Selskapet kursmanipulerer


SOLON var et høykvalitetsselskap med gode prosjekter, godt bygde leiligheter og solid ledelse.
Noe har skjedd de siste årene!
Finansavisen avdekket i lørdagens avis at styret bevisst kursmanipulerer. Her avdekket de at i april har selskapet i snitt stått for 60% av omsetningen i aksjen. 60% og alt er kjøp! Noen dager har de stått for over 80% av omsetningen - alt som kjøp.

Har du behov for denne type kursstøtte ligger det noe alvorlig galt bak.
Det er ikke vanskelig å forstå hva som ligger bak. Thorsen, Volberg og Vante er belånt til pipa. En av sikkerhetene er Solon aksjer. Derfor må kursen holdes opp for enhver pris. Med et styre bestående av nettopp Volbeg, Vatne og Thorsen så er det uproblematisk å få til.

Dette er så grisete at det er vanskelig å forstå at børsen ikke ilegger tiltak.

Konklusjon: Hold deg unna - dette er et selskap hvor hovedaksjonærene hverken tar hensyn til regler eller andre aksjonærer.

Er det mulig at Solon aksjer er sikkerhet for alle leiligheter Vatne har kjøpt - av Solon?

«You only find out who is swimming naked when the tide goes out»

Nei, de fleste leilighetene har Vatne kjøpt gjennom Solon Realkapital AS ("SR") hvor Vatne Property eier 51% (og Solon Eiendom de resterende 49%).
Disse leilighetene er ikke ferdigstilt og tatt over enda slik at det ikke har vært utlegg på leilighetene. SR betaler nemlig ikke downpayment ved kontrakt - slik alle andre kjøpere gjør!!!!!
Dette dreier seg om 116 leiligheter til rundt NOK 800 millioner - hvor Solon i realiteten fremdeles har risikoen selv om de er rapportert solgt.
Da forstår du hvilke bomber som ligger i selskapet og hvilke ufattelig dårlig operasjonell kvalitet som selskapet nå representerer.
Redigert 22.04.2020 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
21.04.2020 kl 12:34 1097

De leilighetene skal jo ikke være ferdig før i 2023, tror ikke det har så mye å si nå. Kan skje mye før 2023. Oljeprisen kan være i 150$ igjen med Kanadisk og Amerikansk olje knekt og ingen vilje til å investere lengre. Ganske mange som er lei skiferolje nå. WTI i null, med 200 milliarder dollar i gjeld til skiferselskaper.

Ikke så billig å ha midlertidig stans i produksjonen i den bransjen. Heftig forfall på realkapitalen,

Det er helt feil.
Leilighetene leveres i sin helhet i 2020 og 2021.
Det betyr mye for selskapet.

alt dette er småpoteter når vaccinen kommer på banen! lol

Goldsmith. Hvor har du sett at SR har kjøpt 116 leiligheter av Solon? Av hva jeg kan se av børsmeldinger så har det blitt meldt om 63 leiligheter i Ski-prosjektet.

Hei,

Dette er meldt i de kvartalsvise salgsoppdateringene. Solon Realkapital kjøpte 19 enheter i 2Q '18, 33 enheter i 2Q '19, 63 enheter i 3Q '19, og 1 enhet i 4Q '19 og 1Q '20.
Til sammen er vi nå oppe i 116 enheter til over 600 millioner - uten at det er betalt en krone i forskudd (slik årsregnskapet hevder) eller Solon Realkapital har noe balanse til å dekke kjøpsverdien.
Legg også merke til at i årsrapporten så skriver selskapet at Solon Realkapital er uvesentlig for konsernets regnskapsmessige stilling (note om datterselskap i morsregnskapet).
Ganske utrolig når selskapet har kjøpt mer enn 50% av samtlige enhetssalg i perioden.

Videre så utelater selskapet i årsrapporten å føre opp Solon Realkapitals kjøp i 2Q '19 og 4Q '19 i noten om nærstående transaksjoner. Noten er rett og slett feil. Vi får håpe den er feil og ikke bevisst manipulert!

Skurkestreker - nei, røverstreker - ja. Dette er ikke bra!
Redigert 08.05.2020 kl 11:18 Du må logge inn for å svare

Dette er svært interessant, men jeg kan ikke se at det fremgår av de kvartalsvise salgsoppdateringene at Solon Realkapital har kjøpt mer enn de meldte 63 boligene. Har du en lenke hvor dette fremgår?
I-oil
08.05.2020 kl 11:39 494

Mistet trua på ledelsen i selskapet for lenge siden og solgte meg ut... Virker som de ikke driver med helt rent spill ja :-(

Mæukestaden skrev Vaccine??
Bionor forsker på en hivvsksine og er verdensledende. Solon har rettigheter i vaksineplattformen😎

Hei,

Jo det fremgår - se blant annet her; https://newsweb.oslobors.no/message/473428
Så har du rett i at det ikke fremgår eksplisitt for alle salgene - blant annet så er det ikke eksplisitt for 2Q '18 salgene.
At de 19 enhetene i dette kvartalet faktisk er solgt til Solon Realkapital tror jeg fremgår av 2018 årsrapport . I tillegg har jeg fått det bekreftet av analytiker i et av meglerselskapene som følger selskapet. Enhetene som er solgt er 19 leiligheter i SKI Byggetrinn 1
Jeg tipper også selskapet vil bekrefte det.