisjonene og fabrikkbyggingen. Og lenge før en eventuell dominerende posisjon er nådd, er nok Thin solgt eller tatt av børs.
Og jeg selv? Jeg har en god slump med aksjer i Thin, nok til å ha tapt et åttesifret beløp på å ikke ha hatt vett til å selge meg ut på topp. Det er lett å bli grådig når man har en stor oppgang bak seg, og jeg er derfor glad for at jeg var lur og tjente noen millioner på å selge meg ut av Idex på kurser opp mot 9 kroner. Mest fordi jeg trengte å frigjøre penger til huskjøp, ellers hadde jeg nok blitt for grådig der også. Jeg har absolutt ikke tillit til styret, mer bestemt Opstad og de engelskmennene han nok er løpegutt for. Men har likt å investere i selskapene de er involvert i på grunn av de store svingningene og muligheten til å "lese" skjulte mønstere i markedet. Akkurat nå tror jeg timingen er feil med tanke på salg, så jeg kommer til å bli værende en stund til. En ganske lang stund til, ser det ut som akkurat nå. Kommer ikke til å kaste gode penger etter de dårlige, men heller ikke til å selge ut på dagens nivåer. Om noe av det jeg spekulerer i i innlegget over stemmer, kan vi godt se kurser på både 5 og 10 kroner selv etter utvanning. I motsatt fall... tja...Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
runner
21.08.2018 kl 14:14 12163

Kan legge til at jeg i motsetning til mange her har stor respekt også for Davor, både for hans tekniske innsikt og hans evne til å kommunisere en fremtidsvisjon slik en leder faktisk skal. Når man tolker utsagnene hans må man bare ta med i betraktningen at det er en viktig del av hans rolle å skape entusiasme rundt firmaets fremtid. Det er jobben hans, og det har han i lang tid lykkes med. Tilliten synker selvsagt når produktene ikke kommer ut i markedet, men sett på en annen måte: Hadde noen annen leder kunnet lykkes bedre med dette i et firma som Thin Film? Jeg tror ikke det. Jeg tror lederutfordringen har vært å holde investorene varme gjennom en lang oppbyggingsfase og forberedelse til et marked som man tror kommer i fremtiden, og jeg tror han er der mye for å være en gallionsfigur, en god en sådan, slik direktører ofte er. Jeg tror (TROR) også at mange av firmaets beslutninger og finansielle valg er mer påvirket av engelskmennene enn hva både vi aksjonærer og finansmyndighetene liker å tenke på.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
tynnslitt
21.08.2018 kl 15:17 12004

"Hvem bygger en dyr fabrikk som kan produsere milliarder av enheter uten en viss trygghet for at det finnes kunder som vil ta produktene i bruk? "

Svar: Davor
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Meget bra innlegg, takk som deler.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
runner
21.08.2018 kl 15:20 11921

Takk.

Tynnslitt: Det har du rett i :-) Men å bare komme med deler av det ville ikke fått frem det samme budskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
scorn
21.08.2018 kl 15:32 11866

Takk for innleggene! Da er det bare å vente på Reservens "mot-innlegg". Kjør debatt :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Reserven
21.08.2018 kl 15:34 11815

Setningen på side 3 og 13 i 2018-Q2 rapporten:
"It is currently envisaged that any funding requirements will be met by seeking a strategic equity partner."
Oversatt til norsk:
"For øyeblikket er planen at en ethvert finansieringsbehov vil bli møtt ved å søke en strategisk aksjekapital partner."

I finansverdenen betyr det engelske ordet equity på norsk egenkapital.
https://www.lederkilden.no/tema/okonomi_og_rapportering/regnskap-analyse/norsk-engelsk-regnskapsoppstilling

Interessant innlegg med teorier og spekulasjoner som ikke kan utelukkes. Gjøres Q3 rapporten enda mer negativ, med uttalelser som at Thinfilm så langt IKKE har klart å finne en strategisk aksjekapital partner, og at opphør derfor ikke kan utelukkes, kan kursen fort falle så langt ned at en emi mot K&F, Simpson, Mathys, Forrest & co kan gjøres til 25 - 50 øre eller sågar under.

En slik emi vel selvsagt ikke komme mot de gode gamle kjente K&F&Venner firmaene - som Charles Street, HoneyChurch, Simpson Financial Ltd., Food International Ltd., GPR Technology Fund Limited og Hyson Limited, men mot helt nye ukjente firmaer hvis reelle eiere er "umulig" å spore. En over dobling av aksjekapitalen mot nevnte herrer, gir sammen med Woodford og Invesco kontroll over mer enn 2/3 av aksjene.


2018-Q2 rapporten er overraskende åpen om problemene. En grunn til det kan være at styret anser opphør/konkurs som en så reell opsjon, at de for å unngå senere søksmål legger alle kortene på bordet.


Den nye R2Ry fabrikken i San Jose er utelukkende siste illusjon/luftslott i en lang kjede. Da Davor kjøpte Kovio, var han nok klar over at Thinfilms minne-etiketter, organiske transistorer, og alt annet Thin da drev på med, IKKE var liv laga og hadde noen fremtid. Så eneste måten å fortsette på var å hoppe over på noe annet.

Hadde Thinfilm IKKE brukt en 1/2 milliard på å bygge den nye R2R fabrikken i San Jose, hadde de innrømmet at kjøpet av Kovio og satsingen på PDPS var en feil. Det er noe Davor ALDRI vil gjøre, fordi han aldri innrømmer feil, fordi han ikke er modig nok til det.

Heller fortsetter Davor skuespillet og går ned med flagget til topps. Selv når Thinfilm er konkurs og historie, kommer Davor ALDRI til å innrømme at han har gjort noen vesentlige feil eller tatt noen gale beslutninger, ellers ville ikke Thin styret stilt seg bak ham og gitt ham ryggdekning hele veien. Istedenfor vil han si noe sånt som at Thin stod kort før gjennombruddet, break-even og STORE inntekter, men at markedet/aksjonærene ikke gav ham den siste slanten han trengte for å komme i mål.

Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
runner
21.08.2018 kl 15:54 11734

Jeg kan være med på tanken om at Davor kan ha fortsatt med store investeringer for å fortsatt fremstå som en vellykket leder. Psykologien i det er plausibel.

Men dette er beslutninger han må ha med styret på, og ikke minst investorer. Da stusser jeg fortsatt over at han får så lett tilgang til disse midlene. For det er jo ikke hans penger. Det er investorer som betaler for dette, og noen store aktører har vært overraskende betalingsvillige. Vi snakker ikke om noen titalls millioner. Vi snakker om hundretalls av millioner, og rundt milliarden i den største emisjonen. En emisjon som var gjort unna på noen timer. Store aktører som grafset til seg aksjer, og småaksjonærer som ikke fikk være med.

Tror du disse investorene har blitt lurt av et skuespill? At de legger inn gigantbeløp bare basert på noen powerpoints fra Davor? Og for ordens skyld: Dette er aktører som er proffe nok til å ikke kaste en god milliard etter dårlige halvmilliarder. Håper jeg ihvertfall for deres egen skyld og for fondskundenes skyld.

Om det virkelig er slik at han spiller et skuespill for å få med investorer - ville det ikke da være naturlig å også slippe til småaksjonærer i emisjonene? Hvorfor rette emisjonen mot noen mer eller mindre faste partnere om man ikke ser et lys i enden av tunnellen? Vil ikke det ødelegge forholdet til disse partnerne?

Angående det med tolkningen av ordet equity partner: Bunnlinjen er så vidt jeg forstår den at en slik partner skal komme inn med penger (tilføre egenkapital), og i bytte får de en eierandel (aksjer). Om man kaller dette rettet emisjon eller noe annet forandrer vel ikke så mye på saken?


Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
SomSa
21.08.2018 kl 16:25 12865

Etter det jeg forstår "Strategic Equity Capital" bety at de letter etter en investor i samme bransjen som kan skyte inn penger mot å mota aksjer, samtidig hjelpe med markedsføring, finne nye kunder,........
Dette viser at de har problemer med å markedsføre, finne store kundegrupper...... 0 tap i 2020 blir et eventyr!

Jeg har tatt min konklusjon fra disse 2 sidene:

What Is an Equity Partner?
https://www.thermnagency.com/what-is-an-equity-partner

The Difference Between Strategic & Financial Partnership
https://www.links-financial.com/strategic-vs-financial-partners/
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
21.08.2018 kl 16:58 12757

De søker partnere i industrien, Dvs stort us selskap som tilfører høy strategisk og kommersiell verdi, tror jeg.

Nedsalget kan potensielt være en av de større gavepakkene på ose.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
tynnslitt
21.08.2018 kl 17:08 12701

Det var ikke ment som kritikk, runner. Ville bare kommentere at innlegget var uvanlig langt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Reserven
21.08.2018 kl 21:20 12266

runner, mener du i fullt alvor at Thinfilm ledelsen (og styret) deler betydelig inside informasjon med de 3-4 største aksjonærene (Woodford, Invesco, Ferd og Mølsæter)?
Isåfall mener du også at Thinfilm ledelsen (og styret) er lovbrytere! Og slike folk gir du frivillig pengene dine?

----- ----- ----- ----- -----

Disse intervjuene og Thinfilm presentasjonene forteller i klartekst at alt det Davor i 8 år har fortal markedet, ALDRI har hatt fnugg av rot i virkeligheten, men ikke vært noe annet enn luftslott, fantasier og dagdrømmer:
http://bit.ly/Davor-Sutija_in-a-nutshell_1
https://c1.staticflickr.com/1/704/23288413479_25557fee46_o.png
Hvor mange av partnerne listet opp her, nevner Davor fortsatt?
https://c2.staticflickr.com/2/1530/25605384040_e687514286_o.png

Å påstå at det utelukkende er uflaks at Davor etter 8 år som CEO, aldri har levert noe som helst, blir bare tull. Setter en sannsynligheten for uflaks så høyt som 50%, er sannsynligheten for 8 år sammenhengende uflaks = 0.5^8 = 0,4% = 4 promille.

----- ----- ----- ----- -----

runner:   "Men dette er beslutninger han må ha med styret på, og ikke minst investorer."

At Davor må ha med styret er riktig, men ikke at han må ha med investorer. Ikke utover generell informasjon gitt til markedet, slik som at Thinfilm før siste emi fortalte markedet at ca halvparten av emi pengene skulle gå til å bygge R2R fabrikken i San Jose. Foreslår at du leser:
http://bit.ly/2018-06-04__DN_21__Mektige-toppsjefer-og-maktesløse-styrer

Når man snakker om NFC/RFID-etiketter så er en converter/konverterer et firma som produserer antenner og setter brikke/chip på dem. De er en delmengde av Converters industrien:
https://en.wikipedia.org/wiki/Converters_(industry)

Min viten er at man fra kinesiske converters kan kjøpe ordinære NFC-etiketter (med valgfri NFC-brikke) i større millionvolum for US-cents 6-8, snittpris US-cents 7, per NFC-etikett. Her to eksempler:
https://www.alibaba.com/product-detail/roll-package-sticker-smart-13-56mhz_60762830735.html
https://www.alibaba.com/product-detail/H45-Best-quality-13-56Mhz-HF_60178025199.html
Disse prisene er flere ganger blitt bekreftet av en annen skribent på HO som jobber i halvlederindustrien.

De som husker juni 2015 USD 22 millioner emien mot Leading US-Funds, husker at ALLE pengene derifra opprinnelig skulle brukes til å øke S2S (sheet-to-sheet) produksjonen av Thinfilms NFC-etiketter - fra årlig 28 millioner til 120 millioner S2S produserte EAS- og NFC-etiketter. Her 6 slides fra da, som bekrefter det, og også angir ASP (Average Selling Price) for de produktene Thinfilm da hadde:
https://c2.staticflickr.com/2/1622/24484383534_17cff5e189_o.png
Thinfilms S2S produserte NFC-etiketter kostet da ca 5 ganger så mye som de fra kinesiske converters, mao ikke konkurransedyktig på pris.

Her 4 slides fra juni 2016 hvor Davor argumenterer for at det er mye bedre og ekstremt mer lønnsomt å utvide kapasiteten med R2R produksjon enn S2S produksjon:
https://c1.staticflickr.com/9/8632/28418823562_7f76cb203d_o.jpg


Da Thinfilm ledelsen og styret besluttet å gjøre/prøve den siste emien for å bygge R2R fabrikken, hvilke alternativer hadde de?
Har runner noen andre alternativer enn følgende 4?
1: Bruke da anslått USD 32 mill, nå USD +35 mill for årlig R2R produksjon av 1,5 milliarder EAS brikker, pluss 7 milliarder NFC brikker.
2: Bruke ca USD 20 mill for årlig total S2S produksjon av 120 millioner EAS-brikker og NFC-brikker.
3: Starte med noe helt nytt.
4: Legge ned Thinfilm

Sammenlignet med 1, er det å satse på 2 direkte idiotisk - mye mindre prod kap med mange ganger dyrere, og ikke konkurransedyktige på pris, EAS- og NFC-produkter.

De to eneste reelle alternativene var 1 og 4. At Davor gjerne ville ha 1, snakket varmt for det, og jobbet hardt for å få det realisert, sier seg selv - fortsatt mangemillion lønn og bonus (8,5 mill i 2017 - 30. best betalte CEO i et norsk børsnotert firma), pluss masse gratis reiser til USA med anledning til å besøke familie og venner.

Med alternativ 4 hadde Davor vært stemplet som en fiasko, og sammen med sine utilstrekkelige norskkunnskaper, aldri fått en tilsvarende godt betalt jobb i et annet norsk firma som den han har i Thinfilm.

----- ----- ----- ----- -----

runner:   "Woodford & co er aktører som er proffe nok til å ikke kaste en god milliard etter dårlige halvmilliarder."

I følge side 39 i prospectus ifm siste emi
https://www.thinfilmnfc.com/wp-content/uploads/2017/11/FINAL-Prospectus-Thin_Film_Electronics_ASA-15_November_2017.pdf
tok de 5 største deltagerne i siste emi til sammen 73,3% av aksjene:
29,5:   Woodford Investment Management LLP
15,0:   Invesco Fund Managers
13,6:   First Fondene
  8,2:   Melqart Asset Management
  7,0:   Ferd AS

Med 8,2% av 352 500 000 nye aksjer i siste emi, må Melqart Asset Management ha tatt 28 905 000 aksjer. Burde da være lett å se dem på de ukentlige topp-500 aksjonærlistene? De eksisterer, men jeg har aldri funnet dem på noen Thinfilm topp-500 aksjonærliste. Enten fordi de ikke tok noen aksjer, solgte seg ut umiddelbart, eller lånte ut aksjene til shortsalg?

Å innbille seg at fordi Woodford (WF), Invesco, FirstFondene, Ferd, eller andre er THIN aksjonærer, så er THIN en sikker investering, er bare å lure.seg selv. Hverken WF, Invesco, FirstFondene/Mølsæter eller Melqart investerte sine egne private penger, men kundenes.

Som privat fondsforvalter har Woodford generelt gjort det katastrofalt dårlig:
http://bit.ly/2018-03-12__FA_19_22-23__Andelseiere_flykter_fra_Woodford-fond
FT artikkelen FA artikkelen referer:
http://bit.ly/2018-03-02__FT__Neil_Woodford_battles_to_retain_his_position_in_a_cut-throat_game

https://www.trustnet.com/factsheets/t/mahw/woodford-patient-capital-trust-plc-ord-1p
viser at mens de fleste børser har satt stadig nye rekorder de siste 3 årene har WF -31,3 negativ avkastning, og har investert bare 1,55% av fondskapitalen i Norge (Idex og Thin). I forhold til "IT UK All Companies" har WF omtrent -60% negativ avkastning.

Basert på Woodfords resultater som privat fondsforvalter, virker han på meg som en uproff gambler med andres penger..

Invesco Perpetual UK gjør det heller ikke særlig bra! "Invesco Perpetual’s two flagship funds bleed $24.8bn"
https://www.ft.com/content/acd473fc-328d-11e8-ac48-10c6fdc22f03
Og det er nære forbindelser mellom Woodford og hans etterfølger som forvalter for Invesco Perpetual UK.

Leste nylig i en DN eller FA artikkel at Mølsæter og FirstFondene så langt i 2018 har gjort det dårligere enn Fondsindeksen. Min konklusjon fra egne og andres telefonsamtaler med Mølsæter, er at Mølsaæter har null kompetanse på teknologi generelt og Thinfilms teknologi spesielt, og ikke har satt seg inn i Thinfilms mulige markeder og konkurrenter. Foreslår at du selv tar en telefon til Mølsæter.

----- ----- ----- ----- -----

runner:   "Hvis det virkelig er et skuespill, hvorfor da ikke slippe til småaksjonærer i emisjonene?"

Å gjøre en emi til en kjent pris mot samtlige aksjonærer med X tegningretter per aksje, er dyrere, med null garanti for fulltegning, mer komplisert, krever prospectus og tar mye lengre tid (mange uker) enn en overnight accelerated bookbuilding process.

I følge 2017-Q3 rapporten, hadde Thin per 31.09.2017 USD 12,856 mill i cash, til drift i drøyt 2 måneder. Prospectus kom 15 november, ca 3-4 uker før kassen var tom. Da ville det å gjøre en 3-5 uker lang emi mot samtlige aksjonærer vært HASARD. Kunnskapene dine om Thinfilm er mangelfulle.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
21.08.2018 kl 21:34 12142

Med 750 mnok på bok er det liten sannsynlighet for emisjon. Reserven er notorisk negativ til alle aksjer!
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Greatlife
21.08.2018 kl 21:39 12081

Bakke1111 Inget att bry sig, något måste han väl få dagarna att gå med :-D
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
21.08.2018 kl 21:40 12024

Så vi et skifte i den fallende trenden idag? Isåfall betyr det store penger i kassa til Fjellreven.
Aldri selg skinnet før bjørnen er skutt ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Reserven koker suppe på spiker. En typisk skuffet aksjonær som ikke tjener penger på børs. Hold konspirasjonsteoriene dine for deg sjøl.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Reserven
21.08.2018 kl 21:44 11928

bakke 1111:   "Med 750 mnok på bok er det liten sannsynlighet for emisjon. Reserven er notorisk negativ til alle aksjer!"

bakke 1111, du juger så du trur det selv.

På side 11 i 2018 -Q2 rapporten står følgende:
"The cash balance on 30 June 2018 amounted to USD 66,228 thousand"
Det blir ca NOK 556 millioner. Ikke NOK 750 mill som du skriver.

I fra USD 66 mill cash må en trekke i fra en god del for ubetalt CAPEX (regninger) for R2R utstyret. Da blir det ca USD 45 millioner, igjen nok til ca 9 måneders drift.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Vi kommer ikke til å kjøpe oss inn.

Med vennlig hilsen
Eric Simpson jr - Investor, kunstsamler og lei av norske IT aksjer som bare er luft
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Reserven
21.08.2018 kl 22:05 11743

Nye HO er et sjeldent makkverk, det verste forumet jeg noen sinne har sett, laget av amatører, dilettanter og absolute beginners!

Det er umulig å redigere det lange innlegget mitt over, så her et par korreksjoner.

https://www.trustnet.com/factsheets/t/mahw/woodford-patient-capital-trust-plc-ord-1p
viser at mens de fleste børser har satt stadig nye rekorder de siste 3 årene har WF -31,3 negativ avkastning, og har investert bare 1,55% av fondskapitalen i Norge (Idex og Thin). I forhold til "IT UK All Companies" har WF omtrent -60% negativ avkastning.

For komme forbi den dilettantiske betalingsmuren til Financial Times, ikke sett noe mer amatørmessig, må en google
"acd473fc-328d-11e8-ac48-10c6fdc22f03"
og så klikke på det første treffet - så vises artikkelen:
https://www.ft.com/content/acd473fc-328d-11e8-ac48-10c6fdc22f03
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
CS_invest
21.08.2018 kl 22:30 11617

Runner - interessante refleksjoner. Spesifikt er det tankevekkende at disse massive emisjoner gikk så raskt.

AT K+F ikke akkurat har fulgt vanlige retningslinjer som Guds beste barn opp gjennom tiden - er vel et faktum som fleste har erkjent. Og som underliggende kan forklare at så mange "dollar" plutselig ble tilgjengelig - og kanskje blir det igjenn!

IOS12 kommer i september - fleste vil stusse om ikke de åpner for direkte NFC-avlesing slik Android allerede har. Det alene vil være en viktig positiv nyhet. Tviler på at Keith har direkte kontakter til Apple - og i så fall kommer det at haste litt med at få denne "partner" (hvordan en nå tolker dette) inn.

Spennende tider!
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
tynnslitt
21.08.2018 kl 22:32 11588

Og der kom Greatlife på banen - og han glimter til med "inget at bry seg om".

Du tackar vel Gud för det vackra kursfallet som har funnits sted.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Reserven
21.08.2018 kl 23:23 11439


Noen i FA leser THIN-trådene på HO.

I morgendagens FA er Davor omtalt som skuespiller og komiker, riktignok på den mer spøkefulle Baksiden, som gjerne har en seriøs undertone. Se selv:
http://bit.ly/2018-08-22__FA_48__FA-Baksiden_Davor-omtales-som-skuespiller-og-komiker

Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
runner
21.08.2018 kl 23:53 11334

Reserven, du har gode svar. Men jeg har noen kommentarer:
Reserven: "runner, mener du i fullt alvor at Thinfilm ledelsen (og styret) deler betydelig inside informasjon med de 3-4 største aksjonærene (Woodford, Invesco, Ferd og Mølsæter)?
Isåfall mener du også at Thinfilm ledelsen (og styret) er lovbrytere! Og slike folk gir du frivillig pengene dine?"

Jeg sier ikke at dette har skjedd. Jeg sier at det er god grunn til å spekulere i det. Det er to forskjellige ting. Om du tenker at alt har fulgt lovboka til enhver tid i de firmaene Keith og Fussel har vært involvert i, vil jeg si at du er i overkant naiv. Det tror jeg ikke du er. Faktisk tenker jeg av vi begge deler tanker om at ordet svindel kunne vært brukt om mye av det som har skjedd opp igjennom årene, men at man må være forsiktig med å være bastant om sånt (injurier etc.). Det virker for meg ganske åpenbart at Simpson, Mathys, Forrest ++ har fått noen uoffisielle og velmente råd om når det er lurt å kjøpe/selge i Opticom og Fast, og det har du selv også påpekt gjennom linker til gamle artikler om emnet. Personlig tror jeg Ferd er rene, og Mølsæter har jeg ingen formening om. Men det er ikke helt utenkelig at K/F har en kontakt hos Invesco/Woodford som får stor personlig vinning av å styre fondskundenes penger inn i Thin og Idex. Jeg sier ikke at det er slik, men at det ikke ville overraske meg.
Du selv har investert i engelskmennenes selskaper, og den tiden du var inne var du nok helt inneforstått med at de gjør noen krumspring som kan karakteriseres som svært tvilsomme. Det samme med meg. Men jeg har per i dag en netto gevinst på rundt 5 millioner etter å ha investert i Opticom, Fast, Idex og Thin, og tenker at muligheten for såpass gode gevinster er grunn nok til å investere der. Føler ikke at jeg har gitt dem pengene mine på noen som helst måte, men tenker nok at jeg egentlig - av moralske og etiske grunner - burde holdt meg langt unna selskapene hvor engelskmennene er involvert. Men money talks...jeg er svak for gode gevinster og sterke oppganger.

Reserven: "Å påstå at det utelukkende er uflaks at Davor etter 8 år som CEO, aldri har levert noe som helst, blir bare tull. Setter en sannsynligheten for uflaks så høyt som 50%, er sannsynligheten for 8 år sammenhengende uflaks = 0.5^8 = 0,4% = 4 promille."

Jeg har ikke på noen måte sagt at det har vært uflaks. Det jeg mener er at Thin i utgangspunktet har vært et vanskelig case fordi vi ikke vet når markedet kommer eller om det i det hele tatt kommer. Davor har etter beste evne skapt engasjement ved å komme med mer eller mindre luftige fremtidsvyer som de fleste vettuge investorer leser med en klype salt og forventer at ting tar litt mer tid enn det gis uttrykk for. Men han har fått mange investorer til å få øynene opp for et markedspotensial. På den måten har han faktisk lykkes i å holde skuta flytende og har fått inn milliardbeløp fra investorer som en mer stillferdig og "norsk" leder ville hatt store problemer med å klare.
Det er helt sant at det meste av det han har sagt har vist seg å ikke stemme. Det samme vil du finne om du følger utsagnene fra ledelsen i nær sagt de fleste oppstartsbedrifter i teknologisektoren. Det er en utbredt svakhet å være alt for optimistiske i fremtidsspådommene, og det er en utbredt svakhet at man tror man er unike i markedet. Jeg har vært inne i et tyvetalls selskaper hvor det samme har vært problemet - men man lærer seg å tolke det som sies.

Reserven: "At Davor må ha med styret er riktig, men ikke at han må ha med investorer. Ikke utover generell informasjon gitt til markedet, slik som at Thinfilm før siste emi fortalte markedet at ca halvparten av emi pengene skulle gå til å bygge R2R fabrikken i San Jose. "
Jo - han må faktisk overbevise investorene også. Ellers skyter de ikke penger inn i prosjektet.
Mitt spørsmål er hvorvidt den generelle informasjonen gitt til markedet er god nok til at noen vil investere fantasibeløp på kort varsel. Davor er en god historieforteller, men er historiene han har levert generelt til markedet så gode at man villig vekk putter inn hundrevis av millioner etter 15-20 år uten resultater i firmaet og de siste gigantemisjonene ikke har gitt ønsket resultat?
Reserven: "Da Thinfilm ledelsen og styret besluttet å gjøre/prøve den siste emien for å bygge R2R fabrikken, hvilke alternativer hadde de?
Har runner noen andre alternativer enn følgende 4?
1: Bruke da anslått USD 32 mill, nå USD +35 mill for årlig R2R produksjon av 1,5 milliarder EAS brikker, pluss 7 milliarder NFC brikker.
2: Bruke ca USD 20 mill for årlig total S2S produksjon av 120 millioner EAS-brikker og NFC-brikker.
3: Starte med noe helt nytt.
4: Legge ned Thinfilm
"
Det er riktig, og alternativ 1 er et åpenbart valg. Ledelsen tok det riktige valget. Men du skriver som om dette utelukkende er Davors og styrets valg. Jeg er mer interessert i at de faktisk fikk inn midler til dette. Dårlig vurderingsevne hos Invesco/Woodford kan være et alternativ. En utro tjener hos Invesco/Woodford kan være et alternativ. Spekulering i shorting av aksjen kan være et annet. Eller... så finnes det gode grunner for investorene til å satse stort på alternativ 1 fremfor å ta tapet og la Thin gå konkurs. De grunnene bør være bedre enn at de har hørt på Davors generelle informasjon til markedet, for som du selv har påpekt mange ganger: Davor har bommet tidligere og Thin har til gode å levere.

Reserven: "Med alternativ 4 hadde Davor vært stemplet som en fiasko, og sammen med sine utilstrekkelige norskkunnskaper, aldri fått en tilsvarende godt betalt jobb i et annet norsk firma som den han har i Thinfilm."
Da kjenner du ikke det norske arbeidsmarkedet. Det er mange eksempler på toppledere som har fått sparken på grunn av udugelighet, men som allerede måneden etter blir lansert som ny toppleder i et tilsvarende stort eller større firma. Jeg har sett det på nært hold. Mange norske bedrifter er udugelige til å velge sine ledere, og et innslag av namedropping i CV-en veier ofte mye tyngre enn hvordan det faktisk gikk i de respektive bedriftene. Davor har Fast, REC og Thin på CV-en nå, og kan trolig velge og vrake i tilbud selv om han mot formodning skulle bli stemplet som idiot i oppsigelsen (slik K/F gjorde i 2001 da de sa opp en del personer i Fast). Alternativt har engelskmennene en lederstilling til ham i et annet av "sine" firmaer.
Reserven: "Med 8,2% av 352 500 000 nye aksjer i siste emi, må Melqart Asset Management ha tatt 28 905 000 aksjer. Burde da være lett å se dem på de ukentlige topp-500 aksjonærlistene? De eksisterer, men jeg har aldri funnet dem på noen Thinfilm topp-500 aksjonærliste. Enten fordi de ikke tok noen aksjer, solgte seg ut umiddelbart, eller lånte ut aksjene til shortsalg?"
Alternativt at de handler på vegne av sine kunder som de videreselger til, slik at det er kundene deres og ikke MAM som dukker opp på listene. Eller er det helt utenkelig?
Reserven: "Å innbille seg at fordi Woodford (WF), Invesco, FirstFondene, Ferd, eller andre er THIN aksjonærer, så er THIN en sikker investering, er bare å lure.seg selv. "
Det er jeg 100% enig i. Jeg bare påpeker at måten Woodford og Invesco har kommet inn på gir grunn til å i det minste spekulere litt. Det kan meget vel stemme som du sier at Woodford er en uproff gambler med andres penger. Men hvorfor skulle han lande på akkurat Idex og Thin i Norge? Hvorfor begge to, og akkurat de selskapene Keith og Fussel har bånd til? Det kan være tilfeldig. Det kan være på grunn av risikoprofilen i selskapene. Eller det kan være etter påvirkning fra nevnte engelskmenn. Og dersom det siste er tilfelle kan man alltids spekulere i hva motivasjonen for dette er, og hva denne påvirkningen innebærer.
Reserven: "Min konklusjon fra egne og andres telefonsamtaler med Mølsæter, er at Mølsaæter har null kompetanse på teknologi generelt og Thinfilms teknologi spesielt, og ikke har satt seg inn i Thinfilms mulige markeder og konkurrenter. "
Det tror jeg så gjerne. De fleste fondsforvaltere, meglere og finansfolk generelt jeg har pratet med har vist en ikke-eksisterende kompetanse på teknologi og en sterkt overdrevet tro på sin egen kompetanse på området. Jeg kommer selv fra realfagssiden av akademia - altså den delen av akademia som på generelt grunnlag regner alle blåruss som imbecile. Jeg kan godt tenke meg at Firstfondene har gått inn i Thinfilm i god tro uten å være grundige nok i forarbeidet sitt. Slik jeg kjenner norsk finansmiljø er det mange som ikke forstår alt de investerer i.
Noe annet er det når man gjentar enorme investeringer i et firma som ikke på noen måte har levert etter forrige gigantinvestering man gjorde der. Det kan helt sikkert skje at noen gjør dette i god tro også, men det bør være lov å spørre seg hvorfor.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
runner
21.08.2018 kl 23:53 11316

Reserven: "Å gjøre en emi til en kjent pris mot samtlige aksjonærer med X tegningretter per aksje, er dyrere, med null garanti for fulltegning, mer komplisert, krever prospectus og tar mye lengre tid (mange uker) enn en overnight accelerated bookbuilding process."
Jeg var ved et tidspunkt ca. nr 30 på aksjonærlisten i Idex, og de kjørte en tilsvarende bookbuildingsprosess for en rettet emisjon mot det de sa i pressemeldingen var mot de 99 største aksjonærene. Den gang på kurs 1 krone. Jeg ble ikke kontaktet eller forespurt, og tok derfor kontakt med dem selv og ville investere et sekssifret beløp. Jeg fikk som svar at de hadde gått ut til aksjonærer de mente var bra for firmaet (??), så nei, jeg fikk ikke være med denne gang. IR-direktøren sa på telefon til meg at om jeg ville gå ut til noen (les: pressen) med misnøyen min, så måtte jeg snakke med dem først.
Etter dette steg kursen jevnt og trutt opp til 9 kroner, og var vel oppe i 10 kroner også om jeg husker riktig. Og poenget mitt? Hasteemisjonen som ble kjørt var ikke bare et verktøy for å få inn penger. Det var også et verktøy for å få de "riktige" aksjonærene på aksjonærlisten. Ikke offisielt, men i praksis. Jeg tok det som et kjøpssignal og tjente penger på det, men er fortsatt av den oppfatning at dette ikke var helt rent spill.
Når Thin Film kjører en tilsvarende hasteemisjon og henter inn et mye større beløp, og hvor de faktisk stenger slusene etter noen timer, før de som leser om det morgenen etter rekker å reagere, så går de faktisk glipp av en del penger inn. Når de i tillegg lander kursen i den lavere delen av bookbuildingsintervallet må man spørre seg om de har gjort det de kan for å få inn så mye penger som mulig i emisjonen. Eller om de rett og slett ønsket å få inn visse investorer. Jeg mener... hvor vanskelig kunne det være å holde faksen åpen frem til kl. 08.00 som var satt som tegningsfrist i meldingen som kom dagen før, på ettermiddagen 18.oktober 2017, i stedet for å stenge emisjonen kl 03.00 i laveste del av prisintervallet som meldingen sa skulle være 2.50-2.65? Historikken viser at emisjonene til Thin gjerne blir overtegnet, så jeg er sikker på at mange var interessert i å være med selv til 2,65, og klare til å sende inn tegningspapirene straks de sto opp. Jeg var ihvertfall det, og var på det tidspunktet en av de mellomstore aksjonærene i firmaet (et sted mellom nr 30 og 50 på listen). Men det endte altså med at jeg ikke ble med her heller. Dumt av meg å være sen på avtrekkeren.
Og man kan også spørre seg om de visste om interessen fra de største investorene før bookbuilding startet. Ellers er det ganske heftig å kjøre en overnight bookbuilding for en milliard inn i et tapssluk.
Reserven: "Kunnskapene dine om Thinfilm er mangelfulle."
Jeg har nok som alle andre en del huller i kunnskapene mine, men jeg tror nok både du og jeg kan ganske mye mer om Thinfilm enn gjennomsnittet i befolkningen ;-) Fullt mulig at du kan mye mer enn meg, og jeg setter pris på at du deler av kunnskapen din. Men jeg er freidig nok til å påstå at jeg ikke er helt blank.

Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
runner
22.08.2018 kl 00:22 11265

Kan også legge til at OM det forekommer urent trav i kulissene i Thin, så betyr ikke det nødvendigvis at Davor er med på det. Han kan være uskyldig og/eller lykkelig uvitende. Kan trekke paralleller til John Markus Lervik i Fast som er genial som teknolog, men var uerfaren som leder. Jeg kjenner John Markus som en kjernekar, og tenker i mitt stille sinn at han ved flere anledninger har blitt en brikke i et spill han ikke var med på selv. Så kan også være tilfelle for Davor, som vel også besitter tung teknologisk kompetanse og hadde passet utmerket i en professorstilling.

Keith og Fussel på sin side - vel, det finnes så mange spekulasjoner rundt dem at det er meningsløst å legge til så mye. Men de skal uansett få anerkjennelse for at de har holdt flere firmaer, blant annet Idex og Thin, i live gjennom mange år uten inntekter. Hadde dette fullt og helt vært i norske hender, så er jeg stygt redd for at firmaene hadde vært nedlagt for lengst. Om minst ett av disse to ender i et industrieventyr eller et bra salg, så vil jeg derfor påstå at de har lyktes godt både på vegne av seg selv og aksjonærene. Selv om en rekke aksjonærer med rette kan føle seg lurt og urettferdig behandlet.Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Gi_Fan
22.08.2018 kl 01:25 11224

Jeg tror du har rett i det siste. Kan ta med Gudesen i OPC og Bernstein i Idex. Begge med stor tro på teknologien og helt fokusert på det, mens de overlater det "penge og aksje greiene" til de som har greie på det.
Jeg tror faktisk at en slik front person som ikke tviler på teknologien er nødvendig for å gjennomføre slike stunt vi har sett engelskmennene gjøre opp gjennom tidene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

RE Reserven

Interessant innlegg med teorier og spekulasjoner som ikke kan utelukkes. Gjøres Q3 rapporten enda mer negativ, med uttalelser som at Thinfilm så langt IKKE har klart å finne en strategisk aksjekapital partner, og at opphør derfor ikke kan utelukkes, kan kursen fort falle så langt ned at en emi mot K&F, Simpson, Mathys, Forrest & co kan gjøres til 25 - 50 øre eller sågar under.

En slik emi vel selvsagt ikke komme mot de gode gamle kjente K&F&Venner firmaene - som Charles Street, HoneyChurch, Simpson Financial Ltd., Food International Ltd., GPR Technology Fund Limited og Hyson Limited, men mot helt nye ukjente firmaer hvis reelle eiere er "umulig" å spore. En over dobling av aksjekapitalen mot nevnte herrer, gir sammen med Woodford og Invesco kontroll over mer enn 2/3 av aksjene.

Det er kanskje derfor dem selger seg ut? da er de klare på 0,25-0,50 md mye kapital, det var vel noe lignende som skjedde for noen år siden med den der 10 øres kriseemisjonen, vi rota jo rundt med trading på 50 øren i thin den gangen, Så kom monsterrallyet når Lervik kjøpte seg brutalt opp, dette snakka vi og om da vi hadde middag med han, Og han har heller nesten ikke aksjer lengre i forhold til hva han hadde.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
rischioso
22.08.2018 kl 12:56 10779

Den beste inngangen finner man alltid når krisemaksimeringen er som høyest - og vi virker å være der nå...;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
tynnslitt
22.08.2018 kl 13:05 10733

runner

Jeg kan ikke få sagt meg nok enig i at Lervik fremstår som en kjernekar som helt uskyldig ble dratt inn i et spill, og dømt.

Det betyr ikke at Thin ikke er et pill råttent selskap.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
rischioso
22.08.2018 kl 13:09 10707

tynnslitt,

det er ikke bare troverdigheten din som er tynnslitt når du bruker tid på et råttent selskap...;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
tynnslitt
22.08.2018 kl 13:16 10659

Har det ikke vært "troverdig" at vi har hevdet at Thin har opplevd problemer som kan ha vært en utfordring for kursutviklingen ?

Eller mener du at Davor burde hatt høyere inntekt ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
BackCliff
22.08.2018 kl 13:19 10640

togrøverne har ranet toget for all gods dessuten er toget i ferd med å krasje inn i fjellvegen LOL
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
rischioso
22.08.2018 kl 13:26 10606

Da var chefsbaisseren på plass som kopierer den ene setningen på alle tråder han poster på det være seg THIN, ELE QEC og/eller NEXT.

Elkem hvor han har konfirmasjonspengene sine får være i fred - enn så lenge...
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
BackCliff
22.08.2018 kl 13:28 10573

haha risc kom du deg ut av ELE

sitter du fast i THIN klistert nå :P
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Tradinator
22.08.2018 kl 13:32 10547

Rischioso, selveste NEL baisser nummer 1 i en lang periode. Er det her du gjemmer deg nå. Har ikke sett noe til deg siden Nikola kontrakten...
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
rischioso
22.08.2018 kl 13:33 10530

tynnslitt,

når man ikke har annet å komme med så ender det gjerne med at man pirker borti lederlønn. Caset består vel av litt mer enn det eller er det kun et lønnformidlingsselskap?

De har vel en teknologi som de selger. De har vel nettopp meldt at de har fått flere kunder og det er vel å forvente at de vil komme med et bedre kvartal.

Likeså er det å forvente at det vil bli meldt nye kontrakter fremover.

For å få til det så må jo noen lønnes, men at vi skal bruke tiden på å diskutere lønn og ikke caset forteller vel mer om den som skriver enn om selskapet og deres lønnspolitikk...;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
rischioso
22.08.2018 kl 13:35 10496

Tradinator,

caset NEL baisser seg selv. Og jeg bidro vel litt mer enn å bare pirke borti lederlønningene...;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
rischioso
22.08.2018 kl 13:38 10455

BackCliff,

jeg er posisjonert mange plasser til enhver tid så du holder nok ikke track på det...;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
tynnslitt
22.08.2018 kl 15:01 10548

Du er av den enkle sjel som skriver positivt om de aksjer du har kjøpt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
22.08.2018 kl 15:35 10495

Enig Risch,

Jeg er ikke bekymret og jeg er nå loaded.

Har sett litt på handelen i dag og dette er computerstyrt. Dessuten er selskapet nå grisebillig i mine øyne. Trenger kanskje funding langt frem, men det er det ganske mange selskaper som gjør og de faller ikke 50 %.

Lykke til:)
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare