Status august 2018


Gjort en oppsummering av status i SSO - stor aktivitet og meget sterk vekst!

332 MW i produksjon per i dag. Ila året er 718 MW i produksjon(162 av disse i JV med Eq) - og ytterligere 1030+ er da fortsatt under bygging. Sistnevnte anlegg under bygging ferdigstilles ila 2019. Videre oppunder 4000 MW er i pipeline. Scatec beveger seg oppover listen over verdens store Sol-IPPer og vurderes allerede blant de 10 største da byggeporteføljen inkluderes. Fra Q4 vil PP inntektene starte en sterk veksttakt. I tillegg vil Constructioninntektene holdes høye så langt øye kan se.

Vi vil få følgende nyheter fremover: Ferdigstillelse i Malaysia, Brasil og Honduras. Byggestart i Ukraina, Argentina, Nytt anlegg Malaysia og Mali. I tillegg kan eierandeler i anlegg bli solgt med gevinst(i Ukraina og Honduras har SSO større eierandel enn de ønsker over tid). Videre vil det annonseres nye avtaler til backlog. Kanskje vil det også skje interessante ting på eiersiden?
kentove
14.09.2018 kl 23:32 1309

lite som har skjedd foreløpig, men snart ramler vel nyheter på rekke og rad og kursen får et løft igjen
18.09.2018 kl 13:35 1093

Lite nytt av betydning for SSO aksjonærer å glede seg over fremover - snarer det motsatte. Jeg ser overhode ingen oppside for aksjen. Snarere tvert om. Selskapet SCATEC SOLAR ligner mer på «en russisk rulett» der ingenting stemmer lenger. Det er åpenbare hull i accounting prinsipper - rente og valuta eksponering. De fleste lån er i USD og de fleste PPA’er i lokal valuta med svake motparter. Transaksjoner på kjøpe av andeler på egne prosjekter holdes skjult for ikke å avdekke verdier som svinner hen. Dette og mange andre forhold gjør uklokt å investere i et selskap som tidligere hadde livets rett, men som ledelsen de siste årene totalt har ødelagt
ynot
18.09.2018 kl 13:49 1080

Er det deg "Scatec"?