PCIB verdifall over 400 mill!


Ja hvem skal en egentlig høre på?

Verdien før emisjonen:
24994890 aksjer a kr 53,10 utgjør 1.327 mill kr.
Pluss kontanter 360 mill
Sum 1.687 mill kr
.
Verdi nå på kurs 36,6 og 30 for 12 mill aksjer utgjør 1.274 mill kr.
Dvs. en verdinedgang på intet mindre enn 410 mill. kr.

Overreaksjon?

Årsak?
Merlin
27.08.2018 kl 12:18 6937

Jeg tror mange ser for seg at de får kjøpt aksjen på rett over 30 kr. når tegningsrettene børsnoteres. Da er det lurt å selge seg ned nå, og kjøpe tilbake til si 31 kr.

fabian2
27.08.2018 kl 12:20 6898

Flotte dager for baissere , ikke uventet......men 36+14 = 50....klart dette blir fluepapir i flere dager. Mer spennende å se på TOP 50 i morgen tidlig
Computum
27.08.2018 kl 12:22 6863

Topp50 imorgen fanger ikke opp de siste dagers bevegelser.

Kanskje et dumt spørsmål: Kommer tegningsrettene på markedet 17.september?
Merlin
27.08.2018 kl 12:23 6812

Hovedårsaken til nedgangen skyldes selvfølgelig den lave emisjonskursen og den ekstraordinært høye garantiprovisjonen. Det lukter ikke godt at PCIB må helt ned i kjelleren for å hente penger.
My69Toy
27.08.2018 kl 12:26 6716

Hvilket meglerhus har jobben med emisjonen ?
Merlin
27.08.2018 kl 12:27 6702

Andre direkte årsaker:

Ingen partner i denne omgang
Utsatt oppstart til 2019 med extensionstudiet.
Folk selger for å ha penger til emisjonen.

Flere grunner?
Redigert 27.08.2018 kl 12:29 Du må logge inn for å svare
Polygon
27.08.2018 kl 12:27 6639

Overskriften din er tiktig, men resten er jo bare vås.
Selskapet er på kurs 36,6 med dagnes antall aksjer priset til 914 mill.
Med 360 mill mer i egenkapital, så vil det prises til 1.274 mill. som med det nye antallet aksjer gir en kurs på 34,45. Ex. tegningsrett bør altså aksjene omsettes for 34,45 og tegningsrettene 4,45.
Eder
27.08.2018 kl 12:31 6557

Ingen situasjon er lik, men dette minner om forrige emisjon. Da var det også mange som skulle kjøpe aksjer til kroner 7. Jeg tror dette er et godt tidspunkt å ta PCIB på og kjøper selv. Så får vi se hva fremtiden bringer :-)
Merlin
27.08.2018 kl 12:33 6516

Du kommer ikke utenom at dagens kurs er på 36,x nivå. Inklusive en opsjonrett.
og ganske riktig ender på 1274 mill kr. i markedsverdi. Nedgangen er dermed ikke vås.
bateman
27.08.2018 kl 12:35 6449

Emisjonen lukter ikke.
Les hva Computum sier, ledelsen satt på elendige kort da kassen var tom og man ikke kunne vise til nye data.
Dårlig håndverk av ledelsen ja, men at den lukter er feil.

Det som likt ille var «pump and dump» emisjonene i Nano og Targovax, det var et grisete spill!
Merlin
27.08.2018 kl 12:40 6373

Det kan virke som en overreaksjon og spill på at kursen skal ned mot emisjonskurs.

Det kan være et feil grunnlag. Selve NAV-verdien til PCIB er antagelig øket, fordi PCIB har øket sitt økonomiske handlingsrom.

PCIB beholder sin frihet, ingen plunder og heft med partnere.
Verdiene beholdes i selskapet.

At emisjonen og kursnedgangen i bl.a. Targovax skal være målestokken og retningsgivende er lite trolig. PCIB bør ha svært gode kort på hånden.
Polygon
27.08.2018 kl 12:41 6324

@ Merlin

At kursen har sunket de siste dagene har nok de fleste fått med seg. Verdien nå er *ikke* 1274 mill, den er er 914 mill.
Merlin
27.08.2018 kl 12:46 6380

Ledelsen har nok heller ikke her fått til en best mulig emisjon for aksjonærene. Den burde ligget på en høyere kurs, og garantiprovisjonen burde vært "normal". DA hadde vi neppe sett det kurssfallet som vi nå ser.

Antagelig er dette en fantastisk kjøpsanledning, siden det ikke er skjedd negative forhold i selskapet, bortsett fra en kort utsettelse med oppstarten av extensionstudiet.
Merlin
27.08.2018 kl 12:46 6334

Jeg har tatt med emisjonbeløpet også i førverdien.
Redigert 27.08.2018 kl 12:49 Du må logge inn for å svare
Polygon
27.08.2018 kl 12:50 6276

Selskapets aksjonærer forstår ikke vesensforskjellen på en rettet emisjon og en emisjon med fortrinnsrett og omsettelige retter. I en rettet emisjon blir det et press mot emisjonskurs fordi emisjonskursen er en faktisk verdsettelse av selskapet. En fortrinnsrettet emisjon med omsettelige retter er en fullstendig verdsettelsesnøytral måte å hente penger, fordi tegningsrettene kan selges og kjøpes til differansen mellom emisjonskurs og markedspris.

Edit: Hadde jeg vært i selskapets ledelse, så hadde jeg brukt torsdagen til litt voksenopplæring på dette området.
Redigert 27.08.2018 kl 12:52 Du må logge inn for å svare
Polygon
27.08.2018 kl 12:53 6236

@Merlin
"Jeg har tatt med emisjonbeløpet også i førverdien."

...og det blir helt feil.
27.08.2018 kl 13:01 6190

Markedet liker ikke usikkerhet og at en bio aksje svinger til tider er helt normalt. Vi har sett samme utvikling i en rekke aksjer de siste årene og det er da normalen at kursen går mot emisjonskurs selvom det ikke gjorde det ved forrige emisjon i PCIB. Det er mange nye aksjer med solid gevinst samt at aksjen har gått mye. I sum er det ikke det spor rart at det går litt ned. Om slutresultatet blir bra eller dårlig gjenstår å se. Jeg heier på gode resultater har nettopp mistet en god venn til denne forferdelige sykdommen.
Polygon
27.08.2018 kl 13:11 6120

Om noe, så er det mindre usikkerhet i denne nå enn forrige torsdag. Man må vente bittelitt lengre på resultater, men det er mindre usikkerhet. Emisjonskursen i denne typen emisjon er i prinsippet helt uten betydning, den må bare være under markedskurs. Så det er helt sykt at en masse folk åpenbart mener at det er “naturlig” at den går mot emisjonskurs. Da vil emisjonen feile i den forstand at dagens aksjonærer vil bli vannet ut på en kunstig lav kurs, og det er både meningsløst og tragisk. Dersom det går den veien fram mot EGF, så kan det godt være at styret femmer et alternativt forslag om en rettet emisjon i stedet til en kurs som er marginalt over dagens kurs, men fortsatt langt under forrige torsdag. Jeg tror de fint kan få inn noen store profesjonelle på et slikt nivå. Og det ville nettopp kanskje være fint å profesjonalisere aksjonærbasen en god del, for her er det åpenbart for mange kunnskapsløse amatører (da tenker jeg på kursutviklingen og ikke nødvendigvis innlegg her på HO).
Redigert 27.08.2018 kl 13:19 Du må logge inn for å svare
27.08.2018 kl 13:14 6087

"Sykt å mene"? Det er jo nettopp det vi har sett i andre emisjoner de siste årene... Unntatt forrige emisjon i PCIB.
"kunnskapsløse amatører"? Det er nå slik engang at det er disse kunnskapsløse som setter kursen. Must sitter nok helt rolig, begynner han å bevege på seg? DA ville jeg løpt det skoa bar.
Lykke til.
Redigert 27.08.2018 kl 13:22 Du må logge inn for å svare
Polygon
27.08.2018 kl 13:23 6030

Hvilke da? En rettet emisjon med rep. emisjon som er blitt det vanligste, er altså vesensforskjellig.
27.08.2018 kl 13:28 5962

Skal si det er en, opplevd, aggressiv tone her inne. Jøye meg. Jeg kjenner og har bekjente/forumvenner helt i toppen av aksjonærlisten i dette selskapet deres. Over og ut. Uten aksjer og følger med.
Redigert 27.08.2018 kl 13:29 Du må logge inn for å svare
Rola
27.08.2018 kl 13:33 5913

Antakelig er det enkelte av garantistene som benytter anledningen til å kjøpe nå. Med bekreftet finansiering, bekreftet pivotal fase II og AA løp og ikke minst utrolig bra data som ble sluppet er risikoen redusert betraktelig. Når risiko reduseres i biotek / LOA% øker går som regel kursen kraftig opp. Foreløpig ned, men det kan snu like fort rett opp som ved forrige emisjon da kursen gikk opp 300-400%. Ingen vet hvor haren hopper på kort sikt. Gleder meg til å høre podcast med Einarsson som fikk emisjon som ønsket. Og kvartalspresentasjon senere denne uken.

Podcast spilles vel inn imorgen, vet vi erfaringsmessig når den blir sluppet?
Rola
27.08.2018 kl 13:44 5810

Og skal spesial helse investor sikre seg aksjer kjøper de nå. Ingen vet om de får t retter i fanget. Flere av garantistene kan en spekulere om har sittet på gjerde de to siste dagen og sett kursen falle og venter i det lengste med å kjøpe. Når de store salgspostene ikke lenger er der må garantistene opp og plukke dersom de skal sikre seg t retter. Antakelig det som skjedde ved forrige emisjon da kursen plutselig spratt opp flere 100%?
Rola
27.08.2018 kl 13:48 5785

Om kursen plutselig går i 45 kr i dag da ville hylekoret og de som virker glede seg over fallende kurs få seg en oppvekker. Akkurat som forrige emisjon var det mye skråsikkerhet om hvor kursen skulle.

For pasienter virker dataene som kom i emisjonsmeldingen svært lovende. Snøffelen kaller de vel sensasjonelle?!Merlin
27.08.2018 kl 13:58 5733

> En fortrinnsrettet emisjon med omsettelige retter er en fullstendig verdsettelsesnøytral måte å hente penger, fordi tegningsrettene kan selges og kjøpes til differansen mellom emisjonskurs og markedspris.

Emisjonen er satt på en kurs frem i tid. Den krever utbetaling fra aksjonærer som kanskje ikke har nok midler. De selger for å kunne være med på emisjonen. Kursen faller. Altså blir det ikke markesnøytralt.

Jeg bryr meg ikke om den kortsiktige nedgangen men er litt sur på meg selv for at jeg ikke hadde satt av penger til kjøp mer da jeg var 99% sikker på emi og ikke partner. Ut i fra det Per har ut-talt så lå det emi i luften ( den dagen fase 2 er klar så vil vi annonsere finansieringen osv og da vet vi/burde forstått at det ikke ble partner for en BP kan ikke trekkes opp av hatten den dagen det måtte passe )
Pytt om få dager er vi på skinner igjen og gleder oss over at finansene er på plass. Direkte latterlig at vi snart er på halvering av kursen i forhold til toppen for få mnd siden. BENYTT dagen til kjøp . Det har jeg gjort.
Rola
27.08.2018 kl 14:02 5692

Akkurat likt gjennomført som ved forrige emisjon og da steg kursen flere 100%.

Risikoen påstår jeg er kraftig redusert i og med finansiering bekreftet sammen med pivotal fase II og AA løp sammen med stadig bedre data fra overlevende!
Merlin
27.08.2018 kl 14:13 5630

Bare dersom du benytter en annen kurs enn emisjonskursen. En evt. mulig emisjonsgevinst kan man selvfølgelig trekke fra i verdifallet. Men størrelsen på den vet vi ikke i dag. Og det var heller ikke poenget. Her var det den direkte markedsverdinedgangen som var interessant.

Men la oss gjerne si at tegningsrettene kan omsettes for 6,60x,48. Da reduseres verdifallet med rundt 36 mill fra 410 mill til 374 mill.
Merlin
27.08.2018 kl 14:20 5579

Jeg har for øvrig også kjøpt i dag, og har satt av penger til å overtegne i emisjonen
Polygon
27.08.2018 kl 14:27 5524

@Merlin
“Emisjonen er satt på en kurs frem i tid. Den krever utbetaling fra aksjonærer som kanskje ikke har nok midler. De selger for å kunne være med på emisjonen. Kursen faller. Altså blir det ikke markesnøytralt.”

Den første setningen skjønte jeg ikke, men som svar på resten av innlegget, så ligger det jo i sakens kjerne at selskapet skal hent inn penger. Så da må de hentes inn fra eksisterende eller nye aksjonærer. Den valgte løsningen er en verdinøytral og smidig måte å gjøre det på. Om du ikke vil øke din investering, så er det noen som kjøper din tegningsrett og gjør det i stedet. Dersom det ikke finnes flere potensielle investorer i selskapet og alle eksisterende sitter “fullastet” som det ofte skrives her inne, så får man naturligvis et salgspress på tegningsrettene og aksjekursen. Men realistisk sett så vil det ikke være i nærheten av å forsvare de siste dagers kursfall, og det kan like gjerne være at muligheten benyttes til et industrielt strategisk oppkjøp. På dagens kurs er i hvert fall det mer sannsynlig.
liang
27.08.2018 kl 14:27 5457

Det som irriterer litt er at ved forrige emisjon så tok de negative kreftene fullstendig feil med sine negative antakelser vedrørende emisjonen i PCIB.
Det irriterende er at de ble ikke "satt på plass" etter at emisjonen var over , og kan vel ture på videre i denne neste omgangen.
Det skapes altså et nytt negativt klima som aksjonærer må blø for.
Dette gjelder selvsagt ikke saklige diskusjoner.

Litt tilbakeblikk fra 2016.

-5. januar, fulltegnet emisjon med 109 % overtegning
https://forum.hegnar.no/archive/thread/2345333/view
Denne er bare artig , hehe
Ser det som jeg skrev selv forrige emisjon og rødmer , hehe

Det verste er at jeg satt igjen med en haug med penger og forstod nærmest ikke hva som skjedde.
I alle emisjonene jeg har deltatt i har det gått dårlig untatt den i 2016 og er enig med de negative hær på HO.
Men pcib er og var unntaket og velger å tro at det skyldes hvorledes den er bygget opp og om dagens emi utvikler seg likedann.

mefårsjå.
Redigert 27.08.2018 kl 14:31 Du må logge inn for å svare

La vekt på den samme "verdinøytralitet" som Polygon beskriver, men enten er ikke markedet helt klar over dette eller så er det forsinkelsen som gir seg utslag i et større kursfall.
Polygon
27.08.2018 kl 14:57 5316

Jeg tror det er 90% ignorans om betydning av emisjonsform og 10% forsinklesen. Forhåpnetligvis bruker finansdirektøren litt av torsdagen til å opplyse aksjonærene.
boolean
27.08.2018 kl 14:58 5314

Enig her, aksjepris (TERP) er satt til 45.61 opplyser selskapet selv i meldingen.
Med emisjon med i regnestykket, så har nå MV falt med 307 millioner (kurs 37.3).
Da kan vi vel konkludere med at markedet tolker resten av meldingen fra PCIB som dårlig nytt.
Overbelånte amatører gir tradere derimot nå gode muligheter

Jeg tror også forsinkelsen som egentlig er 6 mnd og ikke ett par som enkelte skriver får ta hovedskylden for den kraftige korreksjonen. Mange med "korte briller" som håpet på BP avtale ble selvfølgelig skuffet mens vi med lange briller er topp tilfreds med at finansene er på plass.
I denne bransjen er 4 mnd differanse pianøtter når det kommer til stykket så derfor har jeg fremdeles normal hvilepuls. Samlet sett så er vi på oppløpet ut i fra selskapet har levert siste året og jeg skal sitte til målgang.