Avskrivningsregler for oljerigger


Noen som vet over hvor mange år oljerigger avskrives?
- Prøver å lage en beregning for "nye" Awilco drilling og vil anta at reglene er forskjellige for hvilket land virksomheten er registrert, i dette tilfelle Storbritania. Informasjonene jeg foreløpig har funnet på nett er svært sprikende så henvender meg til bedre vitende her på HO.