Rett ned i kjellern?


Solon er en "disaster waiting to happen!"

Selskapet melde i starten av april at det har 641 boliger i produksjon. Legg så på ca 600 boliger for Kruse Smith så er vi på ca 1250 boliger i produksjon.
For Solons boliger var bare 72% solgt, mot 81% i samme periode i fjor. Økt risiko og økt volum med andre ord.

Samtidig vet vi at i 2019 så solgte selskapet bare 91 enheter til eksterne kjøpere. Resten a salget - 96 enheter - solgte selskapet til seg selv - til Solon RealKapital og har fremdeles risikoen for enhetene. Markedet har nå gått fullstendig i do med en halvering av boligtransaksjoner, og nyboligsalg rett i kjelleren. I tillegg har selskapet økt gjeldsgraden betydelig med fusjonen med Kruse Smith effekti fra 1. april.

Dette er en kombinasjon som ikke er bærekraftig; sviktende marked, økt gjeld, allerede svakt salg, og økt risiko i den igangsatte produksjonen i form av økt volum og "all-time-low" forhåndssalg.


Her er det bare å sette seg i kjellertrappa og vente på at Solon kommer susende forbi før de kræsjer voldsomt i bunn.