Potential growth opportunities within the land animal feed


"Collaboration to investigate yeast beta-glucan growth opportunities within land animal feed
08 MAY 2018
Biotec Pharmacon ASA’s subsidiary Biotec BetaGlucans has today signed an agreement with Ohly GmbH (part of Associated British Foods plc) to investigate potential growth opportunities within the land animal feed area"

Denne avtalen fra mai 2018 er ikke blitt snakket noe om de par siste år. Noen som vet noe mer? Blir vel mer og mer aktuelt nå med immunforsvar og
antibiotikaresistens.