Da er det vel snart på tide å verdsette den Norske bonden !


Russland har foreløpig stoppet all hveteeksport

og det begynner å bli lite mat i butikkene i USA.

Nå står resten av verden for tur.

Matmangel , sånn det var under krigen !

https://steigan.no/2020/04/usa-matvaremangel-rett-rundt-hjornet-verden-kan-vaere-neste/?fbclid=IwAR3IehLz24t_cyyeBf-UBuwI-P2xlnujiBNDi4tDaE-nPNHHasff0AjJCic

Bybonden

Bønder blir da verdsatt, problemet er å få bonden til å utnytte muligheter i markedet.
Lurer på hvordan bonden hadde hatt det om den hadde sluttet å mase om støtte og heller utnyttet markedet slik som oppdrettere av Norsk Laks har gjort.
Vi sender norsk laks verden rundt til ekstrem profitt.
Vi sender Vann verden rundt til prisen av 20 ganger diesel.
Hadde bonden ikke klaget på verdsettelse og heller gjort noe så hadde norske egg og norske kjøtt produkter blitt sendt verden rundt til ekstreme priser.
Men nei, støtte er bedre, slipper å gjøre så mye da.