Mot strømmen


GIG har gjort det dårlig over lang tid, men mulighetene for at coronakrisen drar dem inn et mer fordelaktig teknisk bilde er til stede. GIG har styrket sin finansielle posisjon og er derved bra posisjonert for det som skjer i forhold til at flere mennesker på planeten vil holde seg hjemme.