Når banken sier stopp:


https://www.schalapartners.no/annonse/70190220

Rammetillatelse 15.09.1993
Igangsettingstillatelse 15.09.1993
Tatt i bruk 15.09.1993

Det finnes ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen i kommunens arkiv.

Huset kan ikke rives.