Det kan bevises at de eksord. klimaendringene er menneskeskapte.


Det kan nå bevises at de ekstraordinære klimaendringene vi kan observere alle sammen, og som er grundig dokumenterte med målinger, er menneskeskapte.
Så dette ordentlig i dag.
Går ikke inn på hva bevisene består av.
Bare gjør folk her på forumet klar over at overbevisende bevisføring nå kan foretas. Det kan bevises at den beviste oppvarmingen, er menneskeskapt.

Har ikke sett noen stille det opp på samme måte undertegnede nå kan. Derfor avventes en eventuell offentliggjøring av dette.

Det kan tillegges at det er lett å bevise dette nå. Og den store majoritet vil lett forstå bevisføringen og godta denne som ekte og sannferdig.

Man behøver ikke å bruke en usikker brannforsikringsmetafor som tidl. statsminister Kåre Willoch gjør. Det foreligger nå fakta som kan stilles opp som klare bevis for at de ekstraordinære klimaendringene vi observerer, er menneskeskapte.

Det er oppsiktsvekkende at de fremste klimaforskerinstituttene ikke har funnet frem til dette selv enda.
Redigert 26.08.2018 kl 17:56 Du må logge inn for å svare
urte-te
26.08.2018 kl 17:52 1192

Fornybar'n
de ekstraordinære klimaendringene vi kan observere alle sammen

.................

Allerde her strøk du til tenkeselv eksamen og bestod opptaksprøven til x96 brækebøttekommunisten mas x96 metoden

" klimaendrig allesammen"
du observerte
og link til mindfck reportasjer i Dagbla msm jugeapparatet

#politikerskapte maniuleringsteknikker x96 kommunistaktivister
artig
26.08.2018 kl 17:59 1191

I fjor, regnet hele sommeren. Slik skulle det bli fremover.
I år, helt genial sommer, slik skal det bli fremover...gjeeesp

artig,
Det du nevner her er nyanser innenfor det store bilde.
urte-te
26.08.2018 kl 18:11 1184

klimanyanser kommer og går, politikerskatten består.

Det er det store bildet jeg snakker om. Ikke nyanser innenfor det.
artig
26.08.2018 kl 18:25 1175

Det handler om en ting. Penger!
urte-te
26.08.2018 kl 18:30 1172

kjempebilde

Du skulle jabbet i politikkerklimaskatteetaten.
Store kompliserte bilder. Som alle x96 blitzaktivist kommunister seff observerer med enkle øyne en fin sommer vi minnes allerede
x96 kommunistmaskiner
bare det koster, har du x96 overbeviste propanmaskiner med "enkle observasjoner" klar med x96 mas.

1825,
Det handler om dette :
https://forum.hegnar.no/thread/9802/view

Relle utslippskutt, ikke skatter og avgifter.
urte-te
26.08.2018 kl 18:50 1161

Du viser til en x96 blitzkommunist mase tråd uten substans.

Case closed

--->lille blitz stein kaster innlegg x96 fake oppblåst maskinen
substansløs propan

Sitronbrustosken burde ta seg sammen, ellers er det ut snart.
At menneskaptheten kan bevises er en nyhet, og noe som vil vise seg viktig fremover.
urte-te
26.08.2018 kl 19:07 1155

Stoler aldri på løgnmaskiner msm fake og x96 blitz aktivist oppblåst boble mas.
Behovet for manipulering kan relateres til falskheten som ligger i lille stein behovet for oppblåst mas x96 blitz kommunist som ligger i DNA

-->fake blitz aktivist mas
urte-te
26.08.2018 kl 19:15 1150

Jeg VET fhv unge stein er blitzpensjonist når x96 flommer på med fake msm propanapparat kilder.

x96 blitzpensjonist

Det er ikke noe Lillevolden eller Blitz her. Slike tvangstanker befinner seg bare inne i nepa på SitronbrusToskUrteteen. Som står i fare for å ryke ut snart uten innskjerping. Dette var siste advarsel.

Er lei av å fluen i atmosfæren ; urte-te
Hvor er det MSM-link her ?
Og om noe belyses med en link fra MSM so what ?
Kjører ikke konsekvent alternativ media linker selv om misliker MSM.
Å snakke om uredelug feig løgner og steinkast passer på deg.

Du er overmoden for nicksletting nå.
.777.
27.08.2018 kl 08:28 1089

While the Global Warming fanatics are out in force saying “see” the heat in Europe is caused by humans driving their cars around, they continue to ignore history. The extreme heat in Europe this year is part of a cycle. The swings from extreme heat to extreme cold are also not unheard of. Another piece of historical evidence they ignore is known as the Hungry Stones. Pictured here is a Hungry Stone from 1616 which has been exposed by the low level of water in the Elbe River. This is at Decin, in the Czech Republic. Throughout the centuries, there have been these cycles of extreme heat followed by extreme cold. Such events have been recorded when drought has resulted in the low level of water in the Elbe river.

This year’s drought in Europe has exposed once again the Hunger Stones that have been used for centuries to commemorate historic droughts which warn of their consequences when you see these stones again.

The various Hunger Stones record droughts that resulted in famine and soaring prices for food. The droughts that have been recorded on the stones date to 1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892, and 1893, which covers a period of 476 years. This produces an average of 39.6 years. Just applying that average would bring you to 2012. However, we have to look closer. Note that two years 1892 and 1893 are back-to-back. This does not reflect two separate droughts, but the peak in intensity. Instead of there being TWO separate droughts, it is the same even just extended. That means there were really 11 events within this 476-year span of history and low and behold this alters the average to 43.27 years. This actually conforms to our Economic Confidence Model frequency of 8.6 years /2 = 4.3.

In fact, additional evidence that is being ignored by the Global Warming crowd who seem intent upon leading society to its doom by ignoring the past entirely. Extensive research has also been done on tree-rings in north-central Europe. This study has discovered that there has been a pattern of “megadroughts” in the 15th through 19th centuries. They classified 1893 as the “Great Drought of 1893” where rainfall decline between 30 to 90% throughout various regions in Europe. They also found that the Irish famine of 1740–1741 was the result of a cooling period they pointed out resulted in unusually low winter and spring temperatures in 1740 that produced in crop failures and a massive subsequent famine. They point out that there were five major “megadrought” that took place in 1540, 1590, 1616, 1718, and 1719. Once again, we see back-to-back events in 1718 and 1719 which in our analysis reflect a build up in intensity rather than two separate events. Reducing this to 4 evens once again gives us an average of 44.75 years which is very close to the Pi frequency. If we plot this serious out, we arrive at 2020.
It appears that instead of a back-to-back event in 2019, this cand become the worst period of intensity and produce three years of drought into 2020. The greater the number of volcanos erupting can also produce an increase in intensity for this period. What we must be concerned about is volcanic activity appearing in the West Indies, which includes Soufriere on St. Vincent. It is the stratovolcano type event that can change the weather. These are volcanoes that are known as a composite volcano, which is a conical volcano built up by many layers (strata) of hardened lava, tephra, pumice, and ash. When they erupt, this sends a tremendous amount of material into the atmosphere which reduces sunlight and cools the temperatures.
When we ran the drought data through our models, not only did it correlate with the ECM, it also coordinated with the first historical eruption of the volcano which took place during 1718 and a subsequent eruption 1812. Now, look at the drought records of megadroughts – 1718/1719. When we ran the model, out comes the year 1816 which s known as the Year Without a Summer. The climate turned extremely cold and it was snowing in July in New York City. This resulted in major food shortages across the Northern Hemisphere. Note that the second eruption was 1812.

Les resten her:

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/nature/the-hunger-stones-have-appeared/

"While the Global Warming fanatics are out in force saying “see” the heat in Europe is caused by humans driving their cars around, they continue to ignore history. The extreme heat in Europe this year is part of a cycle."

Bevisene hviler ikke på dette 777.
Bevisene er bunnsolide, uten rom for noen tvil, og kan presenteres med god og meget interessant pedagogikk.

De neste temaene undertegnede skal skrive om er :
1. Konsekvensene av de menneskeskapte ekstraordinære klimaendringene.
2. Hvordan løser vi problemet best mulig.
.777.
27.08.2018 kl 16:03 1049

Når skal du presentere de bunnsolide bevisene på at de naturlige svingninger har stoppet opp, og nå har blitt erstattet av unaturlige menneskeskapte svingninger?

Det menneskeskapte er noe som kommer på toppen av det klimasystemet som har pågått utifra naturens premisser i lang lang tid. Og som bare har pågått de siste 60 - 70 år. (Før det var det menneskeskapte lite omfattende).
Menneskene har ikke bare drevet med utslipp. De har også nedbygget vegetasjon, hugget skog, og en rekke andre ting. Naturen selv har svart på alt dette med en rekke kjedereaksjoner. Frossen tundra med metangass har tint. Metangass har steget opp. Ekstremvær har blåst skoger overende. Uvanlige skogbranner har brent ned skog. Ekstremregnvær eroderer jord. Tørke tørker ut jorden. Ørkener har vokst. Det oppstår økte refleksjonsflater pga. alt dette. Alle disse tingene i sum bidrar negativt.
Det tar minst 100 år for et tre å vokse seg stort.
Byer i seg selv er som "varmeovner".
Dette er noen smakebiter på konsekvensene av de beviselig menneskeskapte ekstraordinære klimaendringene.

777, du trekker dine egne utledninger, som ikke korresponderer med det jeg sier.
velkjent
27.08.2018 kl 18:09 1021

Ingenting av det du nevner er unaturlig og menneskeskapt (kanskje med unntak av urbaniseringen, som har ført til høyere lokale temperaturer)
Klimaendring defineres ut fra om habitatet forflytter seg minst en halv klimasone i sør-eller nordlig retning. Så langt har jeg ikke sett at noen har kunnet påvise en slik endring og da sitter en igjen med været, som konstant endrer seg. Les bøkene til Edvard Hoem om utvandring de siste 150 år. Han sikriver mye om været, som bøndene både i Norge og USA/Kanada kjempet med og beskrivelsene er tatt fra lokalmedia på den tiden.
Hoem er svoren klimahysteriker, men synes å ha glemt det i sitt forfatterskap når realitetene trumfer ideologien.

Den forrige kommentaren min var ikke noe forsøk på bevisføring for at de ekstraordinære klimaendringene er menneskeskapte.

Jeg tror de aller fleste forstår hva som menes med ekstraordinære klimaendringer. Alle kan se og oppleve dette. Gjennomsnittstemperaturer stiger. Dette er grundig dokumentert.
urte-te
27.08.2018 kl 18:26 1012


Bløffmaker´n vis oss dine bunnsolide bevis.
velkjent
27.08.2018 kl 19:08 1000

Fornybar'n:
"Ingen" kan se og oppleve de klimaendringene du nevner, for det du skriver om er kortsiktige værforhold. Ja, temperaturen i sør-Norge var høy i sommer, men hva var den hittil i år og hva blir den for hele året? Forøvrig kan det visst ikke gjentas ofte nok; klimaendringer må observeres over minst 30 år globalt. De siste 15 år kan det ikke påvises temperaturøkning, noe selv IPCC skriver i sin rapport.
urte-te
27.08.2018 kl 21:59 961

Du kjenner lille Stein Kaster´n

Det blir mye nye tråder og kasting av småstein.
spør om bevis. x96 blitzkommunisten borte med plakater for ny tråd.

Lille x96 stein er pensjonist men det kommer mange nye plakat tråder x96 pensjonistblitz
artig
27.08.2018 kl 22:01 961

I fjor var det veldig vått, det skulle bli den nye trenden.
I år var det veldig tørt, det skal bli den nye trenden.
børst
01.09.2018 kl 21:05 880

Antallet døde på grunn av klimaendringer var enormt mye høyere tidligere enn nå. For eksempel døde nesten 40% av befolkningen i Irland på grunn av sult som følge av hete og tørt så sent som 1740-1741. Klimaendringer har ALLTID funnet sted, og vil inntreffe i all evighet fullstending uavhengig av menneskehetens utlipp av CO2.
Redigert 01.09.2018 kl 21:09 Du må logge inn for å svare

børst 2105,
Det kan nå bevises at menneskene påvirker klimaet. Og det påvirkes ikke bare med den CO2 som menneskene forårsaker.
artig
02.09.2018 kl 12:20 845

Det er klart at klimaet påvirkes av menneskelig aktivitet/ forurensning.
Det vet vi. Vi må selvsagt bekjempe forurensning så godt vi kan.
.777.
02.09.2018 kl 12:24 844

According to scientists’ best estimates, the Earth’s magnetic field is now weakening around 10 times faster than initially thought, losing approximately 5% of its strength every decade. But they don’t really know why, or what that means for our planet. This could be the precursor to the poles flipping.

Here we are in August 2018 and three volcanoes in Indonesia erupt all at the same time. The three volcanoes that are rumbling and spewing ash are Mount Sinabung (pictured here), Gamalama, and Rinjani. In fact, this year we now have 34 major volcanoes erupting worldwide compared to 12 last year and 11 back in 2015. In the Ring of Fire, we now have 6 volcanoes erupting this year with another 5 in Indonesia alone. There are now 4 erupting in South America, 5 in the Mexico/Carribean and Central America. In Africa and the Indian Ocean there are now 4 volcanoes erupting and in the Pacific Ocean, there are yet another 6 erupting. In Europe, we have one in Italy erupting in the Eolian Islands – Mt Stromboli. Lastly, there is even one in Antarctica melting ice.

While we have had extreme heat in Europe, now there is early snowfall in Russia and in the Alps. Then Melbourne Australia is freezing. Meanwhile, we have Mexican farmers blaming German auto manufacturers for creating a drought. Perhaps when they figure out that this is a natural cycle they will file a lawsuit against the various churches, temples, and synagogs that represent God on Earth. Someone has to be blamed!

It certainly looks like we are headed to a commodity boom between 2020 and 2024.

Det sies at man ikke kan spise gull (men det kan man faktisk i små mengder), og man kan ihvertfall ikke spise derivater, men kanskje man skulle begynt å kikke på noen longposisjoner i råvaremarkedet?
Redigert 02.09.2018 kl 12:28 Du må logge inn for å svare
artig
02.09.2018 kl 12:33 839

Jeg liker innlegget ditt 777, jeg berget dagen til Fluefiskeren forleden:)
Da jeg sa at jeg tror et polskifte er nært forestående.
Jeg tror det fortsatt, og det skjer veldig mye som ikke er forårsaket av den gemene hop for tiden, hva angår klima.
Uansett, ikke noe vi kan gjøre noe med, vi kan bare observere.
Og, jeg synes det er veldig spennende.
Det bekymrer meg ikke, av den enkle årsak at jeg ikke kan gjøre noe med det.
Okulus
02.09.2018 kl 12:36 838

Kan Fornybar`n tenke seg å fornye sine formodninger om klimaendringene til de kunnskapene om universets uendelighet i rom og tid som besittes hos astronomene? Og kunnskapene om den bittelille herværende Jordens utvikling som besittes hos geologene? Istidene. Og hva kan arkeologene fortelle oss om bosettinger i førhistorisk tid? Og kan han tenke seg å lytte til historikernes fortellinger om norrøn bosetting på Grønland i vikingetid, om rallarens rapporter om tidligere tiders skogkledde Hardangervidda, eller «den lille istid» omkring 1600-tallet, hvor befolkningen overlevde ved å blande bark i brødmelet. Eureka!?
artig
02.09.2018 kl 12:41 835

Lol, er du gal?
Det ville jo slå ben under hele fasitenn som ble laget før fn startet klimahysteri-forskningen sin.
Og, tenk på alle sugerørene som vil miste bevilgningen til "forskningen" sin!
Nei, det går da ikke an:)
børst
02.09.2018 kl 22:16 810

Paleoklimatologer, arkeologer og historikere har data som beviser at det må være andre faktorer enn co2 som fører til klimaendringer, fordi slike klimaendringer har funnet sted da mengden co2 var betydelig lavere enn i dag. Dagens klimavitenskap har degenerert til monokausalitet - å redusere komplekse sammenhenger til en faktor - mengden av co2 i atmosfæren.