Usikkerhet - dommedag og lite info til absolutt alle


Leser meg opp etter beste evne og er vel enda utrolig mye usikkert rundt NAS.Dette fra alt fra obligasjonseiere, leasing selskaper og oss aksjonerer. Ingen vet noe sikkert i det hele tatt. Og absolutt alle vil sikre sine investeringer og ha minst mulige tap. Dette være seg obligasjonseiere, leasingselskaper og aksjonerer.
Motparten er sånn sett det Norske folk og alle de som reiser med fly. De/Vi ønsker at NAS skal overleve det vil gjøre livet enklere for alle. Kunne skrevet mye mer rundt det, men stopper der denne gangen :-)

Landet Norge er nærmest avhengig av NAS dette for infrastruktur beredskap og at vi er avhengige av ett fly selskap som NAS. Verden er blitt mer komplisert annerledes og fly er med en bare ferie :-)

Så og si alle verdens flyselskaper er i tilnærmet lik situasjon som NAS. Felles nevner er for alle nærmest 0 i inntekter og store utgifter kombinert med lav egenkapital. Enkelt forklart selv mye egenkapital er ikke nok når inntekter forsvinner over natten. Og tiltak uteblir og seter fjernes. Alle skjønner det og alle forstår da at egenkapitalen ikke rekker for noen.

Vi leser og hører på debatt programmer på tv hører podkaster ser urix osv. De fleste sier det samme om Covid-19 og om fly bransjen som det her skrives om.

En vesentlig ting en leser mer de siste dagene er følgekonsekvenser for de tiltak verden har iverksatt. Mange sulter, mange dør i sykehuskøer for annen sykdom mange økonomiske personlige ting skaper usikkerhet. Konkurser og jobber som forsvinner. Bransjer nærmest slutter å eksistere. Det store spørsmålet er hvordan skal vi åpne opp samfunnet og komme tilbake igjen på en best mulig måte.
Utraderes fly bransjen vil vi ikke kunne reise hva er da konsekvenser for eget land for de plasser turister ikke kommer. Hvor land deler av land lever av turister. Millioner av mennesker er avhengige av at vi forflytter oss. Turistnæring alt fra hoteller, barer, museer butikker taxi næringer +++++.
Absolutt alt dette som berører millioner og atter millioner av mennesker i bare Europa er fullstendig avhengige av en fly bransje som fungerer.
Hjulene må rett og slett går rundt for at verden vil kunne fungere igjen og fly er en mye større del en mange tenker. Ut over det som er skrevet har vi frakten av varer og tjenester.

Oppe i alt dette sitter så obligasjonseiere, leasingselskaper og aksjonerer og vil ha minst mulige tap. I Norge sitter en regjering som i denne fasen for fly-bransjen er satt litt ut og oppleves som handlingslammet. Selvsagt er mye gjort, men er nok gjort er jo spørsmålet?
1 - Flysete avgifter fjernet er bra tiltak, men hjelper lite når flyene står på bakken og få reiser
2 Arb giver avgiften redusert med 4 % liten virkning når de fleste er permittert
3 Staten tar 14 av de 16 dagene i permitting kostnader. Dette hjalp i den fasen vi da var i
4 300 millioner i fase 1. Det har hjulpet NAS noe og frem til ca mai
5 Støtte ordninger for små og mellomstore bedrifter. Hjelper ikke fly selskapene, men mange som er opp mot selskapene kan få noe hjelp her
6 - 2,7 milliarder i en støttepakke til NAS om de innfrir en del ting ( dette kjenner vi nå til) Ett bra tiltak. Men ett gammelt tiltak fra 20 mars 1 uke etter at Norge stengte ned. Nå 6 uker senere ser en at dette ikke er nok. Her kommer handlings lammelsen inn. Det som det så ut til var nok i mars ser en at ikke vil hjelpe nå. Opplever at øyne er lukket og at vent å se er blitt det politikerne nå styrer etter. Er de blitt handlingslammet ? Eller har de noe i ermet som de ikke vil komme med før etter 04.05.

Kan jo ta en enkel sammenligning. Om 100 mennesker holder på å tørste i hjel og dø av dette. Noen sier ok vi skal hjelpe dere får 200 ltr vann. Spar på dette og dere kommer dere gjennom vann mangel perioden. Så blir det varmere og varmere og vannet må brukes opp. Trøsten er at det kommer 2000 ltr noe som er 10 X så mye.,om dere klarer å spare på dette vannet i ett par måner. Alle yter sitt og er bra fornøyd da de får tilbudet.
Utfordringer er at det kommer flere og flere mennesker som de må dele vannet med. Når det nærmer seg at de skal få de neste 2000 literne er utfordringen at 100 mennesker er vokst til 100 tusen mennesker. Hva hjelper da 2000 ltr vann. Når ingen sier hva som vil komme etter disse 2000 ltr. Og mulig er det da 200 tusen mennesker som skal dele vannet.

Noe slikt er det NAS nå er havnet opp i. Og vann fordelingen er likt for alle selskaper innen fly bransjen. :-)

Jeg som små aksjoner har store tap og er villig til fremdeles og yte mer. Men er jo interessert i å vite fra JS hva han har å tilby. Han sier at han selv vil kjøpe aksjer i NAS når han kan. Betyr det at de 400 millioner kr de skal ta inn og nye aksjer utstedes er det for alle og en hver eller er det en rettet emisjon mot dagens aksjonerer ? Dette er vesentlig for mitt vedkommende.
Eller er dette rabatt aksjer som tildeles styre konsernledelsen og enkelt aksjonerer ? Og så skal det muligens komme en rettet emisjon i etterkant på 100 mill kr skal hentes inn er det en rettet emisjon og kommer den eller bare muligens den kommer?

Jeg antar at obligasjonseiere og leasingselskaper sitter med mange andre spørsmål der de berøres og også trenger en del avklaringer.

I dag er det 30.04. og del 1 starter med obligasjonseiere så kommer leasings selskaper 0g til slutt oss aksjonerer den 04.05. Vi sitter da med makten og skal stemme for JA eller NEI. Alt dette er sånn sett greit. Men at vi blir bedt om å forhåndstemme på noe vi ikke vet er merkelig. Litt mer info hadde vært på sin plass i dag før fristen for forhåndstemme går ut kl 16.00.

På lik linje som ett handlingslammet politisk miljø hadde kommet på banen og sagt vi ser på flybransjen i etterkant. Vi ønsker nå først en avklaring på hva som kommer frem til 04.05.20. Men vi er beviste på at vi må yte mer.

Hilsen en liten aksjoner som trolig stemmer JA
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
GreenHat
30.04.2020 kl 08:49 2010

Jeg har ikke lest meg opp på alt vedr NAS, men det er enten JA eller ingeting for aksjeeiere.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
FunTrade
30.04.2020 kl 08:53 1977

Og før dette kuliminerer, så er det fritt frem om man vil være aksjonær på nuværende tidspunkt.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

Angående rettet emisjon på 400 000 000 vil (alle) aksjonærer få muligheten til å kjøpe seg inn slik jeg leser det i dok.

Mulig etterfølgende emisjon: Litt uklart hvem som får tegne denne rettet emisjonen?

For å motvirke den utvanningen som emisjonene nevnt ovenfor vil innebære, kan styret komme til å foreslå en etterfølgende emisjon rettet mot selskapets aksjonærer for et samlet tegningsvederlag på opp til NOK 100 millioner. En slik emisjon vil kun rettes mot personer som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud vil være ulovlig eller vil utløse et krav om utarbeidelse av prospekt, registreringskrav eller lignende (norskrettslige krav ikke medregnet). Det forventes at personer som deltar i de ovenfor nevnte emisjonene ikke vil gis rett til å delta i en reparasjonsemisjon. De nærmere detaljene omkring den mulige etterfølgende emisjonen, herunder ex-dato for handel i selskapets aksjer, herunder retten til å delta i den mulige emisjonen, vil annonseres av styret når og hvis det beslutter å gjennomføre emisjonen.
Styret har ikke truffet noen beslutning om å gjennomføre en reparasjonsemisjon som beskrevet ovenfor, og det kan hende at en slik beslutning aldri blir truffet. Det foreslås at styret gis fullmakt til å vedta en etterfølgende emisjon, og at denne fullmakten også skal omfatte andre emisjoner som styret anser nødvendige eller ønskelige.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

Jeg kommer til å stemme NEI. Rett og slett fordi det ligger alt for lite på bordet til aksjonærene. Tilbudet til obligasjonseierne har blitt krydret med både det ene og det andre, mens vi aksjonærene blir avspist med mindre enn smuler.

Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
ksandal
30.04.2020 kl 09:34 1834

Tror NAS blir reddet på¨målstreken, men kursne blir grusom. vi ser neppe NAS i 10kr de neste 20 årene, de har rett og slett for mye gjeld, og nå er de for liten til og håndtere den.
De kommer til og vake blandt troende i området 10øre til 1kr tror jeg...
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Strategi
30.04.2020 kl 09:35 1823

Så meg nødt til å stemme Ja, fant det svært vanskelig å stemme nei til et selskap jeg er investert i.

Blir unaturlig å stemme inn et forslag som o værste fall kan ende med konkurs og 4 år med bobestyrere.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Fred55
30.04.2020 kl 09:47 1774

Du leser vist likt som meg. Alle aksjonerer vil kunne kjøpe der de skal legge utt aksjer for 400 mill Kr. Alle aksjonerer vil det også se de som ikke har aksjer i NAS i dag altså absolutt alle. Eller vil alle aksjonerer si de som i dag sitter med aksjer vil kunne få kjøpe ?

Er jo dette JS kaller en gulrot men den er slik jeg ser det ikke klar nok og burde vært skrelt og forklart først :-) Eller er det bare jeg som tolker det usikkert ?
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Den nye
30.04.2020 kl 10:04 1711

Jeg hat for at jeg leste i DN (papirutgave) igår at den gjelder aksjonærer som innehar aksjer idag, men ikke dem som kjøper seg inn i ettertid.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

Hva med obligasjonseierne som får aksjer i bytte for gjeld - vil de også kunne delta i denne emisjonen ? I såfall blir det nada tilbake til oss som er aksjonærer i dag - allokering vil sørge for det.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
svestnes
30.04.2020 kl 10:25 1650

Mye kan skje på 5 år og enda mer på 20 år. Det er meningsløst å drive å spå framtiden som du gjør. Ser ut at du er på oppdrag å snake ned om aksjen.
Lite troverdig kommentar.

Ser fram til at flertallet stemmer NEI til konvertering av gjeld.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
ksandal
30.04.2020 kl 12:53 1543

Faktabassert gjetting med tanke på den enorme gjelden. Slår de det konkurs og starter på nytt. kan vi fort se helt andre tall ja.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
omac
30.04.2020 kl 12:55 1535

meningsløs gjetning ja, for 20 år siden var alle dotcom aksjene gruset og alle lo av de tullingene som trodde internet ville ta over verden........
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Fred55
30.04.2020 kl 13:22 1483

Blir litt slik jeg leste opp til også. Var dette som skulle være gulroten for dagens aksjonerer. Altså de som har aksjer og kan stemme i dag før kl 16.00. Selvsagt får en kjøpe om det blir aktuelt uavhengig om hva en stemmer så lenge flertallet sier JA :-)
Hvor mange aksjer de 400 millionene blir vil være avhengig av konserverings kursen og noen rabatter på denne. Så for vi vente og se. Kommer muligens noen melding senere i dag trolig etter børs slutt ang hva obligasjonseierne sier. Er jo fullt mulig de sier nei
Om JS ber dagens akjsonerer forhåndstemme og ser at han har fått i mange nok til å anta at det blir flertall på mandag og så "ofrer" dagens aksjonerer ved å dumpe konverterings kurs kun for å få ja. Da har han klart det, men mistet all tillit og er nok rimelig kjapt ferdig i NAS vil jeg anta.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Strategi
30.04.2020 kl 15:17 1402

Fred.
Beholdning børslutt i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
bj111
30.04.2020 kl 15:26 1363

En time igjen på å redde stumpene. Blir spennende å se hva som nå skjer. Opp eller ned. Hva er det flest av, de gale eller de som skal ut?
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
Strategi
30.04.2020 kl 21:11 1259

Møte med lånegivere skulle etter agendaen starte kl 1600
Hvordan er det mulig å være ferdig 1630 med ultimatum.?
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

Er ikke noe å forhandle om, ledelsen og styret har intet å tilby kreditorene. Kreditorene gir ikke almisser.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

Med all denne usikkerheten så er det en ting som er sikkert - det er utrolig deilig at jeg ikke er aksjonær i dette gjeldsbolet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare
stud_trd
30.04.2020 kl 21:20 1209

Da får dere vel bare kose dere med kadaveret... Håper dere får noe igjen... Om da ikke staten overrasker oss alle... ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare

Hvem er Staten, de er ingen part utover at de stemmer for aksjene Folketrygdfondet disponerer på vegne av norske skattebetalere
Redigert 21.01.2021 kl 02:36 Du må logge inn for å svare