Utbytte 2020


Er det ikke eierne av aksjen etter børsslutt i dag som får utbytte? Noe spesielt aksjen faller dagen før utbytte?