Vil finansiere ny vekst.


Oppretter en egen tråd rundt emisjonen som er varslet.

https://www.nordnet.no/market/stocks/16598420-po-light

https://finansavisen.no/nyheter/bors/2020/04/16/7518267/polight-varsler-emisjon

Denne kom tidligere en ventet, men en emisjon var de fleste forberedt på! Penger til å finansiere ny vekst er utrolige spennende 🤩

Redigert 21.01.2021 kl 08:52 Du må logge inn for å svare

Det er jo veldig greit å kun måtte lese seg opp på ett selskap og ikke ”10”! Det kaller jeg gambling🙈
Redigert 02.05.2020 kl 14:02 Du må logge inn for å svare
Computum
03.05.2020 kl 12:51 4793

"Så la meg si akkurat det jeg vil!!"

Selvfølgelig kan du si hva du vil. Men du ba nettopp "info" om ikke å si det han ville. Jeg har også kjøpt aksjer i PLT fordi jeg synes det er et spennende selskap. Hadde jeg sittet med garantier knyttet til PLT's suksess, ville jeg selvfølgelig solgt alt annet.
Det jeg sier om å spre risiko er elementært i aksjemarkedet. Det er også min erfaring, for jeg har bittert erfart at for høy eksponering i en aksje har straffet seg når det ikke gikk slik "alle" forventet.
Det kan godt hende at PLT blir en kjempesuksess. Da har du tatt en høy risiko og vunnet. Flaks.
Dersom du ikke er innsider eller har informasjon som gjør at du kan "garantere"?
La oss gjerne få se hva "garantien" består i. Så går vi kanskje "all inn" alle mann :-) Lykke til.
Dubois
03.05.2020 kl 16:22 4691

“Diversification is a protection against ignorance," according to Buffett. "[It] makes very little sense for those who know what they're doing.”
happi67
03.05.2020 kl 20:41 4549

Plt har holdt på noen år og de har brent en god del penger. Nå har de kommet ut i verden med prosjektet sitt. Det virker som det fungerer ,har en sunn økonomi. Men, føler at ting går senere enn forventet nå. Kursen burde vært høyere når man tenker hvordan kursen gikk i desember/januar. Tror fremdeles at tiden jobber MED plt. Personlig så tror jeg på en hinsides avkastning her med å ha mye tolmod. Det bør jo være opp til alle som har plt aksjer å gi sin mening her,så lenge det er saklig. Ha en fin uke alle sammen.
2211
04.05.2020 kl 16:39 4342

Fikk kjøpt 1050 aksjer i dag 😎 nå har jeg 99,9 % plt på vps konto😉 satser på posetive børsmeldinger denne måneden😅

Du er ”gal” alt i en aksje 2211 😂🤩
happi67
04.05.2020 kl 17:32 4285

Skulle ønske det samme men har noe dritt aksjer som jeg ikke ønsker tapet på nå 😭. Lykke til 2211 og tror nok du glede deg fremover 👍
Myrabakk
04.05.2020 kl 18:10 4253

Gratulerer!
Jeg skulle gjerne gjort det samme når aksjene var på salg i dag! Litt mangel på cash dessverre...
Fredag førstkommende sendes det ut invitasjon/informasjon til Q1-presentasjonen som er den 15.mai. Sjekker man historikken på når det har vært oppdateringer fra selskapet kan det være fristende å gjette på mandag 11.mai som en fin dag med melding, eller hva?
Jeg har vel nevnt for en tidligere forumdeltaker her at om han skal inn i selskapet så tenker jeg at 15.mai er en dag med ikke fullt så billige aksjer som vi ser nå. Det vil jeg fortsatt mene er en påstand som med stor sannsynlighet vil være riktig. Spørsmålet er vel heller hvor mye dyrere aksjen er da.
Tror du har gjort en meget god investering, og jeg tenker at du får bekreftet dette i løpet av de første to ukene nå.
Jeg krysser i alle fall fingre for det. Har selv 100% PLT. 😉
2211
04.05.2020 kl 18:30 4219

Nærmer meg samme % andel av plt som jeg hadde før emisjon😅 så for min del er det greit om de dropper den siste emisjonen så jeg slipper å Gå ned i %😅😉
Redigert 04.05.2020 kl 18:47 Du må logge inn for å svare
Kraamz
04.05.2020 kl 22:07 4073

Godt valg 2211😊 du har en solid beholdning 😃👍 PLT er nok meget lite risk i fremmover😊
Myrabakk
04.05.2020 kl 22:41 4022

He, he, jeg ser den. Jeg var heldig og fikk egentlig handlet meg opp det jeg tenkte å ha av aksjer på billigsalg emisjonsdagen, til rett over 57 kr. Har egentlig ikke behov for emisjonsaksjene, men kommer nok til å handle om jeg får tilbud i en rep-emisjon. Har en formening om at aksjeprisen skal være en god del over emisjonsprisen når vi runder 28.mai...

Tror nok at poLight kjører emisjonen uansett. 10M kommer godt med når de skal utvikle platinum og selge inn det roterbare kameraet😉. Tror vi får god avkastning på det vi eventuelt skyter inn da. poLight kommer nok til å forvalte innskuddet på en god måte uansett så alle aksjer blir mer verdt😉.
Myrabakk
06.05.2020 kl 12:31 3779

Innkalling til GF kom i dag:
https://news.cision.com/polight/r/notice-of-ordinary-general-meeting-of-polight-asa,c3105144

Det jeg har klippet er bare fra tre av punktene som skal behandles:

Forslaget til rep.emi ser slik ut:

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende
vedtak:
(i) Aksjekapitalen økes med minimum NOK 0,20 og
maksimum NOK 36 363,60 ved utstedelse av minimum 1
aksje og maksimum 181 818 aksjer ("Tilbudsaksjer",
hver pålydende NOK 0,20.
(ii) Selskapets aksjonærer per 16. april 2020, som registrert i
VPS den 20. april 2020 ("Registreringsdato"), minus (i)
de aksjonærer som ble tildelt aksjer i den Rettede
Emisjonen gjennomført 16. april 2020, og (ii) aksjonærer
som er bosatt i en annen jurisdiksjon hvor slik utstedelse
vil være ulovlig eller kreve innsendelse, registrering eller
liknende handlinger (annet enn offentliggjøring av
prospekt i Norge) (de "Kvalifiserte Aksjonærene") skal
motta ikke-omsettelige tegningsretter ("Tegningsretter")
til å tegne og bli tildelt nye aksjer i den Etterfølgende
Emisjonen. Aksjonærenes fortrinnsrett etter
allmennaksjeloven fravikes således.
(iii) De Kvalifiserte Aksjonærene skal motta ca. 0,038
Tegningsretter per aksje den enkelte Kvalifiserte Aksjonær
eide i Selskapet den 16. april 2020, slik dette fremgår av
Selskapets aksjeeierbok i VPS på Registreringsdatoen.
Hver Tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt en (1)
Tilbudsaksje.
(iv) Tegningskursen skal være NOK 55 per Tilbudsaksje

38 aksjer per 1000 stk er vel omtrent som antatt. Ikke all verden å juble for, men det stemmer i forhold til antall aksjer...

Jeg fikk innkallingen på e-post i dag, og vurderer å gi styreleder mandatet til å stemme slik jeg ønsker. Positiv til det meste, men litt usikker på et par punkter som handler om mandat til eventuell økning av ansatteopsjoner i insentivprogrammet og mandat til eventuell fremtidig emisjon:

Styrets forslag ovenfor innebærer at fullmakten økes fra 689.910
til 884.386 aksjer som tilsvarer ca. 10% av Selskapets
eksisterende aksjekapital. Dette forslaget om styrefullmakt
innebærer en økning fra 8,5%.
Styret har en fullmakt til å utstede aksjer med pålydende verdi på
inntil NOK 137 982 etter utøvelse av opsjoner, som utløper ved
ordinær generalforsamling i 2020.
På denne bakgrunn foreslår styret at general-forsamlingen treffer
følgende vedtak:
Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å
forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 176.877 ved å ut


Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en generell
fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med et beløp som tilsvarer 20
% av aksjekapitalen i Selskapet. Utstedelse av nye aksjer kan
være aktuelt for å styrke Selskapets finansielle posisjon, i
forbindelse med oppkjøp, fusjoner eller andre strategiske
transaksjoner.
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende
vedtak:
”Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å
forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 353.754 ved å utstede
inntil 1.768.770 aksjer i poLight ASA pålydende NOK 0,20.

Jeg vet at slike mandater ikke alltid blir tatt i bruk, og at det er svært positivt å belønne ansatte med eierskap i selskapet for å ytterligere øke motivasjon til godt arbeid. Det samme gjelder formålet med eventuell fremtidig emisjon: mulig oppkjøp/fusjon/strategi: det er svært positivt med muligheter til å for eksempel kunne utvide produksjonskapasitet ved ved strategiske avtaler med samarbeidspartnere eller lignende. Likevel er jeg ikke så glad i frie mandater.


Jeg er mest positiv til alle punktene, men skal tenke litt over det før jeg sender inn stemmene mine til GF.
Noen som har tanker om dette?
Myrabakk
15.06.2020 kl 09:49 3470

Hvordan tror dere det går med reparasjomsemisjonen? Er det noen mulighet for at den ikke blir fulltegnet?

Jeg har selv tegnet inntil 2.000 aksjer, noe som er omtrent trippel overtegning, og 1% av alle emi-aksjene... Nå ser jeg at kursen ligger på rundt 58, som absolutt er en god og rimelig kjøpskurs. Dersom emisjonen blir overtegnet får jeg vel neppe mer enn de 5-600 aksjene jeg har tegningsrett på.

På denne kursen burde jeg kjøpt mer, men kan ikke delta både i emi og handle utenom, så mye fikk jeg ikke i feriepenger...noen som har magefølelse på hvordan vi ligger an med tegning? Tipper oppdatering fra barcode kommer relativt snart etter tegning, så jeg er usikker på om jeg bør redusere i de overtegnede emi-aksjene og heller kjøpe nå. Noen tips?
happi67
15.06.2020 kl 09:54 3457

Jeg er avventende. Har handlet gjevnt og trutt i år. Men synes kursen har vært skuffende frem til nå. Vi får se hva neste måned bringer. Lykke til myrabakk
Kraamz
15.06.2020 kl 11:41 3353

Jeg har også krøpet litt til korset og innsett at 230 aksjer i tegningen til 55kr når kursen er 57, er i minste laget.Har derfor ikke tegnet😩
Foksen
15.06.2020 kl 14:10 3252

Har desverre ikke mer kapital akkurat nå - Lønning ved månedsslutt og det blir for sent. Håper du får noen av de jeg er blitt tilbudt Myrabakk og at du forvalter akkurat dette pundet særdeles ufornuftig :-)
vegard
15.06.2020 kl 14:35 3216

Jeg har overtegnet ca 100,% og mener det er bedre for de fleste å øke egenkapitalen istedenfor å fore tradere💯👍
bjønn
15.06.2020 kl 23:17 3068

Jeg så tegningsrettene sist uke på VPS konto, men idag er de borte. Trodde fristen for tegning var 16. juni 16:30........
Myrabakk
15.06.2020 kl 23:44 3025

De skal være gyldige fortsatt. Har du sjekket på hendelser- emisjoner/videresalg? Jeg får fortsatt opp poLight i min VPS.
Myrabakk
15.06.2020 kl 23:54 3011

Korrigering: jeg får opp poLights emisjon, men tegningsrettene er slettet i dag.
Regner med at det har sammenheng med at jeg har brukt opp disse rettighetene gjennom tegningen jeg foretok i helga. Finner i dokumentarkivet at det er kommet brev om at rettigheteme er slettet. 1 brev på hver konto ser jeg.
Myrabakk
18.06.2020 kl 09:52 2817

Det ser ikke ut til at E24 og Finansavisen har skrevet noe om emisjonen i poLight. Jeg sendte mail til begge i går, men har ikke fått svar. I dag er en av nyhetene en emisjon som ikke gikk i orden i REC, pluss tildelinger i KOA...

Jeg oppfordrer flere til å sende mail til redaksjonene. Det er vanvittig bra å få til nesten 44% overtegning, på tross av total mangel på omtale👍.

Jeg tenker at det er på tide å få søkelyset over på poLight nå når det skjer positive ting innen markedsposisjonering, og ikke bare på designwin eller kvartalsrapporter. Det som virkelig teller er jo posisjoneringen inn mot de virkelig store volumene som AR, barcode og smarttelefon kan gi. Det hadde vært gøy om nettavisene dro frem en sak om Microsofts patent på smartbriller med Tlens, og fikk gjennomført et dybdeintervju med CEO om fremtidsutsiktene.

Tror dette kunne fått opp interessen ganske så mye. Ikke nødvendigvis kursdrivende på kort sikt, da det er designwin som utløser dette direkte, men heller det at aksjonærer som kommer inn da blir sittende long, og ikke selger med 2 kr fortjeneste straks. Kjenner man til posisjoneringen mot disse markedene har man muligheten til å være med på en større del av oppgang, og færre aksjer blir i omløp.

Jeg sendte Mail til dem begge 💪🏻 Håper de fikser en sak 🤩
Myrabakk
18.06.2020 kl 14:35 2615

Så bra! Jeg har purret på E24 enda en gang jeg også.

Jeg abonnerer på lesertilgang der, og har bare 1 aksje jeg trenger å følge. Da må de skrive om den når ting skjer, positivt som negativt. (Helst positivt da...)😉
edvi
18.06.2020 kl 16:04 2541

Rally kommer snart til denne aksjen!!!
inadmah
18.06.2020 kl 16:10 2528

Ihar du info? Eller normal haus?
Redigert 18.06.2020 kl 16:13 Du må logge inn for å svare
edvi
18.06.2020 kl 16:22 2503

Normal haus, men kjenner det på trykket og alle patentene som blir nevnt.
inadmah
18.06.2020 kl 17:38 2412

Ja, ingen tvil om at noe positivt skjer etterhvert, mrn om det er "snart" eller til høsten er jo spennende å se
vegard
23.06.2020 kl 15:54 2027

Hei. På VPS.no står det "godkjent" på alle tegningsretter + overtegning, men på Tildelinger står det 0 og beløp er ikke trukket fra min konto. Er dette gjengs, eller har noen kommet lengre i prosessen?
Myrabakk
23.06.2020 kl 16:20 1992

Oida! Da må noe feil ha skjedd. Ta kontakt med de som styrer bokbyggingen før torsdagen!

Jeg har fått godkjent på alt, tildelte aksjer er ok, og pengene er trukket fra konto. Jeg oppga feil kontonummer for trekk på den ene ASK-kontoen min, og fikk mail om at trekk ikke var utført, med kontonummer for innbetaling... ordna det tvert, kan ikke risikere å miste noen PLT til "halv av halv pris"!

Høres ut som noe er gått galt til deg, så kontakt megler eller Alf Henning Bekkevold i poLight.