SDRL: Last man standing - the winner takes it all


VAL er i praksis konkurs og ned 26% akkurat nå. RIG er ned 13%. SDRL er derimot opp 8%. Vi har sett liknende handelsmønstre i den senere tiden, og SDRL var også oppe på 0,999 dollar forleden. Riktignok er vi tidlig i reprising, og det er ikke frislipp i kursen. Ennå.

Utrolig nok er SDRL høyere akkurat nå enn etter krakket mandag 9. mars og i tiden etter, der oljeprisen har gått ad undas!

Så hva er det som skjer?

Min tese er at coronaviruset og oljekrisa virker paradoksalt nok til fordel for Seadrill. Vi får en kraftig shakeout mye raskere enn antatt. Shaleindustrien går over ende som fluer. Det samme gjør offshorekonkurrenter. Det blir skraping og konkurssalg. SDRL er selvsagt også bekymret for sine gjeldsforfall.

Men markedet har allerede begynt å tenke på den oljerekylen som kommer. Etter denne washouten av shale m.m. vil oljeprisen nå nye høyder (dersom corona kommer under kontroll). Eksakt når vet man ikke, men verden rigges når for peak oil pga. de mange shut downs som kommer. Det er kostbart å starte opp igjen. Mange brønner vil aldri åpnes igjen.

Mao. dersom det ligger an til en kraftig peak oil i 2022-2023 og videre, så vil det bidra til at SDRL får refinansiert til gunstige betingelser.

For meg ser det mer og mer ut til at markedet har tro på SDRL som en av vinnerne og når røyken legger seg.

Redigert 21.01.2021 kl 09:27 Du må logge inn for å svare
locksley
13.02.2021 kl 17:11 4796

Short I USA er kraftig redusert, fra rundt 1,65 millioner til 1,3 mill for noen uker siden til 0,49 mill nå: https://shortsqueeze.com/?symbol=Sdrlf+&submit=Short+Quote%E2%84%A2
Redigert 13.02.2021 kl 17:11 Du må logge inn for å svare

Fakta som alle kan få bekreftet med banker og meglerhus er at lån av SDRL ble utført av en rekke mindre aktører og utlåner fikk betalt i fjor med 20-40% rente. Jeg var selv en som lånte ut og har derfor også dokumentasjon på dette. Det var en rekke småaktører under 0,5% som ikke registreres som short og SDRL var klart best betalt av de aksjene jeg har på shorttilbudslistene. Nå ville ingen banker eller meglerhus betale for låne aksjen når jeg ringte rundt i forrige uke. De var derimot veldig interesserte i å låne ESG, Tek og diverse utenlandske aksjer som har steget mye. Det hele er et uetisk spill der trofaste eldre aksjonærer som ikke får samme informasjon lures ut av verdiaksjer på bånn og over i verdiløse startups som prises til milliarder. Bankene og meglerhuset kappes om å få godt betalte kapitalinnhentingsoppdrag og derfor blir det slik. De er tidligere dømt for tilsvarende men dette fortsetter for dette er måten å tjene penger. Mange ansatte har i stor grad valget mellom å opptre uetisk for å nå bonuser og kunne betale huslånet eller få sparken.
SDRL er allerede restrukturert og gjelden de levde godt med ble da nesten halvert. Transocean og andre rapporterer om en situasjon der selskapene frem til nå har måttet tegne kontrakter til under driftskostnadene mens de nå tegner kontrakter med stadig høyere marginer. Det er ikke lenger trygt å sitte short i SDRL så vi vil når som helst nå få et shortrally kombinert med alle andre som vil vekte seg opp strategisk samt alle de som vil snitte seg ned. De som har sittet gjennom dette ragnaroket har solgt allerede og ingen selger nå så det vil gå veldig fort oppover.
Argumentene fra de som sitter short har tidligere når alt kollapset vært gode og som alle ser har det vært ekstremt aktivt og helt unaturlig rask og massiv frarådning på alle nettfora fra en rekke aktører. Markedet har snudd brått og kraftig. Aksjene er "gratis" og det vil komme en reaksjon nå. Vi har allerede etablert solid høyere støtte i det som markerer starten på en kraftig stigende trendkanal der aksjen fort blir investerbar igjen. ¨SDRL aksjonærer som fortsatt har aksjene eller tidligere har tapt bør alle kjøpe aksjer nå for å få opp prisingen samt bruke sin 73% rett på generalforsamling til å utsette eventuelle ufordelaktige forslag til restrukturering. Kanskje burde man kjøpe obligasjoner men disse handles nå til hele 50% så aksjen er mye mer spennende. Når både aksjene og obligasjonene er verdiløse hvis alt snur ned igjen til 2020 nivå så er dagens prising av aksjens oppside mye mer attraktiv.
5198
13.02.2021 kl 23:17 4692

Mye av det du skriver er riktig, men først skal denne aksjen nulles, alle aksjonærer skal tape alt. Så blir den investerbar.
Vis til et tilfelle der et selskap har varslet refinansiering og at aksjonærene vil tape alt, men som bare har vært tull.

5198, forklar hvorfor det også er gått såpass store enkeltposter de siste 14 dager?
Både 100k 200k 400k og halvmillion KR klassen. Ikke kom her å si det er "småaksjonær trading".
Det er målretta bunnfiske poster fra folk som har langt større innsikt i planene til SDRL, understøtta av 4900 roboten - enn den vanlige menige mann.
Skremselpropaganda er jo ikke noe nytt tema

SDRL har ikke gitt beskjed om at aksjen skal nulles. Dette er direkte villedende informasjon. Det er kriminelt å sette ut slike uriktige påstander!
Forsiktighetshensyn gjør at SDRL i et marked der oljen ble gitt bort og riggratene ga negativt driftsresultat er forpliktet til å gå ut tidlig og informere at det kan bli behov for en restrukturering der det kan bli lite eller ingenting til dagens aksjonærer og at også långivere og banker vil måtte belage seg på å ta betydelige tap hvis situasjonen med rater der man taper på å ha riggene i drift fortsetter. Møtene som tidligere har vært basert på fjorårets utsikter var nødvendige fordi selskapet er forpliktet til å forberede grep gitt utsikter der situasjonen med sanksjonerte prosjekter og riggrater som ikke dekker driftskostnader fortsetter. Mange har tjent veldig mye på å shorte SDRL og bankene har hatt enorme marginer på shorting og etter hvert har en stor mengde små investorer også fått tilbud om å shorte ved å betale 20-40% årlig lånerente. Da jeg og flere andre lånte ut aksjer i sommer fant vi ingen ting om dette i shortregisteret i ettertid. Jeg fikk forklart dette med at alle småinvestorene som shorter ikke blir registret. Jeg vil tro at det er en rekke småinvestorer som fortatt sitter short. Det er forståelig at disse er lynraskt ute og argumenterer etter beste evne og har vært helt uforklarlig aktive på Hegnar Forum og andre steder at aksjekursen skal fortsette å stupe.
GOV
14.02.2021 kl 16:20 4537

Ref. melding på Finansavisen nå: Seadrill Partners ( Seadrill's datterselskap) restruktureringsplan innebærer at den sikrede gjelden på 23 milliarder blir omgjort til egenkapital. Flere hedgefond blir riggselskapets nye eiere. Långivere som representerer 75 prosent av gjelden støtter planen. De inkluderer hedgefondene Avenue Capital Group, Canyon Capital Advisors, Elliott Advisors, Golden Tree Asset Management, Invesco Senior Secured Management og Sculptor Capital.

Den endelige høringen for å godkjenne restruktureringen er planlagt til 7. april.
Redigert 14.02.2021 kl 16:23 Du må logge inn for å svare
lysaker
14.02.2021 kl 16:32 4518

kan ikke finne ut hvordan fikk du det kursmål?
Redigert 14.02.2021 kl 17:40 Du må logge inn for å svare

Klarer da tenke selv
Alle varselslamper har lyst rødt i minst 1 år, nå skjer det.
https://www.dn.no/rigg/john-fredriksen/seadrill/giek/staten-ligger-an-til-kjempetap-pa-john-fredriksens-riggeventyr/2-1-962382

Last man standing - the winner takes it all
Dvs. JF og hedgefondene
Redigert 14.02.2021 kl 18:06 Du må logge inn for å svare

Finansavisen har da spydd ut eder og galle før også vedr SDRL.
De meldte jo en "monsterkontrakt" her tidligere på tampen, fra "troverdige" kilder, men den verken kom eller hørte noe mere skriving om den.
Kan jo hende Finansavisen også har en stor intresse i SDRL og er en av pessimistenes disipler.

Nei, får sitta long gitt, og laste opp videre.

God kveld!

En kompis sitter med 50 000 aksjer. Gjennomsnitt 11,5 kroner.
Snitte ned eller selge. Tips?

Her er det så pessimister og optimister, så ville ikke for alt hva det er verdt å tatt imot råd eller tips fra FA forumet vedr SDRL aksjen:-)

Ja hva er verdien av SDRL i et pessimistisk og optimistisk scenarie?
SDRL var priset til 140 Milliarder på slutten av 2013 og ga ca årlig utbytte 10 milliarder etter at de den gangen hadde betjent gjeld og forpliktelser som den gang var godt over 200milliarder. Aksjene er slått sammen i ettertid men vil med prisingen den gangen være verd 1400kr/stk. Hvis rentenivået hadde vært like lavt som i dag så ville aksjekursen den gangen vært mye høyere. Hvis gjelden den gangen hadde vært 50 milliarder som nå ville også aksjekursen vært mye høyere.
Etter 2013 har oljeprisen falt og og oljeselskapene har spart inn i syv år og etter oljepriskollaps og corona ble prosjekter utsatt og sanksjonert og de få nye ratene som kom ble vunnet på rater som ikke dekket driftskostnader. Da er ikke aksjene noe verd og gjelden er heller ikke noe verd hvis ingen ser noen bedring. Plutselig stiger oljeprisen nå kraftig, oljelagerne tømmes raskere enn antatt pga av uvanlig kald vinter og oljeanalytikerne ser for seg at vi bryter 80$ fatet om noen måneder når alt åpner opp og alle vil bevege seg mye mer: Det blir mye mer handel og varetransport. For meg ser det ut som vi godt kan få 7 gode år nå etter 7 dårlige og når fler og fler ser det samme går kursen plutselig mye og raskt opp slik som tidligere og da blir selskapet automatisk også investerbart og det vil hvis nødvendig kunne hentes inn nye penger i emisjoner.
https://e24.no/olje-og-energi/i/WOkvpg/sprengkulden-krever-mye-stroem-svenskene-fyrte-opp-oljekraftverk
https://e24.no/olje-og-energi/i/JJB6Q6/frykter-at-elektrifisering-kan-gi-dyr-stroem-ikke-kraft-nok-til-det


Historisk har det ikke vært slik at de som er raskest med å signere kontrakter før riggratene stiger blir vinneren. Dette vet Fredriksen som har lengst erfaring. Hvis oljeprisen holder seg eller stiger vil riggratene mangedoble seg fordi veldig mange prosjekter er utsatte og sanksjonerte men er klare til igangsetting raskt og samtidig. Når oljeprisen har mangedoblet seg tjener oljeselskapene mye mer selv om riggratene mangedobler seg. Tankratene steg i fjor fra 10 til over 200. Det ingen hadde trodd kan skje igjen.
Noen har opp mot 1400kr i kjøpskost per nåværende SDRL aksje. Men de fleste av disse har kanskje kjøpt seg opp etter å fått ekstremt mye utbytte så kostprisen per aksje er ikke like høy. Tidligere ble det utbetalt ca 10milliarder årlig i utbytte fra SDRL. Det er muligheter for at dette gjentar seg slik som tidligere. I så fall får vi som tidligere igjen «all time high» og årlig utbytte som passerer 100kr per SDRL aksje fordi det nå er mye færre aksjer (bare er 100mill aksjer).
https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/02/12/7624873/merker-okt-aktivitet-etter-toft-riggar
https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/02/15/7626050/fearnley-securities-klinker-til-med-en-kjopsanbefaling-pa-maersk-drillinglocksley
15.02.2021 kl 20:58 3901

Vil staten som sitter på 7 mrd bistå i bailout? Mot hjemflagging?
locksley
15.02.2021 kl 20:59 3922

Vil staten som sitter på 7 mrd bistå i bailout? Mot hjemflagging?

Har valgt å kjøpe meg opp i dag på 2,91kr. Fikk ikke kjøpt noe i går fordi det steg for raskt så jeg ble litt satt ut. Sluttauksjonen i går viste at det var tilnærmet ingen som ville gå ut over natta så jeg tror det som skjer nå er en naturlig korreksjon som alltid kommer for å teste nedsiden i en så plutselig sterkt stigende trendkanal. Hvis kursen fortsetter å stige slik at SDRL plutselig blir investerbar vil kursen få en ny katalysatoreffekt fordi da kan også de første i fondene og de store meglerhusene begynne å anbefale og kjøpe aksjen. Langsiktige SDRL investorer har kjøpspriser på sine aksjer helt opp mot 1400kr. Noen av disse vil nok vente med å gå inn til alle analytikere igjen anbefaler aksjen. Ved å google analytikeranbefalinger ser det ut som om aksjen blir anbefalt mest når den er i nærheten av All Time High 1400kr. Spiller nok derfor liten rolle om man betaler 2.91 eller 2,93kr for aksjen nå.....

Spennende det som skjer nå. Ingen vil selge når kursen tester støtten i den kraftig stigende trendkanalen som. Er bare når det stiger mye omsetningen er høy. Tidligere bunner var 1,66 og 2,15. Hvis ingen flere vil selge når det kommer korreksjoner er det ikke usannsynlig at vi skal rett opp mot 9,4kr i første omgang....

Med relativt lite penger kan kursen drives ned mye i det korte bildet med derivater. Er vanlig at noen gambler på det i håp om å være raskere enn flertallet med å slutte å shorte og kjøpe masse tidlig slik at det snur kraftig opp. Hvis mange som sitter i aksjen selger når det faller tjener de på dette. Normalt vil de som trader snu raskt over til å kjøpe så jeg tror rekylen opp denne gangen blir mye kraftigere og at volatiliten i aksjen fremover kommer til å bli vesentlig høyere enn tidligere. Umulig å vite når det snur så for egen del kjøper jeg litt og litt mer nå
mimer
16.02.2021 kl 12:18 3546

Er det noen som våger å gå short i denne nå da?

Ut fra det som har fremkommet av informasjon nå rundt restruktureringsprosessen, så er det endel uenighet og tautrekking mellom ulike grupper. Hvis noen av disse skulle ønske å ta kontroll, så vil de kanskje måtte skaffe seg aksjemajoritet også...

Kursen ser ut til å stabilisert seg på +-3 nå og ikke mye til salgs. Pessimistene nekter å selge gitt.
oggg
17.02.2021 kl 14:40 3271

Oljeprisen fortsetter sin vandring opp i dag, SDRL fortsetter nedgangen ...hva skjer?

Den skal nulles, gjentatt ca 200 ganger siste år

Etter 7 år med kursfall er det ikke så unaturlig at folk må områ seg litt. Samme situasjon var i PGS etter presentasjonen der mange ble usikre og solgte før man evnet å områ seg. Mange trenger å få konstatert gang på gang etter et slikt fall at kursen ikke faller lenger. Bunnen på 1,6 er passert og stadig høyere bunner er testet grundig gang på gang. Tilnærmet ingen vil lenger selger under 2,8kr har vi nå konstatert gang på gang. Det er vel først nå etterhvert vi er klare til avreise.. Etter kraftig oppgang etterfulgt av undring en gang i blant hva som skjedde vil mange kjøpe aksjen i fremtiden. Normalt anbefaler analytikere aksjen den dagen den har passert All Time High. Alle analytikerne har da funnet ut at med dagens lave rente og over 10milliarder i årlig utbytte er aksjen verd over 1400kr stykk som var prisen ved forrige All time High. Faren for økt konkurranse har man heller ikke lenger. Selskapene er i en slags monopol fordi mange rigger er skrapet, det er ikke bygd nye og bankene låner ikke ut til bygging av nye rigger.
Det virker som de som kjøper nå er gamle SDRL aksjonærer som nå rolig og forsiktig snitter seg ned og løfter kursen ved å kjøpe mye på lave nivåer hvis noen selger. Kursen løfter seg støtt og godt. Den brutale reaksjonen på oppsiden kan skje når som helst. Ved en kraftig reaksjon opp som er vanlig i SDRL aksjen er selskapet plutselig også investerbart og da vil aksjen få en ekstrem videre katalystoreffekt opp fordi Fond og alle kommer til å kjøpe seg inn i dette verdiselskapet og ingen vil selge.
mimer
17.02.2021 kl 17:45 3216

Hegnar Økonominyhetene i går var innom Seadrill. Levner vel ikke selskapets nåværende aksjonærer mye håp. Men var inne på at kanskje kanskje vil John Fredriksen finne på noe denne gangen også. Kanskje mye nå fremover henger på framtidsutsiktene for riggmarkedet. Desto flere som har / får trua, desto flere kan det bli i kampen om Seadrill, eller hvertfall riggene...

Når det blir storhandlet såpass de par siste dager, og Onsdag falt omsetningen vesentlig, er da "pessimistene" har bunkra opp og sitter long i aksjen, Ingen som vil selge idag som har bunnfiska de siste dager, og vet hvor det bærer for SDRL de neste uker og mnd.
Dolly
18.02.2021 kl 01:03 3065

Kjøpte sdrl forrige uke. Ser for meg 100-300% ila de neste ukene
mimer
18.02.2021 kl 01:28 3050

Siden det skal være høringer i retten i ukene fremover, så er vel risikoen for at noen vil forsøke, og eventuelt lykkes, med konkursbegjæring liten? Jeg tror det. Spørsmålet er hva som skjer i kulissene nå, noe er det nok, for det er snakk om store verdier her...
Dolly
18.02.2021 kl 07:39 2938

Tror også det vil dra ut i tid og ingen kreditorer vil prøve å slå dem konkurs før forhandlinger etter ch11. Og det vil ta noen uker. Men høy risiko i sånne type aksjer. Ikke bruk midler du ikke har råd til å miste ;)

Dolphin Drilling med 3 eldgamle rigger fra år 1975 fremstilles i media som vinneren i riggsektoren. Fredriksen ønsker å slette gjeld og overta SDRL billig så han vil også ha kursen i SDRL ned og låner ut aksjer i SDRL til shorting.
https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2020/06/26/7541539/dolphin-drilling-fyller-pa-ordrereserven-til-borgland-dolphin

Transocean og SDRL har begge vært gjennom refinansiering. Transocean har 8,5 $ milliarder i gjeld og selskapet er priset til 0,52$Milliarder.
SDRL har ca 5 $ milliarder i gjeld og mange milliarder NOK i cash som er nok til å klare seg i over et år også hvis ratene ikke bedrer seg. Selskapet har beskyttet seg med CH11 mot kreditorer og har nå signalisert at avklaring bør kunne komme på slutten av 2021. Aksjekursen er nedsnakket og shortet i 7 år fra ca 1400NOK/aksje og hele selskapet prises til 0,02$ Milliarder. Det er ingen lenger som ønsker å shorte aksjen så spørsmålet er hva som skjer nå hvis riggmarkedet begynner å komme tilbake. Investorer og meglerhus har brent seg i 7 år på aksjen som ansees uinvesterbar. Det skal ikke mer til enn at noen konkurrenter eller investorer bruker noen få millioner på å kjøpe aksjer så vil aksjen raskt bli invisterbar igjen og kursen vil eksplodere. Aksjen er fra bånn ca 1,6kr nå i en stigende trendkanal der vi for øyeblikket befinner oss i bunn av denne stigende trendkanalen.
I et riggmarked med lave rater har SDRL historisk vært avventende med å tegne kontrakter. Historien har dog vist gang på gang at de er best i klassen til å time godt og tegne gode kontrakter når markedet styrker seg. Da gjelder det å ha ledig kapasitet når markedet snur. Som tidligere er media litt raske med å skrive artikler og evner heller ikke å formidle tidligere historikk som har vist at SDRL alltid har vært den riggaksjen som stiger mest når riggmarkedet ansees å bedre seg på sikt slik man ser tegn til nå.
https://www.dn.no/-ingen-er-flinkere-enn-john-fredriksen/1-1-1656753
https://e24.no/boers-og-finans/i/BlbQbE/venter-milliardresultat-for-norsk-riggyndling-i-en-saerstilling
mimer
24.02.2021 kl 11:58 2377

Haha, ja Dolphin Drilling liksom, de prøver vel å grabbe til seg moderne rigger på billigsalg. Spørs om de kommer til å lykkes med det...

Den ene etter den andre eksperten informerer nå om at riggmarkedet er i ferd med å snu. SDRL er CH11 beskyttet mot kreditorer og innen avklaring av refinansieringen som forventes i slutten av 2021 kan markedet ha blitt såpass bra at hele refinansieringen er unødvendig. Da skal dagens aksjer etterhvert opp til forrige ATH 1400kr/stk som vil passeres med dagens mye lavere gjeldsnivå og rente. Hvis aksjen plutselig skyter fart opp til 10-20kr er første trinn sikret. Da er selskapet plutselig invisterbart og man kan kjøre en emisjon slik EK og bankenes sikkerhet for lån bedres.
https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/02/24/7632327/venter-strammere-riggmarked-i-norge
GOV
26.02.2021 kl 07:58 2153

Q4-report skulle vel legges frem i dag - det er vel tidsforskjellen på 5 timer til Bermuda som gjør at det ikke ligger noe på hjemmesiden til Seadrill - noen som vet ?
Tom25
26.02.2021 kl 08:20 2181

Den kommer i neste uken,04.03.21
GOV
04.03.2021 kl 12:41 1516

Tilnærmet hele 'tapet' i 2.halvår er relatert til nedskrivning av riggverdiene. En EBITDA (driftsres. før avskrivninger) på ca. +90 MNOK i 2.halvår gir ikke grunn for jubel i toppledelsen/styret... Dog er Seadrill og Odfjell Drilling omtrent de eneste riggselskapene som er i nærheten av å ha reflektert riktige bokverdier iflg. SEB-analytiker.
mimer
04.03.2021 kl 13:05 1532

Chapter 11 prosessen vil surre og gå i månedsvis. Mye kan skje i løpet av den tiden. Men neppe konkurs, det skal jo Chapter 11 beskytte mot. Kan bli interessant å se om det blir posisjonering framover. Gribbene snuser på byttet, men får de tak på noe?

– Chapter 11- prosessen kommer til å gå i mange måneder mens vi forsøker å finne løsninger med våre forskjellige kreditorgrupper. Jeg føler meg imidlertid trygg på at vi kommer til å finne en passende løsning som vil medføre at et mer finansielt robust Seadrill fortsetter å yte trygg, effektiv drift for våre kunder, sier Jackson torsdag.

Ser at folk handler som faen igjen idag, etter flere dager med flat trend og stabil kurs.
Temmelig flat og passiv Q4 rapport som verken påpeker spes negativt eller positivt, Som GOV skriver, så er omtrent hele tapet som defineres for 2.halvår relatert til nedskrivning av riggverdiene, hvorav en rigg er antatt aldri aktiv i flåten igjen.
Denne kan vel anses som et hot salgsobjekt til Dolphin, og gir mer handlingsrom i Chapter11 prosesssen, og videre unngåelse av gjeld/aksje konvertering.

Akkurat som forventet. De videre planene for 2021 - 2023 blir nok beskrevet i 2020 rapporten 2 april.
At det forstsatt vil bunnfiskes av pessimister med god hjelp av skremselpropaganda må en forvente.

Ila Apr/Mail så kan vi nok se et kursmål på 10-15 sjiktet.
Redigert 04.03.2021 kl 13:17 Du må logge inn for å svare