Det kan bevises at de eksord. klimaendringene er menneskeskapte.


Det kan nå bevises at de ekstraordinære klimaendringene vi kan observere alle sammen, og som er grundig dokumentert med målinger, er menneskeskapte.
Så det ordentlig i dag.
Går ikke inn på hva bevisene består av.
Bare gjør folk her på forumet klar over at overbevisende bevisføring nå kan foretas. Det kan bevises at den beviste oppvarmingen, er menneskeskapt.

Har ikke sett noen stille det opp på samme måte undertegnede nå kan. Derfor avventes en eventuell offentliggjøring av dette.

Det kan tillegges at det er lett å bevise dette nå. Og den store majoritet vil lett forstå bevisføringen og godta denne som ekte og sannferdig.

Man behøver ikke å bruke en usikker brannforsikringsmetafor som tidl. statsminister Kåre Willoch gjør. Det foreligger nå fakta som kan stilles opp som klare bevis for at de ekstraordinære klimaendringene vi observerer, er menneskeskapte.

Det er oppsiktsvekkende at de fremste klimaforskerinstituttene ikke har funnet frem til dette selv enda.
Redigert 26.08.2018 kl 18:01 Du må logge inn for å svare
velkjent
26.08.2018 kl 18:00 3657

Hvilke klimaendringer skriver du om? Har du hatt en vond drøm?

En rekke grundig dokumenterte målinger viser dette.
Det er bare fornektere av grundig dokumenterte ekstraordinære klimaendringer som tar den tonen du tar velkjent.

Miljø- og klimadebatten gir en nærmest uendelig rekke av eksempler på naturens og kulturens sammenbrudd basert på litt høyere CO2-nivåer i atmosfæren.
Nitidige studier av kalkdanningsprosesser hos krepsdyr, muslinger, koraller eller kalkdannende alger viser at disse katastrofescenariene ikke har rot i virkeligheten.
De er basert på en alt for statisk oppfatning og forståelse av naturen.
http://geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/1141-forsuring-truer-ikke-livet-i-havet#at_pco=tst-1.0&at_si=5b7684420fd34a48&at_ab=per-2&at_pos=1&at_tot=2

Søndagsrevyen i dag kl 1906 tar opp temaet.
https://tv.nrk.no/direkte/nrk1
velkjent
26.08.2018 kl 19:18 3642

Fornybar'n: Jeg etterlyser bare dokumentasjonen du skriver om. Å vise til Dagbladets synsinger er ikke dokumentasjon.
Men her er litt om grønnlandsisens skjebne:
https://principia-scientific.org/greenland-ice-cap-sees-2nd-year-of-above-average-growth/

1904,
Det kan nå føres bevis for at de veldokumenterte ekstraordinære klimaendringene er menneskeskapte. Dette dreier seg ikke om kalkdannelsesprosser hos krepsdyr osv. Dette går på det store bilde. Særlig oppvarming. Og at denne veldokumenterte oppvarmingen skyldes menneskene.

1918,
Dette er bevis som er oppdaget i dag. Det er ikke noe Dagbladet her.
Ingen synes å ha fremsatt de oppdagede bevis tidligere.
Har vært inne på dette lenge. I mange år. Men i dag trådte det frem tydelige bevis for dette. De ekstraordinære klimaendringene er beviselig menneskeskapte.
Ha litt respekt for at man ønsker å områ seg litt med hvordan dette bør håndteres videre.

Andre kan jo sitte med andre måter å bevise dette på. Undertegnes er veldig pedagogisk interessant. Man skjønner lett at det er menneskene som står bak de ekstraordinære klimaendringene.

At dette nå kan bevises er viktig, fordi det da kan sette fokus og fart på det som bør gjøres.
velkjent
26.08.2018 kl 19:39 3609

Drøfteren: Innslaget var faktisk mer balansert enn forventet. Begge parter kom til ordet. Snakket om havstigning om 50-100 år er propaganda fra klimafanatikerne uten vitenskapelig grunnlag.

1928
De ekstraordinære klimaendringene gir mange ulike og ofte uvante utslag. Både nye og kjente fra før.

Klimaendringene finnes og kommer, det er jeg helt sikker på. Dog virker det svært lite proaktivt og produktivt å drive å rette pekefinger med det formål å fordele skyld, fremfor å se fremover og sette ressurser inn på hvordan vi som jordklode og menneskehet skal leve med det endrede klimaet og de endringer som kommer.

1939,
Tråden handler bare om det prinsipielle at de ekstraordinære klimaendringene er menneskekapte, nå kan bevises.
Havstigning eller ikke får vi snakke om siden.

Men nå som det er snakk om klimaendringene, så har det vært snakket veldig varmt om at elbiler er redningen. Men er de det, med tanke på at når batteriene skal kasseres? Det er et uløst problem, og det er de som mener at vi har ikke råd til denne miljøbomben, fordi man ser ikke noen løsning på det problemet. En tankevekker. Vi bør fjerne skylappene, og innse de store problemene vi står ovenfor.
velkjent
26.08.2018 kl 19:58 3569

Først må en vel bli enig om at de "ekstraordinære" klimaendringene eksisterer, før en kan diskutere om de er menneskeskapte eller ikke. Du skriver om bevis uten å konkretisere om du har hatt en åpenbaring eller bare lest CICERO.

Menneskene må gjøre noe med det uavhengig av hvem som har skapt det.

1958
En bekreftelse på noe som en har hatt i mente lenge. Dog kom dette i en ny og tydelig kontekst i dag. Kall det gjerne en form for åpenbaring.
Det var nye dokumentasjoner som gav den tydelige konteksten. Også resultat av senere tids studier rundt dette.

De aller fleste (bare ikke velkjent) er enige om at et omfattende sett målinger over lang tid, viser at vi har hatt og har ekstraordinære klimaendringer.

2016,
Det som var poenget var at det menneskene har skapt, burde også menneskene dermed kunne gjøre noe med.

Har ikke rukket å konsentrere meg om alt som kan utledes av åpenbaringen enda.

Folk må ikke henge seg opp i formuleringer som ikke har rukket noen form for veiing på gullvekt.

"Altså vil situasjonen fortsatt være ganske normal. Hva er det da som er farlig? Da må vi finne på noe annet. For det er jo tydeligvis maktpåliggende å skremme befolkningen? Dette er så viktig en oppgave at alarmistene og mediene fortsetter å hevde at den globale temperaturen fortsatt er økende 15 år etter at økningen tok slutt og temperaturen gikk over til å synke."
http://geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/563-om-a-se-ting-i-sammenheng

Menneskeheten har gjort en del ting som har påvirket klimaet ekstraordinært. De aller fleste ser lett hva menneskeheten har gjort, når det har gjort det, og hva over hvilket tidsrom.
Bare fornektere og de kunnskapsløse kverrulerer om dette. De behøver de seriøse og velmenende ikke bry seg om.
Det menneskene har gjort har avstedkommet verre og verre konsekvenser. I år har vi sett det vi har sett.

Å snakke om "situasjonen fortsatt ganske normal" som Nå gir vi gass sier, er et høyst relativt uttrykk.

Å tale om skremme befolkningen er også å bomme på skiva. Dette er ikke sant. Hvem og hva skremmer angivelig befolkningen ?
(Annet enn type Al Gore klimamatrise propaganda da).
Nå gir vi gass farer med vranglære, unødvendig forvanskning og avsporing. (Skal lese linken etterpå). Bevist er bevist uansett.

Å kunne bevise at menneskapt kan vise seg å ha stor verdi. Forståelsen og treffsikkerheten blir en helt annen.

Innunder ekstraordinære klimaendringer som er menneskeskapt, befinner det seg utslag (konsekvenser) som innebærer for eksempel temperaturreduksjoner noen uventede steder på noen uventede tider.

http://geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/563-om-a-se-ting-i-sammenheng

Mht. denne linken så er infoen her ikke ledsaget av noen god og relevant pedagogikk. Og hva er det egentlig som presenteres ?
Det mangler kontekst her.

Bevisene i undertegnedes åpenbaring er bunnsolide, uten rom for noen tvil, og kan presenteres med god og meget interessant pedagogikk.

De neste temaene undertegnede skal skrive om er :
1. Konsekvensene av de menneskeskapte ekstraordinære klimaendringene.
2. Hvordan løser vi problemet best mulig.

"I 2009 gikk bildene verden rundt, da Maldivenes regjering holdt et møte under vann. Alle ministrene var iført dykkerutstyr. Det skulle rette oppmerksomheten mot den samme katastrofen. Vi har gjennom de siste årene også sett utallige reportasjer fra Kiribati.
Nettleksikonet Wikipedia hevdet tidligere at disse øyene var den første nasjonen som ville slukes av havet. Ved å sammenlikne flybilder fra 1950/60-tallet og fram til i dag, ser vi imidlertid at de fleste av dem har vokst. Wikipedia trakk derfor påstandene tilbake."

http://geoforskning.no/12-mening/1815-drukner-fiji-oyene-2018

Odi.1
27.08.2018 kl 15:08 3268

Det regnet katter her i går

Nå gir vi gass, 1456,
Du får vente i spenning til det blir redegjort for dette temaet :
1. Konsekvensene av de beviselige menneskeskapte ekstraordinære klimaendringene.

Konsernsjef Eldar Sætre mener oljeindustriens massive klimautslipp ikke er bærekraftig. Tirsdag morgen vil selskapet lansere en av sine største klimasatsninger noensinne.

Fornybar'n sier : La oss beholde Equinor på norske hender. Norge skal være europas energileverandør i mange tiår fremover. Og staten kan godt ha 67 %.

Energi er en av norges 3 hovednæringer.
Redigert 27.08.2018 kl 23:10 Du må logge inn for å svare
totalist
01.09.2018 kl 17:33 2928

Jeg tror også at klimaendringene er her og st de er menneskeskapt, men måten du snakker på Fornybar’n er spesiell. Åpenbaringer, bevis....hm, har du glemt å ta de anti-psykotiske pillene?

Her er det ikke snakk om å tro, men bevis for at den unaturlige delen av klimaendringene som er vel dokumentert, er menneskeskapt initielt. Naturen selv forverrer disse ekstraordinære klimaendringene ved å utløse ulike ting som konsekvens av det menneskene har utløst.

Å snakke om psykotiske piller oppe i dette, viser bare hvem du er totalist.
Ordet åpenbaring var det noen andre som bragte inn. Det var bare en billedlig metafor på oppdagelsen av beviset/bevisene.

Åpenbaring Synonymer
avsløring, vekker, utsette, nyheter, overraskelse, sjokk, eksponering, shocker, bombe.
innsikt.
specter, phantom, spøkelse, ånd, spook, wraith, skygge, sprite.
__________________________________________________
Ordet OPPDAGELSE er bedre.

Ny INNSIKT, NYHET
_____________________________________
BEVIS for menneskapt kan få mye å si.

To nye utredningsoppgaver følger av dette :
1. Konsekvensene av de menneskeskapte ekstraordinære klimaendringene.
2. Hvordan løser menneskene problemet ?

Her kan billioner og klimatrendfarer spares på å håndtere disse to punktene riktig. Og ha relevant og forståelig bevisgrunnlag som utgangspunkt.

OZZY
01.09.2018 kl 18:00 2906

jeg opplever at mye utslipp er myndighetskapt pga rigide visumregler i land i verden idag.

Dette er nybrottsarbeid.

Uttrykket :
DET KAN BEVISES AT MENNESKENE PÅVIRKER KLIMAET
Er kanskje bedre å bruke ?
__________________________________________________
Så er spørsmålet : Hvor mye ?
Og der er svaret : I vesentlig, alvorlig og bekymringsfull grad. Virkelig merkbart.

Utviklingen kan ikke tillates å fortsette. Konsekvensene blir bare verre og verre om ingenting gjøres. Det menneskeskapte utløser latente utløsningsmekanismer i naturen. Det er bedre å forebygge enn å måtte tåle store forverringer, skader og tap senere. Og meget uoversiktelige farer.
Naturkatastrofer medfører større og større skader og betenkeligheter for hvert år som går.
Klimamøtet i Paris i desember 2015 var enige om dette. Løsningene og resultatet av løsninger har ligget etter.
Det kan ha vært feil å la Kina, India og andre få fortsette til 2030. Det bør nok bremses der.
Det Sverige har kuttet på 10 år, fra 5o mill tonn til 35 mill tonn, øker Kina med på noen uker. De har økt fra 3 mrd. tonn til 9 mrd. tonn.
(Dette er tall fra 2017). Kina står for 30 % av verdens utslipp. Kina trenger energi, og åpner mye skitten energi.
De bygger også enorme leilighetskomplekser som blir stående tomme. Sånt ressurssløseri kan ikke verden sitte å se på. Heller ikke avsaltningsanlegg i Midt Østen som forurenser over alle grenser.
Vi må slutte å frakte flaskevann fra syd Europa til Norden. Et eksempel bare. Betyr lite i seg selv, men det er mye slik feilaktig mentalitet over hele verden. Å sende fiske for foredling fra Norge til Kina, og så tilbake igjen er et annet eksempel.
velkjent
01.09.2018 kl 21:18 2855

Så kom med beviset om den menneskelige påvirkningen. Hittil har du bare skrevet tull!
NilsAB
01.09.2018 kl 23:05 2812

Klimaet svinger det, enten vi vill eller ikke, været er faktisk meget volatilt... Fra hot AS hell til cold AS sattans baller...

2305
Menneskene påvirker klimaet. Det er nå bevist.
velkjent
02.09.2018 kl 17:09 2705

Nå får det være nok med det monomane tullet om at mennesket påvirker klimaet. Så kom med beviset!

Det er bevis i massevis. Men de urpubliseres ikke her.

https://www.aftenposten.no/verden/i/L0Enx1/God-nyhet-for-Norge-Darlig-nyhet-for-verden

Nå sier i praksis verdens største klassifikasjonsselskap DNV GL det samme.
velkjent
10.09.2018 kl 17:11 2380

DNV GL driver med spekulasjon. Regner vel med offentlig støtte.
Hvor skal det dyrkes mat om kloden dekkes med solpanel? Og hva med habitatet under alle panelene?
Avfallet etter reparasjon/utskifting av vindmøller blir definert som "farlig avfall" og søkes dumpet i u-land.
CO2-mengden i atmosfæren øker, men temperaturen synker.
exian
17.09.2018 kl 16:51 2219

https://www.aftenposten.no/norge/i/J153v7/Tropisk-storm-sorger-for-sommertemperaturer-i-Sor-Norge

Ekstraordinære klimaendringer = menneskeskapt
Det utover det normale, skyldes menneskene direkte. Og indirekte ved at latente drivere i naturen utløses av det menneskene utløser.direkte.