PCIB verdifall over 400 mill!


Ja hvem skal en egentlig høre på?

Verdien før emisjonen:
24994890 aksjer a kr 53,10 utgjør 1.327 mill kr.
Pluss kontanter 360 mill
Sum 1.687 mill kr
.
Verdi nå på kurs 36,6 og 30 for 12 mill aksjer utgjør 1.274 mill kr.
Dvs. en verdinedgang på intet mindre enn 410 mill. kr.

Overreaksjon?

Årsak?
27.08.2018 kl 15:10 5407

Fakta er en kurs no på 38. inkl retter.

så eg har kjøpt mer nå istedenfor og vente på å kjøpe til 30 ;) så kanskje en lander på 28 i innkjøp når retter selges...
Polygon
27.08.2018 kl 15:14 5378

@boolean

Den teoretiske ex. rettighet prisen i meldingen er regnet ut ved verdsetting før emisjon pluss emisjonsbeløp, delt på nytt antall aksjer

Her har man brukt sluttkurs 23. august, kr. 53,1

((53,1 x 24.986.890) + 360.000.000) / 36.994.890 ≈ 45,61

MCAP har med RT kurs på 38,6 falt fra 1.326 millioner til 964 millioner, altså 362 millioner, som kuriøst nok er ganske nøyaktig emisjonsbeløpet.
Redigert 27.08.2018 kl 15:19 Du må logge inn for å svare
Rola
27.08.2018 kl 15:21 5352

Jøss skal det plutselig bli lukrativt emisjon som forrige gang, må ikke nødvendigvis stige 400%, holder med 200%.
Det var flåsete, men nå er plutselig PCIB i 45 kr? Viser at baissere som med sikkerhet mener kursen skal ned, bommer grovt. Akkurat som sist!?

Som sammenligning kan nevnes at i "mitt" unoterte selskap hvor jeg for øvrig eier 17% av aksjene har alle emisjoner funnet sted til 10 kr fordi alt har vært rettede emisjoner mot eksisterende aksjonærer, og vi følgelig ikke anså at prisen hadde betydning. Når vi nå gikk ekstern da vi trengte en siste større kapitalinnsprøyting for lansering av produktet så ble prisen satt til 70 kr (og jeg ble atskillige milliioner rikere på papiret). Poenget med omsettelige tegningsretter er jo at man ikke skal tape noe ved ikke å delta.
27.08.2018 kl 15:35 5288

Jeg også regnet på kr 45. Derfor har jeg kjøpt.
Merlin
27.08.2018 kl 15:40 5271

Enig. Det jeg mente var at en ekstern kjøper fortsatt kan gå inn og kjøpe aksjer med tegningsrett en periode fremover. Det ligger altså en merverdi i aksjen i dag, så lenge tegningsretten kommer ut over 0. Det ser det ikke ut til at markedet har oppfattet.
boolean
27.08.2018 kl 15:45 5255

Polygon

MV ved kurs 38,6 er 1428 mill og differansen blir da 259 (1428-1687).
Du glemmer å ta med de nye 12 000 000 emisjonsaksjer.

Redigert 27.08.2018 kl 15:46 Du må logge inn for å svare
HrDuck
27.08.2018 kl 15:48 5234

Nå skal jeg å kommentere dette så seriøst som mulig, vel vitende om at en del her sikkert blir sure på meg uansett.

Kursen faller fordi:
- Mange hadde forventninger om en partneravtale (bare se tilbake på pcib-trådene)
- aksjen ble hausset på andre tråder (for eksempel STRONG) med påstander om at det kunne komme gode nyheter eller lignende.
- Det ligger i sakens natur at mange er ute etter rask gevinst, men det er nå vanskelig å se kortsiktige drivere i PCIB.
- Fortrinnsrettemisjon medfører også salgspress. Mange har ikke ønske eller mulighet til å kjøpe mer, de må selge enten aksjer eller TR.
- Salg av Tegninsretter medfører salgspress også, aksjen er ikke upåvirket av dette i korte bildet som en del synes å hevde.

Og i forhold til forrige emisjon.. Jeg ville vært forsiktig med å påstå at det samme vil skje nå. Den gang var selskapet verdt bare noen millioner. Hadde man noen kroner og var ivrig i hausse aksjen på diverse plattformer så kunne den stige på relativt små volum midler inn i aksjen. Når vi nå snakker 1mrd + så er det mye vanskeligere. Jeg er ikke så sikker på at mange av dere har 100 mill klar for kjøp i PCIB, men blir ikke overrasket om det er sånn at 25% av aksjonærene ikke ønsker å benytte sine tegningsretter. Skal flere selge enn kjøpe så faller kursen i det korte bildet.

Håper dette var til hjelp. Lykke til uansett hva dere gjør.
Polygon
27.08.2018 kl 15:57 5206

@ boolean

Jeg skjønner ikke på hva eller hvordan du regner.

Det er per i dag 24 986 890 aksjer som gir en MCAP/MV på kurs 38,6 som er 964 mill.
Etter emisjonen bør selskapet være verdt 360 mill mer og vil ha 36 994 890 aksjer.
Polygon
27.08.2018 kl 15:58 5201

Om man vil ha verdien av tegningsretten pr aksje så bruker man:

0,48 x ((((dagens_kurs x 24.986.890) + 360.000.000) / 36.994.890)-30)

Ved RT kurs 38,5 blir svaret 2,75

Edit: Og altså en aksjeverdi ex. rett på 35,7 og verdi på tegningsrett på 5,7
Redigert 27.08.2018 kl 16:09 Du må logge inn for å svare
Merlin
27.08.2018 kl 16:11 4460

Ikke så lett det her. Jeg vil si tegningretten ved en aksjekurs på 38,50 har verdien 8,50*,48.= 4,08 kr.
Redigert 27.08.2018 kl 16:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
27.08.2018 kl 16:14 4449

Og det bør tilsvare implisitt merverdi pr. aksje. Kan du selge tegningsretten pr. aksje for 4,08 etter å ha betalt 38,50 er din netto kost kr. 34,42.
27.08.2018 kl 16:18 4432

jau
Redigert 27.08.2018 kl 16:18 Du må logge inn for å svare
boolean
27.08.2018 kl 16:41 4340

Polly
MV etter TERP =(53,1 x 24994890) + 360000000 = 1687 228 659
MV ved Kurs 38.6 =(24994890 + 12000000) * 38,6 = 1428 002 754
Differansen er 1428-1687= -259 mill i redusert MV
.
Redigert 27.08.2018 kl 16:41 Du må logge inn for å svare
Polygon
27.08.2018 kl 16:55 4287

@Merlin

Nei, her tar du feil. Om vi altså tar utgangspunkt i en aksjekurs nå på 38,5, så tilsvarer det en verdi ex tegningsrett på kr. 35,7 og en verdi på tegningsretten som naturligvis er differansen mellom denne summen og 30 - altså 5,7

Om man vil ha verdien av tegningsretten pr aksje nå, så bruker man:

0,48 x ((((dagens_kurs_inkl x 24.986.890) + 360.000.000) / 36.994.890)-30)

Om man vil ha verdien av aksjen ex rettigheter, så bruker man:

((dagens_kurs_inkl x 24.986.890) + 360.000.000) / 36.994.890

Om man vil ha verdien av tegningsrettene, så bruker man:

(((dagens_kurs_inkl x 24.986.890) + 360.000.000) / 36.994.890)-30
Redigert 27.08.2018 kl 17:04 Du må logge inn for å svare
Polygon
27.08.2018 kl 17:00 4259

@boolean

Det første regnestykket er helt hypotetisk, for selskapet hadde aldri de 360 mill mens kursen var 53,1
Det andre regnestykket er feil fordi kursen i dag inneholder verdien av tegningsrettene, mens den ikke vil gjøre det etter at emisjonen er gjennomført.
Redigert 27.08.2018 kl 17:01 Du må logge inn for å svare
liang
27.08.2018 kl 18:29 4137

I dag var du god merlin.
Bare negative innlegg frem til kl 12:40.
Da kom du med denne:

"Merlin
I dag kl 12:40 1386
Det kan virke som en overreaksjon og spill på at kursen skal ned mot emisjonskurs.

Det kan være et feil grunnlag. Selve NAV-verdien til PCIB er antagelig øket, fordi PCIB har øket sitt økonomiske handlingsrom.

PCIB beholder sin frihet, ingen plunder og heft med partnere.
Verdiene beholdes i selskapet.

At emisjonen og kursnedgangen i bl.a. Targovax skal være målestokken og retningsgivende er lite trolig. PCIB bør ha svært gode kort på hånden. "

Og resten av dagen var det ikke måte på hvor bra PCIB var.

Var du i banken og handlet aksjer i PCIB kl12:40.

Ikke for at der er noe galt i det , svinger selv når disponeringen endres men når en ser hva du skrev før og etter kl 12:40 så er det underhållende :))

Fint å ha deg på lag.
Merlin
27.08.2018 kl 18:52 4063

Det startet med undring over totalverdien på det enorme kursfallet. Du hadde et meget bra innlegg vedr. pasientutvelgelse Liang! Dagens innlegg var overhodet ikke planlagt. Tvert i mot! Etter hvert ble det for billig til å ikke kjøpe, Hvorfor kursen da var ned godt over 4 kr. fra i går får man jo spørre selgerne om! At det ligger en "rabatt" i aksjekursen, tilsvarende 48% av verdien av tegningsretten begynner det vel også å demre for noen.
Panis
27.08.2018 kl 19:51 3907

Enig med Liang, at du var litt negativ til å begynne med Merlin. Men det var positivt at du endret kurs og til og med handlet aksjer, og det er nok mange som ikke skjønner hvorfor noen selger på denne kursen. Det må være de som har dyskalkuli som ikke skjønner regnestykket, og derfor selger.

Som Liang sier, godt å ha deg med igjen!
Pingwin
27.08.2018 kl 19:53 3893

Mine aksjer er ikke belånt, men jeg tror nok at det har vært flere tvangssalg av belånte aksjer. Det er helt naturlig at det blir tvangssalg når kursen faller så mye på så kort tid.
Merlin
27.08.2018 kl 20:05 3846

>(((dagens_kurs_inkl x 24.986.890) + 360.000.000) / 36.994.890)-30

Det du her skriver er at total markedsverdi + ny kapitalinnbetaling delt på nytt antall aksjer er "kostverdi" om du er med på emisjonen. Er da kursen 38,50 er din kostpris 35,7 og verdien av tegningsretten pr. aksje 5,7x,48 = kr. 2,70.

Jeg er redd du i beregningen også må bruke markedskurs på emisjonsverdien, ellers trekker du fra dobbelt.
Jeg holder derfor fast ved at tegningretten ved en aksjekurs på 38,50 har verdien 8,50*,48.= 4,08 kr pr. aksje.
Redigert 27.08.2018 kl 20:13 Du må logge inn for å svare
Polygon
27.08.2018 kl 20:41 3730

@Merlin

Verdien av tegningsrettene er 5,7 om markedet priser aksjen inkludert tegningsretter til 38,50 på forhånd. Sagt på en annen måte er det hipp som happ om du kjøper aksjer før de går eks. tegningsrett til 38,50 eller etter at de har gått ex. tegningsrett til 35,70. Og det er hele poenget ved at det er verdinøytralt.

Dersom kursen eks. tegningsrett i emisjonsperioden skulle bevege seg til det samme som kursen er i dag, altså 38,50, så vil tegningsrettene naturligvis omsettes for 8,50. Men det vil i så fall implisere en verdsettelse av aksjene inkludert tegningsretter på 42,60.

Litt forenklet kan man si at 2/3 av differansen mellom dagens kurs og emisjonskurs er verdien av tegningsrettene, og at verdien på aksjen eks. tegningsrett er 1/3 av differansen lavere enn kurs inkl. tegningsrett.
Merlin
27.08.2018 kl 20:51 3694

Ok jeg gir meg på det, du har rett.
Yess
27.08.2018 kl 20:56 3766

Har dere ikke gjort noen tanker om hvorfor PCIB akkurat måtte få gjennomført denne emisjonen før Q2 og ikke etter Q2? Har dere ikke fått med dere at PCIB ble tvunget til å gi en kraftig rabatt på emisjonskursen (30 vs 53.30)?
Og vet dere ikke at aksjekursen nesten ved alle emisjoner som gjennomføres kommer ned (eller under) emisjonskursen enten før, i emisjonsperioden eller etter når emisjonsaksjene er på konto?

Nei, dette var rett og slett svakt av PCIB og lover ikke bra for den videre kursutviklingen etter min mening.
Redigert 27.08.2018 kl 20:57 Du må logge inn for å svare
Panis
27.08.2018 kl 20:57 3758

@Polygon.
Hvorfor gjøre det vanskeligere enn det er? Man kan jo bare gange det antall aksjer man har 14.september med 0,48, for så å se hvor mange T-retter man har å kjøpe/selge i EMI frem til 18 september som er record date (17 sept er ex T-retter).
Jeg var med i 2016 EMI og den var veldig bra!
Merlin
27.08.2018 kl 21:00 3738

Det betyr at dagens sluttkurs, kr. 37,55 inneholder en "rabatt" på kr. 2,43 ved at du får retten til å kjøpe for kr.30 pr. 0,48 aksjer.

Utrolig fokus på dagens kurs og lite fokus på at vi er sikra finansiering av alt som er på gang de neste 4 åra. Stikk fingeren i jorda og tenk på hva som betyr mest !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Panis
27.08.2018 kl 21:07 3693

Yess,
Tror ikke du vil få mange svar på dette spørsmålet da få her tar deg seriøst da du oppfattes som en trader og hausser...
Panis
27.08.2018 kl 21:14 3658

Russebuss,
Helt enig med deg, og håper det endrer seg fremover.
Ingen her som tenker på at PCIB faktisk er fullfinanisert frem til 2022?
Polygon
27.08.2018 kl 21:30 3598

@Panis
Nei, å regne ut hvor mange tegningsretter du får er jo ikke så vanskelig. Det er hvor mye du evt. bør legge dem ut til salgs for morgenen 18. eller 19. september jeg skriver om. Man kan altså handle i dem fram til 3. oktober.
Redigert 27.08.2018 kl 21:36 Du må logge inn for å svare
Panis
27.08.2018 kl 21:38 3571

@Polygon
Forsto vel det, men det er vel kanskje ikke noe tema før det nærmer seg ex dato? Alle her skjønner vel egentlig regnestykket frem til da...
Polygon
27.08.2018 kl 21:54 3529

Du mener “alle skjønner regnestykket *innen* da”? Man kan jo håper det. Men det var ikke tilfellet sist gang, og førte til at både aksjekurs og verdi på tegningsretter ble verdsatt til ganske mye mer enn aksjen rett før ex. tegningsrett. Så om historien gjentar seg, så lønner det seg å kjøpe aksjen før ex. tegningsrett.
Panis
27.08.2018 kl 22:09 3469

Nettopp derfor gikk ikke kursen ned sist, men heller opp. Men hvis du tror at kursen skal gå ned nå, så får du bare fortsette å legge ut «pris» på T-retter kontra dagens aksjekurs.

Jeg har så mange PCIB aksjer likevel så det er samme for meg, og jeg tjener på det uansett...
Redigert 27.08.2018 kl 22:10 Du må logge inn for å svare
columna
27.08.2018 kl 22:12 3542

Jeg får tildelt en «god del tusen» aksjer ved emisjonen, men tror ikke jeg klarer å kjøpe alle for 30 kr..

Hva er lurt å gjøre?

Takker for svar!!
Redigert 27.08.2018 kl 22:14 Du må logge inn for å svare
boolean
27.08.2018 kl 22:13 3536

Poly
Selkapet har lagt opp til (relativ) lik MV før og etter emisjon.
For å kunne sammenligne verdiene MÅ du legge til de 360 mill til nåværende kurs.
En annen måte å kunne se endring i MV på som gir samme resultat er (38.6-45,61)x 36 994 890 = -259 334 417
For å presisere: 38.6 er inkl og 45.61 uten TR.

Her en enkel måte å regne ut TR verdi i tegningsperioden;
TR value = (Stock Price - Rights subscription price per share) / (Number of rights required to buy one share + 1)

Ser meg ferdig med denne diskusjonen, Ok?
SomSa
27.08.2018 kl 22:17 3519

columna

Regn ut hvor mang aksjer på 30 har du råd til å kjøpe, selg tilsvarende PCIB aksjer og kjøp på 30! Dumt å sitte dyre aksjer og miste billige aksjer.Polygon
27.08.2018 kl 22:28 3480

@Panis
Jeg tror ikke kursen skal lavere jeg. Jeg skriver tvert i mot at om historien gjentar seg, så stiger verdien av aksjen med tilhørende andel tegningsrett når den går eks. tegningsrett 17. september, og at det neppe er lurt å selge nå før.

Men når du ikke skjønner hva jeg skriver og det er det “samma det”, så er det jo ikke så interessant å fortsette diskusjonen.
Dividend
27.08.2018 kl 22:29 3464

Alle som har vært en del i aksjemarkedet skjønner at de siste dagers stup ikke er fundamental fundert. Markedet fokuserer nå på emisjonen og enkeltheter ved den. I tillegg er det selvfølgelig noe tvangssalg og en del kortsiktige som ristes ut. Når markedet har fordøyd og akseptert dette, vil fokus dreies til det som virkelig betyr noe for verdien i selskapet- de kliniske dataene.

Og de er knallsterke, for de av dere som ikke er på Tekinvestor, kan jeg anbefale en tur innom.

La ut dette Kaplan-Meier plottet idag, og med de siste opplysninger vi har fått på overlevelse (nå 3 pasienter), flyttes kurven betydelig mot høyre og det åpner seg et gap mellom kurvene, også når vi hensyntar det lave antallet i studien. Forskjellen i overlevelse er nå signifikant økt (90% log confidence intervall) i området 25-30 mnd. Ved SoC overlever nesten ingen så lenge, mens PCIB har fått flere til å leve så lenge og lengre.

https://tekinvestor.no/t/pci-biotech-smaprat-pcib/1008/4753

Selv har jeg benyttet siste dagers dipp til å øke og har nå mer PCIB aksjer enn noen gang før. Morgendagen blir spennende med podcast!

Redigert 27.08.2018 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
columna
27.08.2018 kl 22:33 3437

Bra innlegg, Dividend!!