Goodtech, interessant topp 20-liste...


den enes død den andres brød?

Goodtechs 20 største aksjonærer 01.04.2020
Antall aksjer Andel % Navn
2 109 189 9,22 Grieg Kapital AS
2 072 476 9,06 Holmen Industri AS
1 751 797 7,66 Westhawk AS
1 449 948 6,34 Fram Realinvest AS
1 050 000 4,59 Intertrade Shipping AS
1 017 397 4,45 Sundt AS
1 000 000 4,37 Magnus Tvenge
674 000 2,95 MP Pensjon PK
609 182 2,66 Verdane Capital VI K/S
551 523 2,41 Storhaugen Invest AS
500 000 2,19 Mikla Invest AS
485 933 2,12 Verdane Capital 2019 D AB
477 498 2,09 Part Invest AS
460 340 2,01 Haustkollholmen AS
400 000 1,75 Remis AS
373 241 1,63 Nordnet Bank AB (nom.)
350 000 1,53 Raymond Harland
320 000 1,40 Trollhaug Invest AS AS
306 400 1,34 FM Holding AS
300 000 1,31 Skandinaviska Enskilda Banken AB
16 258 924 71,07 Totalt 20 største aksjonærer
22 876 146 100,00 Totalt antall aksjer
Dennis
25.05.2020 kl 12:16 2660

Miljø
Goodtech leverer skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og prosessvann til kommunale og industrielle kunder. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassproduksjonsanlegg.

https://www.goodtech.no/nb-NO/environment/
Dennis
25.05.2020 kl 12:19 2661

Automatisering
Med lang erfaring fra de fleste bransjer og systemer kan vi velge den mest optimale tekniske løsningen for kundene. Med våre innovative automasjonsløsninger får din bedrift raskere avkastning gjennom økt effektivitet og konkurranseevne.

Vi konstruerer og leverer alt fra nøkkelferdige anlegg til ombygging og modernisering av eksisterende systemer. Vi har bred erfaring med automasjon innen mange områder, alt fra gruver og stålverk, papir- og massefabrikker til signalsystemer for infrastruktur, samt logistikkløsninger, produksjon og distribusjon av kraft og varme, samt olje og gass. Vi tar selvsagt også hånd om deres behov for drift, service og support.

Innen prosjektvirksomheten er vi fabrikatuavhengige, noe som gjør at vi alltid kan levere den beste automasjonsløsningen for kundene. Vår prosjektmodell er tilpasset en aktiv deltakelse fra kundene, noe som gir økt tilgjengelighet for våre oppdragsgivere når det gjelder produksjon og vedlikehold, men også raskere avkastning på investeringen.

https://www.goodtech.no/nb-NO/automation/
Dennis
25.05.2020 kl 12:21 2678

Industriteknikk
Vi leverer egenutviklede teknologier og kundetilpassede løsningen for automatisering av produksjon, materialhåndtering, lager og logistikk. Vi tar hånd om hele prosessen - fra forstudier og simuleringer til konstruksjon, installasjon, service og vedlikehold.

https://www.goodtech.no/nb-NO/industrial-technology/
Dennis
25.05.2020 kl 12:22 2675

Kraft
Goodtech er en ledende leverandør innen kraftsystem som tilbyr tjenester innenfor kraftforsyning, industri, olje og gass og fornybar energi. Det som gjør Goodtech unik, er vår kombinasjon av kompetanse, erfaring fra store prosjekter, og utbygging og drift av elektriske systemer.

https://www.goodtech.no/nb-NO/power/
Redigert 25.05.2020 kl 12:22 Du må logge inn for å svare
Dennis
25.05.2020 kl 12:25 2666

PRESSEMELDING - 20 MAI 2020 12:34

Goodtech bidrar til digitaliseringen av signalanleggene til Bane NOR
Facebook
LinkedIn
Twitter
Last ned som PDF
Goodtech har vunnet kontrakt med Bane NOR for bygging av 71 grensesnittskap for strømforsyning i forbindelse med at Bane NOR skal modernisere signalanlegget på hele Norges jernbane. Dagens utdaterte teknologi erstattes med ERTMS (European Rail Traffic Management System) - et nytt digitalt system for å styre togtrafikken som er felles for alle europeiske land. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Første jernbanestrekning som digitaliseres er Nordlandsbanen fra Grong til Bodø, som er omfattet av denne kontrakten. De forskjellige skapene skal stå i forbindelse med stasjoner, planoverganger, blokkposter, varsellamper og rasvarslingsanlegg.

Kontraktsverdien er i overkant av NOK 11 millioner og arbeidet påbegynnes umiddelbart med en stram tids- og leveringsplan.

Goodtech ble valgt som leverandør basert på kvalitet, gjennomføringsevne og pris.

-Goodtech er glad for å få muligheten til å bidra til digitaliseringen av norsk jernbane og ser frem til å ta fatt på arbeidet, sier Eric Staurset, konsernsjef i Goodtech.
Dennis
25.05.2020 kl 13:50 2633

Historikk


Mye har hendt siden starten i 1913. Vi har gått fra hest og kjerre og dampbåter til biler og romferger. Fra en tid uten datamaskiner, telefoner, TV og radio til et samfunn der vi alltid er på nett. Forretningsideen til Brødrene Alf og Thomas Snillsberg var den gang de etablerte Norsk Elektrisk kabelfabrikk at fremtiden ville bli elektrifisert, arbeidsprosesser ville bli automatisert og teknologien ville skape en enklere og bedre hverdag. Lite viste de vel at disse tankene er like levende i dag som det var den gang.

Selskapet har gjennom tiden hatt ulike strategiske satsingsområder, fra produksjon av elektriske kabler, til en periode å være et rendyrket selskap innenfor miljøteknologi. Fra midten av 2000-tallet ble det etablert en strategisk kjerne i automatisering og industriteknikk i tillegg til miljøteknologi som selskapet da var godt etablert innenfor.

I 2010 utvidet man virksomheten til også gjelde elektroinstallasjon og kraftprosjekter gjennom sammenslåingen med det svenske selskapet EIAB.

Gjennom de siste årene har man sett nødvendigheten av å ha en tydligere strategisk fokus på teknologi, og valgte å selge installasjonsvirksomheten i Sverige.

Goodtech er i dag en teknologileverandør innenfor automatisering, industriteknikk og miljøteknologi hvor man jobber med alt fra konsulentbaserte tjenester til totalentrepriser innenfor disse fagfeltene.

Fremtiden er både elektrisk og automatisert, og etter mer enn 100 år leverer vi fortsatt nytenkende teknologi for våre kunder. Vi hjelper med å gjøre arbeidsprosesser bedre, effektiviserer deres hverdag og bidrar til bærekraft uansett om det er innenfor industri, prosessleveranser eller miljøløsninger.

https://www.goodtech.no/nb-NO/about-goodtech/history/
bellx
25.05.2020 kl 14:58 2618

M.cap på ca.157 mill,gikk vel litt i pluss i q1,lyse fremtidsutsikter,ingen bobleprising her,kan godt bli den neste rakketten,hvem vet
Dennis
25.05.2020 kl 15:59 2602

Resultat for 1. kvartal 2020
Facebook
LinkedIn
Twitter
Last ned som PDF
God ordreinngang i kvartalet
Perioden var preget av redusert aktivitet og svakere marginer i enkelte regioner
Den nye virksomheten på Åland er fortsatt i oppbyggingsfasen og påvirker EBITDA negativt
Usikkerhet i markedet fremover og hos våre kunder grunnet Covid-19 utbruddet, men vi søker å tilpasse oss markedssituasjonen
Delårsrapport for 1. kvartal 2020 er vedlagt.

https://www.mynewsdesk.com/no/goodtech/pressreleases/resultat-for-1-kvartal-2020-2998603?utm_campaign=widget&utm_medium=widget&utm_source=www.goodtech.no
bellx
25.05.2020 kl 16:30 2586

Dette er jo et "grønt" selskap med solide kunder,komuner og lignende.Burde vel hatt en mye høyere prising,ikke har de så mye gjeld heller.
Dennis
26.05.2020 kl 08:32 2516

Konsernets utvikling
Driftsinntektene i 1. kvartal ble NOK 117,6 mill. mot
NOK 116,3 mill. i samme periode i fjor (+1,1%).
EBITDA for 1. kvartal ble NOK 3,0 mill. som gir en
EBITDA margin på 2,6% sammenlignet med
NOK 14,7 mill. og margin 12,6% i samme periode i
fjor.
Redusert aktivitet i perioden gir svakere marginer i
enkelte regioner i Norge i 1. kvartal. Vår
miljøvirksomhet på Åland er i god fremdrift etter
oppstarten i juni 2019, og har vunnet flere nye
kontrakter i kvartalet. Virksomheten er imidlertid
fortsatt i oppbyggingsfasen. Åland rapporterer en
omsetning på NOK 14,5 mill. og negativ EBITDA på
NOK 2,5 mill. i kvartalet.


Fremtidsutsikter
Goodtech er godt posisjonert i våre hovedmarkeder
som blant annet omfatter havbruk, metall, olje & gass,
prosessindustri og næringsmiddel. Oljeprisfallet vil
kunne påvirke utviklingen i enkelte regioner.
Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i markedet
generelt og hos våre kunder som følge av Covid-19
pandemien. Samtidig har dagens Covid-19 situasjon
belyst behovet for økt automatisering og digitalisering
hos våre kunder. Dette er Goodtech godt posisjonert
til å dra nytte av. Styret og ledelsen følger utviklingen
tett og gjør løpende tilpasninger så langt det er mulig.
Oppbyggingsfasen av den nye virksomheten på
Åland sammen med forventet lavere aktivitet i enkelte
regioner som følge av Covid-19 situasjonen, vil
påvirke EBITDA på kort sikt.
Med utgangspunkt i vår kjernevirksomhet innen
automatisering, industriell IT og robotisering er
Goodtech en attraktiv partner innen digitalisering og
industriell effektivitet.
Dennis
27.05.2020 kl 14:06 2465

Goodtech oppgraderer kundesentralene til Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme AS gir Goodtech fornyet tillit som leverandør for prosjektet «Oppgradering IKT kundesentraler». Kundesentralene er installert i kundens bygninger og er skillet mellom Fortums fjernvarmenett i Oslo og kundens eget vannbårne system.

Fortum Oslo Varme og Goodtech skal implementere et moderne, fleksibelt og enhetlig nytt kommunikasjonssystem mellom sentrale servere og komponenter ute i kundesentralene. Systemet har høy automasjonsgrad og fokus på nettverksikkerhet helt ut til endepunktene.

Goodtech skal sammen med Fortum Oslo Varme, realisere tre delprosjekter bestående av:

Utskifting av 300 regulatorskap i utvalgte kundesentraler.
Fornyelse av kommunikasjonsutstyr til 600 kundesentraler. Leveranse av Sentral Management Gateway og programvareverktøy for innsamling av data fra kundesentraler samt ivaretagelse av nettverksikkerhet. Kontrakten inneholder også en opsjon på rammeavtale for levering av valgt utstyr for et årlig behov av kommunikasjonsutstyr til nye kundesentraler.
Oppgradering av PLS-programvare i 520 utvalgte kundesentraler.
Goodtech har også ansvaret for den overordnede koordineringen mellom de ulike delprosjektene.

Goodtech ble valgt utfra totalt høyeste score på tildelingskriteriene pris, kvalitet og kompetanse.

– Gjennom en profesjonell anskaffelsesprosess leverte Goodtech godt på tildelingskriteriene. Goodtech er en verdifull samarbeidspartner og vi ser fram til et videre godt samarbeid for å modernisere og automatisere en viktig del av Norges største fjernvarmenett, uttaler Fortum Oslo Varmes direktør for produksjon, Jan Morten Trønnes.

– Vi er stolte over at Fortum Oslo Varme har valgt Goodtech som samarbeidspartner for å realisere et spennende moderniseringsprosjekt innenfor miljøvennlig fjernvarme, sier Eric Staurset, Konsernsjef i Goodtech.
bellx
08.06.2020 kl 15:21 2395

M.cap på 152 mill kan ha mye å gå på?

Utvilsomt mye å gå på ;)
Dennis
15.06.2020 kl 11:02 2250

Meldepliktig handel styret
Styreleder Stig Grimsgaard Andersen har den 8. juni 2020 kjøpt 70.000 aksjer i Goodtech ASA over Oslo Børs til kurs kr 6,8897 gjennom sitt heleide selskap Acumulus AS.

Etter dette eier Stig Grimsgaard Andersen, sammen med nærstående og kontrollerte selskaper, 121 956 aksjer i Goodtech ASA.

Styremedlem Karl-Erik Staubo har den 8. juni 2020 kjøpt 70.000 aksjer i Goodtech ASA til kurs kr 6,8897 gjennom sitt heleide selskap KES AS.

Etter dette eier Karl-Erik Staubo, sammen med nærstående og kontrollerte selskaper, 105 000 aksjer i Goodtech ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 4-2 og §5-12
Dennis
16.06.2020 kl 15:04 2180

Greve Biogass
Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass)
Goodtech har levert biogassdelen i ”Den Magiske Fabrikken” som VEAS kaller sitt nye biogassanlegg i Vestfold. Anlegget hos Greve Biogass er spesiell ettersom oppvarmingen skjer via varmepumper. Greve Biogass skiver blant annet følgende på sin hjemmeside:

Ved å bruke husdyrgjødsel og matavfall i Den Magiske Fabrikken, bidrar man til betydelig reduksjon i klimautslipp i landbruket, samt at det i tillegg til klimavennlig biogass produseres verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Samarbeidet med landbruket er unikt. Det har gitt anlegget status og støtte som nasjonal biogasspilot. Landbruks- og Matminister Listhaug kom i november på besøk for å studere dette nærmere. Anlegget har status som nasjonalt pilotanlegg, nettopp pga denne integreringen med landbruket. I Vestfold vil Den Magiske Fabrikken allerede i 2016 nå regjeringens målsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal brukes til biogassproduksjon innen 2020.

Goodtech har levert biogassanlegg i mer enn 10 år over hele Norden.
bellx
16.06.2020 kl 16:39 2137

Et "grønt"selskap med lite gjeld som går i pluss og har m.cap på 150 Mill.er spennende. De har jo vært på børs i mer enn 25år.Kan fort gå noen 10 talls % hvis flere får øynene opp for denne.Ihverfall ingen boble som så mange andre selskaper på ose.

Ja, Goodtech har «check» på alle kriterier for et rendyrket ESG selskap. Bare spinoff selskapet på Åland kan være verdt mer enn hele mc. I tillegg er de blitt veldig gode innen automatisering/robotisering/digitalisering. Ikke så rent lite attention på den delen i markedet heller. Innsidekjøp nettopp borger vel for at ledelsen også har god tro. 150 mill i mc er en vits. Det kommer en reprising her.
Dennis
25.06.2020 kl 17:52 1995

Slutt på gambling i aksjer med høy gjeld og lite inntjening, tips se på Goodtech.

Bruker litt av fortjenesten i NEL på Goodtech nå, ser ikke så mye annet som er like spennende. Veldig lavt priset. Innsidekjøp, ny og mer spennende styresammensetning, og en aksjonærliste med noen velkjente navn som tidligere har vist god teft for investeringer. Goodtech ligger potent og venter på en nyhet pluss/minus kr 7. Det er ikke lenge siden den var kr 9 intradag. Reprisingen i Goodtech kan gå kjapt i tosifret. Underanalysert, upopulær og underpriset. De 3 u`ene kan brått bli borte.


Goodtechs 20 største aksjonærer 01.07.2020
Antall aksjer Andel % Navn
2 109 189 9,22 Grieg Kapital AS
2 072 476 9,06 Holmen Industri AS
1 785 365 7,80 Westhawk AS
1 449 948 6,34 Fram Realinvest AS
1 050 000 4,59 Intertrade Shipping AS
1 017 397 4,45 Sundt AS
1 000 000 4,37 Magnus Tvenge
674 000 2,95 MP Pensjon PK
555 830 2,43 Verdane Capital VI K/S
551 523 2,41 Storhaugen Invest AS
485 933 2,12 Verdane Capital 2019 D AB
460 340 2,01 Haustkollholmen AS
439 725 1,92 Mikla Invest AS
408 506 1,79 Part Invest AS
400 000 1,75 Remis AS
350 000 1,53 Raymond Harland
320 000 1,40 Trollhaug Invest AS
306 400 1,34 FM Holding AS
300 000 1,31 Skandinaviska Enskilda Banken AB
262 162 1,15 Nordnet Bank AB (nom.)
15 998 794 69,94 Totalt 20 største aksjonærer
22 876 146 100,00 Totalt antall aksjerGoodtech's 20 largest shareholders as of 01.07.2020
No of shares Share % Name
2 109 189 9,22 Grieg Kapital AS
2 072 476 9,06 Holmen Industri AS
1 785 365 7,80 Westhawk AS
1 449 948 6,34 Fram Realinvest AS
1 050 000 4,59 Intertrade Shipping AS
1 017 397 4,45 Sundt AS
1 000 000 4,37 Magnus Tvenge
674 000 2,95 MP Pensjon PK
555 830 2,43 Verdane Capital VI K/S
551 523 2,41 Storhaugen Invest AS
485 933 2,12 Verdane Capital 2019 D AB
460 340 2,01 Haustkollholmen AS
439 725 1,92 Mikla Invest AS
408 506 1,79 Part Invest AS
400 000 1,75 Remis AS
350 000 1,53 Raymond Harland
320 000 1,40 Trollhaug Invest AS
306 400 1,34 FM Holding AS
300 000 1,31 Skandinaviska Enskilda Banken AB
262 162 1,15 Nordnet Bank AB (nom.)
15 998 794 69,94 Totalt 20 largest shareholders
22 876 146 100,00 Totalt number of shares
Redigert 04.08.2020 kl 13:20 Du må logge inn for å svare
bellx
21.08.2020 kl 13:46 1286

Er det ikke litt rart at et"grønt"selskap med lite gjeld som leverer litt overskudd og er priset til 150mill skal falle så mye?Burde ihvertfall steget nå da de har blitt kvitt en udugelig toppsjef.Dette skjedde i kitron også da bredesen gikk.Da ble det fart i kursen etterhvert.Det samme kan skje her?Venter på flere innsidekjøp.

Goodtechs 20 største aksjonærer 03.09.2020
Antall aksjer Andel % Navn
2 109 189 9,22 Grieg Kapital AS
2 072 476 9,06 Holmen Industri AS
1 812 770 7,92 Westhawk AS
1 449 948 6,34 Fram Realinvest AS
1 050 000 4,59 Intertrade Shipping AS
1 017 397 4,45 Sundt AS
1 000 000 4,37 Magnus Tvenge
674 000 2,95 MP Pensjon PK
551 523 2,41 Storhaugen Invest AS
477 401 2,09 Verdane Capital 2019 D AB
473 182 2,07 Verdane Capital VI K/S
460 340 2,01 Haustkollholmen AS
400 000 1,75 Remis AS
396 582 1,73 Mikla Invest AS
376 090 1,64 Part Invest AS
350 000 1,53 Raymond Harland
335 000 1,46 Corporate Investment Consulting AS
320 000 1,40 Trollhaug Invest AS
306 400 1,34 FM Holding AS
300 000 1,31 Skandinaviska Enskilda Banken AB
15 932 298 69,65 Totalt 20 største aksjonærer
22 876 146 100,00 Totalt antall aksjer

Hva er det som skjer i Goodtech om dagen? Innsidekjøpene er selvsagt et kjøpssignal, men disse svingningene har vi ikke sett før.
Kommer det én kursdrivende nyhet av størrelse så går det mellom 25-40 pst. Den er bristeferdig av forventninger.

https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/GOD.OSE/overview
bellx
14.09.2020 kl 19:08 827

At et selskap som er såpass"grønt" (se hjemmesiden) skal prises til 160 Mill når man ser prisingen på ose.Har 300 ansatte og går med overskudd.Er så lite likvid at tipper de vil ta det av børs.Kanskje et oppkjøpsfond kommer på banen??Ser mange av de leter etter grønne ting. Kursen kan fort gå mye.Jeg har kjøpt aksjer og tror på oppgang selv om det er en beskjeden post.
Rockall
14.09.2020 kl 19:53 802

Ja, her er det vel RENSETEKNOLOGI.

Det er visst veldig IN på børsen for tida, hva..?

Ha en GOD kveld..:-)
Rockall
14.09.2020 kl 20:13 785

Har du kanskje sett andre lite likvide aksjer der omsetningen har økt voldsomt, eller..? Sjekk ut noen grafer. Ta MGN f.eks.
Fevang
14.09.2020 kl 20:33 759

Aksjen har gjort noen forsøk på å bryte opp tidligere også, men blitt solgt rett ned igjen til under kr 7,00.

Men det kan jo være at den kan etablere seg på et høyere nivå snart. Jeg har noen aksjer i selskapet og har ingen planer om å selge dem siden jeg synes aksjen virker underpriset.
bellx
14.09.2020 kl 21:08 720

Rockall: Ja,renseteknologi for drikkevann, avløpsbehandling, energigjenvinning, biogassanlegg,kraftverk og mange flere bra ting som er aktuelle.Gå til hjemmesiden og se under løsninger. Har sett på mgn,litt friskt priset for meg men kan sikkert stige mer for det ?
Rockall
14.09.2020 kl 21:37 693

MGN og flere andre innen grønt / typisk ESG er friskt priset, meget friskt priset. Da vil kanskje den typen investorer prøve å oppdage det uoppdagede før det blir oppdaget...

"Rockall skriver; MGN og flere andre innen grønt / typisk ESG er friskt priset, meget friskt priset. Da vil kanskje den typen investorer prøve å oppdage det uoppdagede før det blir oppdaget..."

Er det det som skjer nå?

bellx
15.09.2020 kl 09:26 559

Ingen bør selge billig her,ikke lett å få tak i mye uten å drive opp kursen.
Fevang
15.09.2020 kl 12:33 521

Jaja - ned over 5% nå og på vei under kr 7,00 enda en gang?

Innsidekjøpene hjelper dessverre lite ser det ut til.
bellx
15.09.2020 kl 12:44 502

Tviler på det? m.cap under 170mill er lavt for et grønt selskap som dette.Tipper de får inn ny sjef som skal få frem verdiene.hadde aldri solgt nå.
Fevang
15.09.2020 kl 13:34 466

Ser ut til at du ikke behøver å tvile så lenge. Dessverre.

Knapt nok kjøpere over kr 7,00 nå....
bellx
15.09.2020 kl 13:41 457

Ikke under enda,det er von i hangande snøre? Får trøste meg med kitron og veidekke..
bellx
15.09.2020 kl 15:19 414

Noen klarer å lokke ut billige aksjer da mange er leie og hiver ut. Tror ikke det er smart.Bra volum de siste dagene til god å være.
Fevang
15.09.2020 kl 15:27 403

Jeg kjøpte litt flere på 7,35. Så får vi se om det var lurt.

Fint teknisk kjøpssignal hvis den etablerer seg godt over kr 7,00.

Enig i at det er noen som har blitt lei og kaster ut. Gikk en ganske stor post på kr 7,30 i alle fall.

TA ser nå helt gull ut, alle hull er tettet i bunnen.

Noe er tydeligvis på gang. Det forsterkes av innsidekjøpene.

https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/GOD.OSE/overview