Transport av fisk fra Norge til resten av verden ?


Dagsrevyen i dag viste at det går haugevis med trailere fra Nord-Norge og sydover. På de trangeste veier på Senja o.lign.

Jeg reiser spørsmålet : Hva med sjøtransport, fly, eller tog istedenfor trailere ?

Tar båt for lang tid ?
Er fly for dyrt ?

Er omlasting for tungvint ?

En båt ville ihverfall frakte mye mer fisk på en gang.
Med fly ville fisken være helt fersk.

Hadde en hurtiggående jernbane fra Trondheim til kontinentet hjulpet ?

Hvor kjører trailerene fra Nord-Norge ? Gjennom Sverige, Østerdalen eller Gudbrandsdalen ?
Burde vi prioritere og ruste opp veiene her ? Og lage en vei fra Kløfta på østsiden av Øyeren til Sarpsborg ?

Kunne media bidra til å belyse dette temaet ?