INNKASSO BLIR IGJEN KRUMTAPPEN I EN FINNANSKRISE.


Fungerer ikke innkassosystemene går det ille.

De fleste bedriftene er avhengig av og få inn utestående gjeld skal de ikke gå konkurs.
Dette gjelder både små og store beløp.

Regner derfor med at myndighetene kommer til og styrke innkasso-lovgivningen på flere punkter.
Følg med.

Huff, huff.

Hva er vitsen med en tråd der trådstarter sperrer alle bidragsyterne som ikke er 100% enig med trådstarter - nesten som om Trumph hadde «eiet» tråden...-
huffa
19.05.2020 kl 12:24 235

INNKASSOREGLER I SPANIA. GOOGEL.

En överblick hur inkasso fungerar i Spanien.
Det första steget. Få till en frivillig betalning från den spanska gäldenären.

I denna fas tas kontakt med gäldenären och inkassokrav skickas. Gäldenären görs medveten om att utebliven betalning kan leda till att rättsliga åtgärder. När sådana krav ställs från ett spanskt inkassobolag, till en spansk gäldenär, leder det oftast till betalning i denna fas.
Nästa steg. Gå vidare rättsligt.

I de flesta länder finns det likt i Sverige, ett alternativt rätttsförfarande för fordringar som inte förväntas bli bestridda (den summariska procressen). Så är även fallet i Spanien. Förfarandet är friviligt för fordringsägaren att använda jämte det vanliga civilrättsliga rättsförfarandet. Kravet måste gälla en pengafordran och talan väcks i den första instans där gäldenären är lokaliserad.
Verkställa en dom.

För att driva in en fordran då gäldenären trots en dom inte betalar, behöver en fordringsägare ansöka om verkställighet. I Spanien är domare ansvariga för verkstllighetsförfarandet och en ansökan om verkställighet görs till den domare som utfärdade domen i ärendet. När verkställighetsprocssen sedan sätts igång sköter en juridisk sekreterare det administrativa kring verkställigheten.

Huff, huff.

Kariusbaktus skrev Du er sperret for alltid
Hva slags reaksjon er dette på et seriøst og ordentlig innlegg - er det ikke et diskusjonsforum?