Nano DnB 110 kr. Kursmål


Nordic Nanovector (Pharm. & Biotechnology, Norway)
Recommendation: Buy
Price target: NOK 110.00


PARADIGME on track

Nordic Nanovector reported its Q2 operating results on 22 August, and the loss of cNOK85m was broadly in line with our forecast of cNOK87m. As of 21 August the company had 41 sites across 13 countries open for enrolment in the PARADIGME trial, in line with our expectations. No US sites have yet opened but they are expected to do so within a month. We reiterate our BUY and NOK110 target price.

Earnings (loss) in line with expectations. The company reported an operating loss of cNOK85m (we forecast cNOK-87m). At quarter-end it had cNOK570m of cash on the balance sheet, slightly more than our cNOK555m forecast. In the report, the company reiterated it had enough funds to get it through the most important event in the upcoming years (data read-out from PARADIGME trial in H1 2020e).

Positive update on PARADIGME. The company said in June the first patient in the trial had been dosed and at its Q2 results presentation it said that 41 centres across 13 countries were open and enrolling patients. The target is c80–85 centres globally in the trial. The first US centre is expected by the company to be open within a month.

New CEO enters the stage. In June, the company said it had appointed Mr Eduardo Bravo as its new CEO. The Q2 report was his first large presentation to the market and we believe he gave a competent and solid first impression (despite being only six weeks in to the job). In our view, the company needs to continue to communicate more effectively than in the past, and we believe the Q2 report was a clear step in the right direction.

We believe the next important catalyst will be the ASH meeting in December, at which we expect the company to present full data from the LYMRIT 37-01 trial; and we are eager to see the results concerning the duration of response. We believe the overall ORR and CR levels will be in line with previous results but the DoR should see a clear improvement with a longer follow-up.

BUY and NOK110 target price reiterated. There was no data in the report or the company’s comments that prompted us to change our view on the stock or the prospects.
Redigert 21.01.2021 kl 08:10 Du må logge inn for å svare
focuss
24.08.2018 kl 15:24 5945

Med DOR som et surrogatendepunkt er det vel ikke så greit å droppe en dose tidlig.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Merlin
24.08.2018 kl 15:29 5910

Seamless focuss. Du forstår enda ikke at det betyr fleksibilitet til løpende å kunne gjøre beste valg? Om 20/100 viser desidert bedre CR/ORR enn 15/40 er nok ORR tilstrekkelig surrogatendepunkt til å ta avgjørelser.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Merlin
24.08.2018 kl 15:32 5893

Det er også godt mulig det foreligger støtte for 20/100 når man ser på predoseringsvalgene på 100 mg/m2 i DLBCL. Neppe et tilfeldig valg!
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Merlin
24.08.2018 kl 15:38 6096

Vi har tidligere sett bedre og bedre resultater over tid for 15/40 forsøkene i Lymrit 37-01. 6 mndrs. avlesningene kom som kjent overraskende sterkt ut i forhold til 3 mndrs avlesningene. Vi bør kunne regne med ytterligere sterkere 15/40 resultater ved 9 og 12 mndrs. avlesningene. Forhåpentligvis blir 20/100 enda bedre.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Merlin
24.08.2018 kl 15:39 6091

Og din begrunnelse?
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
focuss
24.08.2018 kl 15:53 6047

Kan ikke se at Nano på noe tidspunkt har kommunisert noe slikt til markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Merlin
24.08.2018 kl 16:00 6022

Det hadde altså heller ikke Algeta. Les gjerne det jeg har skrevet litt bedre.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Merlin
24.08.2018 kl 16:45 5943

Lisa nevnte for øvrig på spørsmål i 2Q18 at Nano løpende jobber for muligheten til å få BTD - Breakthrough Therapy Designation og dermed CMA basert på Lymrit 37-01 dataene.

I og med at grunnforutsetningene for økt mDOR øker kraftig, siden mange av pasientene bare hadde vært i behandling over 5 mndr. kortere enn mDOR, bør vi se en kraftig økning. Siden DOR er et av surrogatkriteriene øker altså mulighetene for BTD basert på Lymrit 37-01 på de siste 6 mndr. fra siste rapportering av DOR.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
focuss
24.08.2018 kl 16:47 5934

Joda, det gjorde hun, men det har ingenting med seamless å gjøre.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Merlin
24.08.2018 kl 16:50 5830

Så fint!
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

hvis jeg ikke husker feil så regne jeg at pengebingen til NANO blir tom i H1 2019, så ny emisjon kommer mest sannsynlig i Q1 2019

Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
focuss
24.08.2018 kl 17:56 5757

At vi får økning i DOR er en selvfølge. Ellers må tiden gå bakover.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Selskapets kontantbeholdning er forventet å være tilstrekkelig frem til de
kliniske dataene for PARADIGME-studien foreligger i første halvår 2020.

Vi får se når tid kassen er tom...
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Med dagens bevegelse i PCIB og Nano kan vi trygt si at denne bransjen er liten og kan lett manipuleres av 2-3 investorer. Du trenger 10 milioner kr hver og du kan nærmest bestemme hvilken retning du ønsker at aksjen skal svinge.

Da kan man tenke seg hva større hus kan få til i Nano, om dem vil.

Fallet i Nano fra 68 til 62 i forkant kan også være pga. emisjon i PCIB.
Noen vet alltid noe mer enn andre.

God helg
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Kongen
24.08.2018 kl 19:56 5623

Hva tror dere at mDOR vil være ved ash?
Hva fikk vi presentert sist? 12-15 måneder? Og gitt at siste pasienter ble inkludert i nov/des 17 kanskje, så har disse maks en DOR på mellom 6-9 måneder avhengig av når de har blitt lest av sist. Men mest sansynlig i disse dager da de skal sende avgårde abstractet straks eller har gjort allerede.
Tror dere vi kan bli presentert en mDOR rundt 17-20 måneder ved ASH? Eller tror dere mer/mindre? Begrunn gjerne hvorfor:)
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Merlin
24.08.2018 kl 20:29 5532

My69Toy skrev Innlegget er slettet
Dette er en Nano-tråd. Jeg har svart videre på Photocuretråden.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
My69Toy
24.08.2018 kl 20:30 5525

Sorry ... ser det nå
Liten telefon og 5 tommeltotta
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Merlin
24.08.2018 kl 20:39 5483

mDOR var 13,3 mdr. ved ASH des 2017. I juni/juli i år ble det foretatt ytterligere 6 mndrs. avlesninger. mDOR kan dermed muligens komme opp i 19,5 mndr. om alle med respons fortsetter og ingen nye plutselig får respons fra dem som er behandlet. Men si det blir en økning på i gj.sn. 3 mndr. slik at mDOR kommer ut på 16,5 mndr. Og lengste mDOR iNHL CR pasienter vil nok også øke fra 20,5 mndr. Betalutin har beste DOR innen 3FL og det kan fort gi BTD. Oppgaver blir jo sendt FDA uavhengig av offentliggjøringen på ASH.

Hvis tallene fra Lymrit 37-01 var ferdig analysert allerede i august, kan Nano få BTD og betinget markedsadgang for 3FL allerede i oktober!

FDA will respond to breakthrough therapy designation requests within 60 days of receipt of the request.
https://www.fda.gov/regulatoryinformation/lawsenforcedbyfda/significantamendmentstothefdcact/fdasia/ucm341027.htm

Median DoR ASH des 2017
All iNHL patients 13.3m
iNHL CR patients 20.5m
All FL patients with 40/15 13.3m
FL CR patients with 40/15 22.9m

http://www.nordicnanovector.com/sites/default/files/ASH%202017%20Investors%20Deck%20-%20Nordic%20Nanovector%20ASA.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
24.08.2018 kl 22:31 5364

Nano med 85 mill forbruk i kvartalet har cash for 1,5 år frem i tid.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
TyrionIV
25.08.2018 kl 03:19 5221

Enig med Merlin at Lymrit 37-01 kan gi grunnlag for BTD (og Prime i Europa).
Jeg tror det blir et spørsmål om når Lisa synes dataene er modne nok til å søke. Min personlige vurdering er at jeg tror Nano avventer oppdaterte tall fra avlesing i nov(?) som de vil bruke i presentasjonen på ASH før det sendes søknad og jeg ser for meg H1 19 er tiden disse privilegiene kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
ILAV
25.08.2018 kl 09:27 5079

Merlin;

Når var "avlesing" mDOR til ASH2017? Med mDOR på 13,3 og gjennomsnitllig behandlingstid på litt over 8 mnd når dataene ble presentert ved ASH-17, så må vel dette gjelde en avlesing med cut-off før abstract frist. Nå er det gått 1 år og abstractfrist til ASH-18 er vel den samme.

At mDOR skal opp er bortimot en no-brainer. Dagens spørsmål er vel hvor langt over 20 den kan komme (?).
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Kongen
25.08.2018 kl 10:55 4986

De siste pasientene var vell ikke tatt med i cut off til ASH 17. Derfor vil mest sannsynlig ikke mDOR passere 20 da disse vil dra snittet ned.
Tror jeg, men håper jeg tar feil. Hadde vært fint om vi ble presentert lengst og kortest survival. I og med at de skal presentere hele studiet i sin helhet så er det jo ingen grunn til å presentere kun mDOR. Så da håper jeg vi kan lese alle elementer fra studien og ikke kun det nano trekker frem som viktig.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
25.08.2018 kl 11:25 4928

De var tatt med, men i stedet for å redusere DoR, reduserte de antall som var med videre når de enda hadde DoR ved siste registrerte måling.
Med andre ord den grafiske fremstillingen tilsvarte et annet antall i starten, enn den gjorde i slutten av samme graf. En tredje dimension vi kun hadde 2 punkter å forholde oss til, mDoR av behandlingstid, og mDoR av respons.
Eneste logiske måten å lese den grafen, med tanke på at mDoR var lengre enn median av behandlingstid. Du kan også se i grafen hvordan i tidlige delen er det meget små %-bevegelser som vises, men jo lenger ut er det store %-bevegelser, som i at det er få pasienter i gruppen som gjenstår.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Lotepus
25.08.2018 kl 13:22 4787

Ett tall som hadde hvert kjekt og vite er hvor mange % av de som er inne til screening som blir avist.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
smudge
25.08.2018 kl 13:29 4769

Og der kom pinadø eksperten som omtaler Lisa som Nina, Ida og Rita. Herlig å ha deg tilbake, en god latter forlenger livet sier noen:)))
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
25.08.2018 kl 13:56 4722

Det er tall av interesse, men kravene for å få behandling mens medisinen er i forskningsstadium, er nok noe annet enn hva som er relevant når medisinen er på markedet.
Hadde også vært interessant og se nettopp slike tall fra konkurrenter også, for sammenligning, men også her uklar på relevans i fortolkning av det fremtidige marked.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Merlin
25.08.2018 kl 14:59 4654

>De siste pasientene var vel ikke tatt med i cut off til ASH 17.
Det er riktig iflg. opplysning fra Lisa under 2Q18 kom de siste med i mars 2018. Men det vil slå svært lite ut, siden det gjelder få. Uansett bør det ikke være noe problem å korrigere DOR for det.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Nano har nå falt med snart 10,- kroner bare i august. Flere hundre millioner som bare er barbert bort. Folk her inne later som ingen ting. Her er alt ok, eller hva gutta ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

NV, jeg skreik på 68 og advarte og sprakk selv på 61-62.
Jeg tror det er bare manipulasjon som foregår, det er nesten ingen volum. Da blir det enkelt for gode venner å leke.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Neppe alt ok, men de fleste har nok gått trett av denne aksjen.
Mange har nok solgt seg ut, har vært ett eneste stort mareritt for alsjonærene etter svindel emisjonen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Emisjonen i Nano vil være pensum om noen år. Kunne ikke vært gjort bedre og timet bedre. Robbet aksjonærer for en halv milliard. Noen ran er dessverre lovlige.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Det selskapet burde gjøre nå er å betalte tilbake den halve milliarden de har til aksjonærene. Det er ikke mye men det vil nok for mange være et bittelite plaster på såret.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

NV, I dag har kjeltring banken DNB ett kursmål på 110, rart at de ikke anbefaler sin kunder å kjøpe om de da tror på dette selv da... Her ligger det jo en gevinst på nesten 100%.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Det kursmålet var 137,- så 128,- nå 110,-

Det er et rent fantasi mål. DnB senker det litt og litt uten at investorene merker det. Blar du lengre tilbake i trådene her så ser du tittelen "...DnB med kursmål på 137,-"
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare