Halvårsresultat!

milk
SSC 26.08.2018 kl 15:58 13178

På tide med en tråd om "jokeren" SSC ! På Fredag kommer en utfyllende rapport om driften så langt i 2018. Jeg må bare innrømme at jeg ser frem til den! Jeg har stor tro på positive,og kanskje litt overraskende nyheter om driften. Det har kommet mange positive tall fra de som produserer i samme området som SSC ;-)
delta
26.08.2018 kl 21:29 8740

Hva kan være overraskende nyheter på driften?
Operasjonell EBIT er hovednøkkeltallet å følge med på i næringen. Her er slaktevolum en sentral faktor. SSC forteller ikke så mye om hva som kan forventes neste kvartal, noe de heller ikke sa noe om i Q1-rapporten. De guider helår på 26,5k tonn. De hadde 7,136k tonn i Q1. Hvem kan da vite hva det blir i Q2? Da blir det kanskje mindre i Q2 enn i Q1. Hvis årsguidingen holder, blir det 6,455k tonn i gjennomsnitt pr. Q resten av året.

EBIT-kostnad per kg er en annen sentral faktor. Dette her ligget meget høyt lenge, men man så tegn til bedring i Q1 etter at den nye ledelsen har satt i verk en rekke tiltak for å forbedre bioloigen, øke produksjonsvolumet og driftsstrukturen ved å konsentrere produksjonen på større driftsenheter for å få ned kostnadene pr kg. SSC har et produksjonspotensial på ca. 35k tonn pr år. Det kan ligge an til gradvis volumøkning de neste årene, kanskje til 28,5k tonn i 2019. Med økende volum ventes det at EBIT-kostnad pr kg går litt ned. Men over til Q2’18. SSC rapporterer ikke på hhv. VAP og oppdrett, men VAP-volumet i i HOG-vekt utgjør bare ca. 8% av oppdrettet volum så det kan være ca. 0,50 kr/kg i høyere rapporterte EBIT-kostnader pr kg HOG med VAP i forhold til uten VAP - så ikke så vesentlig. I Q1’18 rapporterte de EBIT-kostnad på GBP 4,24/kg ekskl. kostnader for dødelighet som vil bli holdt utenfor i år som følge av at de legger om kostnadsføringsprinsippet til å være i samsvar med de andre i næringen. Således «sparte» de GBP 0,24/kg i Q1. Med alt annet likt kan EBIT-kostnad pr kg bli marginalt høyere i Q2 ved lavere volum enn i Q1 pga. færre kg å fordele andelen faste kostnader på. GBP 4,35/kg i Q2’18? Opp fra GBP 4,24/kg i Q1. GBPNOK var 10,91 som snitt i både Q1 og Q2. Omregnet til NOK var EBIT-kostnaden NOK 46,25/kg i Q1 – hvis man inkluderer dødelighet ville det vært GBP 0,24/kg ekstra - altså total GBP 4,48/kg eller NOK 48,88/kg. Dette er noe høyt. Normalt ligger dog Skottland over tid noen kroner pr kg høyere enn norsk oppdrett. Og SSC kan ventes å ligge høyere enn normalt i Skottland da oppdretter internasjonalt anerkjente merkevarer – blir nesten som en form for økologisk laks. Noe de også får ekstra prispremie for i forhold til ordinært oppdrett.

Prisoppnåelse er en annen viktig faktor for EBIT pr kg. Her har SSC som policy lå bygge opp langsiktige relasjoner til kunder gjennom bl.a. høy andel av omsetningen på fastpriskontrakter med fast volum, gjerne kontraktsvarighet på ett år om gangen. De har guidet 50-60% av volumet på kontrakter i 2018. Kontraktene har første prioritet hos SSC så spotvolumet blir salderingsposten fra kvartal til kvartal. Hvis kontraktsvolumet er det samme hvert kvartal, vil andelen spotvolum kunne bli lavere i Q2 enn i Q1 hvis slaktevolumet blir lavere i Q2. Den nærmeste referanseprisen for historikk er den norske spotprisen, NSI. Skottland har normalt flere kroner premie på norsk pris, kanskje rundt 5% over tid. SSC med skotsk premiumlaks har antakelig enda høyere pris, kanskje rundt 10% premie over tid på NSI (tipper jeg). Etter såpass lang tid med snittårspris NSI rundt NOK 60, antar jeg at SSC’s kontraktspriser er kommet opp på riktig markedsnivå for forventet årsspotpris. I Q1 oppnådde SSC GBP 6,08/kg i snittpris på slaktet volum. Dette tilsvarer NOK 66,33/kg ved GBPNOK 10,91 og er en premie på snitt-NSI for Q1 (som var på NOK 60,21) på 10%, dog er SSC’s lave andel VAP-salg inkl. i dette. SSC gir i sin rapportering ingen informasjon om hvor mye VAP de har, men det er lite, kanskje bare rundt 0,5k tonn pr kvartal omregnet til råvarevekt. I Q2 var NSI i snitt NOK 68,46. Her var det betydelig lavere i juni enn tidligere i kvartalet. Vi vet ikke om SSC solgte fisk i spotmarkedet jevnt fordelt over Q2 eller mye da prisene var lavere i juni. Andelen av volumet i Q2 solgt i spotmarkedet kan være høyere enn i Q1 hvis totalt slaktevolum er lavere i Q2 enn i Q1. Jeg tipper oppnådd snittpris i Q2 spot+kontrakt kan være rundt GBP 6,35/kg – tilsvarende NOK 69,28/kg som er 1,2% over NSI på NOK 68,46 i Q2. Høy kontraktsandel bremser premieoppnåelse i Q2.

Min tipping fører til følgende EBIT-estimat for Q2:

Pris GBP 6,35/kg – EBIT-kost ekskl dødelighet GBP 4,35/kg = EBIT ekskl dødelighet GBP 2,00/kg * slaktevolum 6,455k tonn = Rapportert operativ EBIT GBP 12,9 mill.

Sammenlignet med andre oppdrettere vil dødelighet komme til fratrekk, la oss si GBP 0,24/kg slik de melder om i Q1. Det ville ført til sammenlignbar EBIT/kg på GBP 2,00-0,24 = GBP 1,76/kg * GBPNOK 10,91 = NOK 19,20/kg. For godt til å være sant for et selskap som SSC som har hengt etter mange i sektoren over lang tid? Vi får se. Til sammenligning har Pareto et estimat for Q2 for EBIT på GBP 11,2 mill på 6,0k tonn slaktet (tilsvarer GBP 1,87/kg) mot mitt estimat på GBP 12,9 mill på 6,455k tonn slaktet (tilsvarer GBP 2,00/kg). Det er visst kun 4 analytikere som har dekning på SSC, og konsensus er kanskje operativ EBIT på GBP 11,5 mill. ser jeg av en oversikt. DnB melder sist fredag at de ligger 10% under. Så mitt estimat er godt over snitt. Hvis slaktevolumet blir lavere enn i mitt estimat, regner jeg med at konsensus treffer bedre enn meg på operativ EBIT i Q2. Jeg vet ikke om DnB ligger med slakteestimat for Q2 på 5k tonn eller hva. Hvis SSC slakter 5k tonn i Q2, kommer nok oppnådd EBIT ut i den lave enden av estimatene. Hvis så skulle skje, og de samtidig har bra kostnadutvikling og oppnår brukbar EBIT pr. kg samt opprettholder årsguiding på 26,5k tonn, kan det oppfattes som bra av aksjemarkedet.

Jeg tror 3 av husene har kursmål NOK 15 pr aksje mens Dnb har kursmål NOK 13.


Avslutningsvis tar jeg med hva DnB skrev om SSC sist fredag:
Q2-tallene fra Scottish Salmon Company gjenstår. Her venter vi solide tall ved fremleggelsen neste fredag, men er når det gjelder resultat likevel rundt 10% under konsensus i markedet. Selskapet verdsettes med en betydelig rabatt i forhold til de andre oppdretterne, men tross begynnende resultater av ledelsens snuoperasjon gjør kombinasjonen av begrenset størrelse og lav andel fritt tilgjengelige aksjer at en rabatt etter vårt syn er berettiget. Kursen stengte i går på NOK 12.05 pr aksje og vi har en holdanbefaling med et kursmål på NOK 13 pr aksje.
Redigert 26.08.2018 kl 21:41 Du må logge inn for å svare
milk
26.08.2018 kl 21:48 8845

Det er lest og notert bak øret ;-)
milk
31.08.2018 kl 07:52 8617

Skuta er definitivt kommet på rett kjøl! På tide med en reprising av selskapet. Forventet slaktevolum for 2018 stiger også :-)
milk
31.08.2018 kl 08:07 8590

8,600 Tonn slaktet og 25 Nok/kg er vel en smule høyere enn dine estimater "delta" ;-)
delta
31.08.2018 kl 09:10 8519

Ja, milk, dette var tall og guiding av en annen verden... Det eneste jeg traff på, var oppnådd snittpris i Q2, nemlig GBP 6,35/kg. EBIT-kost blir lavere enn ventet også mye pga. skalaeffekter av overraskende stort slaktevolum.
Redigert 31.08.2018 kl 09:10 Du må logge inn for å svare
milk
31.08.2018 kl 09:31 8498

Vi må bare glede oss over et flott resultat :-) Føles greit å få litt belønning for min ukuelige optimisme rundt SSC! Det er jo tross alt derfor vi driver med aksjer :-)
SCK
31.08.2018 kl 11:21 8436

Må gi deg honnør for din stayermentalitet hva SSC angår, milk - og endelig fikk du ( og vi andre som fremdeles sitter i aksjen) lønn for tålmodighet.
På en dag som dette så snakker vi ikke om NRS...
delta
31.08.2018 kl 11:30 8413

Hvis ukraineren hadde solgt seg kraftig ned nå, ville det blitt mange flere frie aksjer i omløp, og dagsvolumet i aksjen kunne tatt seg mye opp - og også prisingen. Jeg tror det er mye rabatt i aksjekursen pga. så få frie aksjer i omløp.

Jeg har ikke SSC, men gratulerer til de som har den. En kan også glede seg over at LSG endelig ser ut til å stabilisere seg på høyere kurser. Forsåvidt ikke uventet. Egentlig ser det bra ut for lakseaksjer. Mine satsinger for øyeblikket er MHG, LSG, AUSS og GSF. Lykke til fremover høsten og vinteren
delta
31.08.2018 kl 14:20 8321

Pareto øker i dag kursmålet til kr. 17 fra kr. 15 pr aksje. De løfter estimatene for operasjonell EBIT med 25% for i år og 12% for 2019-20.
milk
31.08.2018 kl 14:39 8299

For meg var det snakk om et tidsspørsmål før kursen ville ta seg betydelig opp! Jeg har kanskje til tider vert vell optimistisk,men 66% stigning siden nyttår er et resultat jeg kan leve godt med :-) Utbytte kom også som et pluss på kontoen,litt uventet egentlig ;-) Nå venter jeg på at LSG skal sige videre opp. Der er jeg også optimist og ser et stort potensiale!!! :-) Har GSF under vurdering......
milk
31.08.2018 kl 15:27 8247

Ligger 50 000 aksjer ute til 13,50! Hadde vert moro hvis de gikk på slutten av dagen. Intet er umulig ;-)
milk
31.08.2018 kl 17:22 8165

Det gikk som jeg håpet å trodde :-))) Alt på 13,50 ble blåst bort.. Nå har jeg et luksus problem. Skal jeg ta gevinst??
Artur II
01.09.2018 kl 08:37 8002

Bra kommentarer og vurderinger Milk og Delta,

Har sittet inne med aksjer i denne siden 2009 og kjøpt litt mer de siste årene. Har vært mange opp og nedturer, og kanskje en kan få se litt mer normal dividende til aksjonærene også. Tror selskapet er på riktig vei nå (og utsiktene for 2019 er jo veldig bra), så da blir jeg nok sittende med aksjen noen kvartaler til.

Lykke til!


Hittil er det ikke påvist at noen blir fattig av å ta gevinst. Det gjør jeg titt og ofte, gjerne flere ganger for dagen hvis sjansen og handelsbilde ligger til rette for det.
milk
01.09.2018 kl 09:50 7948

Blir spennende å se hva neste uke bringer. Etter en signifikant kursoppgang,er det store sjanser for at det kan bli en liten korreksjon. Jeg tror den vil bli kortvarig hvis den kommer. Tror ikke jeg tar noe gevinst enda,da 15 tallet er like rundt hjørnet ;-) Jeg tok gevinst i MHG for en tid tilbake. Jeg kom aldri inn igjen på en lavere kurs. Det var en bitter erfaring. Jeg tar ikke gevinst med mindre jeg er sikker på at kursen skal ned! Og det er jeg slett ikke sikker på når det gjelder SSC...
Redigert 01.09.2018 kl 09:57 Du må logge inn for å svare
andlien
02.09.2018 kl 23:36 7733

Jeg holder på aksjene en stund til. Hvis ting går som de skal operasjonelt ut året bør ssc oppnå en EBIT/kg på rundt 20 nok/kg. Med et slaktevolum på 28 000 tonn for året og en PE på konservative 8 får jeg en «fair value» på rundt 18 kroner/aksje. Med såpass marginer som 20 nok/kg vil selskapet også kanskje prises noen mer på linje med konkurrentene, og det kan da være mer oppside i aksjen. Noen tanker?
Redigert 02.09.2018 kl 23:47 Du må logge inn for å svare
delta
02.09.2018 kl 23:45 7714

I utgangspunktet er SSC et lite selskap med lav marketcap. Jeg tror prisingen av SSC i tillegg blir "klusset" av veldig få frie aksjer i omløp, jf. aksjonæroversikten med ukraineren med 72,6% eierandel. Frode Teigen er nest største aksjonær. De to tilsammen eier 79% av aksjene. Jeg har sett eksempler på svært lav prising av selskaper med svært liten andel frie aksjer i omløp.
delta
03.09.2018 kl 10:36 7622

Ser ut som flere hus har øket kursmålene i SSC etter kvartalsrapporten. DnB har ikke vært ute med oppdatering enda og har vel da kursmål kr. 13. De 3 andre med dekning på SSC hadde alle kursmål kr 15 før rapporten. Nå ser det ut til at alle 3 har øket kursmålet, Pareto til 17, en annen også til 17 (jeg vet ikke hvem) og den siste til kr. 19. Iht. linken nedenfor er snittkursmålet nå kr. 16,50. Det kan framkomme slik (13+17+17+19)/4= 16,50

kilde:
https://www.barrons.com/quote/stock/no/xosl/ssc/research-ratings
delta
03.09.2018 kl 11:05 7590

Da er det Danske Bank som har høynet kursmålet til kr. 19 fra kr. 15. Og Sparebank1 Markets som sammen med Pareto har høynet kursmålet til kr 17 fra kr. 15.

SSC:DANSKE BANK HØYNER KURSMÅL TIL 19 (15), FASTHOLDER KJØP
Oslo (TDN Direkt): Danske Bank oppjusterer kursmålet på Scottish Salmon Company-aksjen til 19 kroner fra tidligere 15, og fastholder kjøpsanbefalingen, ifølge en oppdatering fredag.

"Selv om vi ser den biologiske risikoen for Scottish Salmon Company som høy, høyner vi estimatene og våger å tro at selskapet vil rapportere solide resultater fremover etter tre kvartaler på rad med bedre enn ventet inntjening", skriver meglerhuset.
Redigert 03.09.2018 kl 11:06 Du må logge inn for å svare
delta
03.09.2018 kl 12:00 7551

DnB Markets har i dag økt kursmålet til kr. 17 fra kr 13 og oppgradert anbefaling til kjøp fra hold.
Da har 3 hus kr. 17 som kursmål og ett hus kr. 19.
Redigert 03.09.2018 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
milk
04.09.2018 kl 09:47 7427

Som jeg sa tidligere "15 tallet er like rundt hjørnet" Der kom det :-) De som tok gevinst på Fredag,vil nok slite med å komme inn til en lavere kurs en vi så da!!
milk
04.09.2018 kl 16:20 7310

Riper i lakken har vi alle! Det er fremdeles usikkert hvilket anlegg dette er fra.. Uansett så er det ikke bra. Hvis dette ikke er et "stunt" så er det nok allerede tatt tak i. Da synes jeg det er mye verre med utfordringene som Salmar har med sin nye havmerd. Alt for mye lus,rømming og problemer med stabiliteten! Og nå har de en enda større merd på gang,før de har testet ut prototypen. Den er ikke en gang prøvd på åpent hav. Jaggu glad jeg ikke har aksjer i SALM. Hovmod står for fall.....
milk
04.09.2018 kl 18:53 7235

Bra at Dere refererer til dokumentasjon for mine innlegg. :-) Jeg prøver å være så objektiv som mulig.men selvfølgelig gjør jeg mine egne vurderinger etter intuisjoner fra "merdekanten" :-) Tror ikke det er mange som kan ta meg for hverken hausing eller baissing.. ikke de to siste åra. ;-)

Så veldi mye lus har vel ikke havfarmen? Men uansett så bør problemene på havfarm være nok til å inndra konsesjonene. Da både rømning og lus ikke bør være et problem for anlegg som får gratis konsesjoner. Men filmen fra Skottland ser ikke bra ut og ssc har vel innrømmet at dei har store problemer etter en varm sommer. Skottland har vel og en mindre streng lusepolitikl enn Norge så det kan vel få utvikle seg negativt lenge før det blir tatt tak i der borte..
milk
04.09.2018 kl 21:26 7155

Skottland har en liberal luse strategi i forhold til Norge. SSC har derimot tilfredsstilt alle krav fra sine mottakere... SSC leverer nå varer av topp kvalitet hele veien. Sommerens problemer er vesentlig forbedret....

Dette var vel bare en uke gammelt så er vel begrenset hvor mye en kan forbedre på en uke
milk
05.09.2018 kl 06:11 7042

Fisken blir ikke "oppspist" på en uke!

nei men den blir ikke lusefri og tipp topp kvalitet på en uke heller
SCK
05.09.2018 kl 10:35 6909

Ref Milk:

" Jaggu glad jeg ikke har aksjer i SALM. "

--------

Avkastning siste året : 90 %......
Noe forbasket dritt.
Redigert 05.09.2018 kl 10:36 Du må logge inn for å svare

Oslo (TDN Direkt): Grieg Seafood venter en avklaring fra Fiskeridirektoratet rundt søknaden om ti utviklingstillatelser til konseptet "Blue Farm".

Det sier konsernsjef Andreas Kvame på selskapets kapitalmarkedsdag onsdag.

Kvame sier selskapet regner med å få alle ti omsøkte tillatelser.

-Vi hadde ikke søkt om ti hvis vi ikke hadde trengt ti eller regnet med at vi fikk det, sier han.

Dette er "Blue Farm"
https://www.kyst.no/article/blue-farm-faller-innenfor-ordningen-med-utviklingstillatelser/
milk
05.09.2018 kl 11:01 6861

SCK! SSC har 86% verdiøkning siden Nyttår. Jeg er glad jeg ikke har aksjer i SALM Pr.Dags dato !!! :-) Inngang i GSF vurderes sterkt...
SCK
05.09.2018 kl 12:11 6821

Gjør som meg, sitt i både SSC, GSF og SALM, sistnevnte gir også gode utbytter.
Det blir muligens en pause i videre oppgang i SALM akkurat nå. Men å tro at den ikke vil høyere tror jeg nok er feil.
Har hatt glede også av SALMON slik at å sitte litt bredt kan være en grei løsning .
Alle har gått siden nyttår, Milk.
SCK
05.09.2018 kl 16:35 6721

Vurderer det som klokt å ta gevinst...
-------
Vil ellers avvente en stund og se etter evnt reaksjoner på dette. Kommer det ingen så kan man vurdere å gå inn igjen.
Redigert 05.09.2018 kl 16:42 Du må logge inn for å svare
milk
05.09.2018 kl 16:50 6697

Mange tok gevinst på Fredag på ca 13Nok. Bedre å ta gevinst på ca 15Nok.:-) Burde være en mulighet for å komme inn litt lavere senere. Kanskje...... Tenker jeg tar gevinst på 40% av beholdningen. Just in case ;-)
SCK
05.09.2018 kl 16:56 6677

Enig med deg der, Milk, bedre på 15 enn 13...

Vi får håpe for bransjens og selskapets skyld at det blir tatt grep fra SSC sin side.
Luseproblematikken kan sikkert "eksplodere" ved den høye temp som har vært, men de må vise å kunne ta grep.

---

Takk til Diesel for linken...
Redigert 05.09.2018 kl 18:30 Du må logge inn for å svare