Tangen/Sentralbanksjefen

Mr Big
21.04.2020 kl 21:46 2031

For noen korrupte folk.....

Og jeg har dratt frem (gjentatt) ett eksempel som du lar være å svare på. Hvorvidt jeg er på viddene er uinteressant. Det som er interessant i saken er at den åpenbart faller inn under norsk korrupsjonslovgivning, da det ikke er lovlig å bedrive smøring for å oppnå goder som en sjefsjobb i Norges Bank Pensjonsfond Utland må anses å være.

Og smøring er det når du bruker flere hundre tusen per gjest av 150 pax fra de øverste sjiktene i norsk næringsliv og forvaltning.

Det vil vise seg om interessen fra myndigheter og påtalemakta også er tilstede. Nå har du to eksempler å ta tak i, hvis du vil.
Vorge
22.04.2020 kl 18:37 434

Men premissene dine er helt feil. Du kan ikke påstå at dette arrangementet var smøring for å oppnå noe. Det vil si, du kan påstå det og kaste ut påstanden. Men du kan ikke bevise det. Særlig ikke fordi Tangen sendte ut invitasjonene et år før stillingen overraskende ble ledig.

Spørsmålet ditt blir som «Når sluttet du å slå din kone-spørsmålet» Det inneholder et klart premiss som du ikke kan stå inne for. Da bør du heller ikke stille det.

Tangen trengte ikke smøre noen av dem han inviterte. Og da er det ikke smøring, men en hyggelig gest fra en som har mer enn nok råd til å gjøre det.

Det kan helt klart påstås at arrangementet var bevisst smøring. Ansettelsen av ham og omgåelsene i ansettelsesprosessen er sterke indisier. Og så er det nå engang slik at er indisiene på at det har foregått korrupsjon sterke nok (noe de soleklart er i denne saken) kan han dømmes i norsk rett. Om viljen til å etterforske, påtale og dømme ham og de som ulovlig har mottatt goder de visste var problematiske er tilstede får vise seg.
Vorge
22.04.2020 kl 18:53 409

Du kan påstå det, men aldri bevise det. Og jeg er ganske sikker på at du tar feil.

Men du mener at mennesker som har tjent milliarder ikke skal ha lov til å bruke pengene på andre enn seg selv??

Hva med Fredriksen sine lutefisk-lag før jul?

Her på viddene er det svært lite strå å se, så da holder jeg meg til det jeg allerede har sagt. Du kan velge å forholde deg til det du også, eller la være. Up to you!
Vorge
22.04.2020 kl 19:07 383

Jeg forholder meg til at du har kastet ut en påstand som du ikke har belegg for. Og at du ikke kan bevise lovbrudd av noe slag selv om du kaster rundt deg med ord som smøring og korrupsjon.

Vi har en rikskjent politimann som blir kastet i fengsel på bakgrunn av påstander og indisier. Som sagt, er indisiene sterke nok kan man dømmes hardt. Er kun viljen det står på, og hvem som setter frem påstandene. Nå har jo dessverre verken oppegående folk flest eller jeg like stor troverdighet som en hyperkriminell narkotikasmugler som er villig til å hive sin egen sønn foran bussen for litt strafferabatt, så jeg skjønner at du reagerer.


Avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad anså ikke Nicolai Tangen som en mulig arvtager til jobben

– Jeg ble overrasket da jeg hørte om at Tangen skulle overta, sa Slyngstad i Debatten på NRK torsdag.

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/BRKA5l/slyngstad-var-ikke-klar-over-at-tangen-var-kandidat-til-lederjobben

Vel, noe har tydeligvis gjort ham mer enn bare aktuell som (hemmelig) kandidat til den jobben siden han ble ansatt. At selv ikke Slyngstad vurderte ham som aktuell som arvtaker er bare ett av de indisiene - i en lang rekke av sterke indisier - som tilsier at her har det foregått urent spill. Med andre ord, det er overveiende grunn til å mistenke korrupsjon!

Det bør etterforskes, påtales og prøves for en domstol. Hvis ikke er signalet til folk at korrupsjon er regelen i dette landet. Noe som vil undergrave alle forhold mellom individet og det offentlige. Selve demokratiet undergraves med dette, for signalet ved at ingen griper inn er at vi ikke lenger kan ha tillit til verken lovgivende, utøvende eller dømmende makt.

Det du kan ha tillit til er at hvis du stikker penger og/eller luksus til noen, da går det deg bra!
Redigert 24.04.2020 kl 09:02 Du må logge inn for å svare
milk
24.04.2020 kl 08:55 252

Eva Joly har helt klar et poeng eller to i sine observasjoner !! Klok og uredd dame...

Håper han Tangen trekker seg nå. Skal prøve å berike seg på oljefondet. Rart at folk ikke ser hva slags type det er.