Folketrygdfondet øker eierskapet i Norwegian


I løpet av den siste uken har Folketrygdfondet økt eierskapet i Norwegian fra 6,92 prosent til 8,01 prosent. Det viser ferske tall fra aksjonærregistret.

Folktrygdfondet eier nå 13,09 millioner aksjer i flyselskapet, en økning på 3,37 millioner aksjer fra uken før.

https://e24.no/boers-og-finans/i/8mMm6w/folketrygdfondet-oeker-eierskapet-i-norwegian
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Hva vet de som vi ikke vet? Vil regjeringen slette gjeld?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

de har vel fått tilbake utlånte aksjer da.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Veldig bra de er sitt ansvar bevist, de kjøper seg opp og vil stemme ja for planen og delta på emisjonen
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Møkki
27.04.2020 kl 12:18 3070

Ja, staten er "flinke" de... De forstår veldig godt at kursen ikke har noe særlig fallhøyde lenger. Nå skal de berike seg på tap som dagens aksjonærer har realisert!
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Single Malt har rett!

-Folketrygdfondet vil normalt kalle tilbake utlånte aksjer før generalforsamlingen i et selskap. Vi søker å stemme for hele aksjebeholdningen.
https://www.folketrygdfondet.no/nyheter/stemmer-for-alle-aksjene-article451-176.html
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Folketrygdfondet har et mandat de e pliktig til å følge. Det er IKKE politikk!!!

§ 1-3.Målsetting for forvaltningen
(1) Folketrygdfondet skal søke å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader over tid innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Avkastningen måles i norske kroner.

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2010-12-21-1790?q=mandat%20spn


Kjøpet av NAS-aksjer nå er åpenbart ren politikk. Fondet kjøper ikke aksjer fordi de er billige og tror de vil tjene penger på kjøpet. ERGO BRYTER FOLKETRYGDFONDET SITT MANDAT.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Ser vi Nas i pluss i dag?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
alexen
27.04.2020 kl 14:34 2604

Trygda kjøper seg opp for å skaffe flertall for å stemme igjennom refinansieringsforslaget til styret 4.5.20. Løpet er kjørt for småaksjonær "opprørerene" i NAS.
Ved å stemme for styrets forslag den 4.5.20, så er det mulig å redde arbeidsplassene i en viktig bedrift, dette har vel vært målet for staten, som har ønsket å gi samfunnsnyttige bedrifter i Norge støtte og Ikke å berike risikoperverse aksjonærer på Oslo børs.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
aibo
27.04.2020 kl 14:36 2577

Forliksrådet i Bærum «drukner» i flyklagesaker mot Norwegian

Forliksrådet i Bærum får inn så mange flyklagesaker fra Norwegian-kunder at de trenger en egen ny avdeling for å behandle alle sakene. Tusenvis av kunder venter på å få saken sin rettslig avgjort.

https://www.nrk.no/norge/trenger-flere-dommere-for-a-ta-unna-flyklagesaker-mot-norwegian-1.14990891
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Taxfree-gigant har fått mest i koronastøtte
Ingen norske virksomheter har fått mer i kontantstøtte enn Travel Retail Norge.
https://www.dn.no/handel/koronaviruset/travel-retail-norway/taxfree-gigant-har-fatt-mest-i-koronastotte/2-1-798340
Samfunnsnyttig?
(Halvparten av TRN er eid av tyskere.)
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Dette er nok feil, ved årsskiftet hadde fondet 8,21% av aksjene i Norwegian ifølge årsrapporten. Økningen på aksjonærlisten skyldes med stor sannsynlighet tilbakekall av utlånte aksjer i forkant av generalforsamlingen neste uke.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Trygdas eierandel er uendret, ja. Trist for de som ikke forstår det. Synd at Trygda ikke har solgt seg ut slik at småaksjonærene kunne ordnet opp selv. Spennende å se om hstray for sin store drøm oppfylt - å møte Erna Solberg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Rockall
27.04.2020 kl 15:12 2382

At noe GIDDER å eie NAS-aksjer!!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Nas trådene fremstår som rene ekkokammer for tiden.
Det er om å gjøre å overgå hverandre i deep skittkasting.
Det forteller meg at mange sitter short enda.
Lykke til!
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Shortinteressen i NAS har ikke vært lavere på veldig lenge. Dette skyldes at lån tilbakekalles i forkant av generalforsamlingen. Det er per i dag nærmest umulig å låne aksjer for shortsalg i NAS. Etter generalforsamlingen vil det trolig bli god tilgang til å låne aksjer igjen.

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010196140
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
27.04.2020 kl 15:21 2288

ser ikke ut som om dere har så mye støtte inne på facebook gruppen heller
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Du har kanskje meldt deg inn? Vil isåfall stå i stil med dine innlegg her. Dårlig stil!
Er aksjonær, men foreløpig ikke medlem i gruppen
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

er vist flere som trenger på lese denne, https://www.folketrygdfondet.no/nyheter/stemmer-for-alle-aksjene-article451-176.html

Om ikke man gidder kan man godt hevde at fondet kjøper, men det er ikke det dem gjør, det ser bare slik ut, effekten er pga tilbakelevering av utlånte aksjer til short, men man kan jo hvis man ikke vill lese og lære leve i selvbedrag,
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
27.04.2020 kl 18:16 2066

Samme her. Har aksjer i NAS, men har ikke meldt meg gruppen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
TomW
27.04.2020 kl 18:28 2018

Folketrygdefondet har lenge ligget med en eierandel på 6,5%, hvor også utlånte aksjer skal ha vært innberegnet. Mao virker det som de har fylt på den siste tiden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
27.04.2020 kl 18:29 2009

Ligger det offentlig informasjon på deres beholdningen per 31.12?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Mr Fox
27.04.2020 kl 18:34 1986

Ligger på den overraskende adressen folketrygdfondet.no

https://www.folketrygdfondet.no/getfile.php/133373-1582616749/Dokumenter/Årsrapportering/2019/Aksjer%20per%2031.12.2019.pdf

Per 31/12 eide de 8,21%
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
svestnes
27.04.2020 kl 19:34 1890

E24 artikkelen ser ut til å være villedende da.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Janic
27.04.2020 kl 20:00 1830

Folketrygdfondet vet nok hva de holder på med, men skal vel ikke ha skylden for at noen overnervøse småaksjonærer har valgt å selge i panikk på historiens laveste kurser. Både Folketrygdfondet og alle oss andre som har tilit og tro på selskapet, ledelsen, og styret, vil nok berike oss på fremtidens Norwegian.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

På selskapenes aksjonærutskrifter vil aksjeposter som lånes ut og kalles tilbake, fremkomme på samme måte som poster som selges og kjøpes.

Dette betyr også at det i forbindelse med selskapenes generalforsamlinger kan fremkomme endringer i aksjonærutskriftene som skyldes utlån av aksjer, ikke handel.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
mofi1
27.04.2020 kl 20:17 1765

Hvordan virker aksjer som hverken stemmer ja eller nei inn på resultatet? Trenger et ja 2/3 av avgitte stemmer?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
OZZY1
27.04.2020 kl 20:23 1742

KLM og Air France er reddet av myndighetene. Look to France and Nederland hvordan ting skal gjøres. Inkompetente politikere i Norge tar styring.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Kun obligasjonseierens som i hvert lån må gi støtte til forslaget med 2/3.

Andre kreditorer må 100 % akseptere hver for seg.

Dersom NAS bruker restruktureringsloven, kreves det støtte fra et simpelt flertall av aksjonærene for at forslaget skal bli godkjent.

Vanligvis møter mellom 35-40 % av aksjene på en GF, så kontrollerer mann 20% av stemmene bør man ha det nødvendige antall stemmer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
mofi1
27.04.2020 kl 20:27 1713

OK, så du mener at på GF på mandag trenger selskapet kun simpelt flertall av avgitte stemmer for å få sitt syn igjennom hos aksjonærene?
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Ja kun simpelt flertall dersom lov om restrukturering blir vedtatt i Stortinget denne uken og NAS og/eller kreditorene vil bruke denne.

2. gangs godkjennelse er kun en formalitet, 1. gangs behandling ble vedtatt i Stortinget enstemmig.

Loven er et verktøy for selskaper og kreditorer slik at selskaper fortsetter driften og slipper konkurs, forøvrig er dette en lov som svært mange andre land har hatt i flere år.

Dessverre for aksjonærene vil en bruk av denne loven medføre at deres aksjer med stor sannsynlighet blir helt verdiløse, noe som man må vurdere dersom man stemmer ned styrets forslag på GF.

Styret og kreditorer kan også etter GF bestemme seg for å følge restruktureringsloven, dersom man på GF forsøker å gå for 2/3 støtte blant aksjonærene først.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
mofi1
27.04.2020 kl 20:39 1664

Med Trygdas, ja, blir det da svært vanskelig for småinvestorene å vinne fram med et, nei! (For øvrig uforståelig at de heller ønsker konkurs enn å støtte den eneste mulige redningsplanken)
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Som sagt dersom styret velger å forsøke med et GF hvor 2/3 støtter forslaget for å få bredest mulig tilslutning, men taper kan både de og kreditorer kreve benyttelse av restruktureringsloven i en ny runde som igjen kun krever simpelt flertall.

Styret og kreditorene er ikke sjakk matt om forslaget ikke vedtas på GF 4. mai.
Redigert 21.01.2021 kl 08:46 Du må logge inn for å svare