AMNODE


För den som söker spänning, storägarna ökar och sitter på en corner, extremt lågt värderat...och som krydda i var mans portfölj som en i mitt tycke solkar uppköpskandidat.