Coming of the Burn II

Durham
17.04.2020 kl 11:34 1074


I går 16 april bykset gullprisen. Brent hoppet over 3% hvor WTI over ett. Gullet falt ned med dobbeltopp isted hvor oljen falt rett i kne. I dag er det verre enn det.

Der oljeprisen står siden 2010 analysert til 15-10 dollar fatet tilkommes konstruksjoner fortellende om 6 US kommende sommer. Det er dog oftest slik at når kursmål nærmes stiller moment og volum og paraboliske utskrifter slik å gi enda mer rom enn først oppgitt.

Markedstreffet sålangt 2020 kommer av T konstruksjonen til gullprisen givende 2020 fra 1980 via 2000. Kommer av T konstruksjon 2019 givende 2020 fra 2018, og hvor T konstruksjonen av 2009 gav 2020 fra 2000. Treffer så langt kommer av perioden 15 år før 1850 til 10 år etter til 1929 til 1932 pekende 2020. Treffet sto varslet 2010 der man gikk til grundig test av T teori hvor den traff markedet presist flere uker i praktisk. Treffet sto varslet der oljeprisen toppet 2007 der gullprisen toppet 2008 hvor ikke før metallet falt ordentlig ned falt det bredere marked hardere til. Og før gullprisen toppet 2011 det sto varslet at oljeprisen ville møte første depresjonsdelsbunn 2016. Som så skjedde der gullet dro ned oljen til bunnen av resesjonen sist. Og der treffet 2020 så langt kom av gullprisens varslede enorme negative divergens til markedet siden 2011 har metallet siden bunnen 2016 dannet en korrektiv opphenting nå nærmere, om ikke ikke nettopp utført, en topp før kommende krasj nærmere sommeren eller slutten av året. Og til tross at gullprisens korreksjon til oppsiden baseres på Elliott Wave innenfor T konstruksjonen har den virket så langt men hvor T konstruksjonen er førende.

Per i natt og så langt i dag står det en enorm ubalanse mellom US futures og olje og gullpris. ES (SPX futures) står bla ved kraftig nok ‘ending diagonal’ hvor som typisk er ved EW(2) og hvor A,B,C strukturen stå tydelig. I dette står 2855.50 som målet men hvor futures presser enda høyere og hvor gapet over stenges ved 2900. Når EW(2) avsluttes, om det er det det er, kommer EW(3).

Skulle det likevel vises markedstoppen er EW3 større skala hvor vi søker EW4 står bunnen så langt som A hvor vi søker toppen av Bravo nå og hvor Charlie og enden av EW4 står ved 1834 SPX kommende sommer.

Skulle bunnen så langt stå som EW3 lavere skala hvor vi fremdeles jakter avslutningen av EW4 nå vil EW5 møte 2000/1950 SPX rett før sommeren omtrent samme tid.

Snakker vi Deflasjon søkes 1800 ved mai måned før korreksjon til oppsiden i test mot 2600 SPX under ifra før Stagflasjon retning minst 1550 SPX der verdens økonomiske tilstand faller helt ut. Dette da ved en større A,B,C formasjon.

Men, om denne over 10 års analyse fortsetter å treffe rent hvor nærmere fremtid beviser Depresjon er det også her et par muligheter å følge; den ene er hvor markedet fortsetter å falle i en 5 takts progresjon hvor bunnen så langt gir EW(1) og hvor markedet nå søker avslutningen av EW(2) og hvor EW(3) nødvendigvis gir 1350 SPX hvor EW(5) da like nødvendig faller under S&P 500s intradags lavpunkt av 666 ved resesjonen sist, men da fortsatt innenfor grammafonen fra året 2000. Den andre mulighet blir da hvor markedet søker prishyllen av perioden 1974 hvor hele verden stenger ned og ikke kommer opp. Dvs full uttelling av kombinasjonen av 1850-1930 og nå 2020. Fundamentalt er det ikke vanskelig å se for seg der virus bølge 2 ankommer som ved Spanske influensaen ved slutten av WW1, hvor da den globale produksjon aldri kommer opp igjen og hvor utdelte lettelsespakker aldri treffer der de skal - for det er den menneskelige natur der eg lettelsespakken for mindre bedrifter i USA gikk i går tomt allerede - og hvor slike pakker er aldri nok når ingen kommer i arbeid, ingen kan betale gjeld og hvor denne verden aldri har stått i så mye gjeld som den gjør nå. Hvor systemet rekalibreres (hvor Oslo har da rekalibrert for lenge siden allerede) og hvor den eneste gangbar valuta er gull.

Vi ser an de faktiske forhold:

https://stockcharts.com/public/1172710/tenpp/1

Volumoscillasjon: bevitner om volatilitet. Elliott Wave fungerer også her med 5 progressive bølger opp fra bunnen og med fall nå der etter igjen.

Tillitsindeksen venter tydelig nok en igangsetting av EW5.

Graf 01: plasseres T konstruksjon ved MFIs midtre lavpunkt før å plassere T konstruksjon ved SPXs lavpunkt setter man den tellende T konstruksjonen helt i midten av disse andre to. Det forteller når tiden er omme ved eventuelt toppen av bølge 4 eller (2). Mfi står fortsatt i fall fra toppen. Vi ser midtre trendlinje telle mye. Vi ser gapet rett over ved 2900 eventuelt. Vi ser gapene under som blir fylt. Øverste gap ‘kan’ ta 27 år å fylle.

Graf 02: ser ut som EW(2) eller..!?

Graf 03: GLD stanger ved normalvekted overkjøpte øverste trendlinje. 5 bølger opp men heller en korrektiv a-e opptelling.

Graf 03,a,b: både olje som kobber ved 5 progressive bølgers formasjon. Begge søkende til å igangsette den 5 the. Oljen analysert til 15-10 dollar fatet. Ved eventuell depresjon av prishyllen 1974 blir oljen liggende ved prisleiet i 25-27 år.

Graf 04: VUSTX forteller alt er ikke vel.

Graf 05: så midtre trendlinje ble testen.

Graf 06: A/D indikerer igjen?

Graf 07 (bla om): rett over toppen av T teori’s bølge 8 29 april 2011 gir 0% ved vektet indeks av fond/pris. Dvs utgangspunktet - rart det treffer ved 1350 SPX hvor vi også da-eventuelt ser normallengde av en EW(3).

Essensielt:

Det skjer 3dje bølger faller 3,5 x distansen av bølge 1.

Durham
20.04.2020 kl 03:50 993


Der WTI sto under 15 dollar fatet noen minutter siden treffer en (1) av hovedaktører, analysert over 10 år siden, markedet. Der råvaren sto analysert til først midlertidig bunn 2016 treffes nå bunnområdet analysert til 2020. I dette beviser disse analyser, innlegg og tråder at boblen aldri sto forårsaket av Korona men av oppbyggingen av matematiske formula vel-handlet frem, kjøpt og solgt og bevitnet, givende den stadig oppbygging av markedskonstruksjoner der tekniske elementer gav hvor, når og til hvilken grad, og hvor hva som helst av fundamentale forhold gir ‘hva’ som prikker boblen til slutt. Og det er bare tidlig i året i hva 2020 kan gi.

Bare for den matematiske verdi nevnes Asteroiden som etter alle forhold passerer ufarlig men nærmere Jorden 29 april. Man tenker da tilbake til 27 april 2010 beregnet i refleksjon til 27 april 2011 men treffende 29 april hvor T teoriens bølge 8 traff markedstoppen før fall der etter. Og hvor gullprisen toppet samme år givende indikasjon til oljeprisens første falldel før indikerende falldelen nå. For de som var våken den gang.
Redigert 20.04.2020 kl 03:59 Du må logge inn for å svare
Durham
20.04.2020 kl 14:27 888


Der det argumenteres avslutningen av EW(2) møtet SPX 20EMA. Slik også skjedd ved tidligere større markedsfall med første reaksjon til oppsiden. Om depresjon faller OSEBX minst 60% fra bunnen så langt = 245 børspoeng. Om helt til 1974 kommer rekalibrering ved/før/etter null. De Amerikanske hovedindekser overlever men hvor det spørs om ikke systemet også der gjennomgår prosess.
Durham
20.04.2020 kl 19:00 833


Sannsynligheten av 6 dollar fatet treffer nå også markedet der WTI nettopp falt over 67% intradag. Da et poeng i å reflektere over de større markedsomveltninger hvor den Amerikanske FED fant det strengt nødvendig å hindre matematiske konstruksjoner fra å fortsette å prikke inn markedstreff. Det skjedde 26 august 2010, 4 oktober 2011 og flere instanser jeg ikke kommer på. Og det skjedde nå nettopp der verdens oljeprodusenter gjorde og fortsatt gjør halvhjertet forsøk i å hindre oljekollapsen som nettopp kollapset. Og hver gang siden 2009 Fed kastet seg inn rett før markeder ellers hadde ramlet så verifiserte FED de tekniske analyser på riktig spor. Og akkurat nå ser det ut som like før man blir betalt for å bruke den Amerikanske råvaren der produsentene også de nå feilet. I dette vet vi kontrakten går ut i morgen. Men det er spørs om junikontrakten ikke møter samme skjebne - for oljeprisen sto aldri analysert til krakk alene der FED ikke bare gjentar men overgår fullstendige de tidligere grep som ikke virket den gang og ikke kommer til å gjøre det nå. Og der de forsøkte å hindre visste vi det kun ble utsettelser, og fordi markedet nå er klar over det stilles det alvorlige spørsmål til om FED nå klarte mer enn en EW(2).
Redigert 20.04.2020 kl 19:18 Du må logge inn for å svare
Durham
21.04.2020 kl 11:44 770


- akkurat nå faller Brent som Juni WTI oppå mai kontrakten som nettopp gikk ut. Fra lokaltoppen truer gullprisen å falle ned i eget EW(3), og leder trolig nedom herifra, dog mai kontrakten nok signaliserte godt og vel ‘eventen’ som trolig nå står og tripper ved igangsatt EW(3) SPX (skal ikke nekte indeksen et siste hopp, men sannsynligheter bygges opp). I dette har Oslo ingen mulighet der den prøver å holde hevd. 1ste bølge ved EW(3) kan bli på minus 15-20% ved OSEBX.

Gullets T konstruksjon av 1980-2000-2020 varslet dette. Varslet kollapsen ved oljeprisen 2016 og 2020. For de som var flinke kunne det leses 2000. For de som sto ekstra begavet fantes det matematiske spor 1980. Undertegnede ante det 2008 men beregnet det 2009, og skrev det 2010.
Redigert 21.04.2020 kl 11:58 Du må logge inn for å svare
GPACTOR
25.04.2020 kl 07:50 662

Etterspørselen etter dommedagsprofetier er tydeligvis svært liten for tiden. Denne monologen din fremstår som det reneste vrøvl. Litt pinlig at du selv tror du er så begavet i motsetning til absolutt alle andre som ikke deler din forkvaklede virkelighetsoppfatning.

Tenk så trist: S&P500 er ned 12% siden nyttår og 16% fra toppen i februar, DJIA er ned 16%, OSEBX og OBX er begge ned ca 20%.

Det verste er vel at fryktindeksen faller:
http://www.cboe.com/vix
Redigert 25.04.2020 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
Urquel9
25.04.2020 kl 12:44 584

Cogito, ergo sum.

Det er omtrent kun det de vise klarer å si for tiden: https://e24.no/norsk-oekonomi/i/Xg7x6m/ssb-tror-norsk-lavkonjunktur-vil-vare-i-flere-aar-det-er-braastopp

Veldig mye er med andre ord usikkert.

I respekten for religioner dras gjerne frasen: Enhver er salig i sin tro.

Når det meste ligger nede med brukket rygg pga virus og oljesmell, oppfører investorer seg som at dette blir en enkel V-formasjon, og hei hvor det går.

På tide å få av seg skylappene, and get the hell out of there.
Durham
27.04.2020 kl 15:11 496

https://stockcharts.com/public/1172710/tenpp/1


Mens vi opplever mye trafikk ved midtre trendlinje Graf 01 ivrer S&P 500 til å ta ut gapet ved 2900, kanskje også ved 3000. Men som vi ser bygges større negativ divergens oljeprisen og det bredere marked seg i mellom. Og markedet krasjer sannsynligvis ikke ut før gullprisen faller ut, eller gir tegn til det først. Gull er verdens ledende - oljen er det ikke som påvist siden 2004.
Redigert 27.04.2020 kl 15:17 Du må logge inn for å svare
Durham
01.05.2020 kl 11:40 392


Gullprisen virker til å ha falt ut av EW tellingen, stigende avsluttende diagonal og T konstruksjon. Alltid, alltid, alltid ha den store konstruksjonen av 1980-2000-2020 i hodet der enhver mindre konstruksjon innenfor kan plutselig nøytraliseres. Men, EW har dette til 700 dollar per ounce., 400 maybe. Kan nå være på vei.

Vi ser påvirkningen på oljeprisen der enhver mindre gullbevegelse indikerer. Har ikke helt vært slik siste dager der oljeprisen har gått sine ville veier, og som sto direkte påvirket av gullprisens voldsomme negativ divergens siden 2011, og hvor midlertidig oljebunn 2016 ikke sto på langt nær nok. Og hvor oljen da har korrigert oppad naturlig nok har gullet som kobber langt mer å falle hvor oljen derved har ingen sjans.

Påvirkningen ser vi også ved US futures, dog noe også her litt sent, men hvor også her markedet måtte ferdigstille egen stigende avsluttende diagonal. Fall under 2700 verifisere avsluttet EW(2).

Essensielt.

Som før - enhver bevegelse i gullprisen registreres, følges og justeres fortløpende etter.
Redigert 01.05.2020 kl 11:44 Du må logge inn for å svare
Durham
01.05.2020 kl 12:34 350


Om innlegget over har styringsrett kan det vises riktige å ha solgt i april. Altså før mai. Solgt i mai har historisk vist seg fortregende på investorer flest, for de har solgt før mai, før det antatte månedskaoset inntrer - men ikke sant, det har vist seg oftes at man best lar mai rulle før så å selge mot slutten av måneden før sommermånedene inntrer, og hvor markedet da-typisk selger ned. I år ser det dog foreløpige ut at ‘feilen’ nå stemmer og treffer markedet bedre - å ha solgt rett før.

I dette har det slått meg vi nærmer 6 mai. Og da tenke på flashkrasjet 6 mai 2010 som fortsatt, så langt jeg vet, kun mulig sto analysert gjennom T teori. Ble nysgjerrig på om det lå noen T konstruksjoner til advarsler fra datoen - tenkende nei og da eventuelt bare tilfeldigheter. Men så tenker man på 2018-2019-2020 - og med finjustering - 2000-2010-2020.

https://stockcharts.com/public/1172710/tenpp/2

Graf 07:

Se an 6 mai 2010. Vi vet toppen forut å være T teori bølge 4 á 27 april 2010. Vi vet bunnen etter, om jeg ikke tar helt feil, til å være bunnen av bølge 5 26 august 2010 (derved står ikke grafen nødvendigvis 100% korrekt i forhold til matchene datoer under). Men., fra flashkrasjet 6 mai til resesjonsbunnen 9 mars 2009 USA teller av 5 ruter (ca halvveis per rute). Teller man 5 ruter (halvveis, altså ved hver rutes midtpunkt) frem mot 2020 kommer man frem til enten avsluttende prisleier eller det motsatte ved topper. Det nærmer seg 6 mai 2020. Just saying.
Redigert 01.05.2020 kl 12:41 Du må logge inn for å svare
Durham
14.05.2020 kl 15:35 212

Mye optimisme på forsiden hvor det vises til billige aksjer, glimrende kjøpsmuligheter og hvor noen mener det heldige å ha kjøpt seg inn allerede ved denne utrolige muligheten. De kommer nå alle til å bli vasket ut. Dette er en global finansiell depresjon. Den Amerikanske administrasjonen så den ikke komme heller. Nekter for den også. Og alt skal tilbake som det var før uansett.

Mens gullprisen sitter litt høyre hvor oljeprisen gjorde det samme sto US futures i tenkeboksen. Men hvor råvarene gjorde seg irrelevant blir de samlende mørke skyer for meget og hvor futures ikke får det til. Vi ser an de faktiske forhold:

Volumoscillasjon: HS varslet det som kom. Undertegnedes analyser fra over 10 år siden varsler det som kommer.

Tillitsindeksen: 4 av 5 så langt som meget sannsynlig gir fallende tillit bølge 1 større skala.

Graf 01: T konstruksjon med antydning til dobbeltop ved oppstart og dobbeltopp nå ved avslutningen av EW(2). Mfi holdt seg i negativ leie. EW(3) beregnet til 1350 hvor bølge 1 av EW(3) etter all sannsynlighet dekker nederste gap men mulig bunnen så langt.

Graf 03: GLD slår stadig i taket og står fanget. Elliott Wave har dette fortsatt i kommende krasje. T konstruksjonen bryr seg ikke vitende hvor enden er. Kobber står med 4 før 5 fortsatt. Oljeprisen faller igjen og blir der lenger tross alle undertegnedes oljeprisanalyser siste 16 år nå står innfridd. Depresjonen befaler.

Graf 05: midtre trendlinje spilte sin rolle som analysert.

Graf 06: ja det kunne se ut som en progressiv opphenting fra bunnen så langt. Med 5 bølger og det hele. Men som analysert var det ikke det - korrektiv a,b,c med rar Charlie. (a,b,c,d,e,f,g).

Essensielt:

De globale markeder står igjen foran utvasking. Det blir enten verre enn de aller, aller fleste kunne forestille seg eller langt verre enn det.
Redigert 14.05.2020 kl 15:49 Du må logge inn for å svare
Durham
14.05.2020 kl 22:34 154


Farlig å avfeie verdens ledende sentiments indikator som irrelevant.
Durham
14.05.2020 kl 23:55 112


For å bevitne hvordan trådenes analyser har samstemt med historiske markedsbevegelser, og hvor å se dette ikke er noe nytt der teknisk analyse alltid sannsynliggjør fra tidligere markedsbevegelser kan man finne graf over Dow Jones Industriell Average - se perioden 1915-1932, tilsvarende oppløpet til september 1974, og perioden 1999 til 2020. Benjamin Graham forsto det ikke før bunnen var et faktum men skrev bok om det. Buffet ser det ikke helt der han ikke så det tidligere men føler det nok til å trekke kapitalen. Dyptgående TA med langtstrekkende historisk perspektiv er ikke for alle. Og vi vet historien ikke trenger å gjenta seg. Men vi har bevis det har den allerede gjort. Og prøv å ikke telle opphentingen 1915-2020 i 5 progressive EWs.

Holder ikke megafonen er det 1974 på gjensyn.
Redigert 15.05.2020 kl 00:07 Du må logge inn for å svare