Beste plassen å ha pengene nå! Enda billig!


https://e24.no/boers-og-finans/i/naxq9m/aksjen-som-kan-tjene-inn-boersverdien-i-aar

Aksjen som kan tjene inn børsverdien i år

Tankaksjen ADS Crude Carriers på Oslo Børs kan potensielt dra inn markedsverdien sin i år alene. Samtidig er det gode muligheter for å slippe bakrusen når ratene begynner å falle.