PHO-Hva var viktig ved Q 2-18?


Vi har lagt Q-2 bak oss og har allerede begynt å se frem til Q-3. De fleste hadde små forventninger til Q-2, men møtet ble likevel en seanse med mange positive vibber.
Mange av oss møtte Ambaw Bellete for første gang og han styket vår optimisme med utsagn som:" I am very bullish on our pipeline" . Videre forklarte han at det letteste var å få kundene interesserte i produktet. Den største utfordringen lå i centrenes forskjellige budsjettsykler hvor penger til innkjøp var utfordringen. Her forklarte Bellete at de også jobbet med strategier for å avhjelpe dette problemet ved at leasing, leie og også andre strategier ble diskutert. Jeg regner med at denne utfordringen fordamper etterhvert når det blir helt tydelig at BLC Cysview blir en "må ha" ting. Bellete fortalte videre at det ville komme mer dokumentasjon på hvordan BLC Cysview vil redusere kostnadene for samfunnet. Den voksende interessen for BLC Cysview ble videre dokumentert med fantom vekst på 60 % i USA. Så valgte også Dahl å dele ut en karmell ved å fokusere på den strategiske posisjonen selskapet nå hadde fått ved å ha etablert en godt grunnlag i blærekreft markedet. De var i diskusjoner om ting som vi aksjonærer skulle få se det første lille skrittet til om ikke lenge. Det ser vi frem til å høre mer om. Noen av dere andre plukket kanskje opp annet som dere festet dere særlig ved. I så tilfelle er det bare å dele. Min konklusjon er at ferden mot mitt kursmål har startet.
Redigert 22.08.2018 kl 20:20 Du må logge inn for å svare
focuss
22.08.2018 kl 20:32 3678

Og så var det viktig at Bellete tegnet ett bilde av at anvendelse av Cysview ville bli større enn hva vi har lagt til grunn. Vi har tidligere lagt til grunn 2 anvendelser. TURBT (operasjon) og surveillance ( oppfølging). Disse anvendelsene utgjør et marked på 15 mrd nok. Bellete snakket nå om 4 anvendelser. Den ene av de nye anvendelsene var ved initiell diagnose, Skulle tro dette markedet må være svært stort. Den fjerde anvendelsen tror jeg ingen fikk skikkelig tak på hva egentlig var.
ITinvest
22.08.2018 kl 20:37 3648

hei ett praktisk spørmål, hvor pleier selskapet og ha kartals presantasjonene, jeg møter på q3
focuss
22.08.2018 kl 20:43 3626

IT invest.
Jeg synes det er veldig hyggelig at du som så positiv IT mann har hevet deg på PHO og ikke minst at du vil stille på Q3. Hvor PHO holder presentasjoner koster det ikke deg som IT mann en kalori å finne ut av :-)
focuss
22.08.2018 kl 20:56 3599

Videre forklarte Bellete at Karl Storz nå så på urologi som et viktig vekstområde. En konsekvens av dette er at de de nå har en egen urologi organisasjon med 60 mennesker. Dette i motsetning til tidligere hvor kompetansen var fordelt litt rundt omkring.

focuss

Der er betryggende at stortz satser på urologi som stort vekstområde.
Det kan trengs med en stor og økende etterspørsel av fexiscope, spesielt fra USA, men også etter hvert økende i Canada, Australia og NEW Zealand.

Og selvfølgelig gamle markeder i Europa.
Redigert 22.08.2018 kl 21:10 Du må logge inn for å svare

Har ikke hørt på webcasten før i kveld, og det jeg likte spesielt godt var det Bellete forklarte med John Hopkins som eksempel.
Han sa at John Hopkins Hospital Hospital, en MSA i Whashington DC, var et av stedene Photocure hadde satset hardt på. Og som resultat av det, etterspørsel fra kunder og klinisk dokuemntasjon, hadde sykehus rundt omkring i området Washingthon-Baltimore mistet kunder til John Hopkins, som igjen hadde ført til at 11 sykehus i det området hadde kjøpt BLC-utstyr. Det var et par andre slike område; Los Angeles, Chicago hvor de hadde tydeligvis samme "saksgang", og Bellete sa at som resultat så hadde de en markedspenetrasjon i de områdene på 20% til 30%. Jeg vil gjette på at de er på 30% i Washington-Baltimore som hittil det mest suksessfulle.
Uansett, det viser at strategien om å fokusere på top 25 MSA er korrekt. Og iom at vi fortsatt er i vekst, og vet hvordan det er i Tysklnad (40%) og Danmark (70%) så er det riemlig å tro at nevnte områder vil kunne oppnå samme penetrasjon.
Og da er jeg sikker på at når de på litt sikt kan klare 40-70% i TURBT i noen områder så kan de klare de t i andre. Og dernest er det ikke utenkelig at de også kan klare det for surveilance.
Jeg fikk også en forståelse av at det var utplassering av scope som var flaskehaslsen, så når dette nå tydeligvis løsner så er det en garanti for suksess.
Nest viktigste issue var reimbursement, og det er jo godt på plass nå, og 100% fra 1.1.2019, det dedikert koding.

Begynner mer og mer å ligne på en no-brainer og cash cow dette her.

focuss: Når du sier at Bellete snakket om 4 anvendelser, mener du 13:55 ut i videoen fra Q2-presentasjonen hvor han sier noe sånt som «so for every one OR setting procedure, there is a potential to have four different procedures in the surveillance setting»? Min tolkning av dette utsagnet er at det er en kommentar til setningen som kommer rett før hvor han sier at det er 300000+ prosedyrer i TURBT og 1200000 prosedyrer i surveillance. Altså at markedet er fire ganger større for surveillance enn TURBT.


Enig med deg docmartin, det er slik jeg også oppfatter det. Uansett, etter å ha sett webpresentasjonen selv fikk jeg om mulig en enda bedre magefølelse med dette caset. Bare tenk, Bellete sier jo her at det nå åpnes opp mulighet for å bruke BLC / Cysview også i Outpatient setting (Pre diagnosis). Det må jo bety et kjempestort marked i seg selv for det er jo sikkert mange som kommer inn med mistanke om kreft der symptomene viser seg (etter cystoskopi) å skyldes andre årsaker. Deretter kommer Turbt og Surveillance der kreft er påvist, som utgjør en markedsverdi på henholdsvis 130 mill usd (Turbt) og 540 mill usd (surveillance) innen de top 25 MSA sykehusene alene.. Dette markedet satser de skikkelig på nå fremover.

Snøffelen
Enig i din vurdering. Synes som om PHO har lagt en meget effektiv strategi for sitt gjennombrudd i USA ved å satse på å få etablert seg i de 25 største MSA og ta det videre derifra. Når man får så god respons som de i realiteten har fått i Washington så er der all grunn til å være optimistiske på selskapets vegne.
De har FDA i ryggen, de har på plass gode refusjonsordninger og ikke minst et BLC som overgår andre prosedyrer med meget god margin. Når behandlere og pasienter i MSA blir så entusiastiske etter å ha blitt familiær med BLC, så er jeg ikke overrasket over at pasienter sommfør høre om dette ber om å bli undersøkt/ behandlet med denne prosedyren. Derved har ikke andre sykehus noe valg, dersommde da ikke vil miste inntektene de tidligere hadde av blærekreftpasienter.

Å høre Bellete på presentasjonen var som å høre en god gammeldags vekkelsespredikant på Vestlandet. Det blir vanskelig å ikke la seg omvende av det glade budskapet.

Ha en god børsdag!

At Photocure allerede er på 30% i 1 MSA allerede og rundt 20% på et par 3 andre sier en hel del om at utviklingen definitivt går i riktig retning, og ikke minst måten Bellete beskrev hvordan dette hadde skjedd på:
John Hopkins Hospital i MSA Washingthon-Baltimore hadde "stjålet" masse blærekreftpasienter fra sykehusene rundt dem, slik at 11 sykehus i MSA Washingthon Baltimore nå har kjøpt BLC-scop og bruker Cysview. Og viktigere, dette har ført til at TURBT-penetrasjonen her er nå på 30%, og helt sikkert økende. Samme historier tydeligvis for Chicago, Los Angelse og en til, hvor mitt inntrykk var at de lå på TURBT 20%.

Det ble også stilt spørsmål på webcasten om Storz kjørte på for å få utplassert scope. Svaret fra Bellete på det var veldig oppmuntrende, "it is the other way around". Dvs det er etterspørselen etter Cysview som driver utplassering av scope, derfor er den akselererende økningen i utplassering av scope svært gledelig.

Det er god grunn til å tro at 20% markedspenetrasjon i top25 MSA for TURB er et forsiktig mål, men det er det som er guidet pt. Husk at 20% i 25 top MSA gir 26m$ i inntekter til Photocure, så guidingen til Photocure på 20 til 25mUSD innbærer mellom 15% og 20% penetrasjon, i TURBT, og 0% i surveliance.

Husk at analysen til Edison også sier 344mNOK i peak sales. Trekker man fra dagens salg i Norden og Europa er man på nivå med 20-25 mUSD, som peak sales!

Er det virkelig noen som tror at man ikke klarer bedre enn det?? De er trolig allerede 50% over det i flere MSAer alllerede, med 30% TURBT.
No surveilance taken into the equation!!

Det er virkelig null nedside og en fantastisk oppside i Photocure pt. Jeg har god tro på at vi passerer Hanssons kursmål på 250-300 kroner innen 2 år.
Så tar vi det derfra :o)

Snøffelen

Helt enig, dette ser veldig lovende ut!

Kan kanskje bli bra...når bare aksjonærene fra top50 er byttet ut. Fra den lista selges det kontinuerlig, og småløkene kjøper villig vekk.
23.08.2018 kl 09:35 2979

sukk, tolmodighet til q3, men plutselig kommer noe annet ut av hatten .
pyrrhos
23.08.2018 kl 09:59 2918

Etter Q2 har Photocure lagt ut 6-7 nye stillings annonser. Dette er også en bekreftelse på at de ser at dette går rett veg og at de bygger opp salgsorganisasjonen i flere områder i USA. I tillegg har de en annonse for Chemical Director i Norge. Kan ikke av oppgavebeskrivelsen se at blære kreft er nevnt spesielt og at det kreves erfaring fra regulatorisk arbeid. Er dette oppgaver innenfor kjente produktområder eller er dette for å dekke nye oppgaver/prosjekter ?
focuss
23.08.2018 kl 10:13 2885

Mulig de vil sette i gang kliniske studier innenfor tykktarmskreft. Både PHO og Karl Storz har gjort en del arbeid med dette tidligere og så langt jeg har forstått så vet de at det funker
Jadaok
23.08.2018 kl 10:55 2817

Jeg skjønner ikke den referansen enkelte av dere har til tykktarmkreft, når de akkurat har endret navn til "the bladder cancer company". Det må jo være noe inne blærekreft som eventuelt er på trappene...

Hvis man feks sjekker side 10 av 18 i denne kvartalsrapporten

https://photocure.com/globalassets/investor-relations/presentations/2016-pres/pho-1q-2016-pres-final-distr.pdf

Så regner jeg med at mange har sett denne trekanten før.

TURBT-marked i US=250 000, EU=300 000, Norden=25 000
Surveilance-procedures flex : US=1 200 000, EU, 750 000 Nordic= 60 000
First didiagnostic flex initial screening: EU/US>5 000 000

Mao er det svært sannsynlig at Photocure nå tenker markedet på 5 000 000 i EU+US med initial scrreening, og da trolig US markedet antatt til 2 500 000, eller mer enn det dobbelte av surveilance.

Det spennende var at Bellete antydet at de var i noen samtaler. Om det er med Storz eller noen annen måte å angripe dette markedet på aner jeg selvsagt ikke, men det er oppkagt at momentet i TURB, den vellykkede lanseringen i surveilance og den svært gode kliniske dokumentasjonen har gitt et moment som tilsier at initial screening er moden for å atakeres.

Kan sikkert være lurt å høre over akkurat den delen av webcasten Bellete snakker om dette en gang til , og ha initial screening i bakhodet.
focuss
23.08.2018 kl 11:43 2732

Snøffelen
Slik jeg oppfatter screening så er det tilbud til en hel gruppe hvor det ikke nødvendigvis foreligger mistanke om kreft, som mamografi for kvinner.

Med initiel diagnose så tenker jeg på folk som kommer til lege med symptomer og de får en BLC Cysview undersøkelse for avklaring og før TURBT

Antar en slik prosedyre vil være minst dobbelte av Turbt og bidra med å øke markedet fra ca 15 til ca 24 milliarder.

En generell screening av utsatte grupper tror jeg vil trenge et politisk vedtak. Men selvfølgelig så kan jo folk be om det på eget initiativ.

Initial screening kan være være første trinn i en diagnoseprosess og ikke en generell screening av hele befolkningen. Jeg tolket Bellete slik, at dette var anvendelse av Cysview i diagnoseprosessen, i tillegg til de andre prosedyrene.
focuss
23.08.2018 kl 12:36 2631

Flottesen
Ikke hele befolkningen men f.eks menn over 60 uten spesielle symptomer. Initiel diagnose, folk som kommer til lege med symtomer. Jeg mener det er det siste Bellete mener. Det kan kanskje bli en million prosedyrer mens screening av grupper kan vel bli 5 millioner prosedyrer.
Redigert 23.08.2018 kl 12:40 Du må logge inn for å svare
ruda
23.08.2018 kl 12:48 2606

Potensialet er enormt, og bare noen 10 % av dette slår til vil vi få en dobling

focuss
"Slik jeg oppfatter screening så er det tilbud til en hel gruppe hvor det ikke nødvendigvis foreligger mistanke om kreft, som mamografi for kvinner."

Tror nok lista legges høyt for slik screening når prislappen tross alt vil være svært høy - mange ganger det mamografi for kvinner koster. Mulig at man i teorien kan tenke seg et topris-system med lav pris for screening for friske folk og vanlig pris for alt det andre.

Men dersom screening er en slik gruppe av personer som ikke hittil har hatt symptomer, hva er det man da kaller gruppen av pasienter som har hatt kreftsymptomer, blitt friske og som deretter må undersøkes hver 2-3 måned livet ut? Her må det også være et gedigent antall undersøkelser.


Focuss

Enig med din tolkning her Focuss. Det er trolig initial diagnosis det er snakk om, ikke screening av hele/deler av befolkningen, slik vi i norsk helsevesen bruker begrepet. Det er klart at Initial diagnosis vil være et større marked enn Turbt, da en del pasienter vil ha andre årsaker enn kreft til sine blære symptomer. Alle som har symptomer på blærekreft må cystoskoperes og gjennom den kverna der. De som får påvist kreft blir sendt videre til Turbt og så surveillance. De som ikke hadde kreft som årsak til sine symptomer blir fulgt opp på andre måter i forhold til sin diagnose. Det interessante her slik jeg ser det er det markedspotensialet som ligger i nettopp antall pasienter som skal gjennom BLC cysview undersøkelse for Initial diagnosis. Og etterhvert som flere og flere klinikker begynner å bruke denne metoden og har dette utstyret, så vil det bli naturlig for dem å bruke det nettopp til å stille første diagnose også.

Londonmannen

Det er vel dette som går under surveillance slik jeg forstår det.

Allislost
Ja, det er slik jeg forstår det som Bellete presenterte på Q2. Men her er det tydeligvis forskjellige forståelser av hva screening dekker.
liang
23.08.2018 kl 17:36 2235

Skal barna våre (tenåringer) drive med aksjer (såkalte spekulative)?
Kånå ser på meg med lyn i øynene.....klart , de kan jo bli "spillegalne" :)

Tror kanskje de ikke blir særlig lykkeligere men de får se hvordan den virkelige verden fungerer.
Sannelig om jeg vet , hva mener dere?