Vekstcase med trygghet i bunn


Slik er situasjonen på slutten av 2017:

1. Eksisterende kraftproduksjon og O&M
Produserer strøm fra solkraftverk på totalt 322 MW, hvor Scatec har varierende eierandel i kraftinntektene(ca 50%), men 100% ansvar for drift og vedlikehold. Beregnet av flere meglerhus til å ha en aksjeverdi i område 20-25 NOK

2. Kapasitet under bygging eller FC i boks
Vokser nå svært raskt gjennom bygging av ny kapasitet;
- Bygger 197 MW i Malaysia - startet i Q3 2017, har 100% av EPC og O&M, har 49% av PP - ferdigstillelse 1. halvår 2018
- Bygger 162 MW i Brasil, i 50/50 JV med Statoil(fikk godt betalt for å slippe Statoil inn), JV har 100% EPC og O&M, Scatec har 44% PP, ferdig ila 2018
- Bygger 35 MW i Honduras, 100% i EPC og O&M, 70% i PP, litt uklart, men sannsynlig ferdig ila 1. halvår 2018
- Starter bygging 400 MW i Egypt ila Q1 2018, Alt klart, inklusive FC. 100% i EPC og O&M, uklart endelig eierandel i PP, ferdig 1. halvår 2019
Totalt 794 MW

3. Kapasitet i Backlog som venter på FC
- 258 MW i Sør Afrika - i følge Energi minister klar til PPA denne uken, - i så fall oppstart bygging ila 2018 og ferdigstillelse ila 2019.
- 40,5 MW i Mozambique - kun detaljer skal gjenstå før byggestart, men det har det gjort en stund. Tipper byggestart ila 1. halvår 2018.
- 33 MW i Mali - kun detaljer skal gjenstå før byggestart, men det har det gjort en stund. Tipper byggestart ila 1. halvår 2018.
- 17 MW i Honduras - utvidelse av prosjektet nevnt over - byggestart ila 2018 - ferdig ila 1. halvår 2019.
Totalt 348,5 MW

PP og O&M av 2 og 3 over har en aksjeverdi i område 25 NOK

Selskapets planer vil bety bygging av minst 1200 MW ila ca 8 kvartaler, eller 600 MW i året - etter guiding tilsvarer dette en årlig omsetning på MRDNOK 5 og en EBITDA fra construction på MNOK 750. Hadde dette nivået vedvart over tid, ville C-divisjonen alene ha en aksjeverdi i område NOK 40+. Mer realistisk er kanskje et snittnivå på EBITDA fra C på MNOK 500, som ville bety en aksjeverdi for C-divisjonen på ca NOK 27.

I tillegg sitter selskapet på pipeline og prosjektmuligheter i område 2000 MW - av disse kan nevnes:
- 150 MW, som kan dobles til 300 MW i Pakistan - det første nærmer seg backlog
- 100 MW i Nigeria - som også nærmer seg backlog
- 450 MW i pipeline i Sør Afrika
- store auksjoner på gang i Brasil og Egypt, hvor Scatec har solide posisjoner allerede.
- 100-400 MW i Bangladesh - ligger noe lenger frem i tid.

I tillegg viser energimarkedet en vilje til å prise kraftverk på mye lavere avkastningsforventning enn det som ligger til grunn for aksjeverdiberegningene over fra analysehusene. Altså sannsynlig reserver/merverdi på assets - slik alle assets-salg også har vist så langt.
I tillegg er det mye som tyder på at Scatec besitter en kompetanse, nettverk og tilstedeværelse som ville gi strategisk premium ved evt. oppkjøp.

Dagens aksjekurs er i område 45...
Som tidligere nevnt tror jeg selskapet forsvarer en aksjepris i område 80-90 på enden av 2018.

Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
jonsen27
12.12.2017 kl 19:47 2141

I forhold til eierforhold i Egypt er det i presentasjonen fra 3 kvartal oppgitt følgende eierandeler:

Scatec 51 %
Norfund 24 %
Africa50 25 %
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Jadaok
29.12.2017 kl 09:48 1947

Enig med deg, Thomas. Kurs om ett år ca 80. Forutsetningen er vel at de lander noen nye kontrakter ila året, noe som jo er svært sannsynlig. feks i Egypt, Pakistan eller Brasil. Eller kanskje i sør-øst Asia hvor de har uttalt at det vil bli et område de vil vokse i. Vekstcase med trygghet i bunn er en veldig god betegnelse for selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare