Det kan bevises at de eksord. klimaendringene er menneskeskapte.


Det kan nå bevises at de ekstraordinære klimaendringene vi kan observere alle sammen, og som er grundig dokumentert med målinger, er menneskeskapte.
Så det ordentlig i dag.
Går ikke inn på hva bevisene består av.
Bare gjør folk her på forumet klar over at overbevisende bevisføring nå kan foretas. Det kan bevises at den beviste oppvarmingen, er menneskeskapt.

Har ikke sett noen stille det opp på samme måte undertegnede nå kan. Derfor avventes en eventuell offentliggjøring av dette.

Det kan tillegges at det er lett å bevise dette nå. Og den store majoritet vil lett forstå bevisføringen og godta denne som ekte og sannferdig.

Man behøver ikke å bruke en usikker brannforsikringsmetafor som tidl. statsminister Kåre Willoch gjør. Det foreligger nå fakta som kan stilles opp som klare bevis for at de ekstraordinære klimaendringene vi observerer, er menneskeskapte.

Det er oppsiktsvekkende at de fremste klimaforskerinstituttene ikke har funnet frem til dette selv enda.
Redigert 26.08.2018 kl 18:01 Du må logge inn for å svare
exian
17.09.2018 kl 17:30 1560

Velkjent, er denne smogen menneskeskapt eller ikke ?

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/starka-protester-mot-smog-i-kinesiska-chengdu
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-finns-ingenstans-att-fly
Kinesisk video om smog :
https://www.youtube.com/watch?v=T6X2uwlQGQM

Mht. Florence og Tyfonen på Filipinene og Kina, tilhører det naturfenomener vi er vant med. Det KAN imidlertid være at de er noe mer ekstreme pga. direkte og indirekte menneskeskapte ting.
velkjent
17.09.2018 kl 17:54 1548

Smogen er selvsagt menneskeskapt i Kina, der miljøutslipp i kombinasjon med værfenomener/lite vind bidrar til lugubre forhold lokalt. Men dette har ikke noe med klimaet å gjøre. Kina har drevet rovdrift på egen befolkning via en ikke bærbar industriutvikling de siste 30 år. Rensing av utslipp til luft og vann var lenge et ikke-.problem.
At nevnte uvær i øst og vest KAN være mer ekstreme enn normalt, er det ikke belegg for. Selv IPCC begynner nå å reagere på klimahysteriet.

Naturfenomener har alltid øket respekten for gudene og offertrangen og offergleden for å formilde gudene.

Det er ikke noe nytt i dette. Og en engstelig befolkning er alltid lettere å styre.
Spesielt en befolkning/kultur som har fått * hver glede du har på jord, betales skal med sorg. * inn med morsmelken.
Nå har vi hatt en sommer slik sommerene burde være, og har vært tidligere i hisorien. Så kommer (den påførte) angsten.
Kornet er modnet til en forandring. Og buskapen har ikke forkrise pga. tørke, det er fordi bøndene har sluttet å bruke våre store gode utmarksbeiter. Der står graset godt og vokser.

Vi har sluttet med mye av kjemikalieutslipp til luft, jord og vann, som hadde sin storhetstid på 1950-tallet. En fin utvikling.
Nå bør vi slutte med å engste oss over større plantevekst i naturen, og bedre sommere. Og ta inn over oss at 3-4 grader varmere klima er bra , ikke en krise.
Mer regn er bra. ( Ellers kommer vannKRISE-forkjemperene på banen.)
Mer sol er bra. For folkehelsen ( hvis vi ikke nevrotisk engster oss.) og for matproduksjonen i Norge.