Satse på GOGL og FLNG hvem blir best de neste 3 år?


Spotratene for moderne LNG skip er i skrivende stund ca 63.000 US$ som er en oppgang på 66% i år.
Rateoppgangen er primært en følge av oppstart av ny eksportkapasitet primært i Australia, USA og andre steder.Andre halvår er dessuten sesongmessing sterkere en første halvår.

Høyere eksportvolumer har medført at sjøveis transport av LNG har økt med 10% i år.Handelsveksten forsetter i inneværende kvartal (Q4) med en forventet volumvekst på 4-6% sammenlignet med Q3. Det er en konsekvens av oppstart av eksportkapasitet på Sabine Pass og Cove Point terminalene i USA og Wheatstone i Australia
.
Denne utviklingen eskalerer neste år med oppstart av nye eksportprosjekter først og fremst på Corpus Christ og Freeport i USA, Ichthys og Prelude i Australia samt Yamal i Russland og ytterligere kapasitetvekst ved Sabine Pass terminalen,

Nye store eksportprosjekter forventes for øvrig å starte i 2019 primært i USA

I inneværende år ventes en flåtevekst på 8% sammenlignet med 7% i fjor. mens de to neste årene forventes en flåtevekst på ca 19%.
Dette sammenlignes med en økning i eksportvolumene på 28% i samme periode.
Volumveksten vil dermed være mye høyere en flåteveksten og dette vil dermed øke etterspørselen etter moderne LNG tonnasje og dermed meget gode drømmerater de neste 2-3 årene til markedet blir overkontrahert igjen.

Jeg personlig har lastet opp med FLNG i det siste tide , begrunnelse de kan stille med de mest moderne flåten fra neste år.
addyfred
09.12.2017 kl 14:05 3752

Flott oppsummering, Volf :)

Fearnleys ratene ligger litt høyere enn hva du skriver, men de er uansett over BE for Flex (som er rundt 40k). I tillegg er et verdt å nevne at kun 11 skip frem til og med 2019 er tilgjengelig for spot/short term. Av disse 11 står Flex for 6 av disse.
Redigert 09.12.2017 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
Volf
09.12.2017 kl 14:36 3719

Jeg opererer med snitt rater, høyeste rate har hvert over US$ 100.000 for en rundtur etter min informasjoner. Men de trenger jo ikke være helt korekt
derfor bruker jeg alltid snittrater for å unngå krangling da blir de litt lavere og jeg kan stå for det jeg skriver.
Warrent
09.12.2017 kl 15:25 3671

Hvor kommer Gogl inn? Du tror flng er bedre bet? Merkelig tittel....
Volf
09.12.2017 kl 15:34 3662

Ja hvem blir best Gogl eller FLNG de neste 3 årene før overkontrahering slår dem ut.
GOGl er det skrevet side opp og side ned så jeg tenkte å få belyse FLNG litt som er et bedre case etter mitt syn angående inntjening.
Men sefølgelig du må gjøre deg opp din egen mening
d12m
09.12.2017 kl 20:09 3549

Gearingen i GOGL er vel såpass høy vs Flex at det skal ikke så veldig mye økning generelt for tørrbulk før GOGL kan gå et par tikroner, men jeg velger likevel Flex når du snakker tidsperiode på 3 år. LNG er den neste drivstoffboomen for skip i tillegg til etterspørselsøkningen på land. På lang sikt vil nok hydrogen ta over for skipsfart, men neste tåret er det LNG og strøm som nok blir tingen for båter. Det vil dra ting enda høyere, tipper jeg.
Simo
12.12.2017 kl 10:26 3277

Flex er der Gogl var for ett år siden. De har ikke engang hatt den initielle doblingen, men den tror jeg vi ser før neste vinter.
Bulk har kommet litt lenger inn i syklusen,, men LNG har definitivt passert bunnen også. Det beste for Flex nå hadde vært en 9-12 måneders charter så vi går av i neste vinter høysesong.
Den viktigste importøren for begge disse segmenter er Kina, men mens kull skal fases ut skal LNG fases inn.
Det tar langt kortere tid å bygge et bulkskip enn en LNG tanker så overkontrahering vil sannsynligvis skje tidligere i bulk. I tillegg er ikke disse skipene særlig avanserte så hvis bulk boomer vil det poppe opp verft som paddehatter i Kina. Dette kan ikke gjøres i samme grad for LNG. Det er fortsatt bare et verft i Kina som har kompetanse til å bygge større LNG tankere.
Flex kommer nok helt sikkert til å øke giring og flåte når de finner det nødvendig.

Kina ser bra ut mtp. import av spes jernmalm, men det vet man aldri hvordan vil spille seg ut fremover.
Energi må de ha og LNG er tydeligvis satsningsområde både for de og ande emerging markets.
I tillegg har vi India som en joker.

Gogl blir sikkert bra, men jeg setter penga i Flex da jeg anser de å være bedre plassert i sykelen og usikkerhetsmomentene færre.

Selvsagt åpen for at jeg kan ta feil ?
Redigert 12.12.2017 kl 14:21 Du må logge inn for å svare

Jeg tror FLNG blir best neste 3 år ettersom LNG er i begynnelsen av en supercycle som omtrent ikke kan gå feil de neste 3- 5 årene. GOGL er litt mer avhengig av kinesisk stålproduksjonmood samt at det bygges sinnsykt mye nye VLOC'er, Newcastlemax og Capesize nå. Og de kommer fort ut.......
05.02.2018 kl 13:06 2880

Nå er tiden inne for gass, ser at Avance blir raidet. så nå kommer sprengkulda og gass... FLNG er i startgropa for en mangedobbling
Donaldo
09.02.2018 kl 14:25 2587

Nå bygges brønnbåter i Norge med LNG drift, hurra....må komme en real opptur snart, alt er "mot normalt"
Redigert 09.02.2018 kl 14:41 Du må logge inn for å svare
007
14.02.2018 kl 13:13 2315

Selv om mange faktorer peker i positiv retning for sjøfrakt av LNG, er det vel kanskje et usikkerhetsmoment at tilbudssiden for LNG vokser først. Dersom etterspørselssiden ikke klarer å ta unna økt tilbud, kan man forvente svak prisutvikling på LNG på kort sikt. Vil ratene opprettholdes av økt etterspørsel av frakt selv i et slikt scenario? Noen synspunkter?
Redigert 14.02.2018 kl 13:14 Du må logge inn for å svare
Donaldo
14.02.2018 kl 13:29 2281

Vi følgen analytikernes råd som sier en dobling.....:-), Myrseth har den som en "banker"
hill
14.02.2018 kl 14:32 2203

Volf - Tenker helt likt som deg og har gjort det samme ?

Kjekt at 2 av de nye båtene allerede er i drift ?
Redigert 14.02.2018 kl 14:33 Du må logge inn for å svare
hill
09.03.2018 kl 11:06 0

Innlegget er slettet