PEN: Q2 Rapport


Oslo, August 22, 2018 - Panoro Energy (the "Company" or "Panoro" with OSE
ticker: "PEN") today announces the second quarter 2018 financial results and
provides the following highlights:

Dussafu

· Second development well, DTM-3H, completed successfully

· Ruche North East well spudded; results expected in September

· FPSO Adolo has reached Gabon and is ready for installation and production
start-up at Tortue field

· On schedule to achieve first oil in 2H 2018 at an anticipated gross rate of
10,000 to 15,000 bopd (Operator's estimates)

Aje

· Current oil production operations continue

· JV partners focus on advancing the Turonian development plan

· License renewal granted for an additional 20 years

Corporate

· Acquisition of DNO Tunisia AS completed in July 2018, providing Panoro with
high quality assets, a full operating organisation and USD 8.3 million in cash

· Successfully completed a substantially oversubscribed equity private
placement in July 2018, raising USD 8.3 million in gross proceeds

· Healthy financial position with over USD 20 million in cash when aggregating
cash available at June 30, 2018 with the proceeds from the equity private
placement, and from the transaction with DNO

Mr. John Hamilton, CEO of Panoro, commented: "The positive momentum on our E&P
portfolio has continued, reinforced by our transformational strategic entry into
Tunisia. Tunisia provides us with a pipeline of new projects in a proven
hydrocarbon fairway, while enhancing our operating capability. Dussafu continues
to deliver exciting results and we look forward to first oil during the second
half of 2018. Aje is now secured for an additional 20 years, and with our Aje JV
partners we will be focussed on realising the potential of the Turonian
reserves. Finally, Panoro's financial position has been materially strengthened
as we are actively considering Phase 2 at Dussafu and progressing our Tunisian
growth plans."


https://newsweb.oslobors.no/message/457737

Karlman

Husker ikke hvem som fant den.
Her er den "gamle" analysenPanoro - Dussafu"The Rain Maker"-Project - A low risk highly scalable development financed by "BWO", BW Energy (BW Group).

Panoro er oljemyggen som har enorme vekstmuligheter som er fullfinansiert av solide aktører/partnere. De trenger ikke å lete etter olje. De har store reserver og den første oljen løftes opp senere i år med BWO Adolo en FSPO. Alle leveranser i prosjektet ligger ahead of schedule og under budsjett i følge BWO (Capital markets day 8. jan).

De dårlige tidene i oljeservicemarkedet sikrer lave utbyggingskostnader som blir levert i tide ref Catcher nylig. Panoro var veldig lure da de solgte en andel av feltet til BW Energy (BWO-sfæren) da BW-systemet kunne komme med svært attraktiv finansiering samt en FPSO med en top-side (prosesseringsanlegg) som passer på Dussafu-feltet uten særlige modfikasjoner dvs uten store kapitalinvesteringer.

Panoro/BW Energy kan med en særdeles lav grensekost koble flere brønner til FPSOen. Det koster Panoro ca 30 mill norske kroner å utvikle samt koble opp en ny brønn til FPSOen per dags dato. (30 millNOK er PANORO sin andel (8.33%)
Ekstremt skalerbart mht inntjeningen da hver brønn ser ut til å kunne produsere ca 7.500 fat/dag.
Selskapet styres av blant andre Torstein Sannes som har identifisert/utviklet Johan Sverdrup, (startet Lundin Norge), Garret Soden (Lundin) Hilde Ådland (Engie Norge), James Balkany (stor aksjonær) og Alexandra Herger (tidligere letesjef i Marathon Oil). http://www.panoroenergy.com/board-of-directors/
Selskapet er effektivt drevet med en liten stab. Lønninger og pensjonskostander utgjør ca 16 mNOK i året (se tabell nederst)
Borr Norve begynte å utvikle første produksjonsbrønn 29. januar i år.
«First oil» i andre halvår 2018.
Panoro ASA har ingen rentebærende gjeld og har rundt 70 mNOK i kontanter.
De har et non-recourse lån med rente på development capex mot lisensen i Gabon. Lånet avregnes mot produksjonen.

RUN-RATE EPS Q42018 for Panoro kun phase 1 Tortue (se tabell 0 under) samt vekst i inntekter ved å øke med to nye brønner på Tortue:

Med en oljepris på 60 USD får Panoro en margin på ca. 33 USD/fat etter skatt. Det gir en EPS på ca 2,59 kroner per aksje som igjen gir P/E 2,7 på dagens kurs.

Med en oljepris på 70 USD/fat får Panoro en margin på 38 USD/fat. Marginalskatten over 60 USD/fat er ca på 50%. Det gir en EPS på 2,98 og en P/E på 2,34.

Ved å fremskynde fase 2 som er meget sannsynlig må Panoro bidra med ytterligere 60 mNOK for nye to nye brønner som kobles til samme FPSO som brukes i fase 1 på Tortue. Da øker EPS fra 2,59 til 4,32 kroner per aksje. Se tabell 1. Dersom oljeprisen stiger til 80 USD/fat stiger EPS til 5,63 kroner run-rate. Det gir en P/E på 1,24.

Tabell 0:

=>Tabellen tar utganspunkt i run-rate EPS eks finanskostnader etter "first oil". BWO har indikert oppstart 2H i år. EPS for 2019 uten phase 2 blir lik tallene i tabell 0.


=> BWO/BW Energy har indikert en margin på 31-34 USD/fat på 59 USD. BW Energy sa på capital markets day at ting ble levert raskere og billigere enn budsjettert.


=>Finanskostander bør ligge rundt 500kUSD i året til 1 mUSD. Det får ikke nevneverdig utslag på EPS.

image001.png

=>Panoro bør handle rundt 20 -30 kroner/aksje ved «first oil» av phase 1 - P/E= 8 på oljepriser fra 60-80 USD/fat. Dvs. ved run-rate 15.000 fat/dag ved årsslutt (se tabell 1 og 2 under). Panoro har meget gode finansieringsvilkår for phase 1 gjennom avtale med BW Energy/BWO. Panoro er «carried» for fase 1. Dvs BW Energy dekker cap ex, mot tilbakebetaling fra inntekter fra produksjonen. Dette lånet er «non-recourse».
=>Med høyere oljepris eller raskere igangsettelse av phase 2 og 3 av kan aksjen handle på rundt 40-60 kroner (P/E = 8) rundt 2020 om alle tre fasene går på skinner.

=>Pga at dagens oljepris ligger betydelig over nivåene da BWO/BW ENERGY gikk inn i prosjektet samt at BWO har hatt stor suksess med first oil på Catcher-feltet så er det sannsynlig at BW Energy fremskynder utviklingen av området. BW Energy planlegger allerede fase 2. . BWO nevnte også på capital markets day i januar at de vurderer «spin-off» av BW Energy.

=>BW Energy som er operatør på Dussafu-feltet og BWO sin ledelse har lang erfaring i nøyaktig dette området med FPSO på nabofeltet Etame. BW Energy sin ledelse kommer fra oljeselskap som har jobbet i Gabon i flere tiår. Lederteamet har bl.a. utviklet Etame feltet, og produsert 4x så mye olje der, som man trodde når man satte i gang.

=>Panoro har også et stort fremførbart underskudd på 800 millNOK i norsk ASA og en eierandel i Aje-feltet hvor de muligens selger seg ut i løpet av året med en hyggelig gevinst (se under).

BW Energy kjøpte seg inn i Dussafu feltet ved årsskiftet 2016/2017. Planene for Dussafu feltet ble lagt sommeren 2017. I den perioden lå oljeprisen rundt 45-50 USD.

Oljeprisen har steget markert siden den gangen så det er veldig sannsynlig at BW Energy velger å fremskynde utviklingen av fase 2 på Tortue samt utvikle samt utvinne oljen på feltet i øvrige funn, dvs Ruche, Moubenga, og Walt Whitman raskere.
Capex for fase 1 160-170 mUSD. Panoro (8,333% andel) 12,5 mUSD for BWO. Capex fase dekkes av et (non-recourse, som tilbakebetales fra inntjeningen av produksjonen på feltet). lån fra BW-systemet. Net profit for ett år med 60 USD dekker capex fase 1.
Capex phase2 (2 nye produksjonsbrønner) inkludert tie-backs 40-50 mUSD per brønn (det inkluderer alle kostnader for brønnen inkl tieback til FPSO) på Tortue. (Panoro 8,333%) andel 3,75 mUSD per brønn for tie-back. Panoro har ca 8,333% av lisensen.
« BW Energy kan øke produksjonen ved å bore nye brønner til ca 45 mUSD som inkl full tie-backs til den samme FPSO. Hver nye brønn vil da produsere ca. 7.500 fat. Det betyr altså at en ny produksjonsbrønn med tie-back til FPSO i praksis koster 35 mNOK for Panoro sin andel. FPSO’en har kapasitet til minst 40.000 fat/olje per dag»
Ved å fremskynde phase 2 og 3 med ett par år i en samlet utbygging som er vanlig i «gode tider» kan EPS se slik ut:


Tabell 1


I 2018-tallet ligger kun phase 1 for Tortue inne. I 2019 ligger phase 2 for Tortue inne for hele året. I 2010 Ligger phase 3 for Tortue inne for hele året.

image002.png

Tabellen tar utgangspunkt i at produksjonen starter 1. januar i 2019 og 2020 – run-rate tall.


AKSJEKURSEN P.T. er 7 kroner 30 øre. Det gir P/E = 1,4 til 1 på 2019 tall for oljepris på hhv 60 og 80 USD/fat.


Selskapet er verdsatt til 290 mNOK (aksjekurs 7 kroner) i dag og eier for øvrig ca. 12% av en verdifull andel i gassforekomsten Aje (OML 113) som i dag produserer 3.500 fat per dag olje. Gassfeltet er ikke satt i prodouksjon. Den andelen er til salgs. Den ligger like West Africa Gas Pipeline. Den andelen kan trolig selges for 3-7 kroner per aksje litt avhengig av timing for salg. Selskapet har også et fremførbart underskudd i norsk ASA på 800 millNOK. Per forrige kvartalsrapport hadde Panoro ca. 9 millUSD i cash.


BW Energy sin ledelse som har utviklet og produsert olje i naboblokken i Gabon i 15 år, mener at potensialet kan være å produsere over 150 mill fat olje fra de eksisterende funnene Tortue, Ruche, Moubenga og Walt Whitman. De to største funnene Tortue og Ruche ble funnet etter at det ble skutt high grade 3D seismikk der. Da ble det funnet olje på første forsøk ved boring av 2 av 2 brønner. Dvs det ble gjort 2 funn.

Det er en rekke andre formasjoner rundt disse funnene som er identifisert på samme 3D seismikk. Samlet er «unrisked prospective resources» på disse formasjonene 1 mrd fat. Når oljeproduksjonen kommer i gang, kan ny leteboring finansieres ved fratrekk på skatten som skal betales til Gabon, og er dermed nesten fullfinansiert av Gabons stat.
Nye funn vil kunne være betydelige (det er flere «formasjoner» der med potensiale på 200 mill fat) og skape store merverdier for eierne. Disse prises i dag til 0 i Panoro aksjen.

Cap ex per fat i en full utbygging som vil kunne ta produksjonen til potensielt 40.000 fat per dag, vil være samlet ca. 400 millUSD (dette inkluderer fase 1 og fase 2 nevnt tidligere) fordelt over flere år i tråd med at man legger til nye produksjonsbrønner. Basert på et potensiale på 150 mill fat vil cap ex per fat i så fall være under 3 USD per fat! I første fase vil op ex per fat være rundt 8 USD per fat basert på «booked reserves» og cap ex i fase 1.

Opex i første fase vil være 13-16 USD per fat, noe som er svært attraktivt. I field life vil op ex per fat være ca 20 USD per fat, da skattefradragene vil være noe mindre i senere fase. Op ex per fat og cap ex per fat er svært attraktivt for Dussafu.

@Karlman

Hadde vært fint om du kunne tatt på deg å sjekke med analytikeren om evt oppdatering:)

Kanskje det er noen som har noe mer info om hvem som laget denne i SEB?

Det var Nagrom som la den ut 23. februar
mimsa
24.08.2018 kl 11:17 3173

Her er vi på rask vei ned mot 15.50. Slett ikke overbevist om gårsdagen. For mye usikkerhet og løse tråder. Hvor bliver all informasjon om Aje, Tunisien, tørr brønn osv. ???????

Ha en god helg

Mimsa

Hadde du vært positiv måtte jeg vurdere å selge.

God helg ja.
bmw5
24.08.2018 kl 11:42 3111

Det er for få aksjer i Pen og derfor trenger vi en splitt. På grunn av få større investorer kan man selge 2 aksjer og deretter senke kjøpekursen. Gjør man dette noen ganger er kursen ned 2-3 % uten å bruke mange aksjer. Alle som skal kjøpe vil ha en lavere kurs, tilogmed jeg.

Alle som følger Pen vet at aksjen har et stort potensial, men den store entusiasmen mangler, men kanskje den kommer i slutten av måneden med Q2 for BWO 10-15k fat er jo indikert. I denne aksjen tror jeg det er best å være litt langsiktig og kjøpe seg pent oppover med tilgjengelige middler, for stort blir det okke som. Dette fra en gammel oljearbeiders mening.

Har på ingen måte forlatt min "konspirasjonsteori". Her er det trading og noen plukker for langsiktig posisjon. Bare vent og se om ikke aksjen gjør et hopp.

Markedet sover når det gjelder Pen.
Vi nærmer oss med stormskritt first oil, og tipper vi vil få en betydelig økning i kursen.

Tipp topp tommel opp:D
sulen
24.08.2018 kl 12:02 3063

Jeg tror longerne sidder roligt, medens triaderne bytter aktier med sig selv. Det giver nok ikke den store gevinst, men vi andre kan af og til supplere med lidt billige aktier.

Men først kommer resultat fra DRNEM-1.
piff
24.08.2018 kl 13:17 2960

Markede er aventende inntil størrelsen på funnet er bekreftet. Alltid usikkerheter som rådere inntil en bekreftelse foreligger .

Tedensen i Pen er inntakt som alltid før ,men nå med stadig høyere bunn.

Ingen grrunn til å tro på funn ennå. Ref. q2 så er riggen sannsynligvis ennå i aktivitet og de magiske 40 dagene etter spud er kanskje ennå ikke overskredet.......

Som tidligere nevnt, så var det ikke spor av videre utbygging/boring av Cenomanian reservoaret i PENs Q2 rapport. Ettar å ha lest hva MXO skriver om forlengelsen, at den bl.a. betinger gassutbyggingen, lander jeg på at Turonian oil rim prosjektet sammen med gass blir kjerneutbyggingen. Og som tidlgiere indikert av MXO/Align Research, oil rim boring i H1 2019.

Tror lisensen har ventet på forelngelsen av Aje lisensen, men at partnerskapet allerede samtidig med myndighetenes behandling har sondert mulighetene for funding Aje utbyggingen. Derfor behøver det ikke drøye særlig lenge til før det potensielt kan bli meldt noe ifm. funding.

RNS Number : 8507Y

MX Oil PLC

24 August 2018

MX Oil / Ticker: MXO / Index: AIM / Sector: Oil & Gas

Licence renewal

MXO plc, an oil and gas investing company listed on AIM, is pleased to announce that the operator of the offshore licence in Nigeria, OML 113, in which it has an investment, has received consent from the Minister of Petroleum Resources for its renewal for another term of 20 years. The renewal is subject to the satisfaction of certain conditions, including a commitment to develop the gas potential of the licence.

* * ENDS * *
karlman
24.08.2018 kl 15:17 2773

@bmw5
Da slår Tom Haugland dine forventninger ;)

Såpass ja, join the club!

Aksjene han selv sitter med er blant andre Panoro, som er vinneren på Oslo Børs så langt i år. Det er også den aksjen han synes er mest interessant og som han tror kan doble seg frem til nyttår.
karlman
24.08.2018 kl 15:24 2746

Vi får vel heia på Tom Haugland ;)
Redigert 24.08.2018 kl 15:25 Du må logge inn for å svare

Tom Hauglund " tror aksjen kan dobles fram til nyttår"
Dette krever både positivt brønnresultat, oljeproduksjon som forventet fra to brønner, salg av Aje? og positive Tunis planer....Eller?

Tom Hauglund tror på 34 kroner ved nyttår ?eg har tippet 38 kroner så mener han er noe pessimistisk i sitt estimat når han kun tror på 34 kroner ??

Får håpe markedet snart våkner

Happy days.?
Redigert 24.08.2018 kl 15:52 Du må logge inn for å svare

Blir for dumt å prøve å snakke opp en aksje han selv sitter i. Særlig uten begrunnelse.

EDIT. Gjelder Tom Hauglund.
Redigert 24.08.2018 kl 16:13 Du må logge inn for å svare

Kære venner....spis nu lige brød til... :-)
Om Tom Haugelund får ret da jubler jeg.

Mennn...men....jeg tror på ca 28 kr i år.
Og der tager jeg gerne fejl.

Kommer der funding på Aje, da tager den nok et hop opefter.
Alby
24.08.2018 kl 16:17 1653

Husk jeg har 45,- før nyttår . Helloween :-)
sulen
24.08.2018 kl 16:24 1630

Et elle andet er der gang i med den købelyst