Kursutvikling før og etter emisjon


Dagens melding om sterkt rabattert emisjon gir grunnlag for panikk blant de korttenkte. Dette er noe av grunnlaget for til dagens kraftige kursfall
Opplysninger om et lengre tidsperspektiv i forhold til hva mange hadde håpet på, bidrar også Da kan det være greit å minne om at antall pasienter som må behandles samsvarer ganske godt med Arctic sin analyse!
At emisjonskursen ble så lav, er ganske typisk for et selskap i denne fase. Garantistene vil tjene mest mulig. I denne forbindelse må man huske på at avklart finansiering gir et langt bedre utgangspunkt i forhold til potensielle kommende partnere! Derfor er dagens finansieringsløsning antagelig det beste for aksjonærene på litt sikt.

Det er nok også mange eksisterende aksjonærer som ikke har råd til å fulltegne sine rettigheter. Dermed selger man ut en del aksjer for å skaffe seg midler til emisjonen.

Om noen dager vil dette roe seg og kursen vil i større grad preges av de forventninger som førte til at de store garantister stilte opp!

FimaChem er nå sikret sin videre utvikling. Denne høsten vil dog mest sannsynlig bli preget av forventninger til FimaVacc og FimaNac!
Redigert 24.08.2018 kl 11:22 Du må logge inn for å svare

Hegnar forumet har alltid hatt en høy stjerne hos meg, men nå har det dukket opp så mange skribenter som åpenbart kun er ute etter å skape furore at man kanskje like greit kan styre unna?

Det som kom frem i de siste meldingene fra PCIB er verken utelukkende positivt eller negativt. Det er en miks!

Negativt:
Forsinkelser er noe herk og at PFII starten nå flyttes til tidlig 2019 er intet annet enn en skuffelse.
Innrulleringen til extension studien går alt for tregt og her bør ledelsen i PCIB ha noen gode forklaringer på hva som er årsaken til dette.
En pasient av de fire gjenlevende har dessverre gått bort i perioden mars/august.

Positivt:
Finansieringen av videre drift er garantert frem til 2022.
Knallsterke effekt-data fra fimaCHEM fase I som antageligvis blir minst like gode i extension studien.
Detaljer rundt studien (PFII) virker å være på plass.
Foreløpig informasjon rundt fimaVACC er ekstremt spennende og her kan vi ha en skikkelig god-nyhet i vente?
6 samarbeidsavtaler på fimaNAc som hver for seg virker utrolig spenstige.

Hver enkelt kan således gjøre seg opp en mening rundt prisingen. 1000 kroners regnestykkene kan skrotes før vi har betydelig mer kjøtt på beinet. 30 kroner eller lavere er jo nærmest absurd basert på at vi har en PFII som antageligvis er i gang innen seks måneder med mulighet for interim avlesning. Nå har garantistene av emisjonen sagt seg villig til å kjøpe 12 millioner aksjer til 30 kroner. Jeg tviler på at de får mer enn noen få millioner aksjer siden de fleste av aksjonærene tar tegningsrettene selv på den ene eller andre måten. Tviler på at disse gutta sitter på sidelinjen ved lave 30 kurser! Da kjøper de nok det de kan (i bøtter og spann). Kurs 35 til 50 er nok sannsynlig ut året. Avhengig av fimaVACC resultater, fimaNAc avtaler, podcaster, etc.

Ellers er skadefryden til enkelte her inne direkte kvalmende! Hadde slitt med å se meg selv i speilet om jeg hadde en trang til å lire av meg sånt fjas på et forum. Lykke til alle som har troen. Jeg er optimistisk og tror dette eventyret ender særdeles positivt for de som velger å stå løpet ut.

Trist å se at Rockpus ikke er med på laget videre siden jeg alltid har hatt sansen for innleggene hans. Forstår tankegangen bak det du har gjort, selv om jeg håper dette var en tabbe fra din side. For nå trengs det vind i seilene igjen, først og fremst for pasientenes del. Dernest fra et investor-ståsted.

"Og ja, er litt utsettelser og kun 2 overlevende igjen fra cohort 4 + 1 overlevende igjen fra cohort 2, men totalen er fortsatt positiv"

Var det ikke slik at Pcib skulle "løse kreftgåten" ?
Det ble kanskje brukt litt store ord? ( og forventede aksjekurser.)
Nå er Pcib et av flere forskningsprosjekter innen kreftforskning.

Det er flott om de får gjennombruddet sitt, som mange andre igansatte forskingsprosjekter i forhold til kreft får.
Men denne aksjekurse & forventinger til Pcib har mye vært et saueløp, styrt av de som har kjøpt mye og hauset godt.
Redigert 26.08.2018 kl 18:58 Du må logge inn for å svare
liang
26.08.2018 kl 18:58 4386

I ettertid så er det litt rart (kanskje?) at vi ikke så emisjonen komme.
Jeg hadde kalkulert med den og avsatt midler men så kom meldingen om samarbeidet med bavarian og i gammel optimistisk stil kastet jeg meg inn i markedet , hehe.
Glemmer stadig vekk at markedet er helt sprøtt og verdsetter ikke disse samarbeidene innen vacc'n & nac'n.
Så jeg trodde på emisjon men i samtale med meg selv kom jeg til at jeg var villig til å ikke selge ut da partner var (og fortsatt er) mulig når som helst.
Så budskapet er at emisjon var nødt til å gjennomføres uavhengig av eventuelle BP avtaler.
Tror ikke BP vipser penger over ved avtaleinngåelse heller :)

Noen føler seg urettferdig behandlet da andre ikke-aksjonærer kan kjøpe billigere aksjer enn de trofaste sliterene .
Ja , er ikke det slik emisjonene fungerer da?

Til focuss:
Roanernå.
Vi må alle ha litt respekt for hverandre og valgene vi tar.
Denne elleville bombaderingen av PCIB som du driver med for å sette selskapet i dårlig lys og få pcib aksjonærene til å gå over til PHO begynner å bli ordentlig usmakelig.

Lykke til

Nå gir vi gass:
Hvorfor siterer du meg og kommer med dette tullet? Du har aldri sett meg påstå at PCIB skulle "løse kreftgåten", bruke store ord om PCIB eller høye kursmål for den saks skyld.

Skjerp deg.
Redigert 26.08.2018 kl 19:31 Du må logge inn for å svare

Forsøkte å diskutere seriøst med han Liang, det fant jeg fort ut var bortkastet tid. Må si jeg liker denne block funksjonen på nye HO:)
Polygon
26.08.2018 kl 20:06 4235

Det kan virke som om mange av kommentatorene her ikke har fått med seg at tegningsrettene er omsettelige, og hva dette faktisk betyr, nemlig at emisjonsprisen pr. aksje egentlig ikke betyr noe. Selskapet kunne like gjerne ha hentet de 360 millionene ved å gi en tegningsrett for hver aksje (i stedet for 0,48) og satt emisjonsprisen til kr. 14,41. Tegningsrettene ville da bare blitt tilsvarende mer verdifulle.

Emisjonskursen i en fortrinnsrettet emisjon med omsettelige tegningsretter er altså i prinsippet helt vilkårlig, og ikke noen “magnet” for fremtidig kurs.

At emisjononsprisen er vesentlig lavere enn kursen forsikrer at tegningsrettene vil bli benyttet. Dersom kursen er under 30 kroner 3. oktober vil tegningsrettene bli verdiløse og ingen benytte seg av dem, og garantistene må steppe inn.

Grunnen til at emisjonskursen er kr. 30 og ikke enda lavere er at det alltid er noen som er sløve nok til å ikke benytte seg av eller selge tegningsrettene, og disse ville blitt brutalt utvannet ved en emisjonskurs på f.eks. kr. 14,41.

Verdien av PCIB skal etter emisjonen alt annet likt være verd nøyaktig det samme pluss de 360 millionene de henter inn. Antallet aksjer øker til 36.994.890, og verdien av selskapet vil alt annet likt være kr. 1 369 470 356, så kursen vil alt annet likt være 37,01 i tegningsperioden og etter at de tolv millioner nye aksjene er delt ut. Om man vil selge nå og heller kjøpe etter emisjonen, så tilsvarer kursdifferansen nøyaktig det tildelte tegningsretter vil være verd, altså 0,48*7,01
Redigert 26.08.2018 kl 21:23 Du må logge inn for å svare
Rola
26.08.2018 kl 20:23 4190

Tekinvestor deltaker:Er så utrolig tullete når noen skriver at kursen skal i 30kr. Fasit er at det er helt umulig å spå. Er det flere som skal ha eierskap til chem, vacc og Nac teknologien kan denne finansieringen med flere større aktører som garantister like gjerne føre kursen rett i 100kr som 30kr. Med flere positive og risikoreduserende nyheter som at finansiering nå endelig er sikret vil det fort bli rally. Men som sagt helt umulig å spå. Sist tilsvarende emisjon gikk kursen 300-400%. Stort sett like mange baissere som var klare for å kaste PCIB på dynga leste vi på HO og flere andre fora. Fasit oppgang på 300-400%. Kan like gjerne skje igjen. Ydmykhet baissere. Og som sagt jeg vet ikke hvor kursen går. Det jeg vet er at risiko er betraktelig redusert med bekrefte finansiering, bekreftet pivotal fase II og AA løp. Noen mnd mulig forsinkelse ja ja. Data er jo bare mer og mer lovende for hver melding. Og det som prises er vel LOA% og den potente teknologien i chem, vacc og Nac. Og alle vet at FDA kan bli nødt til å gi pasienter teknologien langt tidligere om data fortsatt viser gode tall i den videre pivotal fase II studie?
bateman
26.08.2018 kl 20:23 4190

Ikke sant Lengeleve?;)
Plutselig ble jeg kvitt både Hartvigsen1 og Focuss
Rola
26.08.2018 kl 20:24 4190

Risiko er redusert siden Arctic analyse og kursmål 78 kr. Bekreftet finansiering, bekreftet pivotal fase II og AA løp samt nye og gode data. Ja flere aksjer men risiko redusert. Sten for sten. Podcast bør lyttes til. Også kvartalspresentasjon.

Er det slik at det bare er en interim avlesning PF2 etter 36 mnd eller får vi flere midlertidige resultater før dette? Om det er flere avlesninger vil jo vi få sterke indikatorer for hvor det bærer underveis, og BP må ta stilling til om de vil gi bud på Fimachem eller hele selskapet før FDA gir sin tommel opp for produktet.
Redigert 26.08.2018 kl 21:01 Du må logge inn for å svare

Hehe, ingen dum greie nei bateman. Blir vanskelig å diskutere når noen mener epler er pærer:p

Data fra den utvidede studien (7 pasienter inkludert så langt) kommer uansett til å bli fremlagt. Dette har selskapet annonsert. Først om sikkerhet er ok. Så skal de følge opp på effekt og overlevelse. Det som blir interessant her er hvis data her viser like god/bedre data enn kohort 4 på fase1 studien. 6 pasienter har fått denne siden (1 hat fått dose fra kohort 2 og 4 og lever fortsatt). Totalt får vi da data fra minimum 7 personer fra den utvidede studien (hvis ingen faller fra veldig tidlig) og 6 personer fra fase1. Det er da fortsatt 3 personer som er i livet som har fått dosen fra kohort 4 og OS øker fortsatt her.

Får de inkludert ett par personer til som er evaluerbare vil vi få mye data på 15 personer som vil få samme dose i pf2. Da har vi ett bedre tallmateriale fra dosen som kjøres i pf2 og vet mye mer.

Om vi får fortløpende data fra pf2 er jeg usikker på. Det hadde vært interessant, men tviler på det. Spørsmål som bør stilles PCIB ila neste uke!
quattro
26.08.2018 kl 22:29 3961

ønsker PCIB lykke til videre, var aksjonær men solgte meg ut før emisjonen, dog en liten post på 20 k's aksjer
med tanke på hva som skjedde med TRVX's emisjon på 20 kr og PCIB's på 30 kr må det være mulig å tenke på hvilken risiko dette innebærer for aksjekursen fremover kan være drepende (dog på kort sikt ;)) …. TRVX ruller nå rundt i grøften på kr 10 (hvor jeg nå er blitt tungt lastet) spør jeg meg selv hva skal holde PCIB over 30 ? klarer selskapet/markedet å holde aksjonærene trofaste blir jeg imponert - TRVX klarte det ikke og kortsiktige aksjonærer forsvant som dugg for sol …….
Redigert 26.08.2018 kl 22:31 Du må logge inn for å svare
Rola
26.08.2018 kl 22:44 3915

Targovax og PCIB er biotek. Der er vel den store likheten. Ellers er veldig mye ulikt. Data, finansiering, pivotal fase II, AA løp er bekreftet til fordel for PCIB i tillegg har PCIB leveringsteknologi i chem, vacc, Nac. Epler og pærer. Igjen, slik drev baissere ved forrige emisjon også som ble gjort med t retter og var en suksess med flere 100% oppgang. Når det er så stor risiko i biotek er det overraskende med kortsiktigheten på forum.

bravi
26.08.2018 kl 23:06 3859

bateman skriver at det kan godt hende det har vært beilere på dørene til Pcib. Det ser iallefall, ikke slik ut med emisjonskurs 30, snarere tvert imot, det kan ikke ha vært kø av partnere utenfor den døra nei. At det kan bli veldig bra på lang sikt er en helt annen sak. Nå får vi forholde oss til den kursen vi ser og det er skuffende. Det har vært hevdet at igangsetting av pf2 kom til å bli en trigger, det ser vi nå var feil. Slik sett kan man si at meldingen i desember 2017 som fikk kursen til å ta av også var villedende.
Rola
26.08.2018 kl 23:14 3837

Ikke enig, ingen forutsetning for å si hva kursen blir. Kan like gjerne stige like markant opp igjen med nyheter podcast, presentasjon eller oppdateringer chem, vacc eller Nac. Ingen som vet. Det som vites et at risikoen nå er kraftig redusert. Men skjønner irriterende for de kortsiktige som skulle gjøre en kule før kvartalspresentasjonen. At ledelsen i PCIB som er kjent som de mest konservative kalles villedende er ikke greit. Ting tar tid i biotek. Rykk og napp. Data som presentert med finansiering var også gode. Fortsette å levere slike data og pasienter vil gå en bedre fremtid snarlig i møte.

Finansieringen er på plass, og er som alle vet ett pluss.
Forsinkelser derimot er ett stort minus for selskapet, det har de som er og har vært aksjonærer I nano fått erfare.
Så får vi se hvordan investorene veier det ene opp mot det andre.
bateman
27.08.2018 kl 06:25 3525

Denne forsinkelsen er på et par måneder, ikke akkurat noe å lage nor stort nummer av. Nå er risikoen i Pcib mye lavere enn før fordi finansiering er på plass, noe absolutt alle brølapene overser.

Og emisjonene i Targovax og Nano ble satt etter at kursen var pumpet opp i forkant og ledelsen i begge selskaper utnyttet momentumet i markedet. Ikke veldig sammenlignbart for Pcib,

batman, enig med deg i att emisjonen i nano var en ren svindel fra de som var tilrettelegger.
I tillegg solgte insider seg ut rett etter emisjonen, nano har I ettertid ikke vært i nærheten av emisjonskursen.
Alt er som kjent mulig på OB.
Redigert 27.08.2018 kl 06:35 Du må logge inn for å svare
gepard1
27.08.2018 kl 08:07 3342

Rolas innlegg er gir en god beskrivelse paa dagens situasjon.

"Risiko er redusert siden Arctic analyse og kursmål 78 kr. Bekreftet finansiering, bekreftet pivotal fase II og AA løp samt nye og gode data. Ja flere aksjer men risiko redusert. Sten for sten. Podcast bør lyttes til. Også kvartalspresentasjon."

360 miilloner inn i kassen, mange partnere, hvor alt kan skje fremover. Og med tanke paa hva dagens standardbehandling tilbyr IGGk pasientene, kan PCIB's 36 maaneder, fort bli mye mindre. Og baade fimaNac og fimaVacc kan gjoere PCIB til ett av verdens mest attraktive biotek selskap.
bateman
27.08.2018 kl 08:14 3317

Emisjonene i både Targovax og Nano var skittent spill.

I Pcib er det ihvertfall spilt med åpne kort fra ledelsen. Nok et punkt som en del hysterikere galant overser. Og igjen, en del glemmer at disse emisjonene kan ha skadet tilliten til hele biotek-sektoren på OB.
I tillegg så har nok rotet og forsinkelsen i Nano skremt mange større aktører vekk fra norsk biotek.
fabian2
27.08.2018 kl 08:36 3269

For de kurskåte blir det nok en skuffende uke.... Et par kroner opp eller ned.
fabian2
27.08.2018 kl 08:44 3230

Du får bare tenke praktisk. Ved kurs omkring 40 , betyr det i realiteten 54...omtrent som før...
gepard1
27.08.2018 kl 09:02 3138

Det avgjoerende paa kort sikt.

I kohort 3 og 4 oppnaadde PCIB ca. 43% CR. Man skulle tro den samme behandlingen (dosenivaa) ilagt en ekstra behandling, vil gi bedre resultater. Det er her den store spenningen ligger. Og skulle PCIB vise til like gode eller bedre resultater i extension studiet, vil P2 studiet bli godkjent lenge foer det er gaatt 36 maaneder. For eks. ett 50% CR nivaa i extension studiet, burde gi minst 20% CR i ett randomisert studie,. Og Det er sensasjonellt mye bedre en hva dagens behandling kan vise til..

Det er dette som vil gjoere fimaChem verdensberoemt, og lokke til seg partnere til andre fimaChem medisiner. Dette har vaert forventningene hele tiden.

Naa er finansieringen paa plass for lang tid fremover. Resultatene vil avgjoere resten. Fimavacc blir ekstra spennende og foelge. Spesiellt etter hva PCIB har meldt om effekt og hvor det skal analyseres foer presentasjon, hvor begge deler peker mot suksess. Og hvorvidt vaare fimaNac partnere gaar videre til klinisk testing kommer an paa to ting. Om deres egen medisin er god nok, og om den fungerer sammen med vaar leveringsteknologi. Siden de er mange, er det store sjanser for at en eller flere lykkes.

Maa si jeg fortsatt er stor opptimist, og er ganske sikker paa at PCIB vil lykkes med og faa flere medisiner paa markedet. Alle med partnere. 36mnd, er bare ett tall. Fungerer det som forventet vil medisinen bli godkjent lenge foer den tid.
Redigert 27.08.2018 kl 09:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
27.08.2018 kl 10:12 2990

>Maa si jeg fortsatt er stor opptimist, og er ganske sikker paa at PCIB vil lykkes med og faa flere medisiner paa markedet. Alle med partnere. 36mnd, er bare ett tall. Fungerer det som forventet vil medisinen bli godkjent lenge foer den tid.

Siden det er viss dødelighet i pasientgruppen, hvordan forholder du deg til det i forhold til gjennomføringen? Det er vel slik at extensionstudiet kun gjennomføres på de som er CR, men har fått nye svulster?
Redigert 27.08.2018 kl 10:15 Du må logge inn for å svare
oxion
27.08.2018 kl 10:23 2948

blir artig å se topp 50 lista etter hvert!!!
tror vi ser flere storfisker, på bekostning av vettskremte smårips!!!
liang
27.08.2018 kl 10:31 2923

Tror ikke dobbel behandling bare gis til de med spredning.
Tror kriteriet for å få dobbel behandling kun er at en tåler dobbel behandling.

Leste en artikkel hvor det nye generelt innen dobbel behandling går ut på å IKKE vente med neste behandling til en detekterer spredning men å gi dobbel behandling på et visst gitt tidsintervall, altså før spredning.
Dette gir vist mye bedre resultater og det virker jo også logisk.

Ellers , storslått salg på PCIB i dag.
Billig inngang + opsjon på nesten 1/2 aksje pr kjøpte aksje.
Kan bli en meget god investering for de som kjøper.
Fortsatt ligner det på utviklingen i forrige kapitalisering og er vi heldige så forsetter likheten.

Lykke til
columna
27.08.2018 kl 10:42 2829

Hva tror du om tiden fremover, liang?

Takker!
Solux
27.08.2018 kl 10:55 2742

Skal ikke blande meg for mye inn i PCIB, men er vel en klar grunn til at ledelsen har gått med på sikker finansiering da de vet eller kunne se for seg et kraftig kursfall som nå skjer.. Redd denne kan falle under emi og da er emisjonen en fail (men ledelsen har gjort noe smart her) :)

Faller kraftig på høyt volum, om en bør komme seg ut nå eller vent og se er ikke godt å si.
Som tidligere sagt, i verste fall kan tegningsrettene bli verdiløse.
Kommer det ikke nyheter på borde snart tror jeg dette fort kan skje.
liang
27.08.2018 kl 11:12 2659

Columna
Jeg tror at skal en være aksjonær i PCIB så må en være overbevist om at teknologien virker innen chem,vacc og nac.
Videre er finansieringen like viktig noe som vel bekreftes av altfor mange bio-selskaper som har trynet på børsen vår de siste årene.
"Ubehagelige" perioder i dette gamet er ikke til å unngå og må aksepteres og satser en i biotek så må en ha mage til å tåle store svingninger og begynner en å selge under disse svingningene med negativt fortegn så kommer en raskt i utakt (selverfart :)) og da forsvinner kapitalen raskt.

PHO og PCIB er mine valg.

Jeg er også kommet til at jeg aldri vil bli noen god investor på det innholdet jeg selv koker ihop og har innrettet mine investeringer etter snøffelen (blåkopi).
Etter denne avgjørelsen så har papir-kapitalen for mitt vedkommende gått fra ca 0,5MNOK til nesten 3 MNOK så det å innrømme overfor seg selv at en ikke holder mål har vært serdeles innbringende.

Legg også merke til at under dagens diskusjoner for PCIB så er der liten uenighet fra nesten samtlige på at teknologien til PCIB virker og vil bli omgjordt til et behandlingsregime.

Dagens emisjonsdebatt dreier seg altså kun om kortsiktig aksjekurs time for time.

Jeg tror det kommer nyheter som vil kunne ta pusten fra en innenfor denne emisjonsepoken og at det vil bli stor rift etter PCIB sine aksjer inklusive tegningsretter.

lykke til

Helt enig i dine betraktninger, liang.

Min begrensede gjeninntreden i PCIB i går til 41 kr ble ihvertfall ingen kortsiktig suksess. Men det er kanskje like greit, for jeg har lagt opp til å frigjøre et par millioner med det første, og skulle PCIB vake rundt 30 kr på den tid så kan mesteparten bli allokert dit. For øvrig enda et eksempel på markedets svært begrensede tidshorisont.

Hmm, ser ut til at det er en tøm og røm på gang.
Ned 10% på høyt volum.
liang
27.08.2018 kl 11:37 2515

Det som selvfølgelig er trist er dersom de som har lånt kapital blir tvangssolgt under denne prosessen.
columna
27.08.2018 kl 11:41 2479

Takk for bra svar, liang!!!
Blir jo litt «pessimistisk» når det blåser som værst nå, men det er jo som du sier «part of the game» innen biotek! Nå har jeg vært PCIB-aksjonær så lenge og har enda veldig god følelse på sikt at de vil lykkes med fimaChem, og ikke minst fimaVacc/fimaNac som kan bli potensielt enda større «bomber» etterhvert..;)