LSG viser styrke

milk
24.08.2018 kl 17:07 3727

Det har vert en sterk uke for LSG. Investorene ser nå potensialet for selskapet! Det jeg ser som mest positivt i disse dager,er at utenlandske investorer viser interesse. Det er aldri feil :-) Mange hus trekker frem den positive utviklingen i region Midt. Noe som har gitt SALM en opptur. Mange glemmer at NTS sitter mitt i smørøyet ... ;-)

milk, glöm inte NTS övrige verksamhet som är potäterna där smörögat skall läggas i!
Transport, ferjer och buss har prismässigt ett bättre läge än laxen som varierar ganska mycket över året.
Oppdretten bidrar med 37% till NTS-koncernets driftsresultat och det är ju gott och väl.

Nu är det helg, börsen lukket, så nu tar vi en öl!
Ha dé
milk
24.08.2018 kl 17:54 3705

Hur mår ni "breiflabb" Håppast ni inte veljar fel aktier:-) Blir ingen Bayer i kveld....
milk
25.08.2018 kl 07:33 3629

Det er uten tvil havbruk som løfter NTS til nye høyder,sammen med båt flåten :-)

Klippet fra BT.
Mer sykdom i oppdrettsmerdene
Antall sykdomsutbrudd i oppdrettsanleggene på Vestlandet øker, mer fisk rømmer, mens 7,7 millioner fisk har dødd i merdene i Hordaland så langt i år.

EINAR AARRE 24. sep. 2018 07:10

Det såkalte «svinnet» er lavere enn tilsvarende periode i fjor. Om lag 1,5 millioner færre fisk har dødd merdene i Hordaland, men fremdeles er svinnet på et høyt nivå.

I oppdrettsmerdene dør én av fire fisk
Pålagt tiltak mot smittespredning
Regiondirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland, mener det er på høy tid at oppdrettsnæringen samarbeider mer om bedre fiskehelse for å heve fiskehelsen i merdene.

Noe av det som bekymrer fiskehelsetjenesten er at det så langt i år har vært fire utbrudd av den svært smittsomme og farlige virussykdommen ILA (infeksiøs lakseemeni) i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Det er den samme sykdommen som i sin tid la hele laksenæringen i Chile og på Færøyene i ruiner.

Nesten 70 oppdrettsanlegg i de to fylkene er nå pålagt flere former for restriksjoner for å hindre smittespredningen i fjordsystemet.

ILA-utbrudd
ILA-utbruddene i Hordaland har skjedd i Lerøys to anlegg, Storoksen på Askøy og Buholmen i Austevoll samt og anlegget Altanes i Bjørnefjorden som selskapet Bolaks driver.

I tillegg kommer Bakjestranda, som drives av Nordfjord forsøksstasjon i Sogn og Fjordane.

I fjor hadde Hordaland og Sogn og Fjordane to ILA-utbrudd, og året før var det ingen.

Slutter å spise
Samtidig viser tall fra Veterinærinstituttet at antall oppdrettsanlegg med laksesykdommen PD (pankreas disease) nå er 10 flere enn på samme tid i fjor.

PD er også en virussykdom. Den fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav og det er høy dødelighet.

Fjordene på Vestlandet regnes som gjennominfiserte av PD, og i Hordaland var det i perioden til og med august i fjor 40 oppdrettsanlegg med påvist PD.

Sprer seg raskt
Nå er Norge delt inn i såkalte produksjonsområder, og de to produksjonsområdene som omfatter Vestlandet har 53 anlegg med PD-utbrudd. I enda 70 anlegg foreligger mistanke om sykdomsutbrudd.

Fagdirektør ved Veterinærinstituttet, Brit Hjeltnes, sier situasjonen på Vestlandet er vanskelig, og sykdommen sprer seg raskt mellom anleggene.

– I fjor steg PD-tallene voldsomt i løpet av høsten. Grunnen var sannsynligvis at det kom en ny forskrift i september i fjor som påla økt screening av fisken for PD-viruset. Sykdommen ble da oppdaget tidligere. Det gjenstår å se hvordan denne høsten utvikler seg, sier Hjeltnes.

Hun mener også det er uunngåelig at næringen får spredte utbrudd av ILA, og at sykdomstilfeller vil vende tilbake.

– Samtidig ser vi at helsen til oppdrettsfiskens gjeller – fiskens lunger – er svekket de siste årene. Det reduserer fiskens generelle helsetilstand. Det er næringen selv som melder om de økte problemene, sier Hjeltnes.


Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet var svinnet i merdene i Hordaland frem til og med august i år, 7.667.000 fisk

Det er en nedgang sammenliknet med rekordåret i fjor, da 9.240.000 laks og regnbueørret døde i tilsvarende periode. Hordaland var i fjor det fylket med aller mest dødsfisk, der svinnet i merdene utgjorde 22,5 prosent av all fisk som ble satt ut.

På landbasis er svinnet hittil i år 34.278.000 fisk, mot 35.312.000 i tilsvarende periode i fjor.

«Svinnet» inkluderer «dødsfisk, rømming, fisk som er destruert, utkast ved slakteri eller transport, fisk som er tatt av rovfisk/rovdyr og uregistrert svinn.» Ofte dør mye fisk når fisken avluses med kjemikalier eller varmtvannsbehandling.

Flere rømmer

Når det gjelder antall rømninger går tallene i motsatt retning.

For 2018 har Fiskeridirektoratet ved utgangen av august mottatt 25 rapporter om rømningshendelser fra oppdretterne selv. De omfatter om lag 144.500 laks og regnbueørret.

Det er mangedobling i forhold til i fjor da bare 20.000 fisk var rapportert som rømt.

Vil tømme sjøområder for fisk

Regiondirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland, mener problemene i merdene må sees under ett.

– Vi kan ikke løse alle disse utfordringene med at Mattilsynet gjør stadig nye vedtak eller oppdrettsmerdene får stadig nye behandlinger. Ingen andre områder har så mye oppdrettsfisk som Hordaland. For å holde smittepresset nede trenger vi en god anleggsstruktur. Det har vi ikke i dag, sier Fjetland.

Med det mener han at større sjøområder med jevne mellomrom tømmes helt for fisk. Gjøres dette mellom hver fiskegenerasjon som settes ut, reduseres smittepresset i sjøen og man forhindrer at smitte overføres fra en generasjon til en annen.

Men for å få det til må oppdretterne samarbeide bedre enn i dag.

– Vi skulle ønske oss en næring som var mer opptatt av å ta fatt i de bakenforliggende årsakene til utfordringene, og ikke så mye på å klage på de vedtak Mattilsynet fatter, sier Fjetland.


SYKDOMSUTBRUDD: Store deler av oppdrettsnæringen på Færøyene brakk ryggen etter masseutbrudd av ILA i årene fra 2001 til 2004. Nå er næringen bygget opp igjen, og har innført strengere regler enn Norge i sykdomsbekjempelse. På Færøyene brakklegges hele fjorder mellom hvert utsett av oppdrettsfisk for å fjerne smittekilder mellom generasjonene.
Forsøker ut vaksine

Lerøy Seafood er en av de store oppdretterne på Vestlandet. Ifølge konserndirektør havbruk, Stig Nilsen, har selskapet ILA-tall på nivå med fjoråret.

– Antall tilfeller med påvist PD-virus har dessverre vært stabilt over en lengre periode, vedgår Nilsen.

Han viser til at det har vært arbeidet for få finne en vaksine mot PD, og at selskapet har store forventninger til at en ny vaksine som er tatt i bruk kan bedre situasjonen.

Når det gjelder rømming fastholder Nilsen at selskapet har som mål null rømninger. Det har de ikke klart i år.

– Dessverre har vi hatt hendelser i Hordaland som har medført at noen hundre regnbueørret har rømt. Det er beklagelig.

Kan bli bedre
Når det gjelder svinn, regner Nilsen med at Lerøy i år vil få bedre overlevelse i merdene enn tidligere år.

– Mattilsynet etterlyser bedre samarbeid mellom oppdretterne for å få smitte ut av fjordsystemet. Er tiltaket som foreslås fornuftig?

– Ja, mer samarbeid og bedre koordinering av brakkleggingene vil være en fordel. Samtidig er det behov for større grad av samhandling mellom næring og tilsyn. Etter at Mattilsynet opphevet soneforskriften for regionen i 2017, har vi fått en situasjon hvor brakkleggingssonene stykkes opp og etableres noe tilfeldig. Både næring og tilsyn har et potensial for forbedring. Næringen gjennom styrket samhandling. Mattilsynet gjennom mer helhetlig tilnærming og i mindre grad «sak til sak behandling», mener Nilsen
SCK
24.09.2018 kl 17:46 3225

Selv om store tiltak på Færøyene er iverksatt, så skjer slikt som dette - på Færøyene.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/09/Bakkafrost-750.000-fisk-doede-i-loepet-av-faa-timer
milk
02.10.2018 kl 09:17 3026

Ble en hyggelig start på uka :-) Lite volum i sjø kan bringe kursene i sektoren videre opp,men hvor høyt? Utslakting pga av lus er allerede på gang.... Tror denne kursoppgangen kom litt brått på for enkelte ;-)
SCK
02.10.2018 kl 16:00 2958

Oppdrettsnæringen kan ha sine utfordringer nærmest uansett hvor lokaliteten ligger. Bare dårer tror noe annet. Men vi får tro de er håndterlige. Det virker i hvert fall som investorene mener det.

Jeg for min del sitter fremdeles tungt i sektoren. Fordi ukens opptur ikke kommer som noen bombe.
Redigert 02.10.2018 kl 16:01 Du må logge inn for å svare
milk
02.10.2018 kl 21:00 2880

Får vi se rekordpriser på laks til Jul? Alt tyder på det. Er det bra for næringen? Dessverre så er det ikke det,men det er tilbud å etterspørsel som styrer prisbildet. De selskapene som kommer opp med de beste utviklings konsesjonene,vil bli rene gullgruven. Lite lus å mindre sykdom og god fôrfaktor vil bli faciten for de med beste EBIT. Naturlig nok! ;-)
SCK
02.10.2018 kl 21:31 2870

" Er det bra for næringen? Dessverre så er det ikke det,"


---

Lite tyder på at det er så skadelig som man først trodde - at man skjøv kundene ut og over til andre produkter.
Forbrukerne etterspør laks uansett prisbilde, ved større tilbud igjen og lavere priser er de som "forsvant" tilbake på etterspørselsiden omtrent omgående.

Om det var dette milk hadde i tankene...
Kan ikke se noen spesielle negative faktorer for tidvis god laksepris jeg for min del.


milk
03.10.2018 kl 06:12 2806

Vanligvis er denne sektoren volatil med lavere kurser på høsten. I år har nok mange shortere og tradere tapt penger så langt... Høye priser på laks vil gi dårligere marginer for foredlings bedriftene. Markedet er stigende å tåler en viss prod vekst uten at prisene kollapser. At høye priser på fisk,endrer markedet,er det ingen tvil om. Kylling er en stor konkurrent til laks. Forbruket av kylling stiger ved høye priser på fisk og faller ikke tilbake når fiskeprisene faller.....
SCK
03.10.2018 kl 10:39 2753

Jeg og antatt flere enn meg leste at det er nettopp det som skjer, kundene kommer tilbake når prisene faller ved volumøkning.
Vi har bak oss en periode med nærmest ekstrempriser, tidvis over 75, og opp mot 80. Er de kundene som satt på gjerdet og avventet - borte? Nei, de er jo ikke det.
Alt tilsier at over tid så er det i gjennomsnitt balanse mellom tilbud og etterspørsel selv om prisene tidvis er svært høye.

Nå var det vel estimert priser i gjennomsnitt på ca 63 for - 2019 og 65 for - 20.
Dette absorberes, kundene er der.
milk
03.10.2018 kl 14:28 2711

Dagens priser er helt grei,men jeg snakker om priser rundt 100 lappen. Oppdretterne frykter slike pristopper. Det er ikke sunt. Det er markedet i Asia,hovedsaklig Kina som tar unna til gode priser. Den franske husmora har trappet ned laksemiddagen fra to ganger i uka til bare ved fest ;-)
SCK
03.10.2018 kl 20:37 2654

Priser rundt 100 lappen må være av så kort varighet at noe må importøren kunne ta fra egne lagre? Så får de heller forsyne de mer eksklusive med den rådyre laksen. :)

Jeg har forstått det slik at det var noe man trodde inntil nå nylig - at kundene forsvant eller reduserte forbruket, for ikke å føre det tilbake til hverdagskonsum, etter topp-priser. Det var dette ny forskning fant ut at ikke stemte. Det er jo heller ingen logikk i å forlate et produkt for nesten evig og alltid bare for at det i topper er "utilgjengelig" prismessig. Om det er det da overhode. Det reduseres vel - for så å komme tilbake.
For interessen er der. Og i gjennomsnitt så er produktet greit innenfor økonomisk rekkevidde for de av konsumentene som har laks på menyen.
Alt tilsier det.
Redigert 03.10.2018 kl 20:46 Du må logge inn for å svare
milk
04.10.2018 kl 15:17 2570

Nå begynner LSG virkelig å vise sin styrke. Dette har jeg ventet på! Opp 68% i år og har fremdeles mye å gå på :-)
milk
17.10.2018 kl 18:06 2397

Jeg har stor tro på sektoren generelt,men jeg har mindre tro på Oslo børs fremover. Vil bli meget volatil og en korreksjon vil komme! Blir å sitte med en del grunker på ASK i påvente av nedturene. Kan bli meget gode kjøpsmuligheter i nærmeste fremtid.... De som tjener mest på aksjer,sitter i selskapene mellom 3-5 år i snitt. Utbytte aksjer vel å merke ;-)
milk
18.10.2018 kl 16:04 2286

Dette er høyst betenkelig og kan bli en utfordring for næringen! RAS anlegg for storsmolt og lukkede merder blir en viktig faktor fremover. Jeg har stor tro på NTS sin Aquatraz i så måte. Det er også forskjell på hvor lokalitetene er i de respektive landene. For min del blir det aktuelt å vekte seg ned i enkelte selskap for å øke i NTS!

Oslo (TDN Direkt): Lerøy Seafood Group ventes å rapportere et operasjonelt driftsresultat på 737 millioner kroner for tredje kvartal 2018, mot 861 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det viser gjennomsnittet av estimater fra seks meglerhus, innhentet av Infront Data for TDN Direkt.

Driftsinntektene estimeres til 4.532 millioner kroner (4.373).

For helåret 2018 ventes det operasjonelle driftsresultatet til 3.912 millioner kroner, stigende til 4.667 millioner i 2019, og deretter 5.070 millioner i 2020. Utbyttet for 2018 ventes å bli 1,90 kroner pr aksje, stigende til 2,56 i 2019 og til 2,99 i 2020.

Lerøy Seafoods slaktevolum i 2018 anslås av analytikerne til 160.365 tonn. Videre venter analytikerne et volum på rundt 169.902 tonn i 2019 og 177.728 i 2020.

Lerøy selv venter et slaktevolum på 166.000 tonn i 2018 for selskapets norske virksomheter. Inkludert volum fra selskapets andel av tilknyttede selskaper venter selskapet et slaktevolum på 179.000 tonn i 2018, ifølge andrekvartalsrapporten.

To av meglerhusene anbefaler kjøp eller overvekt av aksjen, og tre har hold-anbefaling, mens ett meglerhus anbefaler salg. Gjennomsnittlig kursmål er 78,0 kroner.

Deltagere: DNB Markets, Fearnley Securities, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Pareto Securities and Sparebank 1 Markets.

HH, finans@tdn.no
milk
06.11.2018 kl 11:19 2016

Det er gjennomgående mindre volumøkning i sjø fremover enn hva de fleste analytikere har estimert. Ergo høye priser på laks og en fortsatt sterk sektor i overskuelig fremtid :-)
all4one
06.11.2018 kl 11:59 1989

Det kanskje beste med LSG er bredden. De har kontroll på rød- så vel som hvitfisk.
Mener uansett fiskeselskapene er overpriset.

I likhet med Ocy, men den siste diskusjonen ser i midlertidig du ut til å vinne? utbytte i dag. Det er jo fint for aksjonærene, inkl. deg ?
milk
06.11.2018 kl 13:22 1950

Tap og vinn med samme sinn! Aldri kjøp eller selg i panikk... "all4one" Jeg er langsiktig og litt mer nyansert i mine vurderinger enn den typiske traderen, som kun ser dager frem i tid... Inn the end,i will be right ;-)

Foreløpig topp i LSG er kr. 79.84. Får vi den for 10 kroner lavere før den igjen snur?
milk
28.11.2018 kl 17:59 1541

De siste åra har det vist seg å være et sjakktrekk (i disse sjakktider) å kjøpe når sektoren tar hvileskjær å faller tilbake. Den har hele tiden kommet sterkere tilbake. Prisen på fersk laks stiger i forhold til frossen laks. Tror ikke det var så lurt å kjøpe for innfrysing i høst.
milk
30.11.2018 kl 16:34 1445

"starter tydeligvis julehandelen nå" Tell me about it ;-) Greit å få noe billige aksjer nå da! For tre år siden var det komplett umulig å gjøre gode kjøp på denne tiden.. Et lite tips fra Milk,lakseprisene når nye høyder,PLUTSELIG ...;-)
milk
02.12.2018 kl 16:10 1348

Frykten for en eskalering i handelskrigen,er nå betydelig mindre! Dette vil slå positivt inn for fiskeeksporten til Kina. Bør gi en hyggelig utvikling for LSG :-)

Har falt mye. Er det tid for litt påfyll av Lærøy?
milk
03.12.2018 kl 13:41 1184

Jeg tror ikke man skal forvente noen videre prisnedgang på aksjen for denne gang. På Onsdag kommer det signaler om stigende etterspørsel og påfølgende kursoppgang....